Reykjav kur fr al j legum sj narh li stef n lafsson 1 apr l 2003
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Reykjavíkur frá alþjóðlegum sjónarhóli Stefán Ólafsson 1. Apríl 2003 PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reykjavíkur frá alþjóðlegum sjónarhóli Stefán Ólafsson 1. Apríl 2003. Viðfangsefni erindis:. Þjóðfélagsbreytingar nútímans – breytt staða borga Hnattvæðing og þróun þekkingarhagkerfis Einkenni og staða Reykjavíkur Þjóðfélagseinkenni Skipulagseinkenni Nokkrar þróunarleiðir.

Download Presentation

Reykjavíkur frá alþjóðlegum sjónarhóli Stefán Ólafsson 1. Apríl 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reykjavíkur frá alþjóðlegum sjónarhóliStefán Ólafsson1. Apríl 2003


Viðfangsefni erindis:

 • Þjóðfélagsbreytingar nútímans – breytt staða borga

 • Hnattvæðing og þróun þekkingarhagkerfis

 • Einkenni og staða Reykjavíkur

  • Þjóðfélagseinkenni

  • Skipulagseinkenni

 • Nokkrar þróunarleiðir


Byltingupplýsingatækninnar

 • Getur af sér hnattvæðingu og þekkingarhagkerfi

 • Megin orsakir hnattvæðingar eru upplýsingatækni og breytt pólitík

 • Upplýsingatækni (tölvutækni+boðskiptatækni+nettengsla-tækni) eykur tengsl og samskipti um alla jörð - er ódýr í notkun>>> Þekkingarhagkerfið (breytir gömlum atvinnugreinum og getur af sér nýjar)

 • Breytta pólitíkin felur í sér afnám hindrana á flæði/tengslum milli landa = aukið frelsi og aukin markaðshyggja.

 • Afleiðingarnar eru verulega aukið flæði fjármagns, vöru, þjónustu, fyrirtækja, fólks, upplýsinga og menningar milli landa/svæða/borga/fyrirtækja/stofnana/einstaklinga

 • Breytir þjóðfélagi og lífsháttum – breytir borgum

Stefán Ólafsson 2003


Einkenni hnattvæðingar

 • Heimurinn verður í meiri mæli einn markaður, einn vettvangur, eitt vistsvæði, einn skynheimur

 • Nýir heimar verða til – netheimar (internetið, rafrænn alþjóðlegur fjármálamarkaður, tengslanet o.fl.)

 • Landamæri rofna sem mörk mannlífs>>>Þjóðríkið verður ekki lengur rammi þess sem þjóðir gera – eins og áður var

 • Svæðisbandalög fá aukið vægi (ES, NAFTA, ASEAN...)

 • Ný landafræði – Alþjóðavettvangur fær aukið vægi

 • Frá þjóðarhagkerfi til borgarhagkerfis, svæðishagkerfis

Stefán Ólafsson 2003


Tilfærsla valds og verkefna í hnattvæðingu

 • Alþjóðastofnanir/markaður

 • Þjóðríki-ríkisstjórnir

 • Borgir

 • Svæði

 • Hverfi


Afleiðingar hnattvæðingar

 • Undanhald borga vegna upplýsingatækni?>>>Rafeindabýli...?

  • Borgarvæðing heimsins heldur áfram óhindruð

 • Breytt staða borga og svæða – nýjar leikreglur

 • Borgarhagkerfi/svæðishagkerfi sjálfstæðari vettvangur

  • Borgir og svæði þurfa að keppa á markaði um

   fjármagn, fyrirtæki og um fólk, til að geta verið

   vettvangur framþróunar, hagvaxtar og farsældar

  • Þekkingarhagkerfi = skapa umhverfi fyrir þekkingarfyrirtæki

 • Samkeppnishæfni ræður farsæld

  • Borgir/svæði þurfa að bjóða sig fjárfestum og fólki

  • Hvernig er Reykjavík og hvernig stendur hún að vígi?

