Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?
Download
1 / 19

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde? - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde? Afdelingsbestyrelserne og det boligsociale arbejde 22. marts 2014 Carina Seifert, BL. Hvad vil jeg fortælle om?. Et historisk tilbageblik Et mere ulige Danmark Det boligsociale arbejde i fremtiden Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?

Afdelingsbestyrelserne og det boligsociale arbejde 22. marts 2014

Carina Seifert, BL


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Hvad vil jeg fortælle om?

Et historisk tilbageblik

Et mere ulige Danmark

Det boligsociale arbejde i fremtiden

Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Den boligsociale opgaves historie

1933-loven:

”..at fremskaffe sunde og billige boliger, som det må forudsættes, at den mindrebemidlede del af befolkningen vil kunne betale lejeafgiften for”


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Den boligsociale opgave – nogle nøgleord.

1950’erneBolignød, lys, luft og planlægning.

1960’erne Industrialiseret elementbyggeri og parcelhusboom.

1970’erneOliekrise, loft over boligernes størrelse og

omkostninger, arbejdsløshed, ”fremmedarbejdere”, .

1980’erne Massearbejdsløshed, marginalisering, flygtninge, indførelsen af kommunale anvisningsret, fokus på livet mellem husene, ansættelse af beboerrådgivere.


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Den boligsociale opgave – nogle nøgleord.

1990’erneNyrups byudvalgs 30-punkts program: Helhedsorienteret indsats, ændret kommunal byrdefordeling, forebyggelseaf kriminalitet, integration. LBF og staten støtter beboerrådgiverordningen. Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer grundlægges.

2000‘erne Øget segregering (mixofobi), beboerrådgiver-ordningen videreføres alene med LBF, professionalisering af det boligsociale arbejde,

etablering af CFBU.

2010’erneStadig større ulighed, fattigdomsgrænse, ”Ghetto”, øget fokus på samarbejde, øget kommunal opmærksomhed, effektmåling.


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Samfundets seismograf


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Udfordringerne ved ulighed

Uligheden er blevet større i:

sundhed

uddannelse

beskæftigelse

social arv sværere at bryde


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Sværere at bryde den sociale arv

Større forskel mellem rig og fattig

Øget polarisering i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner

Stadig sværere at bryde den sociale arv


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Hvad er formålet med det boligsociale arbejde?

Gennem etablering af samarbejder med for eksempel: skoler, institutioner, ungdomsklubber, ældre organisationer, offentlig administration, (sundhed etc.), kommunen og politiet at øge sammenhængskraften og bæredygtigheden I lokalområderne og i byerne, og herved skabe større tryghed, sundhed, uddannelse og beskæftigelse. “


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

De fremtidige udfordringer

 • Vi skal kunne vise at det virker

  • også selv om indsatsen er en lille brik

  • vi skal kunne vise hvad der er bestpractice

 • Vi skal sikre at det er den rigtige indsats vi gør

 • Vi skal sikre samspil med kommunen og de lokale aktører


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

CFBU – Center for boligsocial udvikling

Centrets tre hovedformål er:

 • at undersøge effekten af indsatser i udsatte boligområder

 • at indsamle erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser

 • at yde kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Den rigtige indsats?


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Samspil og ansvarsfordeling


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Helhedsplan som værktøj

Støttes ydes til 7 områder:

 • Børn, unge og familier

 • Uddannelse og beskæftigelse

 • Netværk og beboerdemokrati

 • Sundhed

 • Marginaliserede grupper

 • Kultur og fritid

 • Image og kommunikation

Landsbyggefondens midler anvendes til:

 • Renovering

 • Huslejestøtte

 • Boligsocialt arbejde

 • Refusion ved nybyggeri


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Ca. 150 helhedsplaner

Maksimum 75% fra LBF

Minimum 25% fra lokal medfinansiering

Det er boligorganisationen, som søger om tilskud, men LBF kræver, at kommunen støtter op om helhedsplanen

Projektets resultater skal løbende indberettes og evalueres af LBF


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde i fremtiden

På det korte sigt: Fokus på tryghed og trivsel

På det lange sigt: Støtte familiers udvikling for at bryde den sociale arv


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle

 • Se med i det store perspektiv

 • Formulere en fælles mål-sætning– på lang og kort sigt

 • Være en medspiller blandt mange – fra få til mange aktører


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Hvad gør BL?

 • Arbejder for politisk bevågenhed

 • Etablerer strategiske samarbejder lokale samarbejder

 • Sikrer vidensdeling og opkvalificering via BoligsocialNet: Videndeling, netværk og uddannelse.


Hvorfor har vi boligsocialt arbejde

Tak for ordet!


ad
 • Login