Kniha Žalmů - PowerPoint PPT Presentation

Kniha Žalmů
Download
1 / 15

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kniha Žalmů. Název. t e hillîm. chvály. psalmoi. žalmy. Autor a doba vzniku. Výběr poetické duchovní tvorby vyvoleného národa od velmi starodávných zpěvů z 13 stol před Kristem Ž (18/19, 28/29) až po skladby s typickou spiritualitou makabejských chasidů z 1. před Kristem ( Ž 149).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kniha Žalmů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kniha alm

Kniha Žalmů


N zev

Název

 • tehillîm

chvály

psalmoi

žalmy


Autor a doba vzniku

Autor a doba vzniku

 • Výběr poetické duchovní tvorby vyvoleného národa

 • od velmi starodávných zpěvů z 13 stol před Kristem Ž (18/19, 28/29)

 • až po skladby s typickou spiritualitou makabejských chasidůz 1. před Kristem(Ž 149)

 • Král David

 • chrámové zpěvy

 • osobní modlitby


Rozd len podle 5 sb rek knih

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

 • KnihaŽ 1-41

 • KnihaŽ 42-72

 • KnihaŽ 73-89

 • KnihaŽ 90-106

 • KnihaŽ 107-150


Rozd len podle 5 sb rek knih1

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

 • Žalm moudrosti

 • Žalm Davidův

 • Žalm 1-41


Rozd len podle 5 sb rek knih2

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

 • z rozmanitých zdrojů

 • určeny pro chrámové hudebníky)

 • některé nesou Davidovo jméno

 • žalm 72 patří Šalamounovi

Žalm 42-72


Rozd len podle 5 sb rek knih3

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

 • určené pro 3 chrámové sbory:

 • Hemán

 • Asan

 • Etan

Žalm 73 - 89


Rozd len podle 5 sb rek knih4

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

určeny hlavně pro veřejné bohoslužby

Žalm 90 - 106


Rozd len podle 5 sb rek knih5

Rozdělení – podle 5 sbírek knih

 • některé jsou přičítány králi Davidovi

 • svátek stánků a Pésach

 • poutní písně

 • písně k Boží chvále (všechny začínají a končí zvoláním. „Buď Bohu chvála!“

Žalm 107 - 150


Rozd len podle liter rn ch nr

Rozdělení – podle literárních žánrů

 • Hymny oslavující

 • Boží charakter a skutky

 • (8, 19, 29).


Rozd len podle liter rn ch nr1

Rozdělení – podle literárních žánrů

 • Žalozpěvy společenství

 • odrážející neštěstí

 • celého národa

 • (44, 74).


Rozd len podle liter rn ch nr2

Rozdělení – podle literárních žánrů

 • Královské písně,

 • jejichž původ

 • je v mimořádných

 • událostech života

 • vladaře

 • (2, 18, 20, 45).


Rozd len podle liter rn ch nr3

Rozdělení – podle literárních žánrů

 • Osobní nářky

 • (3, 7, 13, 25, 51).


Rozd len podle liter rn ch nr4

Rozdělení – podle literárních žánrů

 • Osobní díkůvzdání

 • (30, 32, 34).


Kniha alm

Haleluja!

Chvalte Boha v jeho svatyni,

chvalte ho na obloze za jeho moc!

Chvalte ho za jeho hrdinství,

chvalte ho za jeho velikou vznešenost!

Chvalte ho troubením na rohy,

chvalte ho na loutny a citery!

Chvalte ho tamburínami a tančením,

chvalte ho na struny a píšťaly!

Chvalte ho činely hlasitými,

chvalte ho činely zvučnými!

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Haleluja!


 • Login