suomen corine land cover 2000 data tarkkuus ja saatavuus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus. Markus Törmä Suomen ympäristökeskus [email protected] CORINE LAND COVER 2000. Euroopan laajuinen maankäyttö- / maanpeitetietokanta 44 luokkaa tasolla 3 LANDSAT 7 ETM+ kuvat vuosilta 1999-2001 ja kuvamosaiikki – IMAGE2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus' - aitana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
corine land cover 2000
CORINE LAND COVER 2000
 • Euroopan laajuinen maankäyttö- / maanpeitetietokanta
  • 44 luokkaa tasolla 3
 • LANDSAT 7 ETM+ kuvat vuosilta 1999-2001 ja kuvamosaiikki – IMAGE2000
 • Keski-Euroopassa vanhan olemassa olevan tiedon (CORINE1990) päivitys visuaalisella satelliittikuvien tulkinnalla  muutokset
 • Suomessa kokonaan uusi tulkinta automaattisilla menetelmillä  ei muutoksia
 • www.ymparisto.fi/syke/clc2000
yhteisty suomessa
YHTEISTYÖ SUOMESSA
 • SYKE / GEO
  • Vastuu projektista
  • Tietotuotanto
 • VTT tietotekniikka
  • satelliittikuvien kalibrointi ja tulkintaohjelmat
 • Metsähallitus
  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat, biotooppikartat
 • UPM Oy
  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat
 • Metsäntutkimuslaitos
  • Lopputulosten validointi VMI9 aineistolla
 • Rahoitus Suomi 50% (SYKE, YM, MMM) ja EU 50%
image2000 satelliittikuvamosaiikki suomesta
IMAGE2000 – SATELLIITTIKUVAMOSAIIKKI SUOMESTA
 • Pilvien tulkinta
 • Ilmakehä-korjaus (VTT SMAC)
 • Topografia-korjaus Lapissa
 • Mosaikointi
 • 25 m maasto-pikseli
 • sijaintitarkkuus 10-20 m
 • Yhtenäiskoor-dinaatistossa
rakennetut alueet ja maatalousalueet
RAKENNETUT ALUEET JA MAATALOUSALUEET
 • SLICES
 • RHR 2001 - SLICES rakennetun ’päivitys’
 • Sorakuoppien päivitys IMAGE2000 avulla
 • Uudet maa-ainestenottoalueet MOTTO rekisteristä
  • osasta aluekeskuksia valmiiksi digitoidut alueet (PKA, UUS, PPO) mukaan
 • Maastotietokanta
 • Digitointi
mets t avoimet kankaat ja avomaat
METSÄT, AVOIMET KANKAAT JA AVOMAAT

Automaattinen luokittelu - VTT-PROBA

 • Ohjaamaton luokittelu
 • Maastotieto ryhmille maastotiedon avulla ja pikseleille lähimpien ryhmien painotettuna keskiarvona
 • Suot ja kivennäismaat erikseen

>> Maanpeitettä kuvaavat teemat:

 • Puuston pituus
 • Puuston latvuspeittävyys
 • Lehtipuiden osuus
 • Kasvillisuustyyppi ja –peitteisyys (ylä-Lappi)

>> Kynnystämällä ja yhdistämällä CORINE luokat

kosteikot ja avoimet suot
KOSTEIKOT JA AVOIMET SUOT
 • Maastotietokannan avosuot
 • Avosoiden laajennus turvemailla latvuspeittävyyden mukaan (< 10%)
 • Turvetuotantoalueiden (MTK+SLICES) päivitys IMAGE2000 avulla
 • Rantakosteikot johdetaan puoliautomaattisella IMAGE2000 tulkinnalla yhdessä MTK luokkien kanssa
 • Ylä-Lapissa PerusCD
vesialueet
VESIALUEET
 • Vesien tulkinta IMAGE2000 avulla
 • SLICES vesi
 • Vesistötietokanta – ranta20 (MML+SYKE) – järvi/joki/meri
kansallinen corine2000 25m rasteri
KANSALLINEN CORINE2000 – 25m RASTERI
 • Erillisten teemojen yhdistäminen:
 • Kosteikot ja avoimet suot
 • Vesialueet
 • Rakennetut alueet
 • Maatalousalueet
 • Metsät sekä avoimet kankaat
 • ja kallioalueet
 • >> mahdollisuus tuottaa eril. yhdistelmiä
yleistys
YLEISTYS
 • Automaattinen yleistysmenetelmä
 • Kansallinen CORINE2000 (25 m pikseli)  EU CORINE (25 ha vektori)
 • Arc/Info rasteri- ja vektorimenetelmät
 • Menetelmä viilattu Suomen CLC2000 datoihin
tarkkuus
TARKKUUS

