ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555 - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 21

  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555. 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช . ภาคกลาง ปี 2555

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2555

. 2555


1 2555

1.2555

.


1 25551

1. 2555

2555


1 25552

1. 2555

www.thaiphc.net


1 25553

1.2555


2555

2.


2555

2.

1

2.


2555

2.

1 209

- 10,000

- 5,000

- 10,000


2555


2555

()


2555

3.

1. . www.thaiphc.net

2. .

- / / 1.


2555

3.

3. 5 30,000

-

-

- /


2555


2555

.

1...

2. .

3..


2555

.

*. 10,000

*. 10,000

20,000


2555

.

2

900 ()


2555


  • Login