Stefán Ólafsson 2003


Atvinnuþróunin á Íslandi 1890-2000Hlutfall mannafla í hverjum megingeira atvinnulífsins


Þróun borgarinnar: atvinnulíf

Frá þjónustuborg til þekkingar- og menningarborgar?

Frá verslunarborg til þjónustuborgar

Frá iðnaðarborg til verslunarborgar

Frá útgerðarborg til iðnaðarborgar


Reykjavík og norrænu höfuðborgirnar1996-7

Reykjavík er á eftir í

þróun þekkingarhagkerfis

Stefán Ólafsson 2002


Reykjavík er fámenn borgSamanburður 16 norrænna borga


Reykjavík er ungdómsborgí mjög örum vexti

Íbúar 0-15 ára sem % af heild


Vöxtur borgríkisins á Íslandi

1860-2000


Innreið fjölmenningarsamfélags á Íslandi

Mikil fjölgun innflytjenda 1990-2000


Fjölmenningarsamfélagið er enn hóflegt


Reykjavík er blaut borg


Reykjavík er menningarborgSamanburður evrópskra borga


Reykjavík er ekki mikil háskólaborgSamanburður evrópskra borga


Reykvíkingar hafa rúmt um sigStærð húsnæðis í norrænum höfuðborgum 1996-7


Einstaklingsheimili enn lágt hlutfall


Reykjavík er dreifbýl bílaborg


Þéttbýlisstig á Reykjavíkursvæðinu

Íbúar á hvern ferkílómetra 1998

Borgarsvæðin í heild


Þéttbýlisstig á Reykjavíkursvæðinu

Íbúar á hvern ferkílómetra 1998

Borgirnar sjálfar

Miðborgin í Reykjavík er ekki sérlega þéttbyggð


Um skipulag og miðborg

Nokkur dæmi

frá Reykjavík


Höfuðborgarsvæðið:

fjölkjarna borg

Mynd frá BR, 2001


Miðja höfuðborgarsvæðisins?

Mynd frá BR, 2001


Borgin vex á jöðrunum

Tillaga að svæðisskipulagi 2002:

Landnotkun

Mynd frá BR, 2001


Færsla Hringbrautarog framtíðarskipan svæðis


Þekkingarhagkerfi og þróun borga

Nokkur dæmi


I Landbún.þjóðfélag

II Iðnríki

III Þekkingarhagkerfi

?

Miðborgir: Þróunareinkenni

%

starfa

n. 10 000 eKr

1986

2016

1700

Verslun, Stjórnsýsla, Háskólar, Þjónusta

+ Verksmiðjur, vöruhús, samgöngur

+ Þekkingarþyrpingar

Nálægt háskólum-best í miðborg

+ Endurnýjun hnignandi hverfa,

með nýju atvinnulífi og þjónustu


Landslag iðnaðarborgar


Landslag þekkingarborgar: Glass Palaces in City CentresCase: HTC Helsinki Ruoholahti


New outlook

HTC

Helsinki

HTC

Lahti


New internalenvironment


Tampere (um 200 þús. íbúar):4 háskólar4 þekkingarþyrpingar

Finn-Medi 1995

Finn-Medi Research Ltd

Finlayson 1837

Media Tampere Ltd 1998

Professia Ltd. 2000

Hermia 1986

Tampere Tecnhology Centre Ltd

Tau/Medical School

Tampere University Hospital

PirPu

TPu

Media and Arts

TaU 1960

TUT 1965

VTT 1975


Staða Reykjavíkur

Nokkur atriði

 • Reykjavík er miðstöð stjórnsýslu, mennta, verslunar, þjónustu, menningar og afþreyingar

 • Reykjavík er í mun minni mæli sjávarútvegsborg en var

 • Verslun og þjónusta dreifist sífellt meira um höfuðborgarsvæðið, enda það orðið að fjölkjarnaborg

 • Í fjölkjarnaborgum vaxa kjarnarnir áfram (sbr. Úthverfaborgir í USA), draga til sín fleiri hlutverk, atvinnulíf og íbúa

 • Ætla verður og svipuð þróun verði hér-sbr. svæðisskipulag HB

 • Ekki er sjálfgefið að núverandi miðborg haldi stöðu sinni – henni þarf að takast að halda atvinnulífi (verslun og þjónustu), menntunar- og menningarhlutverki, stjórnsýsluhlutverki, og að geta boðið íbúum upp á hágæðaumhverfi fyrir lífskjör, o.fl...

