Magyarorsz g a moderniz ci tj n
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Magyarország a modernizáció útján PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Magyarország a modernizáció útján. Készítette: Szerémi Zsolt. Vázlat. 1. Bevezetés 2. Mária Terézia 3. II. József és II. Lipót 4. I. Ferenc - 1825-ig 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig 6. Kitekintés 1848-1867-ig. Bevezetés. Magyarország felszabadítása 1686 szeptember 2.

Download Presentation

Magyarország a modernizáció útján

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Magyarország a modernizáció útján

Készítette: Szerémi Zsolt


Vázlat

 • 1. Bevezetés

 • 2. Mária Terézia

 • 3. II. József és II. Lipót

 • 4. I. Ferenc - 1825-ig

 • 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig

 • 6. Kitekintés 1848-1867-ig


Bevezetés

 • Magyarország felszabadítása

  • 1686 szeptember 2.

 • Török megszállás következményei:

  • Közép-Magyarországon csökken a népsűrűség

  • Gazdasági problémák


Habsburg abszolutizmus

 • 1687-es pozsonyi országgyűlés

 • 1691 Diploma Leopoldium

 • Újszerzeményi bizottság

 • Vallási sérelmek

 • Jobbágyterhek növekedése


A magyarországi ügyek intézése

 • Kancellária (Bécs)

 • Kamara (Pozsony)

 • Helytartótanács (Pozsony, később Buda)

 • Országgyűlés


Rákóczi-féle felkelés (1703-1711)

 • Legjelentősebb

 • Megmaradtak a nemesi előjogok

 • Látszólagos rendi önállóság


III. Károly

 • Pragmatica Sanctio – 1722/1723

  • A Habsburgok örökösödését szabályzó rendelet

  • A Birodalom feloszthatatlansága

 • Carolina Resolucio - 1731

  • A protestánsok szabad vallásgyakorlása „articuláris helyeken”


Mária Terézia1740-1780

 • 1740-1748-ig osztrák örökösödési háború

 • 1741-es országgyűlés

  • Vitam et sanquinem

 • Felvilágosult abszolutizmus

 • Voltaire-rel levelezett

 • Prűd volt, szüzességi bizottságot alapított

 • Szerette a kártyát


Mária Terézia

 • 1754 kettős vámrendelet

  • Kaunitz

  • 1850-ig áll fenn

  • Lényege: a birodalmat önellátóvá tenni

 • Külső vámhatár

  • A birodalmat zárta el a külső iparcikkektől

  • Magas kiviteli vám és behozatali

 • Belső vámhatár

  • Alacsony vám a mezőgazdasági cikkekre

  • Magas vám az ipari cikkekre kifelé, alacsony befelé


Úrbéri rendelet 1767 (Anton von Raab)

 • Előzményei (jobbágyfelkelés, 1765-ös országgyűlés)

 • 9-edet továbbra is fizetni kell

 • 10-edet is

 • Cenzust kell fizetni (évi 1 forint)

 • Robot (52 nap igás, vagy 104 nap gyalogos)

 • Jelentősége: törvényes helyzetet teremtett a földesúr és a jobbágy között


Ratio Educationis 1777

 • Alsófokú oktatást rendezi

 • 6-12 éves korig kötelező oktatás anyanyelven

 • Utána középiskola 3 év grammatikai osztálya, 2 év gimnáziumi osztály

 • 9 tankerületre osztja az országot (mindben kötelező egy tanítóképző)


Ratio Educationis 1777

 • Anyanyelvet is lehet oktatni, de csak osztrák tankönyvekből

 • A nagyszombati egyetemet Budára helyezi át + orvosi kar

 • Negatívuma: német nyelv erőltetése

 • Célja: állami oktatás egységesítése


További rendeletei

 • Egészségügyi rendelet

  • Minden városban kell egy orvos

  • 1763-ban árvaházat alapított

  • 1773-ban állami dologházat (Szencen)

 • Szegényügyi rendelet 1775


Modernizáció

 • A kettős vámrendeletével elősegíti az ország mezőgazdasági fejlődését

 • Foglalkozik a jobbágyok a helyzetével

 • Oktatással

 • Foglalkozik az egészségüggyel


II. József

 • 40 évesen kerül trónra, türelmetlenül várja, hogy uralkodjon

 • Azt mondja, hogy „10 év önkényuralom után, a Habsburg birodalmat újra fel tudná emelni”

