Wsp lnota grupy rodzinne a l anon
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Wspólnota Grupy Rodzinne A l-Anon PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wspólnota Grupy Rodzinne A l-Anon. Centrum Wspierania Rodziny Skawina, 3 października 2012r. Historia Grupy Rodzinne Al-Anon. Pełna nazwa naszej wspólnoty to: Grupy Rodzinne Al-Anon. Początki wspólnoty Al-Anon w Polsce sięgają przełomu lat 70-tych.

Download Presentation

Wspólnota Grupy Rodzinne A l-Anon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wsp lnota grupy rodzinne a l anon

WspólnotaGrupy Rodzinne Al-Anon

Centrum Wspierania Rodziny

Skawina, 3 października 2012r.


Historia grupy rodzinne al anon

Historia Grupy Rodzinne Al-Anon.

 • Pełna nazwa naszej wspólnoty to: Grupy Rodzinne Al-Anon.

 • Początki wspólnoty Al-Anon w Polsce sięgają przełomu lat 70-tych.

 • Szczególną rolę przyswojeniu programu Al-Anon, w tłumaczeniu z języka angielskiego pierwszych pozycji literatury oraz nawiązaniu niezbędnych kontaktów międzynarodowych odegrała Anna z Poznania. Z jej inicjatywy powstała w 1980 r. pierwsza w Polsce grupa Al-Anon "Ariadna„.

 • Anna podjęła współpracę z Hanką z Kanady, która zachęcała żony alkoholików w Polsce do tworzenia własnych grup Al-Anon.

 • Wiele grup Al-Anon powstało przy wsparciu AA oraz przychodni odwykowych.

 • Do roku 1999 liczba grup Al-Anon wzrosła w ciągu 15 lat z 5 do ponad 470.

 • W latach 80-powstała pierwsza grupa Alateen "ALA„

 • W latach 90-tych powołano Krajowy Komitet Służb

 • W latach 2000 i 2005 odbyły się Zloty Radości, na których wspólnota Al-Anon świętowała 20 i 25 lecie

 • W roku 2010 odbył się w Sielpi wspaniały Zlot z okazji 30-lecia Al-Anon z udziałem 800 osób i z przedstawicielami Al-Anon z kilkunastu krajów.

 • Obecnie mamy w Polsce 13 Regionów i łącznie ponad 370 grup.


Czym jest al anon

Czym jest Al-Anon ?

 • Do wspólnoty mogą przystąpić wszyscy, na których emocjonalne życie wpłynął alkoholizm kogoś bliskiego(żona, mąż, syn, przyjaciel, matka, ojciec).

 • Jedynym motywem i celem działania w Al-Anon, jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików.

 • Al-Anon jednoczy członków o różnym pochodzeniu społecznym i wykształceniu, przedstawicieli wszystkich ras, różnych wyznań.Nie ważne kto kim jest i czym się zajmuje poza wspólnotą.

 • We wspólnocie wszyscy są sobie równi. Wyrazem tego jest fakt, że wszyscy mówimy sobie po imieniu.

 • Wspólnota jest samowystarczalna tzn. w 100% utrzymuje się z dobrowolnych datków swoich członków. We wspólnocie nie ma zapisów, ani jakiejkolwiek kontroli uczestnictwa.

 • Najważniejszą zasadą w Al-Anon jest anonimowość. Oznacza to, że dbamy, aby to o czym mówimy na mityngach, nie wypływało na zewnątrz. Ponadto nie mówimy kto uczestniczy w spotkaniach. Zachowanie anonimowości pozwala na wymianę często bardzo bolesnych doświadczeń.

 • We wspólnocie zmieniamy nastawienie do pijącego. Przekonujemy się że ta osoba jest chora i że możemy inaczej reagować na zachowanie alkoholika. Często skutkuje to tym, że osoba zaczyna szukać dla siebie pomocy.

 • Będąc we wspólnocie wprowadzamy w swoje życie nowe zasady, zaczynamy zajmować się sobą. Nie oceniamy i nie krytykujemy. Robimy to, co naprawdę chcemy. Alkoholik nie okrada naszego życia.

 • Zaczynamy czuć, że nasze życie odmienia się na lepsze. Już nie czujemy się opuszczeni i nieszczęśliwi. Czujemy wdzięczność dla wspólnoty i chcemy aby inni też mogli doświadczyć tego co my.

 • Zaczynamy pomagać innym, którzy potrzebują naszego zrozumienia, akceptacji i ciepła. Nazywa się to sponsorowaniem w Al-Anon. Sponsorowi można powiedzieć to, co innej osobie nigdy byśmy nie powiedzieli.


Alateen oraz al anon doros e dzieci

Alateen oraz Al-Anon Dorosłe Dzieci

 • Alateen ma swoje mityngi, z tą jedną różnicą, że na tych spotkaniach jest osoba dorosła, należąca do Al-Anon, znająca program 12 stopni i stosująca ten program we własnym życiu. Jest to sponsorowanie Alateen, również finansowe.

 • Al-Anon Dorosłe Dzieci, skupia osoby dorosłe, które wzrastały w rodzinach alkoholowych.

 • Najważniejszym dobroczynnym skutkiem stosowania programu jest dojrzewanie umysłowe, emocjonalne i duchowe. Ci, którzy go stosują stają się odpowiedzialni, a jednocześnie potrafią zdystansować się do trudnych sytuacji. Zaczynają cieszyć się życiem.


Jak pracujemy w grupie mityng

Jak pracujemy w grupie? Mityng

 • Podstawową jednostką naszej wspólnoty jest Grupa Al-Anon.

