Klimaatverandering
Download
1 / 34

Klimaatverandering - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Klimaatverandering. ANW module klimaatverandering Leerjaar 2012 - 2013. Inleiding. - Introductiefilmpje DVD versterkt broeikaseffect - laten zien website www.expeditiebroeikaswereld.nl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klimaatverandering' - akasma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klimaatverandering
Klimaatverandering

ANW module klimaatverandering

Leerjaar 2012 - 2013


Inleiding
Inleiding

- Introductiefilmpje DVD versterkt broeikaseffect

- laten zien website www.expeditiebroeikaswereld.nl

- In computerruimte werken aan opdrachten bij het onderdeel “broeikaseffect” van de website expeditiebroeikaswereld


Huiswerk
Huiswerk:

L tekst “broeikaseffect”

M opdracht 1 t/m 7 bij “broeikaseffect”

Lz tekst “klimaat A-Z”

M opdracht 1 t/m 7Ori ntatie
Oriëntatie

 • Welke gevolgen kan klimaatverandering in de 21e eeuw hebben voor de mens?


Inleiding h3
Inleiding H3

 • Klassikaal lezen inleiding blz.88
Vulkanisme
Vulkanisme:

 • stof

 • Reflectie

 • luchttemperatuur lager


Zeestromen
Zeestromen:

B.v. El Nino

Tijdelijke klimaatverandering

Neerslagpatronen verstoord


Zonneactiviteit
Zonneactiviteit:

 • Cyclus van 11 jaar

 • Zon actief bij veel zonnevlekken

 • Meer straling, warmer op aarde


KNMI

 • 1e helft 20e eeuw:

  • hogere temperatuur door:

   • Geringe vulkanische activiteit

   • Toename zonneactiviteit

   • Warm water Grote Oceaan

 • 2e helft 20e eeuw:

  • Hogere temperatuur ondanks:

   • Meer vulkaanuitbarstingen

   • Zelfde zonneactiviteit

   • Fig 3.5


Huiswerk1
Huiswerk:

 • Lz par 3.1 De geschiedenis herhaalt zich tot De rol van de mens

 • M 6, 7 b t/m e, 8, 9, 10Opkomst en ontwikkeling landbouw
Opkomst en ontwikkeling landbouw

 • Ontbossing

  • V.a. 8.000 jr geleden: Natuurlijke bossen en graslanden verdwenen

  • Minder CO2 omgezet in O2

 • Toename natte rijstteelt en irrigatie (fig 3.6)

  • Bij rotting komt methaan vrij

  • Meer methaan in atmosfeer

  • Sterk broeikasgas (21 keer sterker dan CO2)


Bevolkingsgroei en industrialisatie
Bevolkingsgroei en industrialisatie

 • Door bevolkingsgroei gestegen energieverbruik

 • Industriële revolutie: toename verbranding fossiele brandstoffen


Toenemende mate verstedelijking
Toenemende mate verstedelijking

 • Invloed temp op stadsklimaat:

 • 1 minder (regen)water

 • 2 warmte in steen

 • 3 kleiner albedo

 • 4 vliegverkeer uitlaatgassen

 • 5 hoger energieverbruik / eigen warmte

 • 6 verwarming / airconditioning


Huiswerk volgende keer
Huiswerk volgende keer:

 • Lz par 3.1 De rol van de mens

 • M 11 t/m 17


3 2 gevolgen klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden
3.2 Gevolgen klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden

 • Landen die onder of dicht bij de zeespiegel liggen zullen de gevolgen van klimaatverandering als eerste merken.

 • Nederland

 • Bangladesh


Risico s klimaatverandering
Risico kustgebieden’s klimaatverandering

 • IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

 • Onderdeel VN

 • In kaart brengen van de risico’s van klimaatverandering

 • Honderden deskundigen uit diverse landen


Ipcc evaluatie wetenschappelijk onderzoek
IPCC: Evaluatie wetenschappelijk onderzoek: kustgebieden

 • Waterbalans: smelten landijs / uitzetten zeewater

 • Ecosystemen: bedreiging biodiversiteit

 • Kwetsbaarheid kustgebieden: erosie, overstroming

 • Landbouw en visserij: productiviteit

 • Industrie: relatie versterkt broeikaseffect

 • Gevaren voor de gezondheid


Computermodellen
Computermodellen kustgebieden

 • Scenario’s, voorspellingen

 • Inschatten risico’s klimaatverandering

 • Klimaatmodel Michael Mann basis IPCC

 • Hockeystickgrafiek (fig 3.11):

 • Suggestieve grafiek

 • Twijfel aan zeer sterk aandeel van de mens


Fig 3 12 en 3 13
Fig 3.12 en 3.13 kustgebieden

 • Scenario’s ondanks onzekerheden basis klimaatbeleid

 • Bij maatregelen kijken naar haalbaarheid plannen

 • Forecasting: het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen op grond van historische trends

 • Backcasting: het formuleren van een toekomstverwachting die moet leiden tot het trekken van conclusies voor het hedenGevolgen klimaatverandering bangladesh
Gevolgen klimaatverandering Bangladesh kustgebieden

 • Meer overstromingen door:

  • Zeespiegelstijging

  • Hogere afvoer en grotere verschillen in het debiet van rivieren

  • Toenemende kans op tropische stormen

 • Veel schade aan landbouwgronden

 • Groot aantal slachtoffers


Kosten
Kosten kustgebieden

 • Met internationale hulp (kleinschalige) waterprojecten uitvoeren tegen overstromingen

 • Rekening houden met lokale situatie (fig 3.19)


Moesson
Moesson kustgebieden

 • Meeste overlast in de zomer tijdens het regenseizoen

 • Moessons zorgen voor veel neerslag en overstroming rivieren

 • Tropische stormen zorgen voor vloedgolven langs kust


Huiswerk2
Huiswerk: kustgebieden

 • L par 3.1

 • Lz par 3.2

 • M 19 t/m 23


Gevolgen klimaatverandering voor nederland
Gevolgen klimaatverandering voor Nederland kustgebieden

 • deltacommissie

 • Filmpje http://www.deltacommissie.com/film


Gevolgen nederland
Gevolgen Nederland kustgebieden

 • Voorspellingen KNMI:

  • Stijging zeespiegel tot 2100: 35 – 85 cm

  • Stijging temp: 2 – 4 ºC

 • Toenemende kans op overstromingen

 • Verzilting landbouwgrond kustgebieden

 • Nadelige gevolgen voor drinkwaterwinning door stijging zoutwaterspiegel


Maatregelen nederland
Maatregelen Nederland: kustgebieden

 • Kustverdediging

 • Deltawerken

 • Dijkaanleg

  • Zeedijken; kustgebieden

  • Rivierdijken; binnenwateren

 • Dijkverzwaring en dijkverhoging

  • A.g.v. hogere waterstanden rivieren

  • Zandsuppleties langs kust om kustlijn te handhaven


Maatregelen nederland1
Maatregelen Nederland: kustgebieden

 • Ruimte voor de rivier

  • Veiligheid en behoud ruimtelijke kwaliteit

 • Bergen overtollig water

 • Bouwen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen worden verwacht

 • Toewijzen overloopgebieden

 • Aanleg nevengeulen

 • Herinrichting rivierengebied


Huiswerk3
Huiswerk: kustgebieden

 • L par 3.1

 • Lz par 3.2

 • M 24 t/m 28 en extra opdracht (nu in de les):

 • Ga naar www.deltacommissie.nl .

 • Bekijk de samenvatting en aanbevelingen.

 • Vat kort aanbeveling 9, 10 en 11 van de Deltacommissie samen. Deze gaan over het rivierengebied, de Rijnmond en het IJsselmeergebied.


Par 3 3 positieve en negatieve gevolgen van klimaatverandering
Par 3.3 Positieve en negatieve gevolgen van klimaatverandering

 • Zelf doorlezen en presentatie voorbereiden a.h.v. fig 3.20

 • M 29 t/m 38