European Conference on Care and Protection of Senior Citizens
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

European Conference on Care and Protection of Senior Citizens PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

European Conference on Care and Protection of Senior Citizens „ Old age in the virtual Second Life “. Zuzana Jankovská, Millward Brown & Martin Dvo řák, BeVirtual. Struktura prezentace. Úvod do virtuálních světů Co je Second Life? Kdo navštěvuje český Second Life?

Download Presentation

European Conference on Care and Protection of Senior Citizens

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


European Conference on Care and Protection of Senior Citizens

„Old age in the virtual Second Life“

Zuzana Jankovská, Millward Brown& Martin Dvořák, BeVirtual


Struktura prezentace

Úvod do virtuálních světů

Co je Second Life?

Kdo navštěvuje český Second Life?

Výzkum problematiky seniorů

Výzkum 1: „Senioři v Second Life“

Výzkum 2: „Můj avatar v 70 letech“

Výzkum 3: „Focus group v Second Life na téma stáří“

Závěry


1. Úvod do virtuálních světů


Úvod do virtuálních světů

 • internet – web – 2D – stránky

 • internet – virtuální svět – 3D – místa

 • >100 virtuálních světů

 • 300 mil. uživatelů

 • sociální sítě, uživateli generovaný obsah

 • rostoucí zájem uživatelů i kom. sektoru

 • velcí hráči ve virtuálních světechIBM (interoperability)‏

 • přechod od 2D do 3D


2. Co je Second Life?


Co je Second Life?

 • první a z komerčního hlediska zatím největší virtuální svět

 • nejznámější v ČR

 • možnost výdělku - směnitelnost L$ na USD

 • 16 milionů uživatelů

 • potkávat nové lidi

 • relaxovat

 • tvořit

 • vzdělávat se

 • vydělávat peníze


3. Kdo navštěvuje český Second Life?


Kdo žije v československém městě Bohemia?

Mírně převažují muži


Kdo žije v československém městě Bohemia?

Většina obyvatel Bohemie je ve věku 18-24 let

Pouze 3% obyvatel českého SL je starší 50 let


Senioři v rámci celosvětového Second Life

1 aktivní skupina s 228 členy

 • Skupina „Senior Admirers“

 • 228 členů

 • Určena pro lidi 50+ a pro ty, kteří je obdivují

 • Mezigenerační vztahy jsou vítány

Zakladatel skupiny

Harr Ireton


4. Výzkum problematiky seniorů


Millward Brown v Second Life

1. česká výzkumná agentura v SL byla otevřena v červnu 2008 ve městě Bohemia


Výzkum mediálního obrazu seniorů v SL

3 fáze výzkumu


5. Výzkum 1: „Senioři v Second Life“


Výzkum 1: Metodologie

Experiment & zúčastněné pozorování

 • Výhoda Second Life: umožňuje metodu experimentu, v sociálních vědách jinak obtížnou

 • CÍLE VÝZKUMU:

  • Jak se senioři budou pohybovat v prostředí Second Life?

  • Jak budou avataři reagovat na přítomnost seniorů v SL?


Bariéry při výzkumu

1) Obtížné sehnat dobrovolníky z řad seniorů – STRACH:

 • Z podvodu

 • Z neznáma

 • Z technického nezvládnutí

 • O peníze

 • Že Second Life = hazardní hra


Bariéry při výzkumu

2) Grafika Second Life není příliš uzpůsobena pro modelování starších avatarů

 • HYPOTÉZA: Už při tvorbě grafiky Second Life byl přítomen věkový stereotyp, protože tvůrci nepočítali:

 • 1) Se zájmem seniorů

 • 2) S tím, že by v tomto světě „vysněné, ideální identity“ někdo chtěl mít staršího avatara


Průběh výzkumu

Nakonec se podařilo sehnat 2 odvážné dobrovolníky i vymodelovat jejich avatary

 • s

AVATAR : Milan Plutonian

AVATARKA : Janička Aristocrat


Průběh výzkumu

Senioři překvapivě ihned ZAPOJENI

 • Technicky zvládli

 • Sžili se

 • Sami kontaktovali nové avatary


Reakce obyvatel SL na přítomnost avatarů-seniorů

Naprosto standardní reakce avatarů. Žádný údiv, žádné speciální chování. Žádné stopy negativní, ani pozitivní diskriminace….

UKÁZKA ROZHOVORU

[8:49] DaVit Waco: Ahoj

[8:51] Janicka Aristocrat: též te zdravím, odkud pricházíš?

[8:51] DaVit Waco: Bývam tu, v Bohemii, a ty?

[8:52] Janicka Aristocrat: jsem tu na návšteve u známých

UKÁZKA ROZHOVORU

[9:07] Milan Plutonian: Dobrý den Janicko¨

[9:09] Janicka Aristocrat: Milane, dobry den, pripadam si jako Alenka v risi divu…

[9:09] Bitty Dreamscape: vitej alenko

[9:09] Nicole Mahogany: vitej v bohemii, zemi zazraku...

[9:10] Nicole Mahogany: ...kde i nemozne muze byt skutecnosti...