 • Grupa może składać się z 2 lub więcej osób, zebranych razem, by wspólnie sobie pomagać. Odpowiedzialność za prowadzenie grupy spada na służby, wybierane sześciomiesięcznym cyklu, tak aby każdy miał okazję do służenia w grupie. Osobami, które służą w grupie mogą być: prowadzący, skarbnik, sekretarz, kolporter literatury, osoba porządkowa, reprezentant grupy w Regionie.

 • Przebieg mityngu:

 • prowadzący otwiera i zamyka mityng

 • powitanie członków bądź zaproszonych

 • moment ciszy

 • Modlitwa o Pogodę Ducha lub deklaracja jedności, odczytanie Preambuły, Stopni, Tradycji,Koncepcji.

 • Zasady obowiązujące na mityngu:

 • zasada anonimowości

 • nie krytykujemy, nie oceniamy, nie udzielamy rad -mówimy tylko o sobie, nie używamy zaimków: ty, on, my, wy, oni, one.

 • wszyscy dzielimy się siłą, nadzieją i doświadczeniem

 • nie polemizujemy

 • wypowiedzi krótkie i na temat

 • składki dobrowolne

 • - miting otwarty, w którym mogą brać udział wszyscy zainteresowani chcący poznać Al-Anon.


Program wsp lnoty al anon

Program wspólnoty Al-Anon

 • Ostatecznie program wspólnoty Al-Anon został zaakceptowany i zatwierdzony w 1954 r.

 • Ze względu na sprawdzoną wartość i skuteczność Dwanaście Stopni AA zostało przyjętych przez Al-Anon niemal słowo w słowo. Zawarty jest w nich sposób życia, odpowiadający wszystkim ludziom niezależnie od wyznania i przekonań.

 • Trzy pierwsze stopnie mówią, że nasze ludzkie możliwości jak inteligencja, wiedza, siła, a nawet nadzieja są nie wystarczające do rozwiązania dręczących nas problemów. Musimy zaakceptować pomoc Siły Większej niż nasza własna, która pokieruje naszymi myślami i postępowaniem. Trzy pierwsze stopnie wskazują w jaki sposób wprowadzić tę Siłę w nasze życie, jako czynnego partnera.

 • Stopień czwarty- proponuje rozpoczęcie działania.

 • Stopnie: piąty, szósty i siódmy wskazują sposoby, jakimi można przezwyciężyć osobiste wady, które przyczyniły się do naszych kłopotów.

 • Stopień ósmy i dziewiąty- radzą jak postępować, aby zmniejszyć dręczące poczucie winy.

 • Stopień dziesiąty- zachęca do kontynuowania wysiłku, jaki podjęliśmy w stopniu czwartym, aby zdać sobie sprawę z naszych niedociągnięć i wytrwale pracować nad ich usunięciem.

 • Stopień jedenasty-poleca nawiązanie poprzez modlitwę i medytację, świadomego kontaktu z Siłą Większą niż nasza własna.

 • Stopień dwunasty- mówi o konieczności stosowania powyższych zasad we wszystkich dziedzinach życia oraz o potrzebie dzielenia się naszymi duchowymi doświadczeniami z innymi.


Wsp lnota grupy rodzinne a l anon

 • Zaakceptowanie 12 Stopni pociąga za sobą uznanie następujących poglądów:

 • - że jesteśmy bezwolni wobec problemu alkoholizmu- że możemy powierzyć nasze życie Sile Wyższej niż nasza własna- że musimy zmienić nasze nastawienie jak i nasze postępowanie- że otrzymaliśmy od Al-Anon dar dzielenia się z innymi (jesteśmy zobowiązani wobec tych, którzy wciąż potrzebują pomocy.

 • Zaakceptowanie 12 Stopni (ich przerobienie), daje nam ozdrowienie emocjonalne,umysłowe, duchowe i rozwój osobisty.


12 tradycji al anon

12 Tradycji Al-Anon

 • 12 Tradycji jest wzorem przewodnika, na którym opierają się grupy Al-Anon. Tradycje utrzymują Al-Anon w jedności, w tym, że pracujemy dla wspólnego celu, starając się unikać wszystkiego co mogłoby przeszkadzać w niesieniu pomocy każdemu członkowi grupy.

 • Tradycje nie są przepisami. Nie ma w Al-Anon żadnych przepisów żadnych "musisz". Nikt nie ma we wspólnocie autorytetu, aby kiedykolwiek powiedzieć "ty musisz to zrobić". Jeśli jednak grupa nie będzie brała pod uwagę tradycji, ryzykuje możliwość popełnienia błędów oraz tego, że powstaną nieporozumienia, które pozbawią wiele cierpiących osób pomocy.

 • Reasumując- tradycje porządkują działania grupy, w kwestiach kierowania grupą, członkostwa, finansów, własności, relacji ze społeczeństwem i anonimowości. 


Koncepcja s u by w al anon

Koncepcja służby w Al-Anon

 • Trzecią spuścizną Al-Anon jest służba- przez zaakceptowanie dwunastu koncepcji.

 • Służba jest życiowym celem Al-Anon; jest działaniem, jest formą pomocy udzieloną krewnym i przyjaciołom alkoholika poprzez:- telefon do zrozpaczonego członka grupy- wypowiedz na mityngu- utworzenie nowej grupy- staranie o powstanie informacji publicznej- rozprowadzanie literatury- finansowe wspieranie grupy- podejmowanie funkcji na różnych poziomach 


Oficjalny serwis grup rodzinnych al anon w polsce

Oficjalny serwis Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

http://www.al-anon.org.pl/


 • Login