 • Þekkingarþyrping á miðborgarsvæði vænlegur kostur

 • Ef þekkingarþyrping kæmist á legg utan miðborgar myndi það veikja stöðu hennar verulega


 • Þekkingarþyrping í Vatnsmýri:

 • Eflir miðborgina

 • Örvar þróun þekkingarhagkerfis

 • á Íslandi


 • Núverandi staða verkefnisins:

 • Viðskiptaáætlun frá IBM Business Services liggur nú fyrir

 • Næsta skref er að stofna Þekkingarþorp HÍ ehf.

 • ...og hefja síðan markaðsetningu


Það sem ræður staðsetningu þekkingarfyrirtækja

 • Álitleg lífsgæði á svæðinu

 • Aðgengi að vel menntuðu vinnuafli

 • Nálægð við markaði

 • Hagstæður viðskiptakostnaður á svæðinu

 • Nálægð við háskóla + miðborg

 • Hagstætt viðskiptaumhverfi (hagstætt

  reglugerðarumhverfi, framtaksmenning o.fl.)

  VII.Lágir skattar

 • Höfða þarf til fólks og fyrirtækja jöfnum höndum.

 • Heimild: Pennsylvania Economy League, 1997


Hvernig stendur Reykjavík að vígi?

 • Reykjavík hefur náð góðum árangri-á alþjóðamælikvarða

  • Hagsæld mikil

  • Menntastig þokkalegt-menning lífleg

  • Grunngerð upplýsingatækni góð

  • Nýsköpunarþróttur og framtakssemi er góð

  • Húsnæðisaðstæður góðar

  • Heilbrigðiskerfi gott-umhverfi ágætt

  • Félagsþjónusta þokkaleg

  • Lífskjör ágæt – fleira mætti nefna....

Stefán Ólafsson 2003


Reykjavík á alla möguleika:Ánægja með lífið í evrópskum borgum

Borgarfræðasetur, 2000

Stefán Ólafsson 2002


Reykjavík á alla möguleika:Ánægja með starfið í evrópskum borgum

Borgarfræðasetur, 2000

Stefán Ólafsson 2002


Reykjavík á alla möguleika...en glímir þó við erfiðleika og ókosti

 • Reykjavík er úr alfaraleið -Vel heppnuð jaðarborg

 • Einsleitt efnahagslíf (sjávarútvegur ráðandi útflutningsgrein),

  með veikan gjaldmiðil

 • Heimamarkaður er lítill og ber illa iðnað

 • Erlendir fjárfestar hafa einkum áhuga á raforku hér

 • Reykjavík er á eftir í þróun þekkingariðnaðar

 • Reykjavík verður varla miðstöð fyrir fjölþjóðafyrirtæki

 • Miðborgin veik sem stendur-dregur þó að ferðafólk

 • Fámennið hamlar

Stefán Ólafsson 2003


Takk fyrir!

Borgarfræðasetur

www.borg.hi.is


Reykjavíkursvæðið er lítiðSamanburður 16 norrænna borga

Borgarsvæðin í heild


Hermia in July 2001


Atvinnulíf borgar og landsbyggðar

Hagstofan 2001

Árið 2001


Borgríkið Ísland?

Hlutfallsleg skipting íbúa

eftir kjördæmum árið 2000


Meira um einbýli í Reykjavík

Borgirnar sjálfar


 • Login