Modele dynamiczne
Download
1 / 34

Modele dynamiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Modele dynamiczne. dr Grzegorz Szafrański pokój B106 [email protected] Konsultacje bez zmian. Modele dynamiczne. Modele trendów deterministycznych Modele trendów stochastycznych proces błądzenia losowego random walk modele autoregresyjne (AR) modele z rozkładem opóźnień (DL)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modele dynamiczne' - alameda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modele dynamiczne

Modele dynamiczne

dr Grzegorz Szafrański

pokój B106

[email protected]

Konsultacje bez zmian


Modele dynamiczne1
Modele dynamiczne

Modele trendów deterministycznych

Modele trendów stochastycznych

proces błądzenia losowego random walk

modele autoregresyjne (AR)

modele z rozkładem opóźnień (DL)

modele ARDL

„Nowa ekonometria” (stacjonarność, modele korekty błędem, metodologia VAR, modele przestrzeni stanów, warunkowej wariancji ARCH i GARCH)


Modele autoregresyjne
Modele autoregresyjne

 • Modele AR(k)

 • yt=a0+ a1yt-1 + a2yt-2 +...+ akyt-k + et

 • Problem ze stosowaniem MNK i wyborem rzędu opóźnienia

 • Np. sezonowość SAR(1,s):

 • yt=a0+ a1yt-1 + asyt-s + et


Modele z rozk adem op nie
Modele z rozkładem opóźnień

 • Modele DL

 • yt=b0+ b1xt + b2xt-1 +...+ bkxt-k-1 + et

  • b1 to mnożnik bezpośredni (krótkookresowy)

  • b2,...,bk to mnożniki pośrednie

  • b=Si=1bi to mnożnik całkowity

 • Postać z wagami opóźnień:

 • yt=b0 + bSi=1wi xt-i-1+ et

 • Przykłady: rozkład wielomianowy Almon (PDL), geometryczny Koycka, oczekiwania adaptacyjne


Dwie formy stacjonarno ci
Dwie formy stacjonarności

 • Silna stacjonarność

 • Słaba stacjonarność

 • Model błądzenia losowego (random walk):

  yt = yt-1 + ut

 • Model błądzenia losowego z dryfem (random walk with drift):

  yt =  + yt-1 + ut

 • i trendu deterministycznego:

  yt =  + t + ut

  ut jest składnikiem losowym IID.


Niestacjonarno wariancji
Niestacjonarność wariancji

 • RW model można uogólnić do modelu AR(1):

  yt = yt-1 + ut

  where = 1.Szoki wygasaj lub nie wygasaj
Szoki wygasają lub nie wygasają

 • Teraz na przykładzie AR(1) bez dryfu:

  yt = yt-1 + ut

  dla dowolnego :

 • Mamy: yt-1 = yt-2 + ut-1

  yt-2 = yt-3+ ut-2

 • Podstawiając:yt = (yt-2+ ut-1) + ut

  = 2yt-2 + ut-1 + ut

 • Uzyskujemy:

  yt = T y0 + ut-1+ 2ut-2 + 3ut-3 + ...+ Tu0 + ut


Szoki wygasaj lub nie wygasaj cd
Szoki wygasają lub nie wygasają cd

 • 3 przypadki:

  1. Szoki wygasają <1 T0 as T

  2. Szoki trwają =1 T =1T

  3. Szoki nasilają wpływ>1.Determinist yczny tren d
Deterministyczny TrendO s ta cjonarno ci po co j testowa
O stacjonarności. Po co ją testować?

 • Stacjonarność – wpływ na własności szeregów, szoki nie wygasają, długa pamięć.

 • Pozorna regresja

 • Test istotności t-Studenta jest nieprzydatny (nie ma dobrych własności asymptotycznych)


R 2 dla 1000 do wiadcze regresji losowych i niestacjonarnychy na x
R2dla 1000 doświadczeń regresji losowych i niestacjonarnychY na XDetrend yzacja uzyskiwanie stacjonarno ci
Detrendyzacja – uzyskiwanie stacjonarności

 • Modele wymagają innego podejścia:

  stochastyczna niestacjonarnośćyt =  + yt-1 + ut

  W tym przypadku wystarczy policzyć pierwszą różnicęyt = yt - yt-1

  aby uzyskać stacjonarny szereg:yt =  + ut

  deterministyczna niestacjonarnośćyt =  + t + ut

  Musimy użyć detrendyzacji, licząc różnice uzyskamy proces MA(1) dla składnika losowego

  Użycie funkcji trendu dla stochastycznie niestacjonarnch szeregów w niczym nie pomoże


Stopie integracji
Stopień integracji

 • Dla najprostszego procesu RW:

  yt = yt-1 + ut

  yt = ut

  Definicja

  Jeśli dla szeregu niestacjonarnegoytmusimy policzyć d-tąróżnicę, aby uzyskać stacjonarność, to mówimy, że jest on zintegrowany w stopniu d(yt I(d)).

