Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová
Download
1 / 11

Moderní básnické a umělecké směry počátku 20. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13.02.2013 Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_01_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání V zdělávací obor: L iteratura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Moderní básnické a umělecké směry počátku 20. století' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jméno autora: Mgr. Hana BoháčováDatum vytvoření: 13.02.2013Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_CJL_1Ročník: III.Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací obor: Literatura

Tematický okruh: Literatura a umění v 1. polovině 20. století

Téma: Moderní básnické směry – dadaismus Metodický list/anotace:Žáci se seznámí s charakteristickými znaky uměleckých směrů – a to především s dadaismem, pokusí se sami určovat hlavní znaky a prakticky vytvořit dadaistickou báseň. Možné využít i ve 4. ročníku jako opakování k ústní části maturitní zkoušky.


Modern b snick a um leck sm ry po tku 20 stolet
Moderní básnické a umělecké směry počátku 20. století

Dadaismus

Kubismus

Expresionismus

Fauvismus


Přečtěte si ukázku a určete hlavní znaky básnického směru.

Směr se sami pokuste charakterizovat.

Svoje poznatky pak porovnejte s definicí.


směru.Z novin se dovídáme, že černoši Kru nazývají ocas posvátné krávy DADA. Kostka a matka se jmenují v jednom kraji Itálie DADA, dřevěný koník a kojná, dvojité přitakání v ruštině a rumunštině zní DADA…

Tak se zrodilo DADA z potřeby nezávislosti, z nedůvěřivostivůči společenství. Ti, kdo k nám patří, střeží svou svobodu.

…zrušení paměti: DADA… Svoboda: DADA, DADA, DADA, vytí podrážděných barev, propletenec opaků a všech protikladů, grotesknosti, nedůsledností: ŽIVOT.“(1)

Charakterizujte sami dadaismus!


Uk zka je z d la manifest dada od tristana tzary
Ukázka je z díla směru.Manifest DADAod Tristana Tzary

Typické znaky směru:

 • DADA – „hračka“

 • Odmítá řád, logiku

 • Hlásá anarchii, absolutní svobodu, nerozumnost…

 • Zalíbení našli v nesmyslech, náhodě, recesi…

 • Hlavní úkol je burcovat, provokovat, šokovat

 • Proti válečným hrůzám

 • Výklad děl nejednoznačný


Podle n sleduj c uk zky se pokuste vytvo it b se sv d la p e t te a zhodno te
Podle následující ukázky se pokuste vytvořit báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťte

„Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň

Vezměte noviny.

Vezměte nůžky.

Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni.

Článek vystřihněte.

Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku.

Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku.

Svědomitě opište.

Báseň se vám bude podobat…“(2)

(Tristan Tzara)


Jak jsou dal um leck sm ry zn te je t eba i z jin ch oblast um n
Jaké jsou další umělecké směry? báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťteZnáte je třeba i z jiných oblastí umění?

Kubismus

Expresionismus

Fauvismus

Řešení najdete v následujících snímcích


Kubismus
Kubismus báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťte

Kubistický obraz Juana Grise

 • Spojení poezie s malířstvím (propagátor J. Appolinaire: Kaligramy)

 • Skutečnost rozkládána na nejmenší a nejjednodušší geometrické tvary, umělcova fantazie je znovu skládá do nové podoby

  (kubistické obrazy P. Picassa)

Obr. 1


Expresionismus
Expresionismus báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťte

 • Zachycení bezprostředních, vnitřních citových stavů, projevů lidské psychiky

 • umění je výraz autorových citových reakcí na prožívání skutečnosti

 • pocit tísně, úzkosti, touha po novém lidství

Obr. 2

Expresionistický dům v Trutnově


Fauvismus
Fauvismus báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťte

Obr. 3

Z francouzského slova lefauve

Uplatňuje se v malířství

Podobá se německému expresionismu

Barevná plocha obrazu má emotivně působit na diváka

Využívají zářivé barvy, tvoří čistou kompozici, příjemné umění

Henri Rousseau: Hladový lev


Citace zdroje a literatura
Citace, zdroje a literatura báseň, svá díla přečtěte a zhodnoťte

 • Obr. 1: ]UAN GRIS. Soubor:JuanGris 004.jpg – Wikipedie[online]. [cit. 15.01.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Juan_Gris_004.jpg

 • Obr. 2: PÁRAL, Matěj. Soubor:Trurnov, Bulharská street.jpg - Wikipedie [online]. [cit. 15.01.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trurnov,_Bulharsk%C3%A1_street.jpg

 • Obr. 3: ROUSSEAU, Henri. Soubor:Rousseau-Hungry-Lion.jpg - Wikipedie [online]. [cit. 15.01.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rousseau-Hungry-Lion.jpg

 • (1)(2) SOUKAL, Josef a kol. Čítanka pro 3. ročník SOŠ. Praha: SPN, a.s., 2002, ISBN 80-7235-212-1.

 • MGR. HÁNOVÁ, Eva a kol. Odmaturuj z literatury 1. Brno: Didaktis, spol.s r.o., 2004, ISBN 80-7358016-0.


ad