slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE. Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató. Budapest, 2011. október 13. Előadás felépítése. Katasztrófákról általában

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató' - akamu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai

A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes

igazgató

Budapest, 2011. október 13.

el ad s fel p t se
Előadás felépítése
 • Katasztrófákról általában
 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése az új szabályozás szerint

3. Katasztrófák logisztikai tapasztalatai

4. A katasztrófavédelmi logisztikai rendszer átalakításának elképzelései

slide3

A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés

NEMZETI ÜGY.

A védekezés egységes irányítása állami feladat.

katasztr f k csoportos t sa i
Katasztrófák csoportosítása I.
 • Jellegük szerint:
  • természeti vagy civilizációs katasztrófák
 • Környezetbiztonsági megítélés alapján:
  • kémiai katasztrófák
  • fizikai katasztrófák
  • biológiai katasztrófák
 • Térbeli kiterjedésük szerint:
  • helyi (lokális), regionális, országos, földrészre kiterjedő, vagy világméretű
 • Időbeni lefolyásuk alapján:
  • gyors lefolyású, közepes, elhúzódó
katasztr f k csoportos t sa ii
Katasztrófák csoportosítása II.
 • Eredetük alapján:
  • geológiai, hidrológiai, rendkívüli időjárás okozta, ipari, stb.
 • Természeti és civilizációs ártalmak elleni védelem területei szerint:
  • környezeti, tűz, robbanás, szándékos vagy gondatlan emberi cselekedethez kapcsolódó, illetve összetett katasztrófák
katasztr fahelyzetek s a jelenlegi llapot k z s jellemz i magyarorsz gon
Katasztrófahelyzetek és a jelenlegi állapot közös jellemzői Magyarországon
 • Hirtelen, váratlan (robbanásszerű) bekövetkezés
 • Adott területre koncentrálódik
 • Jelenlegi logisztikai ellátórendszer nehezen tudja kiszolgálni
 • Katasztrófahelyzet területén az infrastruktúra nem optimális
 • Bár a megelőzésre jelentősebb hangsúly kerül, de nem lehet kizárni a bekövetkezésüket
katasztr fav delmi vesz lyeztetetts g fogalm nak jra rtelmez se
Katasztrófavédelmi veszélyeztetettség fogalmának újraértelmezése
 • A biztonság és a veszélyeztetettség dimenziói jelentősen átalakultak
 • Katonai polgári védelmi feladatokról a súlypont az újabb típusú katasztrófahelyzetekre tolódott

(pl. ipari, természeti, civilizációs…)

slide8

BIOLóGIAI

TORNÁDÓ

HÓVIHAR

MIGRÁCIÓ

VESZÉLYES

ANYAGOK

FORGÓSZÉL

NUKLEÁRIS

FEGYVEREK

ÁRVÍZ

VIHAR

TERROR

FÖLDRENGÉS

VEGYI

BELVÍZ

Rendkívüli körülmények

Katasztrófa-helyzetek

slide13

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése

 • Országos illetékességű központi szerv:
 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • Megyei és fővárosi illetékességgel rendelkező területi szervek:
 • megyei igazgatóságok
 • Speciális feladatokat ellátó területi besorolású szervek:
 • logisztika, oktatás
 • Helyi szervek (2012-től):
 • katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok
slide14

GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában I.

 • 1. Működtetjük a KÖZPONTI RAKTÁR BÁZIS-t
 • Főváros és Pest megye vonatkozásában elsődleges logisztikai képességek
 • Országos viszonylatban másodlagos (rásegítő, visszapótló) logisztikai képességek
  • Készletezés, eszközraktározás:
  • Homokzsákok, fáklyák
  • Védőruhák
  • Fektető anyagok, reflektorok
  • Sátrak
  • Mentesítő eszközök
  • Sáncszerszámok stb.
slide15

GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában II.

 • 2. Jelentős szállítási kapacitással rendelkezünk
 • Teherautók, konténerszállítók, utánfutók
 • Speciális körülmények között bevethető gépjárművek (pl. Kraz)
 • KCR tehergépjárművek, munkagépek (Bobcat, targoncák)
 • Csónakszállítók
 • 3. Bevetésre készen álló speciális eszközök
 • Sebesültszállító busz
 • Konténer konyha
 • Áramfejlesztők, szivattyúk
 • Mozgó Vezetési Pont busz
 • Rohamcsónak
 • Lakosságtájékoztatási eszközök (Kabóca, Pávián)
 • KIG – Katasztrófavédelmi Infokommunikációs Gépjármű
 • 4. Központi beszerzések, anyaggazdálkodás, készletezés és terítés
slide16

Katasztrófavédelmi logisztika feladatai

 • logisztikai támogatás (erők és eszközök vonatkozásában):
  • beszerzés, raktározás, szállítás, elhelyezés, üzemeltetés-karbantartás stb.
 • kitelepítések, befogadások tervezése, szervezése;
 • lakosság és a védekezésben részt vevő erők ellátásának megszervezése;
 • adományok, felajánlások fogadása.
a beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai i
A beavatkozások logisztikai tapasztalatai I.