Reakce obyvatel SL na přítomnost avatarů-seniorů

… a to i přesto, že nejen vzhled avatarů, ale občas i styl vyjadřování našich seniorů byl v SL prostředí poněkud netypický

Janicka Aristocrat: to nebylo od tebe pekné, opustit dámu

Janicka Aristocrat: smím prisednout,jsem trochu ušlá na té tvrdé dlažbe

.

Janicka Aristocrat: CEMU SE TVA USTA TAK ROZEVRELA?

Milan Plutonian: Ale znám jeden krásný vtip o dokotorech

Janicka Aristocrat: Bitty, vrtis se jak bajadera, nemate doma pejska?


Sebereflexe dobrovolníků: Já a moje návštěva v Second Life

Zajímavé, ale nepropadnu tomu

 • Zajímavá zkušenost

 • Překvapila reálnost a možnosti

 • Zábavnější, než čekali

 • ALE svoji budoucnost v SL hodnotí vlažně:

  • Trochu ztráta času – „tlachání o ničem“

  • Bariérou je i nutnost instalace

 • Možná občas si přijít zachatovat

 • Zájem by měli především o přednášky / kursy, pořádané v SL


6. Výzkum 2: „Můj avatar v 70 letech“


Výzkum 2: Metodologie

Experiment

 • Happening „Můj avatar v 70 letech“

 • „Vymodelujte své avatary tak, jak by vypadali v 70 letech a chovejte se také podle toho“

 • CÍLE VÝZKUMU:

  • Jak se stereotypy o stáří budou projektovat do vzhledu avatarů


Bariéry při výzkumu

Velmi nízká účast

 • Nízká účast obecně – v porovnání s podobnými tématickými party v SL

 • Minimální účast skutečně „hrajících“ – tzn. avatarů, kteří se opravdu „oblékli“ za starší avatary


Důvody nízké participace

Hlavním deklarovaným důvodem nízké účasti (kromě času) byl nezájem o téma

DALŠÍ DŮVODY:

 • Obtíže s vytvořením staršího avatara

 • Neochota, aby avatar vypadal staře.


Zjištěné stereotypy – vizáž starších

Ve vizáži se projevily obecné stereotypy, ale i projekce vlastní osobnosti

Fyzická nemohoucnost, bílé vlasy, vousy. ALE identifikovatelné stopy mládí: dlouhé vlasy, tetování, oblečení

Zanedbanost vzhledu a oblečení, pleš, brýle

Pouze generační „ideologické stáří“ beze stop fyzického


Ukázka z akce


7. Výzkum 3: „Focus group v Second Life na téma stáří“


Výzkum 3: Metodologie

 • Focus group v Second Life

 • CÍLE VÝZKUMU:

  • Zjistit základní stereotypy o stáří v prostředí SL i RL


Focus group

Je nutné si uvědomit, že každý avatar má 2 identity:

1) SL identitu

neboli identitu svého avatara, se svým vzhledem, i osobnostními charakteristikami, které se mohou částečně lišit od RL skutečnosti

2) RL identitu

neboli identitu „vodiče“ avatara, která nikdy nemůže být zcela eliminována

V metodě focus group do popředí vystupuje více RL identita avatara, než jeho SL identita


Spontánní asociace se stářím

Na úrovni RL identity: podobný druh stereotypů jako u „běžné populace“

 • Nemoci

 • Vzpomínání na minulost

 • Kritizování současnosti (mládeže)

 • Drby

 • Oslovování cizích lidí

 • Šetrnost, hlídání cen

 • Zkušenosti

STÁŘÍ


Animalizace starších občanů

Na úrovni RL identity: podobný druh stereotypů jako u „běžné populace“

ROPUCHA

KRAB

SLON

V jaké zvíře by se proměnil

starší člověk?

LENOCHOD

ŽELVA


Názor na téma „senioři a SL“

 • Nesetkali se dosud

 • PROČ NE? Hlavně technická bariéra zřejmě

 • Pomohli by v orientaci – více než mladším

 • KAM ANO: památky, modely cizích měst, přednášky

 • KAM NE: komerce, konfliktní místa, sexuální místa


Ukázka z akce


8. Závěry


Závěry

 • Stereotypy o stáří už byly přítomny při samé tvorbě Second Life

  • Omezené možnosti, jak stvořit staršího avatara

 • RL identita avatarů:úroveň stereotypů a předsudků o seniorech se neliší od běžné populace

 • SL identita avatarů:faktor věku hraje menší roli než v RL

  • Fyzický vzhled: je často chápán jako jedna z mnoha dalších extravagancí

  • Forma chatu: neguje věkové rozdíly (až na drobné výjimky ve stylu mluvy)


Doporučení - možné využití SL

 • Second Life umožňuje svobodně stvořit svoji „2. identitu“, nezávisle na fyzických faktorech

  • Věku, ale i dalších – např. pohlaví, rasy, vzhledu apod.

 • Možné využití v situacích, kdy fyzické faktory jsou limitující pro jedincovo plné sebevyjádření

 • Speciálně pro seniory:

  • Možné řešení v případech izolace seniorů, větší zapojení do komunikace

  • Další vzdělávání - přednášky, kursy, cestování apod., a tím zároveň i PC a internetová gramotnost


DĚKUJEME


 • Login