 • „Kalapos király” = 1 birodalom, 1 korona

 • Célja: egységes Osztrák Birodalom


II. József

 • Rendeletei:

 • Felvilágosult

 • Türelmi rendelet

 • Jobbágyrendelete

 • Centralisztikus

 • Közigazgatási rendelet

 • Nyelvrendelet

 • Nemesek megadóztatása


Türelmi, vagy tolerancia rendelete (1781)

 • Protestánsoknak szabad vallásgyakorlás és hivatalviselés

 • Csökkentette az ünnepnapok számát

 • Falusi papokat támogatta


II. József és az Egyház

 • Célja: állami ellenőrzés az egyház felett

  • Királyi tetszvényjog (placetum regium) 1781

  • Feloszlatta a szerzetesrendeket

 • 1782-ben VI. Pius Bécsbe érkezik (fordított Canossa járás)


Jobbágyrendelete 1785

 • Előzménye (1784 Horia és Kloska vezette parasztfelkelés, Zarándmegye)

 • Megerősíti az úrbéri rendeletet

 • Szabad költözködés, tanulás, végrendelkezés

 • Jobbágy szót is eltörli, mert pejoratív.

 • DE! NEM SZABADÍTJA FEL ÖKET!


Centralisztikus rendeletei

 • Közigazgatási rendelet 1785

  • Megszünteti a vármegyét, 10 kerületre osztotta az országot

 • Nyelv rendelet

  • 1784-ben dolgozták ki

  • Eddig ügyviteli nyelv a latin volt (DE! ez holt nyelv)

  • 3 év türelmi idő


II. József egyéb rendeletei

 • Nyelv rendelet

  • Osztrákoknak ez pozitív rendelet

  • Többi tartománynak nem tetszik

  • Lombardiában és Németalföldön nem vezetik be

 • Meg akarta adóztatni a nemességet

  • 1787-ben népszámlálás


Elszigetelődése I.

 • Belpolitikailag

  • Felvilágosult rendeleteiért támogatták, de nem támogatták a centralizmusért

 • Külpolitikailag

  • Orosz-török háború (1787-től) József beleavatkozik

  • 1789-90 osztrák-német alföld (Belgium) elakar szakadni Ausztriától


Elszigetelődése II.

 • Külpolitikailag

  • Francia forradalom- XVI. Lajos felesége Mária Antónia- nem lehet szövetséges

  • A porosz trónörökös állítólag Magyarország királya akar lenni

 • 1790 januárjában a hadszíntéren megsebesül, februárban pedig életét veszti


II. Lipót

 • II. József testvére, Toscana fejedelme

 • Magyarországon kezd kibontakozni az elfojtott nemzeti érzés

  • II. József nem koronáztatta meg magát, felrúgta a társadalmi szerződést (Rousseau)

  • A mozgalom vezetői: Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely , Tessedék Mátyás


II. Lipót

 • 1791-ben békét köt a törökkel

 • Jobbágyokat a nemesek ellen fordítja

 • Megegyezik a poroszokkal

 • Országgyűlést hív össze Budára(1790-91)

  • Hazahozatta a koronát

  • Megkoronáztatja magát

 • Magyarország saját törvényei szerint kormányzandó


II. Lipót

 • Okosan megosztja a magyarokat

  • 9 bizottságot hoz létre reformjavaslatokat kidolgozására

 • Leszerelte a magyar nemzeti ellenállást


Modernizáció

 • II. József

  • Javítja a jobbágyok helyzetét

  • Rendelkezik a vallásszabadságról

 • II. Lipót

  • A Habsburgok helyzetét stabilizálja


I. Ferenc- 1825-ig

 • Uralkodása idején visszatér az abszolutizmus

 • Erős rendőri uralom és besúgórendszer

 • A szent szövetség tagja volt

 • 1794 Magyar Jakobinus Mozgalom

  • Vezetője Martinovics Ignác

  • I. Ferenc leveri, az igazgatókat kivégezteti

 • 1806-ban megszűnik a Német-Római császárság


I. Ferenc- 1825-ig

 • Gazdaság

  • Pozitívum

   • Fellendül a mezőgazdaság (gabona)