Vezetés-irányítás

egységes központi irányító, koordináló szerv erősítése;

párhuzamosságok megszüntetése;

átláthatóbb jelentési, adatszolgáltatási rendszer kiépítése;

önkormányzati vezetők szakmai felkészítése.

a beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai ii
A beavatkozások logisztikai tapasztalatai II.

Szabályozás

Helyi építési engedélyezési problémák

Új katasztrófavédelmi koncepció és CXXVIII. Kat. törvény

slide19

A beavatkozások logisztikai tapasztalati III.

 • Bevonható erők-eszközök
 • pv. kirendeltségek létszámának megerősítése;
 • vezényelt állomány megfelelő szintű felkészítése;
 • települési pv. szervezetek felkészítésének felülvizsgálata.
slide20

A beavatkozások logisztikai tapasztalatai IV.

 • Logisztika, háttértámogatás, finanszírozás
 • védekezők ellátásának, elhelyezésénekkidolgozása;
 • biztosítótársaságok, bankok bevonása a finanszírozásba;
 • védekezés során elszámolható költségtípusok meghatározása;
 • pénzügyi alap létrehozása.
a beavatkoz sok logisztikai tapasztalati v
A beavatkozások logisztikai tapasztalati V.

Helyreállítás, újjáépítés

helyreállítás, kárfelmérés, kárenyhítés rendszerének kialakítása.

slide22

Társszervekkel történt együttműködések tapasztalatai

 • Honvédség
 • Rendőrség
 • Vízügyi szervek
 • ÁNTSZ
 • Környezetvédelmi hatóság
 • MÁV
 • Közút (VOLÁN)
 • Közműszolgáltatók
 • Erdészeti hatóság
 • Országos Mentőszolgálat
 • Országos Meteorológiai Szolgálat
 • Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
 • Helyi politikai erők (országgyűlési képviselő, megyei közgyűlés, polgármesterek-helyi önkormányzatok)
slide23

Jelenlegi katasztrófavédelmi logisztika összegzése

+

Korszerűtlen eszközök és anyagok

Korszerűtlen raktározási és szállítási feltételek

+

Felkészült katasztrófavédelmi szakembergárda

=

Rendkívüli helyzetek megfelelő szintű kezelése

katasztr fav delem jelenlegi logisztikai t mogat s ell t rendszer nek anom li i
Katasztrófavédelem jelenlegi logisztikai támogató és ellátó rendszerének anomáliái
 • Az 50-60-as évek hidegháborús katonai rendszerében tervezett logisztikai ellátórendszerre épül (hátországvédelem)
 • Védett objektumok, mélylétesítmények, elhagyatott területeken kialakított vezetési pontok és ezek belső ellátása a jellemző
 • Vezetési pontokra épített raktározás, ellátás infrastrukturális és fenntartási problémái (pl. közlekedés, mozgatás) gátló tényező
 • Széttagolt és nem optimális objektumrendszer fenntartása és üzemeltetése nem költséghatékony
katasztr fav delmi logisztikai ell t rendszer jragondol sa
Katasztrófavédelmi logisztikai ellátó rendszer újragondolása
 • Civil LSZK-k bevonása a hivatásos katasztrófavédelembe
 • Ingatlan racionalizáció
 • Tervrendszerek elkészítése, erők-eszközök felkészítése és megszervezése
 • Térben-időben történő egyidejű védekezésre és ellátásra kell felkészülni (lakosság és védekezésben részt vevők vonatkozásában is)
 • Raktározás – szállítás - felhasználás láncolatának átalakítása

(pl. J.I.T. rendszer alkalmazása kárhelyszíni felhasználásnál)

 • Utánpótlás, helyreállítás és újjáépítés megszervezése
slide28

Tervek és elgondolások

 • Saját központi rendeltetésű raktárbázis fejlesztése (Budapest)
 • Elavult és nem gazdaságos raktárkapacitások felszámolása
 • Országosan 4-5 Logisztikai Szolgáltató Központ fokozatos bevonása
  • Vizsgált helyszínek: Miskolc, Szolnok, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Nagykanizsa
 • Egységes művelet-támogatási ellátási lánc kialakítása és lebiztosítása
 • Logisztikai folyamatok vezetés-irányítása területén centralizáció
j v beni elk pzel sek
Jövőbeni elképzelések

A Logisztikai Szolgáltató Központokon alapuló katasztrófavédelmi logisztika kialakítása

slide31

Gépi mozgatású egységrakományok

Professzionális tárolás

slide32

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ADOTTSÁGAINAK KIHASZNÁLÁSA

 • Raktározási kapacitás,
 • Közlekedési infrastruktúra – közút, vasút, víz,
 • Gyakorlatban kipróbált működési rendszerek,
 • Kombináltszállítás – közút-vasút-víz,
 • Szállítási kapacitások – közút, vasút, víz,
 • Együttműködési képesség
slide33

Tervezett LSZK helyszínek 1. alternatíva

Pl. Győr, Nagykanizsa, Miskolc, Debrecen, Szeged

ad