  Jeśli yt  I(d) wtedydyt I(0).

  I(0) proces jest stacjonarny

  I(1) proces zawiera jeden pierwiastek jednostkowy,

  e.g. yt = yt-1 + ut


Cechy szereg w i 0 i 1 and i 2
Cechy szeregów I(0), I(1) and I(2)

 • Szeregi I(2) zawierają dwa pierwiastkijednostkowe, wymagają podwójnego różnicowania.

 • Szeregi I(1) i I(2) mogą bardzo odbiegać od swojej średniej i rzadko ją przecinać, w przeciwieństwie do I(0).

 • Większość szeregów gospodarczych i finansowych zawiera jeden pierwiastek jednostkowy, niektóre są stacjonarne a ceny konsumpcji podejrzewa się o dwa pierwiastki jednostkowe.


Jak testowa te pierwiastki
Jak testować te pierwiastki?

 • Dickey-Fuller test (Dickey i Fuller 1979, Fuller 1976).

  H0:  =1 w:

  yt = yt-1 + ut

  H1: szereg jest stacjonarny  <1.

 • Zwykle używamy regresji:

  yt = yt-1 + ut

  i testowanie =1 odpowiada testowaniu =0 w powyższym modelu (gdyż -1=).


Testowanie dok adno ci ocen parametr w istotno ci zmiennych obja niaj cych
Testowanie dokładności ocen parametrów, istotności zmiennych objaśniających

wiele zmiennych objaśniających :

 • yt=b0 + b1x1t + b2x2t + ... + bKxKt + et t=1,2,...,T

  Założenia o składniku losowym :

 • E(et) = 0, D(et) = s, et ~ N(0, s2)

  Test tStudenta

  Porównujemy wartość bezwzględną statystyki t dla danej zmiennej z wartością krytyczną ta z tablicy wartości krytycznych przy ustalonym niskim poziomie istotności (np. a=0,01).

  Ho: b1 = 0 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, gdy |t|<ta

  H1: b1 <> 0 odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej (myląc się raz na 100 prób), gdy |t| ta

  Jeśli parametr statystycznie nie różni się od 0, to mówimy, że zmienna przy nim stojąca jest statystycznie nieistotna.


Warto ci krytyczne c v statystyki df
Wartości krytyczne (C.V.) statystyki DF

 • Test bazuje na znanej statystyce t

 • która nie ma standardowego rozkładu t-Studenta


R ne wersje testu
żne wersje testu

 • Dickey-Fuller test

  i) H0: yt = yt-1+ut

  H1: yt = yt-1+ut,<1

  ii) H0: yt = yt-1+ut

  H1: yt = yt-1++ut,<1

  iii) H0: yt = yt-1+ut

  H1: yt = yt-1++t+ut,<1


Adf test
ADF Test

 • Jeśli wystąpi autokorelacja w utto musimy do specyfikacji równania dodaćpopóźnień zmiennej zależnej:

 • Te same tablice wartości krytycznych dla testu ADF, ale jak dobrać opóźnienia?

  - zabawy z korelogramem

  - kryteria informacyjne


Wy sze rz dy integracji
Wyższe rzędy integracji

H0: =0 vs. H1: <0.

yt = yt-1 + ut

 • Jeżeli odrzucimy H0to mówimy, że ytnie ma pierwiastka jednostkowego (jest szeregiem I(0)).

 • A jeśli nie odrzucimy to testujemy dalej, bo możeytI(2)?

  H0: ytI(2)

  H1: ytI(1)

  Sprawdzamy regresję 2yt nayt-1 (plus opóźnienia 2ytjeśli potrzebne). Jeśli odrzucimy to ma pierwiastek jednostkowy. Jeśli nie ma postępujemy analogicznie dalej tak samo.


Testy pierwiastk w jednostkowych
Testy pierwiastków jednostkowych

 • Ich moc jest słaba. Kiepsko radzą sobie z rozróżnieniem sytuacji bliskiej niestacjonarności np.

  =1 czy=0.95,

  szczególnie w małych próbach.

 • Dlatego używa się też tzw. testów stacjonarności np. KPSS test (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin, 1992).

  H0: ytjest stacjonarny

  H1: ytnie jest stacjonarny


K ointegra cja wprowadzenie
Kointegracja: wprowadzenie

Jeśli Xi,t I(di) for i = 1,2,3,...,k

Wtedy na ogółzt I(max di), ale może zdarzyć się niższy rząd jej integracji

W tak transformowanym równaniu składnik losowy zt´ może nie być stacjonarny i może wykazywać autokorelację jeśli Xisą I(1). Chielibyśmy, żeby był I(0) – kiedy tak będzie?