  • Negatívum

   • Nagy Infláció

   • A nemesek nem fejlesztenek

 • 1811-ben elrendelték a devalvációt, ami végül 1816-ban következett be


I. Ferenc- 1825-ig

 • 1811-12-es országgyűlés

  • Ferenc emelni szeretné a vámokat, de a rendek sérelmezik

  • Feloszlatja az országgyűlést

  • 1825-ig nem hívta újra össze az országgyűlést


5. Reformkor


Gazdasági problémák

 • Robotoltató gazdálkodás

 • Nem lehet hitelhez jutni

 • Rossz a közlekedési hálózat

 • Sok a céh

 • Kevés vállalkozás

 • Kevés korszerű nagybirtok

 • Ausztria gátolja az ipar fejlődését (kettős vámhatár)


A társadalmi problémák

 • Parasztság

  • Gazdag paraszt

  • Telkes paraszt

  • Töredék telkes paraszt

  • Zsellérek

 • Nemesség

  • Főnemes

  • Köznemes

  • Kisnemes


1825-27-es országgyűlés

 • Oka: Ausztriának hadseregre van szüksége (újoncok+ lóvé)

 • Sérelmi politika

 • Nem reform országgyűlés

 • Az országgyűlés érdemei:

  • 3 évenként országgyűlés

  • Újrakezdik a bizottságok a munkát

  • A magyar nyelvvel foglalkozik

  • MTA


Gróf Széchenyi István

 • 1791-1860

 • 1827.évi 11. tv. Cikk

  • MTA létrehozása

  • 1828 alapszabály

  • 1830-tól működik

 • Műve: Lovakrúl(1827)


Hitel (1828-29) – 1830

 • Ősiség (avicititas) eltörlése (1351-től)

 • Szabad birtokvásárlás

 • Nemesség megadóztatása

 • Jobbágykérdés megoldása

 • „Mit akarok? Az elavult rozsdás szisztéma bilincseiből kijönni!”

 • Lassú, convulsió nélküli reformok


 • Válasz: Dessewffy József 1831 „Taglalat”

 • Világ vagy Világosság

  • Felvilágosítani, akik nem értik a művét

 • Stádium 1832-es országgyűlésre

  • Konkrét program

  • Művét csak Lipcsében adják ki, 1833-ban Magyarországon


Stádium

 • Stádium 12 pontja

  • Magyarországon az embereket hitelhez kell juttatni

  • Avicititas eltörlése

  • Fiscalitas eltörlése

  • Jus proprietátis

  • Törvény előtti egyenlőség

  • Törvényes pártvéd


 • Háziadó

  • Vármegye és országgyűlések költségeire

 • Progresszív adózás

 • Folyók szabályozása, mocsarak csapolása

 • Szabad verseny gátjait eltörölni (monopolium)

 • Törvényhozás nyelve magyar legyen (1835-től)

 • Helytartótanács

 • Nyilvánosság

  • Törvényhozás és bírósági tárgyalások


Gyakorlati munkái

 • Vaskapu hajózhatóvá tétele

 • Tisza szabályozás

 • Hajógyár és téli kikötő

 • Pesti Magyar Színház megszervezése

 • Selyemhernyó tenyésztés

 • Gőzzel hajtott hengermalom


Érdekesség

 • A „sport” szó neki köszönhető

 • Az „ön” megszólítás elterjesztése

 • Vízöblítéses WC elterjedése


Jobbágyfelszabadítás

 • Nemesség véleménye a jobbágyságról

  • Konzervatív

  • Liberális

   • Önkéntes

   • Kötelező

  • Radikális

 • 1831 kolera lázadás

  • Eredmény: rájön a nemes, hogy a parasztság bármikor szembefordulhat velük

  • 1830-31 Lengyel szabadság harc-parasztság támogatása nélkül elbuktak


Jobbágyfelszabadítás II.

 • 1832-36-os országgyűlés

  • Reformországgyűlés

  • Önkéntes jobbágyfelszabadítás

   • Alsótáblán átmegy, felsőtáblán 7-jére megy át

   • I. Ferenc: „Az indítványokat agyonütöm”

   • Az udvar megvesztegeti a bocskoros nemeseket, nem megy át végül


Az 1832-36-os O.Gy. egyéb eseményei

 • Kossuth Lajos kiadja az országgyűlési tudósításokat

  • Magánlevélként, nincs rá cenzúra

  • 37-ben letartóztatják, 39-ben elítélik, 4 év börtön

 • Wesselényi Miklóst is perbe fogják, egy beszéde miatt

  • Kölcsey az ügyvédje


1839-40-es országgyűlés

 • Termékeny országgyűlés

 • Kiengedik a felségárulási perek áldozatait

 • Önkéntes örökváltság

 • Gazdasági társaságok szabad működése

 • Ipari vállalkozások szabad alapítása

 • Engedélyezik a zsidók városi letelepedését


Kossuth Lajos1802-1894

 • 1841-től Pesti Hírlap szerkesztője

  • Bevezeti a vezércikk műfaját

 • Programja

  • Érdekegyesítés

   • A parasztoknak és a nemeseknek egy táborban van a helyük

   • Kötelező örökváltás

   • Népképviselet


Gyakorlati tevékenységei

 • 1841 Ipari egyesület létrehozása

 • 1842 Magyar Kereskedelmi Társaság

 • 1842 Ipari kiállítás

  • „önálló államhoz nemzeti ipar kell”

 • 1844-ben megszervezi a Védegyletet


Széchenyi István

1841 Kelet népe

Bírálja Kossuthot

Mezőgazdaságot akarja fejleszteni

Nem akar elszakadni

Kossuth Lajos

1841 Felelet

Ipart akarja fejleszteni

Kossuth sem akart először, de programjába bele van kódolva

Széchenyi vs. Kossuth


1843-44-es országgyűlés

 • Elutasítják Kossuth védővámját

 • Elutasítják a 10-ed eltörlését

 • Elutasítják az Uniót

 • Elutasítják a városi reformot

 • Elutasítják a közteherviselést

  • Széchenyi: Két garas

 • A nem nemesek is vállahatnak hivatalt (kivétel a zsidók)

 • Ezentúl a nem nemesek is vehetnek földet. DE! nem töröltél el az ősiség törvényét

 • 1844. évi II. tv. cikk a magyar nyelvről


1847-48

 • Az utolsó rendi országgyűlés

  • Kossuth sérelmi politikát folytat

  • Elfogadták a háziadót

  • Eltörölték az ősiséget

 • 1848 március 15.-én kitör a forradalom


Áprilisi törvények

 • 1848 április 11.-én az uralkodó szentesíti az országgyűlés által elfogadott törvényeket

  • 31 tv. cikk

  • Megalakul az első független parlamentnek felelős kormány, 7 miniszter

  • Évenkénti országgyűlés

  • Népképviselet

  • Közteherviselés


Áprilisi törvények

 • Április törvények

  • Kötelező jobbágyfelszabadítás

  • 10-ed megszüntetése

  • Cenzúra eltörlése

  • Hitelintézetek felállítása

  • Vallásszabadság


A reformkor vége

 • 1848 áprilisára abszolutizmus helyett lefektették az alkotmányos dualizmus alapjait

 • Megteremtődnek a feltételek

  • A gazdaság modernizálására

  • A társadalmi átalakulásra


Összegzés

 • Ipar

  • Kezdetben fejletlen és nem is tud fejlődni

 • Mezőgazdaság

  • Kezdetben fejletlen, majd a kettős vámrendelet miatt fejlődik

 • Oktatás

  • Mária Terézia fejleszti + a reformkor

 • Társadalom

  • Jobbágyfelszabadítás, közteherviselés

 • Közigazgatás

  • Áprilisi törvények – saját parlament, minisztériumok


6. Kitekintés

 • A szabadságharc bukása

  • 1849 augusztus 13. világosi fegyverletétel

 • Eltörlik az április törvényeket

 • Visszatér a Habsburg abszolutizmus

 • 1849-67 átmenet a neoabszolutizmusból az alkotmányos dualizmusba

 • 1867 után az ország lendületet vesz és elindul a fejlődés újtán


 • Login