การวิเคราะห์ความแปรปรวน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 41

  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์ความแปรปรวน. การวิเคราะห์ความแปรปรวนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ทำการวิเคราะห์โดยวิธีอื่นไม่สามารถทำได้ดังนี้.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวิเคราะห์ความแปรปรวน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6783695


6783695

1. 3 1 1 1 1

(One - way analysis of variance)


6783695

2. 2 1 1

(Two - way analysis of variance)


6783695

3. (experimental unit) 2


6783695

1.


6783695

2. 2

3.


6783695

k

i, i = 1, 2, 3, , k

ni i

n


6783695

xij j

i , j = 1, 2, 3, , ni

T1

i

i

T


6783695

T


6783695

(total mean square)

MS (T)

SS(T)

(Total sum of square)

df(T)

(total deree of freedom)


6783695

(between mean square)

MS(B)

SS(B)

(between sum of square)

df(T)

(between degree of freedom) = k-1


6783695

(within mean square)

MS(W)

SS(W)

(within sum of square)

df(W)

(within degree of freedom) = n-k


6783695

k

F (F-distribution) k-1 n-k

F (asymmetrical shape)


6783695

k

Ho F


6783695

Ho H1


6783695

(df)

(SS)

(MS)

F

k-1

n-k

n-1


6783695

1

4 3 3 0.05


6783695

()

5 8 8 5 4

11 8 12 19

2 7 8 10 11 12

7 9 10 9 10


6783695

Ho :

H1 :

i j


6783695

1

2

3

4

5

6

5

8

8

5

4

2

7

8

10

11

12

4

49

64

100

121

144

7

9

10

9

10

49

81

100

81

100

11

8

12

19

121

64

144

361

25

64

64

25

16

Ti

30

50

45

50


6783695

T = 175


6783695

MS

d.f.

SS

f

SS(B)=1,626.67-1531.25

95.42/3

31.81/9.4

3

= 95.42

=31.81

=3.38

SS(W)=1,777-1,626.67

150.33/16

16

=150.33

=9.4

SS(T)=1,777-1,531.25

19

=245.75

F F 0.05 d.f. (3,16) 3.24


6783695

F 3.38 > 3.24

Ho H1

4 3 0.05


6783695

Tukey LSD Scheffe Student-Newman


6783695

(two-way analysis of variance)

-

-

/


6783695

r

c

n


6783695

Xij i j

j

i

i

j

T


6783695

d.f.

SS

MS

F

r-1

c-1

(r-1)(c-1)

rc-1


6783695

4 3 ANOVA

df SS MS F

10.53

237

79

3

(237/3)

(79/7.5)

(302-20-45)

1.33

10

2

20

(20/2)

(10/7.5)

7.5

45

6

[(6)(7.5)]

11

302


6783695

) H0: 4

H1: 4

) H0: 3

H1: 3


6783695

) F0.5,3,6 =

4.76

5.14

) F0.5,2,6 =

) F

10.53 > 4.76 H0 H1

) F

1.33 < 5.14 H0 H1


6783695

2

3 4


6783695

C

R

L

M

17

34

23

74

15

26

21

62

1

23

8

32

6

22

16

44

39

105

68

212

0.05


6783695

. Ho:

3

H1:

3

. Ho:

4

H1:

4


6783695

Ti.

C

X2

R

L

X2

M

X2

X2

15

26

21

289

1,156

529

225

676

441

1

23

8

1

529

64

6

22

16

36

484

256

39

105

68

17

34

23

=

4,292.5

62

74

32

T.j

44

=4,093.32

T = 212

= 3,745.33


6783695

SS

MS

F

d.f.

SS(R)=4,292.5-3,745.33

2

=547.17

=273.585

=36.07()

SS(C)=4,093.32-3,745.33

3

=347.99

=115.99

=15.29()

SS(W)=940.67-547.17-347.99

6

=45.51

=7.585

SS(T)=4,686-3,745.33

11

=940.67


6783695

0.05

F(0.05,3,6) = 5.14

F(0.05,3,6) = 4.76

F Ho 3 36.07 5.14

F Ho 4 15.29 4.76


6783695

Ho 3 4


6783695

4


  • Login