Geometrinen tarkkuus

 • Kuvien oikaisun testipisteiden RMSE-virhe tasosuunnassa: kaikkien keskiarvo 12.9 m

Temaattinen tarkkuus, ulkoinen arviointi

 • EEA: vertaa yleistettyä tulkintaa ja satelliittikuvaa
 • METLA: CLC-estimaatteja ja luokitusta verrattu VMI-tietoihin

Temaattinen tarkkuus, sisäinen arviointi

 • Tulkintatyön kuluessa
 • Osa referenssikuvioista käytettiin tarkkuuden arviointiin
luokittelutarkkuus
LUOKITTELUTARKKUUS
 • CLC2000 vs. VMI
 • Kokonaistarkkuus, koko Suomi
 • VMI-koealoja versiosta riippuen 16334 - 27211

Punainen viiva:

kansallinen CLC2000

Punainen katkoviiva: kansallinen CLC2000, poistettu kuviorajan lähellä olevat koealat

Sininen viiva:

yleistetty CLC2000

Sininen katkoviiva:

yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi

Sininen katkopisteviiva: yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi, n>2

luokittelutarkkuus1
LUOKITTELUTARKKUUS
 • Luokkien tuottajan ja käyttäjän tarkkuudet tasolla 2 (CLC2000 vs. VMI):
  • Rakennetut alueet: 75% - 55%
  • Maatalousalueet: 95% - 85%
  • Metsät ja avoimet kankaat:
   • metsät 80% - 85%
   • harva puusto 55% - 60%
   • avomaat 30% - 10%
  • Kosteikot ja avoimet suot: 70% - 85%
  • Vesialueet: yli 95%
aineistojen k ytt oikeudet
AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET
 • Käyttöoikeuden haltija saa käyttää aineistoa omassa tavanomaisessa toiminnassaan myös kaupallinen käyttö sallittu
 • Ei saa luovuttaa aineiston kappaleita tai käyttöoikeutta kolmannelle
 • Ilmoitettava aineiston lähde aina aineistoa käytettäessä
 • Sopimukset tehdään aina aineiston luovutuksen ehtona
clc aineistot
CLC AINEISTOT

Maksuton käyttö

 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m) -paikkatietoaineisto (rasteri) ja siihen liittyvät lähde- ja ikäelementit (rasteri)
 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25ha) -paikkatietoaineisto (vektori)
 • lisäksi CLC2000-aineistojen aineistokuvaukset

Maksullinen tuote

 • IMAGE2000
aineistojen jakelu
AINEISTOJEN JAKELU
 • Jakelu järjestetty www-palveluna
 • Täytä käyttöoikeussopimus (sopimus.rtf, 32 kb )
 • Lähetä täytetty sopimus sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen [email protected]
 • Saat käyttäjätunnuksen, salasanan ja tarkemmat latausohjeet sähköpostiisi
 • Tarkemmat ohjeet : www.ymparisto.fi  Palvelut, tuotteet ja lomakkeet  Tietojärjestelmät ja aineistot  CORINE Land Cover 2000  Corine2000 –aineistojen latausohje
image2000 kuvat
IMAGE2000-KUVAT
 • Satelliittikuvat ladattavissa JRC:n kotisivuilta http://image2000.jrc.it
 • Ilmaiseksi ei-kaupallisille toimijoille
 • Aineistoista tulee täyttää erillinen rekisteröinti / käyttötarkoitus
 • