Reinvesteringsstrategier i eln tet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Reinvesteringsstrategier i elnätet PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reinvesteringsstrategier i elnätet. Johanna Ståhlberg och Björn Larsson Göteborg Energi Nät AB. Organisation på Göteborg Energi Nät. VD Pia Brühl Hjorth. Stab. Utveckling Johanna Ståhlberg. Ekonomi Sven Wennberg. Drift Sigvard Sjöbom. Kund Per-Anders Gustavsson.

Download Presentation

Reinvesteringsstrategier i elnätet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reinvesteringsstrategier i elnätet

Johanna Ståhlberg och Björn Larsson

Göteborg Energi Nät AB

GENAB


Organisation på Göteborg Energi Nät

VD

Pia Brühl Hjorth

Stab

Utveckling

Johanna Ståhlberg

Ekonomi

Sven Wennberg

Drift

Sigvard Sjöbom

Kund

Per-Anders Gustavsson

Ansvar för styrning och övervakning av nätet samt felavhjälpning.24 personer

Ansvar för förvaltning och utveckling av anläggningarna dvs underhåll, invest-eringar, planering, anslutningar m.m.19 personer

Ansvar för produkt, kund och marknad samt för mätning, avräkning och debitering.

9 personer

Ansvar för ekonomi, redovisning m.m.2 personer

Totalt 58 anställda

GENAB


GENAB


GENAB

Antal kunder:ca 249 000

 • Investeringar

 • Nyinvesteringar 131 mkr

 • Reinvesteringar56 mkr

  Spänningsnivåer

 • 0,4 kV, 10 kV, 130 kV (50) kV

 • Leverans

 • Överförd energi 4,5TWh

 • Högsta överförda effekt 823MW

 • Driftsstörningar14 min/anläggning

 • Planerade avbrott9 min/anläggning

GENAB


Göteborg Energis processmodell

GENAB


GENAB


GENAB


Utvärdering av apparaten

Utvärdering

 • Ålder

 • Prioritering mellan apparater

 • Finns det reservdelar

 • Kommer det utbyggnad i området

 • Högt akut underhåll på liknande apparater

 • Data från apparaten

Fortsatt underhåll

Reinvestering

Nyinvestering med ny funktionalitet

Total ombyggnad

GENAB


Förbättringspotential hos oss

Utvärdering

 • Ålder

 • Prioritering mellan apparater

 • Finns det reservdelar

 • Kommer det utbyggnad i området

 • Högt akut underhåll på liknande apparater

 • Data från apparaten

Fortsatt underhåll

Reinvestering

Nyinvestering med ny funktionalitet

Total ombyggnad

GENAB


Reinvesteringar, tre exempel

 • Brytare i K5 Askim

 • Frånskiljare i K5 Askim

 • Brytare i K3 Ramberget

GENAB


K5 Askim

 • Stationen är uppförd 1971

 • Ökande underhållskostnader för brytare och frånskiljare

 • Felfunktion i frånskiljare

GENAB


ASEA HLR 145/2000

GENAB


Utvärdering av apparaten, exempel 1

Utvärdering

 • Ålder

 • Prioritering mellan apparater

 • Finns det reservdelar

 • Kommer det utbyggnad i området

 • Högt akut underhåll på liknande apparater

 • Data från apparaten

Fortsatt underhåll

Reinvestering

Nyinvestering med ny funktionalitet

Total ombyggnad

GENAB


GENAB


Utvärdering av apparaten, exempel 2

Utvärdering

 • Ålder

 • Prioritering mellan apparater

 • Finns det reservdelar

 • Kommer det utbyggnad i området

 • Högt akut underhåll på liknande apparater

 • Data från apparaten

Fortsatt underhåll

Reinvestering

Nyinvestering med ny funktionalitet

Total ombyggnad

GENAB


K3 Ramberget

 • Stationen är ombyggd 1991

 • Brytare klarar inte att uppnå normenlig hastighet

GENAB


HPA 12/630 HPA 12/3000

GENAB


Utvärdering av apparaten, exempel 3

Utvärdering

 • Ålder

 • Prioritering mellan apparater

 • Finns det reservdelar

 • Kommer det utbyggnad i området

 • Högt akut underhåll på liknande apparater

 • Data från apparaten

Fortsatt underhåll

Reinvestering

Nyinvestering med ny funktionalitet

Total ombyggnad

GENAB


Kostnadsuppskattning

 • 51 st 630 A brytare

 • Renovering inkl. hantering 48 000

 • Ersättningsbrytare 72 000

 • 9 st 3000A brytare

 • Renovering inkl. hantering 50 000

 • Ersättningsbrytare -

 • Reservdelar 15 000

GENAB


Framtid ?

 • Ett idealiskt NIS-system

 • Driftmodul för fel och driftstatistik

 • Underhållsmodul för kostnadsuppföljning per enhet och per typ

GENAB


 • Tack för uppmärksamheten.

GENAB


 • Login