Sila layari - PowerPoint PPT Presentation

Sila
Download
1 / 8

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sila layari. Panduan Penggunaan Portal Unicliq Sila layari www.unicliq.com untuk mengakses Unicliq Portal. 2. Keperluan sistem untuk melayari Unicliq Portal adalah :- i . Pelayan web contoh - Internet Explorer versi 7.0 ke atas

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sila layari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sila layari

Silalayari


Sila layari

PanduanPenggunaan Portal Unicliq

 • Silalayariwww.unicliq.comuntukmengaksesUnicliq Portal.

 • 2. KeperluansistemuntukmelayariUnicliq Portal adalah :-

  i. Pelayan web contoh

 • - Internet Explorer versi 7.0 keatas

 • -Mozilla Firefox

 • - Google Chrome

 • - Puffin Browser on iPhone & iPod touch & iPad


Sila layari

Skrin No. 1

in

Log in dipetakini

Masukkkan User ID dan Password dibahagian yang dibulatkan


Sila layari

Skrin No. 2a


Sila layari

 • Skrin 2b - Klikpadasubjek yang dipilih.

Skrin 3 -Klikpadaplugindan install ikutarahansehinggaselesai (RujukLampiran 1). Kemudianpilihtajuk yang tersenarai.


Sila layari

Logout Button.

Selepasselesaimengulangkajiperisiandidalam portal Unicliq, Silapastikanbahawaanda “Logout” selepasdigunakan. Iniadalahuntukmenggelakkankekeliruandidalam system. Logout button hanyaterdapatpadaskrin 2 sahajaseperti yang dipaparkandisini.


Sila layari

LAMPIRAN 1

Download Plugin

Download Plugin – Terdapat 3 jenisplugin yang berbezamengikutsubjek. Dan berikutadalahplugin yang diperlukanuntukmelayarisemuasubjek. Pluginhanyaperludi install sekalisahaja. Ikutarahandariskrin yang dipaparkanoleh installer apabilaanda install plugin.


Sila layari

 • Bantuan

 • Jikaandamempunyaisebarangpertanyaanataukemusykilan, silakemukakanpertanyaanandadiwww.facebook.com/itr1matau email kepadakamiditssunicliq@gmail.com . Andajugabolehhubungikamiditalian 03-20925252. Selamatmencuba.


 • Login