K ointegra cja engle i granger 1987
Kointegracja (Engle i Granger, 1987)

 • Niech zt będzie wektoremk zmiennych, składniki ztsą skointegrowane w stopniu (d,b) jeżeli

  i) Wszystkie ztsą I(d)

  ii) Istnieje przy najmniej jeden wektor współczynników taki, że zt I(d-b)

 • Wiele szeregów jest niestacjonarnych, ale zmieniają się wspólnie (podobnie) w czasie.

 • Jeśli zmienne są skointegrowane, to znaczy, że istnieje ich liniowa kombinacja, która jest stacjonarna.

 • Może być do rliniowo niezależnych relacji kointegrujących (r  k-1), zwanych wektorami kointegrującymi. rnazywane jest stopniem kointegracji.

 • Relacje kointegrujące to odpowiednik relacji długookresowych w ekonomiii.


K ointegra cja i r wnowaga
Kointegracjai równowaga

 • Przykłady w finansach

  • ceny spot i futures

  • stosunek cen dla różnych krajów i kurs walut

  • ceny akcji i wielkość dywidendy

 • Siły rynkowe w sytuacji braku możliwości arbitrażu powinny zapewnić występowanie relacji równowagowych.

 • Brak kointegracji oznaczałby, że szeregi mogą odbiegać od siebie w długim okresie bez żadnych ograniczeń.


Mechanizm korekty b dem
Mechanizm korekty błędem

 • Dlaczego nie łączymy w relacje zmiennych niestacjonarnych na podstawie modelu dla pierwszych lub drugich różnic?

 • Niech yt and xtbędą I(1). W relacji

   yt = xt + ut

  w długim okresie nie zaobserwujemy relacji.

 • bo w długim okresie

  yt = yt-1 = y; xt = xt-1 = x.

 • I wszystkie zmienne się wyzerują buuuu


Ecm cd
ECM cd

 • To może użyć pierwszych różnic i poziomów jednocześnie?

   yt = 1xt + 2(yt-1-xt-1) +ut

  yt-1-xt-1to tzw. składnik korekty błędem

 • Jeśli jest wektorem kointegrującym dla x i y, to (yt-1-xt-1) jest I(0),pomimo że jego składniki są I(1).

 • Twierdzenie Grangerao reprezentacji ECM mówi, że każda relacja kointegrująca może być wyrażona jako mechanizm korekty błędem.


Potestujmy troch
Potestujmy trochę

 • Dla więcej niż 2 zmiennych objaśniających:

  yt = 1 + 2x2t + 3x3t + … + kxkt + ut

 • utbędzie I(0) jeśli zmienne yt, x2t, ... xktsą skointegrowane.

 • Należy zatem potestować czy reszty z tego równania nie są stacjonarne. Użyjemy testu DF lub ADF dla ut dla regresji postaci

  vt iid.

 • Ale jest to test na resztach modelu (nie na jego zmiennych), , inne będą więc wartości krytyczne testu.


Wnioski
Wnioski

 • Wartości krytyczne testu E.G. zostały stablicowane przez Engle’ai Grangera (1987). Obecnie częściej używa się wartości z pracy McKinnona.

 • Możemy też użyć statystyki Durbina-Watsonalub podejścia Phillipsa-Perrona by zbadać stacjonarność reszt.

  H0: pierwiastki jednostkowe występują w resztach z regresji kointegrującej

  H1: reszty z tej regresji są stacjonarne


Podej cie engle a granger a
Podejście Engle’a-Grangera

 • Dwustopniowa metoda Engle’a-Grangera

  dla jednorównaniowego modelu:

  Krok 1:

  - Sprawdź, czy zmienne w modelu są I(1).

  - Oszacuj wektor kointegrujący MNK.

  - Sprawdź, czy reszty z tej regresji, , są stacjonarne (tzn. I(0)).

  Krok 2:

  - Użyj tych reszt jako kolejnej zmiennej objaśniającej w oryginalnym równaniu

   yt = 1xt + 2( ) +ut

  gdzie = yt-1- xt-1


Inne podej cia
Inne podejścia

 • podejście od ogółu do szczegółu Hendry (dobór opóźnień w modelu) – czyt. Charemza i Deadman

 • modele niestrukturalne wektorowej autoregresji VAR – czyt. Maddala

 • modele ECM dla wielu zmiennych VECM

 • modele z warunkową heteroskedastycznością ARCH, GARCH i ich odmiany


ad