A szerzett decubitus
Download
1 / 18

A szerzett decubitus - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A szerzett decubitus. WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

A szerzett decubitus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A szerzett decubitus

WHO NEVES program

összefoglaló

Dr. Udvardiné H. Szilvia

Szent Imre Kórház


A kórházi ellátás egyik jelentős problémájának tekinthető a decubitus kialakulása. A nemzetközi szakirodalom által közölt és a hazai becsült adatok alapján elmondható, hogy a decubitus gyakori és költséges megbetegedés.


A decubitusról…

 • Nemzetközi helyzet (felmérések, adatgyűjtések országos szinten, számos publikáció)

  • A decubitus gyakorisága:

   • Kórházi ápolás során akut osztályon 1,4 –14%

   • Krónikus osztályon 10 – 25%.

   • Gerincsérülteket ellátó osztályon 20 – 30%


A decubitusról…

 • Hazai helyzet (publikációk, felmérések, becslések)

  • Országos adatok hiányában:

   • Becsült adat: 100 000 decubitus évente

    • Annak ellenére, hogy éves jelentési kötelezettség van az ÁNTSZ felé

  • Gyógyinfok adatai szerint 1994-ben 3710 esetet kódoltak.

   • Az Egészségbiztosítási Pénztár által az előforduló decubitus-esetek gyógykezelésére, ápolására kifizetett összeg 1994-ben 23 624 425 Ft volt.

    (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.)


Ellátási hiba?

Az ellátási hibák eredete 2 fő csoportba sorolható:

 • Emberi tényezők : ismerethiány, szükséges adatok figyelmen kívül hagyása, vagy elhanyagolása.

 • Rendszerhibák: kommunikációs hiányosságok, standardok hiánya, vagy nem megfelelő alkalmazása.


A NEVES - decubitus

 • A decubitus monitorozása kizárólag a kórházban kialakult (szerzett) eseményekre terjedt ki,

 • Az adatgyűjtési időszak 2007. július- november hónap

 • A jelentések anonimek (nem ismert a kórházankénti adatlapok száma, közreműködő osztályok szakmai összetétele, valamint, hogy minden esetről készült-e jelentés)

 • A beérkezett és feldolgozott adatlapok száma: 101


Az adatalap összetétele

 • A kérdések megfogalmazásánál a cél az volt, hogy

  • minél teljesebb képet kapjunk a beteg állapotáról,

  • az ellátás eredetű potenciális hozzájáruló tényezőkről.

 • Alap az ok-okozat elemzésekhez, a kutatások elvégzéséhez


Eredmények I.

 • A jelentett esetek 75%-a 70 évnél idősebb (54% nőbeteg)

 • Rögzített funkcióképességi zavarok:

  • inkontinencia 81%

  • fájdalom 59%

  • tudatzavar 58%

 • Mozgásképesség: a betegek 88%-a fekvőbeteg volt.


Eredmények II.

 • A betegek 70%-a viselt pelenkát, 50%-nak volt katétere (pelenkakorlátozás a vizsgálatok 82%-ban nem volt).

 • Kiemelendő pozitívum, hogy a betegek 93%-nál elvégezték a kockázatfelmérést (Norton-skála).

  • Besorolás szerinti kockázati megoszlások

   • legmagasabb: 46%

   • magas 23%

   • közepes kockázat 31%.


Eredmények III.

 • Prevenciós eszközök alkalmazása:

  • Decubitus matrac: 83%

  • Sarokgyűrű: 76%

  • Pozícionáló párna: 59%

  • Könyökgyűrű: 57%.

 • A betegek mobilizálására 84 esetben volt szükség, dokumentáltan azonban csak 42 esetben történt meg az előírásnak megfelelően (2 óránként).

  • Elmaradásként megjelölt okok:

   • Beteg együttműködésének a hiánya (32 eset)

   • Kevés ápoló

   • Pozícionáló eszközök hiánya


A program gyakorlati tapasztalatai

 • Vannak kézzelfogható adataink!

 • Kamatoztatható elméleti alap (módszertani fejlesztés)

 • Új módszerek elsajátítása

 • Folyamatos tapasztalatcserék

 • Összehasonlíthatóság, benchmarking

 • Folyamatos fejlesztési lehetőség „otthon”

 • Kapcsolatépítés


Következtetések

 • A kis esetszám ellenére adataink összhangban vannak a szakirodalmi adatokkal

 • Pozitívum a szűrőmódszerek alkalmazása (prevenció)

 • A megelőzés tekintetében az intézetekben a tárgyi feltételrendszer biztosítottnak tekinthető


„Kicsit másképpen nézve”

 • Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.

  • Költség (1994.évi adatok):

   • A decubitus gyógykezeléséhez, ápolásához felhasznált források költsége a becsült 20 729 felfekvés esetén 222 408 590 Ft-ra tehető

   • A 20 729 beteg decubitus miatt szükségessé vált minden egyes többletápolási napjának költsége országos szinten 87 954 297 Ft.

    (becsült adatok!)


Ma mit is jelent ez intézeti szinten?

A „hibára” fordított belső,értékelési költségek (2007. év)

 • Csak egy kiragadott adat alapján, demonstráció céljából

  • Anyag és kötszerköltség éves szinten 1 807 450.-

  • Gyógyszerköltség egy része (csak sebellátás!) 786 956.-Ft

   Összesen: 2 594 406.- Ft


A teljes költség

A teljes minőségköltség számításhoz az alábbi elemek szükségesek még:

 • Anyag és kötszerköltséghez:

  • Sterilizáló gépek óradíjának egy része, HR munkadíj (decubitus kötszercsomagok esetén)

 • Gyógyszerköltséghez:

  • A betegnek beadott fájdalomcsillapító, antibiotikum, gyulladáscsökkentő és egyéb gyógyszerek

 • Az alapbetegséghez tartozó normatív ápolási napon túli ápolás napi költségei

 • HR díjak (ápolói, orvosi, higiénés asszisztens)

 • A szükségessé váló sebészeti beavatkozás költségei (necrectomia)

 • Bevételkiesésből származó költségek

 • Esetleges jogi megkeresések költségei


A prevenciós munka irányelvek szerinti végzése mellett a decubitus nem, vagy csak ritkán alakul ki, ezért a kórházi szerzett nyomási fekély nemkívánatos eseménynek tekinthető, és kialakulásának okai között ellátási hiba feltételezhető


Összegzés

 • Az éves kötelező (ÁNTSZ) jelentések adatainak nyilvánossá tétele

 • Javasolt a NEVES program országos szintű kiterjesztése, a jelentések alapján a leggyakoribb hozzájáruló tényezők beazonosítása és ajánlások megfogalmazása kiküszöbölésük érdekében

 • A „legjobb gyakorlat” azonosítása és elterjesztése

 • Az (ellenőrizhető) feltételrendszer biztosítása


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


 • Login