Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?
Download
1 / 19

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde? - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde? Afdelingsbestyrelserne og det boligsociale arbejde 22. marts 2014 Carina Seifert, BL. Hvad vil jeg fortælle om?. Et historisk tilbageblik Et mere ulige Danmark Det boligsociale arbejde i fremtiden Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?' - alcina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hvorfor har vi boligsocialt arbejde?

Afdelingsbestyrelserne og det boligsociale arbejde 22. marts 2014

Carina Seifert, BL


Hvad vil jeg fortælle om?

Et historisk tilbageblik

Et mere ulige Danmark

Det boligsociale arbejde i fremtiden

Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle


Den boligsociale opgaves historie

1933-loven:

”..at fremskaffe sunde og billige boliger, som det må forudsættes, at den mindrebemidlede del af befolkningen vil kunne betale lejeafgiften for”


Den boligsociale opgave – nogle nøgleord.

1950’erne Bolignød, lys, luft og planlægning.

1960’erne Industrialiseret elementbyggeri og parcelhusboom.

1970’erne Oliekrise, loft over boligernes størrelse og

omkostninger, arbejdsløshed, ”fremmedarbejdere”, .

1980’erne Massearbejdsløshed, marginalisering, flygtninge, indførelsen af kommunale anvisningsret, fokus på livet mellem husene, ansættelse af beboerrådgivere.


Den boligsociale opgave – nogle nøgleord.

1990’erne Nyrups byudvalgs 30-punkts program: Helhedsorienteret indsats, ændret kommunal byrdefordeling, forebyggelse af kriminalitet, integration. LBF og staten støtter beboerrådgiverordningen. Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer grundlægges.

2000‘erne Øget segregering (mixofobi), beboerrådgiver- ordningen videreføres alene med LBF, professionalisering af det boligsociale arbejde,

etablering af CFBU.

2010’erne Stadig større ulighed, fattigdomsgrænse, ”Ghetto”, øget fokus på samarbejde, øget kommunal opmærksomhed, effektmåling.Udfordringerne ved ulighed

Uligheden er blevet større i:

sundhed

uddannelse

beskæftigelse

social arv sværere at bryde


Sværere at bryde den sociale arv

Større forskel mellem rig og fattig

Øget polarisering i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner

Stadig sværere at bryde den sociale arv


Hvad er formålet med det boligsociale arbejde?

Gennem etablering af samarbejder med for eksempel: skoler, institutioner, ungdomsklubber, ældre organisationer, offentlig administration, (sundhed etc.), kommunen og politiet at øge sammenhængskraften og bæredygtigheden I lokalområderne og i byerne, og herved skabe større tryghed, sundhed, uddannelse og beskæftigelse. “


De fremtidige udfordringer

 • Vi skal kunne vise at det virker

  • også selv om indsatsen er en lille brik

  • vi skal kunne vise hvad der er bestpractice

 • Vi skal sikre at det er den rigtige indsats vi gør

 • Vi skal sikre samspil med kommunen og de lokale aktører


CFBU – Center for boligsocial udvikling

Centrets tre hovedformål er:

 • at undersøge effekten af indsatser i udsatte boligområder

 • at indsamle erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser

 • at yde kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område
Helhedsplan som værktøj

Støttes ydes til 7 områder:

 • Børn, unge og familier

 • Uddannelse og beskæftigelse

 • Netværk og beboerdemokrati

 • Sundhed

 • Marginaliserede grupper

 • Kultur og fritid

 • Image og kommunikation

Landsbyggefondens midler anvendes til:

 • Renovering

 • Huslejestøtte

 • Boligsocialt arbejde

 • Refusion ved nybyggeri


Ca. 150 helhedsplaner

Maksimum 75% fra LBF

Minimum 25% fra lokal medfinansiering

Det er boligorganisationen, som søger om tilskud, men LBF kræver, at kommunen støtter op om helhedsplanen

Projektets resultater skal løbende indberettes og evalueres af LBF


Det boligsociale arbejde i fremtiden

På det korte sigt: Fokus på tryghed og trivsel

På det lange sigt: Støtte familiers udvikling for at bryde den sociale arv


Afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle

 • Se med i det store perspektiv

 • Formulere en fælles mål-sætning– på lang og kort sigt

 • Være en medspiller blandt mange – fra få til mange aktører


Hvad gør BL?

 • Arbejder for politisk bevågenhed

 • Etablerer strategiske samarbejder lokale samarbejder

 • Sikrer vidensdeling og opkvalificering via BoligsocialNet: Videndeling, netværk og uddannelse.ad