slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Magyarország a modernizáció útján

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Magyarország a modernizáció útján - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Magyarország a modernizáció útján. Készítette: Szerémi Zsolt. Vázlat. 1. Bevezetés 2. Mária Terézia 3. II. József és II. Lipót 4. I. Ferenc - 1825-ig 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig 6. Kitekintés 1848-1867-ig. Bevezetés. Magyarország felszabadítása 1686 szeptember 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Magyarország a modernizáció útján' - ajay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magyarorsz g a moderniz ci tj n

Magyarország a modernizáció útján

Készítette: Szerémi Zsolt

v zlat
Vázlat
 • 1. Bevezetés
 • 2. Mária Terézia
 • 3. II. József és II. Lipót
 • 4. I. Ferenc - 1825-ig
 • 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig
 • 6. Kitekintés 1848-1867-ig
bevezet s
Bevezetés
 • Magyarország felszabadítása
  • 1686 szeptember 2.
 • Török megszállás következményei:
  • Közép-Magyarországon csökken a népsűrűség
  • Gazdasági problémák
habsburg abszolutizmus
Habsburg abszolutizmus
 • 1687-es pozsonyi országgyűlés
 • 1691 Diploma Leopoldium
 • Újszerzeményi bizottság
 • Vallási sérelmek
 • Jobbágyterhek növekedése
a magyarorsz gi gyek int z se
A magyarországi ügyek intézése
 • Kancellária (Bécs)
 • Kamara (Pozsony)
 • Helytartótanács (Pozsony, később Buda)
 • Országgyűlés
r k czi f le felkel s 1703 1711
Rákóczi-féle felkelés (1703-1711)
 • Legjelentősebb
 • Megmaradtak a nemesi előjogok
 • Látszólagos rendi önállóság
iii k roly
III. Károly
 • Pragmatica Sanctio – 1722/1723
  • A Habsburgok örökösödését szabályzó rendelet
  • A Birodalom feloszthatatlansága
 • Carolina Resolucio - 1731
  • A protestánsok szabad vallásgyakorlása „articuláris helyeken”
m ria ter zia 1740 1780
Mária Terézia1740-1780
 • 1740-1748-ig osztrák örökösödési háború
 • 1741-es országgyűlés
  • Vitam et sanquinem
 • Felvilágosult abszolutizmus
 • Voltaire-rel levelezett
 • Prűd volt, szüzességi bizottságot alapított
 • Szerette a kártyát
m ria ter zia
Mária Terézia
 • 1754 kettős vámrendelet
  • Kaunitz
  • 1850-ig áll fenn
  • Lényege: a birodalmat önellátóvá tenni
 • Külső vámhatár
  • A birodalmat zárta el a külső iparcikkektől
  • Magas kiviteli vám és behozatali
 • Belső vámhatár
  • Alacsony vám a mezőgazdasági cikkekre
  • Magas vám az ipari cikkekre kifelé, alacsony befelé
rb ri rendelet 1767 anton von raab
Úrbéri rendelet 1767 (Anton von Raab)
 • Előzményei (jobbágyfelkelés, 1765-ös országgyűlés)
 • 9-edet továbbra is fizetni kell
 • 10-edet is
 • Cenzust kell fizetni (évi 1 forint)
 • Robot (52 nap igás, vagy 104 nap gyalogos)
 • Jelentősége: törvényes helyzetet teremtett a földesúr és a jobbágy között
ratio educationis 1777
Ratio Educationis 1777
 • Alsófokú oktatást rendezi
 • 6-12 éves korig kötelező oktatás anyanyelven
 • Utána középiskola 3 év grammatikai osztálya, 2 év gimnáziumi osztály
 • 9 tankerületre osztja az országot (mindben kötelező egy tanítóképző)
ratio educationis 17771
Ratio Educationis 1777
 • Anyanyelvet is lehet oktatni, de csak osztrák tankönyvekből
 • A nagyszombati egyetemet Budára helyezi át + orvosi kar
 • Negatívuma: német nyelv erőltetése
 • Célja: állami oktatás egységesítése
tov bbi rendeletei
További rendeletei
 • Egészségügyi rendelet
  • Minden városban kell egy orvos
  • 1763-ban árvaházat alapított
  • 1773-ban állami dologházat (Szencen)
 • Szegényügyi rendelet 1775
moderniz ci
Modernizáció
 • A kettős vámrendeletével elősegíti az ország mezőgazdasági fejlődését
 • Foglalkozik a jobbágyok a helyzetével
 • Oktatással
 • Foglalkozik az egészségüggyel
ii j zsef
II. József
 • 40 évesen kerül trónra, türelmetlenül várja, hogy uralkodjon
 • Azt mondja, hogy „10 év önkényuralom után, a Habsburg birodalmat újra fel tudná emelni”
 • „Kalapos király” = 1 birodalom, 1 korona
 • Célja: egységes Osztrák Birodalom
ii j zsef1
II. József
 • Rendeletei:
 • Felvilágosult
 • Türelmi rendelet
 • Jobbágyrendelete
 • Centralisztikus
 • Közigazgatási rendelet
 • Nyelvrendelet
 • Nemesek megadóztatása
t relmi vagy tolerancia rendelete 1781
Türelmi, vagy tolerancia rendelete (1781)
 • Protestánsoknak szabad vallásgyakorlás és hivatalviselés
 • Csökkentette az ünnepnapok számát
 • Falusi papokat támogatta
ii j zsef s az egyh z
II. József és az Egyház
 • Célja: állami ellenőrzés az egyház felett
  • Királyi tetszvényjog (placetum regium) 1781
  • Feloszlatta a szerzetesrendeket
 • 1782-ben VI. Pius Bécsbe érkezik (fordított Canossa járás)
jobb gyrendelete 1785
Jobbágyrendelete 1785
 • Előzménye (1784 Horia és Kloska vezette parasztfelkelés, Zarándmegye)
 • Megerősíti az úrbéri rendeletet
 • Szabad költözködés, tanulás, végrendelkezés
 • Jobbágy szót is eltörli, mert pejoratív.
 • DE! NEM SZABADÍTJA FEL ÖKET!
centralisztikus rendeletei
Centralisztikus rendeletei
 • Közigazgatási rendelet 1785
  • Megszünteti a vármegyét, 10 kerületre osztotta az országot
 • Nyelv rendelet
  • 1784-ben dolgozták ki
  • Eddig ügyviteli nyelv a latin volt (DE! ez holt nyelv)
  • 3 év türelmi idő
ii j zsef egy b rendeletei
II. József egyéb rendeletei
 • Nyelv rendelet
  • Osztrákoknak ez pozitív rendelet
  • Többi tartománynak nem tetszik
  • Lombardiában és Németalföldön nem vezetik be
 • Meg akarta adóztatni a nemességet
  • 1787-ben népszámlálás
elszigetel d se i
Elszigetelődése I.
 • Belpolitikailag
  • Felvilágosult rendeleteiért támogatták, de nem támogatták a centralizmusért
 • Külpolitikailag
  • Orosz-török háború (1787-től) József beleavatkozik
  • 1789-90 osztrák-német alföld (Belgium) elakar szakadni Ausztriától
elszigetel d se ii
Elszigetelődése II.
 • Külpolitikailag
  • Francia forradalom- XVI. Lajos felesége Mária Antónia- nem lehet szövetséges
  • A porosz trónörökös állítólag Magyarország királya akar lenni
 • 1790 januárjában a hadszíntéren megsebesül, februárban pedig életét veszti
ii lip t
II. Lipót
 • II. József testvére, Toscana fejedelme
 • Magyarországon kezd kibontakozni az elfojtott nemzeti érzés
  • II. József nem koronáztatta meg magát, felrúgta a társadalmi szerződést (Rousseau)
  • A mozgalom vezetői: Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely , Tessedék Mátyás
ii lip t1
II. Lipót
 • 1791-ben békét köt a törökkel
 • Jobbágyokat a nemesek ellen fordítja
 • Megegyezik a poroszokkal
 • Országgyűlést hív össze Budára(1790-91)
  • Hazahozatta a koronát
  • Megkoronáztatja magát
 • Magyarország saját törvényei szerint kormányzandó
ii lip t2
II. Lipót
 • Okosan megosztja a magyarokat
  • 9 bizottságot hoz létre reformjavaslatokat kidolgozására
 • Leszerelte a magyar nemzeti ellenállást
moderniz ci1
Modernizáció
 • II. József
  • Javítja a jobbágyok helyzetét
  • Rendelkezik a vallásszabadságról
 • II. Lipót
  • A Habsburgok helyzetét stabilizálja
i ferenc 1825 ig
I. Ferenc- 1825-ig
 • Uralkodása idején visszatér az abszolutizmus
 • Erős rendőri uralom és besúgórendszer
 • A szent szövetség tagja volt
 • 1794 Magyar Jakobinus Mozgalom
  • Vezetője Martinovics Ignác
  • I. Ferenc leveri, az igazgatókat kivégezteti
 • 1806-ban megszűnik a Német-Római császárság
i ferenc 1825 ig1
I. Ferenc- 1825-ig
 • Gazdaság
  • Pozitívum
   • Fellendül a mezőgazdaság (gabona)
  • Negatívum
   • Nagy Infláció
   • A nemesek nem fejlesztenek
 • 1811-ben elrendelték a devalvációt, ami végül 1816-ban következett be
i ferenc 1825 ig2
I. Ferenc- 1825-ig
 • 1811-12-es országgyűlés
  • Ferenc emelni szeretné a vámokat, de a rendek sérelmezik
  • Feloszlatja az országgyűlést
  • 1825-ig nem hívta újra össze az országgyűlést
gazdas gi probl m k
Gazdasági problémák
 • Robotoltató gazdálkodás
 • Nem lehet hitelhez jutni
 • Rossz a közlekedési hálózat
 • Sok a céh
 • Kevés vállalkozás
 • Kevés korszerű nagybirtok
 • Ausztria gátolja az ipar fejlődését (kettős vámhatár)
a t rsadalmi probl m k
A társadalmi problémák
 • Parasztság
  • Gazdag paraszt
  • Telkes paraszt
  • Töredék telkes paraszt
  • Zsellérek
 • Nemesség
  • Főnemes
  • Köznemes
  • Kisnemes
1825 27 es orsz ggy l s
1825-27-es országgyűlés
 • Oka: Ausztriának hadseregre van szüksége (újoncok+ lóvé)
 • Sérelmi politika
 • Nem reform országgyűlés
 • Az országgyűlés érdemei:
  • 3 évenként országgyűlés
  • Újrakezdik a bizottságok a munkát
  • A magyar nyelvvel foglalkozik
  • MTA
gr f sz chenyi istv n
Gróf Széchenyi István
 • 1791-1860
 • 1827.évi 11. tv. Cikk
  • MTA létrehozása
  • 1828 alapszabály
  • 1830-tól működik
 • Műve: Lovakrúl(1827)
hitel 1828 29 1830
Hitel (1828-29) – 1830
 • Ősiség (avicititas) eltörlése (1351-től)
 • Szabad birtokvásárlás
 • Nemesség megadóztatása
 • Jobbágykérdés megoldása
 • „Mit akarok? Az elavult rozsdás szisztéma bilincseiből kijönni!”
 • Lassú, convulsió nélküli reformok
slide38
Válasz: Dessewffy József 1831 „Taglalat”
 • Világ vagy Világosság
  • Felvilágosítani, akik nem értik a művét
 • Stádium 1832-es országgyűlésre
  • Konkrét program
  • Művét csak Lipcsében adják ki, 1833-ban Magyarországon
st dium
Stádium
 • Stádium 12 pontja
  • Magyarországon az embereket hitelhez kell juttatni
  • Avicititas eltörlése
  • Fiscalitas eltörlése
  • Jus proprietátis
  • Törvény előtti egyenlőség
  • Törvényes pártvéd
slide40
Háziadó
  • Vármegye és országgyűlések költségeire
 • Progresszív adózás
 • Folyók szabályozása, mocsarak csapolása
 • Szabad verseny gátjait eltörölni (monopolium)
 • Törvényhozás nyelve magyar legyen (1835-től)
 • Helytartótanács
 • Nyilvánosság
  • Törvényhozás és bírósági tárgyalások
gyakorlati munk i
Gyakorlati munkái
 • Vaskapu hajózhatóvá tétele
 • Tisza szabályozás
 • Hajógyár és téli kikötő
 • Pesti Magyar Színház megszervezése
 • Selyemhernyó tenyésztés
 • Gőzzel hajtott hengermalom
rdekess g
Érdekesség
 • A „sport” szó neki köszönhető
 • Az „ön” megszólítás elterjesztése
 • Vízöblítéses WC elterjedése
jobb gyfelszabad t s
Jobbágyfelszabadítás
 • Nemesség véleménye a jobbágyságról
  • Konzervatív
  • Liberális
   • Önkéntes
   • Kötelező
  • Radikális
 • 1831 kolera lázadás
  • Eredmény: rájön a nemes, hogy a parasztság bármikor szembefordulhat velük
  • 1830-31 Lengyel szabadság harc-parasztság támogatása nélkül elbuktak
jobb gyfelszabad t s ii
Jobbágyfelszabadítás II.
 • 1832-36-os országgyűlés
  • Reformországgyűlés
  • Önkéntes jobbágyfelszabadítás
   • Alsótáblán átmegy, felsőtáblán 7-jére megy át
   • I. Ferenc: „Az indítványokat agyonütöm”
   • Az udvar megvesztegeti a bocskoros nemeseket, nem megy át végül
az 1832 36 os o gy egy b esem nyei
Az 1832-36-os O.Gy. egyéb eseményei
 • Kossuth Lajos kiadja az országgyűlési tudósításokat
  • Magánlevélként, nincs rá cenzúra
  • 37-ben letartóztatják, 39-ben elítélik, 4 év börtön
 • Wesselényi Miklóst is perbe fogják, egy beszéde miatt
  • Kölcsey az ügyvédje
1839 40 es orsz ggy l s
1839-40-es országgyűlés
 • Termékeny országgyűlés
 • Kiengedik a felségárulási perek áldozatait
 • Önkéntes örökváltság
 • Gazdasági társaságok szabad működése
 • Ipari vállalkozások szabad alapítása
 • Engedélyezik a zsidók városi letelepedését
kossuth lajos 1802 1894
Kossuth Lajos1802-1894
 • 1841-től Pesti Hírlap szerkesztője
  • Bevezeti a vezércikk műfaját
 • Programja
  • Érdekegyesítés
   • A parasztoknak és a nemeseknek egy táborban van a helyük
   • Kötelező örökváltás
   • Népképviselet
gyakorlati tev kenys gei
Gyakorlati tevékenységei
 • 1841 Ipari egyesület létrehozása
 • 1842 Magyar Kereskedelmi Társaság
 • 1842 Ipari kiállítás
  • „önálló államhoz nemzeti ipar kell”
 • 1844-ben megszervezi a Védegyletet
sz chenyi vs kossuth
Széchenyi István

1841 Kelet népe

Bírálja Kossuthot

Mezőgazdaságot akarja fejleszteni

Nem akar elszakadni

Kossuth Lajos

1841 Felelet

Ipart akarja fejleszteni

Kossuth sem akart először, de programjába bele van kódolva

Széchenyi vs. Kossuth
1843 44 es orsz ggy l s
1843-44-es országgyűlés
 • Elutasítják Kossuth védővámját
 • Elutasítják a 10-ed eltörlését
 • Elutasítják az Uniót
 • Elutasítják a városi reformot
 • Elutasítják a közteherviselést
  • Széchenyi: Két garas
 • A nem nemesek is vállahatnak hivatalt (kivétel a zsidók)
 • Ezentúl a nem nemesek is vehetnek földet. DE! nem töröltél el az ősiség törvényét
 • 1844. évi II. tv. cikk a magyar nyelvről
1847 48
1847-48
 • Az utolsó rendi országgyűlés
  • Kossuth sérelmi politikát folytat
  • Elfogadták a háziadót
  • Eltörölték az ősiséget
 • 1848 március 15.-én kitör a forradalom
prilisi t rv nyek
Áprilisi törvények
 • 1848 április 11.-én az uralkodó szentesíti az országgyűlés által elfogadott törvényeket
  • 31 tv. cikk
  • Megalakul az első független parlamentnek felelős kormány, 7 miniszter
  • Évenkénti országgyűlés
  • Népképviselet
  • Közteherviselés
prilisi t rv nyek1
Áprilisi törvények
 • Április törvények
  • Kötelező jobbágyfelszabadítás
  • 10-ed megszüntetése
  • Cenzúra eltörlése
  • Hitelintézetek felállítása
  • Vallásszabadság
a reformkor v ge
A reformkor vége
 • 1848 áprilisára abszolutizmus helyett lefektették az alkotmányos dualizmus alapjait
 • Megteremtődnek a feltételek
  • A gazdaság modernizálására
  • A társadalmi átalakulásra
sszegz s
Összegzés
 • Ipar
  • Kezdetben fejletlen és nem is tud fejlődni
 • Mezőgazdaság
  • Kezdetben fejletlen, majd a kettős vámrendelet miatt fejlődik
 • Oktatás
  • Mária Terézia fejleszti + a reformkor
 • Társadalom
  • Jobbágyfelszabadítás, közteherviselés
 • Közigazgatás
  • Áprilisi törvények – saját parlament, minisztériumok
6 kitekint s
6. Kitekintés
 • A szabadságharc bukása
  • 1849 augusztus 13. világosi fegyverletétel
 • Eltörlik az április törvényeket
 • Visszatér a Habsburg abszolutizmus
 • 1849-67 átmenet a neoabszolutizmusból az alkotmányos dualizmusba
 • 1867 után az ország lendületet vesz és elindul a fejlődés újtán
ad