Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE. Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató. Budapest, 2011. október 13. Előadás felépítése. Katasztrófákról általában

Download Presentation

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai

A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes

igazgató

Budapest, 2011. október 13.


El ad s fel p t se

Előadás felépítése

 • Katasztrófákról általában

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése az új szabályozás szerint

  3. Katasztrófák logisztikai tapasztalatai

  4. A katasztrófavédelmi logisztikai rendszer átalakításának elképzelései


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés

NEMZETI ÜGY.

A védekezés egységes irányítása állami feladat.


Katasztr f k csoportos t sa i

Katasztrófák csoportosítása I.

 • Jellegük szerint:

  • természeti vagy civilizációs katasztrófák

 • Környezetbiztonsági megítélés alapján:

  • kémiai katasztrófák

  • fizikai katasztrófák

  • biológiai katasztrófák

 • Térbeli kiterjedésük szerint:

  • helyi (lokális), regionális, országos, földrészre kiterjedő, vagy világméretű

 • Időbeni lefolyásuk alapján:

  • gyors lefolyású, közepes, elhúzódó


Katasztr f k csoportos t sa ii

Katasztrófák csoportosítása II.

 • Eredetük alapján:

  • geológiai, hidrológiai, rendkívüli időjárás okozta, ipari, stb.

 • Természeti és civilizációs ártalmak elleni védelem területei szerint:

  • környezeti, tűz, robbanás, szándékos vagy gondatlan emberi cselekedethez kapcsolódó, illetve összetett katasztrófák


Katasztr fahelyzetek s a jelenlegi llapot k z s jellemz i magyarorsz gon

Katasztrófahelyzetek és a jelenlegi állapot közös jellemzői Magyarországon

 • Hirtelen, váratlan (robbanásszerű) bekövetkezés

 • Adott területre koncentrálódik

 • Jelenlegi logisztikai ellátórendszer nehezen tudja kiszolgálni

 • Katasztrófahelyzet területén az infrastruktúra nem optimális

 • Bár a megelőzésre jelentősebb hangsúly kerül, de nem lehet kizárni a bekövetkezésüket


Katasztr fav delmi vesz lyeztetetts g fogalm nak jra rtelmez se

Katasztrófavédelmi veszélyeztetettség fogalmának újraértelmezése

 • A biztonság és a veszélyeztetettség dimenziói jelentősen átalakultak

 • Katonai polgári védelmi feladatokról a súlypont az újabb típusú katasztrófahelyzetekre tolódott

  (pl. ipari, természeti, civilizációs…)


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

BIOLóGIAI

TORNÁDÓ

HÓVIHAR

MIGRÁCIÓ

VESZÉLYES

ANYAGOK

FORGÓSZÉL

NUKLEÁRIS

FEGYVEREK

ÁRVÍZ

VIHAR

TERROR

FÖLDRENGÉS

VEGYI

BELVÍZ

Rendkívüli körülmények

Katasztrófa-helyzetek


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Árvíz


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

VÖRÖSISZAP KATASZRÓFA

Gátszakadás


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Életmentés


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése

 • Országos illetékességű központi szerv:

 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Megyei és fővárosi illetékességgel rendelkező területi szervek:

 • megyei igazgatóságok

 • Speciális feladatokat ellátó területi besorolású szervek:

 • logisztika, oktatás

 • Helyi szervek (2012-től):

 • katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában I.

 • 1. Működtetjük a KÖZPONTI RAKTÁR BÁZIS-t

 • Főváros és Pest megye vonatkozásában elsődleges logisztikai képességek

 • Országos viszonylatban másodlagos (rásegítő, visszapótló) logisztikai képességek

  • Készletezés, eszközraktározás:

  • Homokzsákok, fáklyák

  • Védőruhák

  • Fektető anyagok, reflektorok

  • Sátrak

  • Mentesítő eszközök

  • Sáncszerszámok stb.


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában II.

 • 2. Jelentős szállítási kapacitással rendelkezünk

 • Teherautók, konténerszállítók, utánfutók

 • Speciális körülmények között bevethető gépjárművek (pl. Kraz)

 • KCR tehergépjárművek, munkagépek (Bobcat, targoncák)

 • Csónakszállítók

 • 3. Bevetésre készen álló speciális eszközök

 • Sebesültszállító busz

 • Konténer konyha

 • Áramfejlesztők, szivattyúk

 • Mozgó Vezetési Pont busz

 • Rohamcsónak

 • Lakosságtájékoztatási eszközök (Kabóca, Pávián)

 • KIG – Katasztrófavédelmi Infokommunikációs Gépjármű

 • 4. Központi beszerzések, anyaggazdálkodás, készletezés és terítés


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Katasztrófavédelmi logisztika feladatai

 • logisztikai támogatás (erők és eszközök vonatkozásában):

  • beszerzés, raktározás, szállítás, elhelyezés, üzemeltetés-karbantartás stb.

 • kitelepítések, befogadások tervezése, szervezése;

 • lakosság és a védekezésben részt vevő erők ellátásának megszervezése;

 • adományok, felajánlások fogadása.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai i

A beavatkozások logisztikai tapasztalatai I.

