A szerzett decubitus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

A szerzett decubitus PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A szerzett decubitus. WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház.

Download Presentation

A szerzett decubitus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A szerzett decubitus

A szerzett decubitus

WHO NEVES program

összefoglaló

Dr. Udvardiné H. Szilvia

Szent Imre Kórház


A szerzett decubitus

A kórházi ellátás egyik jelentős problémájának tekinthető a decubitus kialakulása. A nemzetközi szakirodalom által közölt és a hazai becsült adatok alapján elmondható, hogy a decubitus gyakori és költséges megbetegedés.


A szerzett decubitus

A decubitusról…

 • Nemzetközi helyzet (felmérések, adatgyűjtések országos szinten, számos publikáció)

  • A decubitus gyakorisága:

   • Kórházi ápolás során akut osztályon 1,4 –14%

   • Krónikus osztályon 10 – 25%.

   • Gerincsérülteket ellátó osztályon 20 – 30%


A decubitusr l

A decubitusról…

 • Hazai helyzet (publikációk, felmérések, becslések)

  • Országos adatok hiányában:

   • Becsült adat: 100 000 decubitus évente

    • Annak ellenére, hogy éves jelentési kötelezettség van az ÁNTSZ felé

  • Gyógyinfok adatai szerint 1994-ben 3710 esetet kódoltak.

   • Az Egészségbiztosítási Pénztár által az előforduló decubitus-esetek gyógykezelésére, ápolására kifizetett összeg 1994-ben 23 624 425 Ft volt.

    (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.)


Ell t si hiba

Ellátási hiba?

Az ellátási hibák eredete 2 fő csoportba sorolható:

 • Emberi tényezők : ismerethiány, szükséges adatok figyelmen kívül hagyása, vagy elhanyagolása.

 • Rendszerhibák: kommunikációs hiányosságok, standardok hiánya, vagy nem megfelelő alkalmazása.


A neves decubitus

A NEVES - decubitus

 • A decubitus monitorozása kizárólag a kórházban kialakult (szerzett) eseményekre terjedt ki,

 • Az adatgyűjtési időszak 2007. július- november hónap

 • A jelentések anonimek (nem ismert a kórházankénti adatlapok száma, közreműködő osztályok szakmai összetétele, valamint, hogy minden esetről készült-e jelentés)

 • A beérkezett és feldolgozott adatlapok száma: 101


Az adatalap sszet tele

Az adatalap összetétele

 • A kérdések megfogalmazásánál a cél az volt, hogy

  • minél teljesebb képet kapjunk a beteg állapotáról,

  • az ellátás eredetű potenciális hozzájáruló tényezőkről.

 • Alap az ok-okozat elemzésekhez, a kutatások elvégzéséhez


Eredm nyek i

Eredmények I.

 • A jelentett esetek 75%-a 70 évnél idősebb (54% nőbeteg)

 • Rögzített funkcióképességi zavarok:

  • inkontinencia 81%

  • fájdalom 59%

  • tudatzavar 58%

 • Mozgásképesség: a betegek 88%-a fekvőbeteg volt.


Eredm nyek ii

Eredmények II.

 • A betegek 70%-a viselt pelenkát, 50%-nak volt katétere (pelenkakorlátozás a vizsgálatok 82%-ban nem volt).

 • Kiemelendő pozitívum, hogy a betegek 93%-nál elvégezték a kockázatfelmérést (Norton-skála).

  • Besorolás szerinti kockázati megoszlások

   • legmagasabb: 46%

   • magas 23%

   • közepes kockázat 31%.


Eredm nyek iii

Eredmények III.

 • Prevenciós eszközök alkalmazása:

  • Decubitus matrac: 83%

  • Sarokgyűrű: 76%

  • Pozícionáló párna: 59%

  • Könyökgyűrű: 57%.

 • A betegek mobilizálására 84 esetben volt szükség, dokumentáltan azonban csak 42 esetben történt meg az előírásnak megfelelően (2 óránként).

  • Elmaradásként megjelölt okok:

   • Beteg együttműködésének a hiánya (32 eset)

   • Kevés ápoló

   • Pozícionáló eszközök hiánya


A program gyakorlati tapasztalatai

A program gyakorlati tapasztalatai

 • Vannak kézzelfogható adataink!

 • Kamatoztatható elméleti alap (módszertani fejlesztés)

 • Új módszerek elsajátítása

 • Folyamatos tapasztalatcserék

 • Összehasonlíthatóság, benchmarking

 • Folyamatos fejlesztési lehetőség „otthon”

 • Kapcsolatépítés


K vetkeztet sek

Következtetések

 • A kis esetszám ellenére adataink összhangban vannak a szakirodalmi adatokkal

 • Pozitívum a szűrőmódszerek alkalmazása (prevenció)

 • A megelőzés tekintetében az intézetekben a tárgyi feltételrendszer biztosítottnak tekinthető


Kicsit m sk ppen n zve

„Kicsit másképpen nézve”

 • Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.

  • Költség (1994.évi adatok):

   • A decubitus gyógykezeléséhez, ápolásához felhasznált források költsége a becsült 20 729 felfekvés esetén 222 408 590 Ft-ra tehető

   • A 20 729 beteg decubitus miatt szükségessé vált minden egyes többletápolási napjának költsége országos szinten 87 954 297 Ft.

    (becsült adatok!)


Ma mit is jelent ez int zeti szinten

Ma mit is jelent ez intézeti szinten?

A „hibára” fordított belső,értékelési költségek (2007. év)

 • Csak egy kiragadott adat alapján, demonstráció céljából

  • Anyag és kötszerköltség éves szinten 1 807 450.-

  • Gyógyszerköltség egy része (csak sebellátás!) 786 956.-Ft

   Összesen: 2 594 406.- Ft


A teljes k lts g

A teljes költség

A teljes minőségköltség számításhoz az alábbi elemek szükségesek még:

 • Anyag és kötszerköltséghez:

  • Sterilizáló gépek óradíjának egy része, HR munkadíj (decubitus kötszercsomagok esetén)

 • Gyógyszerköltséghez:

  • A betegnek beadott fájdalomcsillapító, antibiotikum, gyulladáscsökkentő és egyéb gyógyszerek

 • Az alapbetegséghez tartozó normatív ápolási napon túli ápolás napi költségei

 • HR díjak (ápolói, orvosi, higiénés asszisztens)

 • A szükségessé váló sebészeti beavatkozás költségei (necrectomia)

 • Bevételkiesésből származó költségek

 • Esetleges jogi megkeresések költségei


A szerzett decubitus

A prevenciós munka irányelvek szerinti végzése mellett a decubitus nem, vagy csak ritkán alakul ki, ezért a kórházi szerzett nyomási fekély nemkívánatos eseménynek tekinthető, és kialakulásának okai között ellátási hiba feltételezhető


Sszegz s

Összegzés

 • Az éves kötelező (ÁNTSZ) jelentések adatainak nyilvánossá tétele

 • Javasolt a NEVES program országos szintű kiterjesztése, a jelentések alapján a leggyakoribb hozzájáruló tényezők beazonosítása és ajánlások megfogalmazása kiküszöbölésük érdekében

 • A „legjobb gyakorlat” azonosítása és elterjesztése

 • Az (ellenőrizhető) feltételrendszer biztosítása


K sz n m megtisztel figyelm ket

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


 • Login