Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai
Download
1 / 34

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE. Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató. Budapest, 2011. október 13. Előadás felépítése. Katasztrófákról általában

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes igazgató' - akamu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rendkívüli helyzetek logisztikai tapasztalatai

A KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA JELENE ÉS JÖVŐJE

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes

igazgató

Budapest, 2011. október 13.


El ad s fel p t se
Előadás felépítése

 • Katasztrófákról általában

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése az új szabályozás szerint

  3. Katasztrófák logisztikai tapasztalatai

  4. A katasztrófavédelmi logisztikai rendszer átalakításának elképzelései


A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés

NEMZETI ÜGY.

A védekezés egységes irányítása állami feladat.


Katasztr f k csoportos t sa i
Katasztrófák csoportosítása I. védekezés

 • Jellegük szerint:

  • természeti vagy civilizációs katasztrófák

 • Környezetbiztonsági megítélés alapján:

  • kémiai katasztrófák

  • fizikai katasztrófák

  • biológiai katasztrófák

 • Térbeli kiterjedésük szerint:

  • helyi (lokális), regionális, országos, földrészre kiterjedő, vagy világméretű

 • Időbeni lefolyásuk alapján:

  • gyors lefolyású, közepes, elhúzódó


Katasztr f k csoportos t sa ii
Katasztrófák csoportosítása II. védekezés

 • Eredetük alapján:

  • geológiai, hidrológiai, rendkívüli időjárás okozta, ipari, stb.

 • Természeti és civilizációs ártalmak elleni védelem területei szerint:

  • környezeti, tűz, robbanás, szándékos vagy gondatlan emberi cselekedethez kapcsolódó, illetve összetett katasztrófák


Katasztr fahelyzetek s a jelenlegi llapot k z s jellemz i magyarorsz gon
Katasztrófahelyzetek és a jelenlegi állapot közös jellemzői Magyarországon

 • Hirtelen, váratlan (robbanásszerű) bekövetkezés

 • Adott területre koncentrálódik

 • Jelenlegi logisztikai ellátórendszer nehezen tudja kiszolgálni

 • Katasztrófahelyzet területén az infrastruktúra nem optimális

 • Bár a megelőzésre jelentősebb hangsúly kerül, de nem lehet kizárni a bekövetkezésüket


Katasztr fav delmi vesz lyeztetetts g fogalm nak jra rtelmez se
Katasztrófavédelmi veszélyeztetettség fogalmának újraértelmezése

 • A biztonság és a veszélyeztetettség dimenziói jelentősen átalakultak

 • Katonai polgári védelmi feladatokról a súlypont az újabb típusú katasztrófahelyzetekre tolódott

  (pl. ipari, természeti, civilizációs…)


BIOLóGIAI újraértelmezése

TORNÁDÓ

HÓVIHAR

MIGRÁCIÓ

VESZÉLYES

ANYAGOK

FORGÓSZÉL

NUKLEÁRIS

FEGYVEREK

ÁRVÍZ

VIHAR

TERROR

FÖLDRENGÉS

VEGYI

BELVÍZ

Rendkívüli körülmények

Katasztrófa-helyzetek


Árvíz újraértelmezése


VÖRÖSISZAP KATASZRÓFA újraértelmezése

Gátszakadás


Életmentés újraértelmezése


A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer felépítése

 • Országos illetékességű központi szerv:

 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Megyei és fővárosi illetékességgel rendelkező területi szervek:

 • megyei igazgatóságok

 • Speciális feladatokat ellátó területi besorolású szervek:

 • logisztika, oktatás

 • Helyi szervek (2012-től):

 • katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok


GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában I.

 • 1. Működtetjük a KÖZPONTI RAKTÁR BÁZIS-t

 • Főváros és Pest megye vonatkozásában elsődleges logisztikai képességek

 • Országos viszonylatban másodlagos (rásegítő, visszapótló) logisztikai képességek

  • Készletezés, eszközraktározás:

  • Homokzsákok, fáklyák

  • Védőruhák

  • Fektető anyagok, reflektorok

  • Sátrak

  • Mentesítő eszközök

  • Sáncszerszámok stb.


GEK szerepe a rendkívüli helyzetek logisztikai biztosításában II.

 • 2. Jelentős szállítási kapacitással rendelkezünk

 • Teherautók, konténerszállítók, utánfutók

 • Speciális körülmények között bevethető gépjárművek (pl. Kraz)

 • KCR tehergépjárművek, munkagépek (Bobcat, targoncák)

 • Csónakszállítók

 • 3. Bevetésre készen álló speciális eszközök

 • Sebesültszállító busz

 • Konténer konyha

 • Áramfejlesztők, szivattyúk

 • Mozgó Vezetési Pont busz

 • Rohamcsónak

 • Lakosságtájékoztatási eszközök (Kabóca, Pávián)

 • KIG – Katasztrófavédelmi Infokommunikációs Gépjármű

 • 4. Központi beszerzések, anyaggazdálkodás, készletezés és terítés


Katasztrófavédelmi logisztika feladatai biztosításában II.

 • logisztikai támogatás (erők és eszközök vonatkozásában):

  • beszerzés, raktározás, szállítás, elhelyezés, üzemeltetés-karbantartás stb.

 • kitelepítések, befogadások tervezése, szervezése;

 • lakosság és a védekezésben részt vevő erők ellátásának megszervezése;

 • adományok, felajánlások fogadása.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai i
A beavatkozások logisztikai tapasztalatai I. biztosításában II.

Vezetés-irányítás

egységes központi irányító, koordináló szerv erősítése;

párhuzamosságok megszüntetése;

átláthatóbb jelentési, adatszolgáltatási rendszer kiépítése;

önkormányzati vezetők szakmai felkészítése.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalatai ii
A beavatkozások logisztikai tapasztalatai II. biztosításában II.

Szabályozás

Helyi építési engedélyezési problémák

Új katasztrófavédelmi koncepció és CXXVIII. Kat. törvény


A beavatkozások logisztikai tapasztalati III. biztosításában II.

 • Bevonható erők-eszközök

 • pv. kirendeltségek létszámának megerősítése;

 • vezényelt állomány megfelelő szintű felkészítése;

 • települési pv. szervezetek felkészítésének felülvizsgálata.


A beavatkozások logisztikai tapasztalatai IV. biztosításában II.

 • Logisztika, háttértámogatás, finanszírozás

 • védekezők ellátásának, elhelyezésénekkidolgozása;

 • biztosítótársaságok, bankok bevonása a finanszírozásba;

 • védekezés során elszámolható költségtípusok meghatározása;

 • pénzügyi alap létrehozása.


A beavatkoz sok logisztikai tapasztalati v
A beavatkozások logisztikai tapasztalati V. biztosításában II.

Helyreállítás, újjáépítés

helyreállítás, kárfelmérés, kárenyhítés rendszerének kialakítása.


Társszervekkel történt együttműködések tapasztalatai biztosításában II.

 • Honvédség

 • Rendőrség

 • Vízügyi szervek

 • ÁNTSZ

 • Környezetvédelmi hatóság

 • MÁV

 • Közút (VOLÁN)

 • Közműszolgáltatók

 • Erdészeti hatóság

 • Országos Mentőszolgálat

 • Országos Meteorológiai Szolgálat

 • Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

 • Helyi politikai erők (országgyűlési képviselő, megyei közgyűlés, polgármesterek-helyi önkormányzatok)


Jelenlegi katasztrófavédelmi logisztika összegzése biztosításában II.

+

Korszerűtlen eszközök és anyagok

Korszerűtlen raktározási és szállítási feltételek

+

Felkészült katasztrófavédelmi szakembergárda

=

Rendkívüli helyzetek megfelelő szintű kezelése


Katasztr fav delem jelenlegi logisztikai t mogat s ell t rendszer nek anom li i
Katasztrófavédelem jelenlegi logisztikai támogató és ellátó rendszerének anomáliái

 • Az 50-60-as évek hidegháborús katonai rendszerében tervezett logisztikai ellátórendszerre épül (hátországvédelem)

 • Védett objektumok, mélylétesítmények, elhagyatott területeken kialakított vezetési pontok és ezek belső ellátása a jellemző

 • Vezetési pontokra épített raktározás, ellátás infrastrukturális és fenntartási problémái (pl. közlekedés, mozgatás) gátló tényező

 • Széttagolt és nem optimális objektumrendszer fenntartása és üzemeltetése nem költséghatékony


KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKA - jelenlegi realitás ellátó rendszerének anomáliái


Katasztr fav delmi logisztikai ell t rendszer jragondol sa
Katasztrófavédelmi logisztikai ellátó rendszer újragondolása

 • Civil LSZK-k bevonása a hivatásos katasztrófavédelembe

 • Ingatlan racionalizáció

 • Tervrendszerek elkészítése, erők-eszközök felkészítése és megszervezése

 • Térben-időben történő egyidejű védekezésre és ellátásra kell felkészülni (lakosság és védekezésben részt vevők vonatkozásában is)

 • Raktározás – szállítás - felhasználás láncolatának átalakítása

  (pl. J.I.T. rendszer alkalmazása kárhelyszíni felhasználásnál)

 • Utánpótlás, helyreállítás és újjáépítés megszervezése


Tervek és elgondolások újragondolása

 • Saját központi rendeltetésű raktárbázis fejlesztése (Budapest)

 • Elavult és nem gazdaságos raktárkapacitások felszámolása

 • Országosan 4-5 Logisztikai Szolgáltató Központ fokozatos bevonása

  • Vizsgált helyszínek: Miskolc, Szolnok, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Nagykanizsa

 • Egységes művelet-támogatási ellátási lánc kialakítása és lebiztosítása

 • Logisztikai folyamatok vezetés-irányítása területén centralizáció


J v beni elk pzel sek
Jövőbeni elképzelések újragondolása

A Logisztikai Szolgáltató Központokon alapuló katasztrófavédelmi logisztika kialakításaGépi mozgatású egységrakományok újragondolása

Professzionális tárolás


LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK újragondolása ADOTTSÁGAINAK KIHASZNÁLÁSA

 • Raktározási kapacitás,

 • Közlekedési infrastruktúra – közút, vasút, víz,

 • Gyakorlatban kipróbált működési rendszerek,

 • Kombináltszállítás – közút-vasút-víz,

 • Szállítási kapacitások – közút, vasút, víz,

 • Együttműködési képesség


Tervezett LSZK helyszínek 1. alternatíva újragondolása

Pl. Győr, Nagykanizsa, Miskolc, Debrecen, Szegedad