Vezetés-irányítás

egységes központi irányító, koordináló szerv erősítése;

párhuzamosságok megszüntetése;

átláthatóbb jelentési, adatszolgáltatási rendszer kiépítése;

önkormányzati vezetők szakmai felkészítése.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai ii

A beavatkozások logisztikai tapasztalatai II.

Szabályozás

Helyi építési engedélyezési problémák

Új katasztrófavédelmi koncepció és CXXVIII. Kat. törvény


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

A beavatkozások logisztikai tapasztalati III.

 • Bevonható erők-eszközök

 • pv. kirendeltségek létszámának megerősítése;

 • vezényelt állomány megfelelő szintű felkészítése;

 • települési pv. szervezetek felkészítésének felülvizsgálata.


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

A beavatkozások logisztikai tapasztalatai IV.

 • Logisztika, háttértámogatás, finanszírozás

 • védekezők ellátásának, elhelyezésénekkidolgozása;

 • biztosítótársaságok, bankok bevonása a finanszírozásba;

 • védekezés során elszámolható költségtípusok meghatározása;

 • pénzügyi alap létrehozása.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalati v

A beavatkozások logisztikai tapasztalati V.

Helyreállítás, újjáépítés

helyreállítás, kárfelmérés, kárenyhítés rendszerének kialakítása.


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Társszervekkel történt együttműködések tapasztalatai

 • Honvédség

 • Rendőrség

 • Vízügyi szervek

 • ÁNTSZ

 • Környezetvédelmi hatóság

 • MÁV

 • Közút (VOLÁN)

 • Közműszolgáltatók

 • Erdészeti hatóság

 • Országos Mentőszolgálat

 • Országos Meteorológiai Szolgálat

 • Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

 • Helyi politikai erők (országgyűlési képviselő, megyei közgyűlés, polgármesterek-helyi önkormányzatok)


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Jelenlegi katasztrófavédelmi logisztika összegzése

+

Korszerűtlen eszközök és anyagok

Korszerűtlen raktározási és szállítási feltételek

+

Felkészült katasztrófavédelmi szakembergárda

=

Rendkívüli helyzetek megfelelő szintű kezelése


Katasztr fav delem jelenlegi logisztikai t mogat s ell t rendszer nek anom li i

Katasztrófavédelem jelenlegi logisztikai támogató és ellátó rendszerének anomáliái

 • Az 50-60-as évek hidegháborús katonai rendszerében tervezett logisztikai ellátórendszerre épül (hátországvédelem)

 • Védett objektumok, mélylétesítmények, elhagyatott területeken kialakított vezetési pontok és ezek belső ellátása a jellemző

 • Vezetési pontokra épített raktározás, ellátás infrastrukturális és fenntartási problémái (pl. közlekedés, mozgatás) gátló tényező

 • Széttagolt és nem optimális objektumrendszer fenntartása és üzemeltetése nem költséghatékony


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA - jelenlegi realitás


Katasztr fav delmi logisztikai ell t rendszer jragondol sa

Katasztrófavédelmi logisztikai ellátó rendszer újragondolása

 • Civil LSZK-k bevonása a hivatásos katasztrófavédelembe

 • Ingatlan racionalizáció

 • Tervrendszerek elkészítése, erők-eszközök felkészítése és megszervezése

 • Térben-időben történő egyidejű védekezésre és ellátásra kell felkészülni (lakosság és védekezésben részt vevők vonatkozásában is)

 • Raktározás – szállítás - felhasználás láncolatának átalakítása

  (pl. J.I.T. rendszer alkalmazása kárhelyszíni felhasználásnál)

 • Utánpótlás, helyreállítás és újjáépítés megszervezése


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Tervek és elgondolások

 • Saját központi rendeltetésű raktárbázis fejlesztése (Budapest)

 • Elavult és nem gazdaságos raktárkapacitások felszámolása

 • Országosan 4-5 Logisztikai Szolgáltató Központ fokozatos bevonása

  • Vizsgált helyszínek: Miskolc, Szolnok, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Nagykanizsa

 • Egységes művelet-támogatási ellátási lánc kialakítása és lebiztosítása

 • Logisztikai folyamatok vezetés-irányítása területén centralizáció


J v beni elk pzel sek

Jövőbeni elképzelések

A Logisztikai Szolgáltató Központokon alapuló katasztrófavédelmi logisztika kialakítása


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Gépi mozgatású egységrakományok

Professzionális tárolás


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ADOTTSÁGAINAK KIHASZNÁLÁSA

 • Raktározási kapacitás,

 • Közlekedési infrastruktúra – közút, vasút, víz,

 • Gyakorlatban kipróbált működési rendszerek,

 • Kombináltszállítás – közút-vasút-víz,

 • Szállítási kapacitások – közút, vasút, víz,

 • Együttműködési képesség


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Tervezett LSZK helyszínek 1. alternatíva

Pl. Győr, Nagykanizsa, Miskolc, Debrecen, Szeged


Dr dem ny d m phd t alezredes igazgat

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


 • Login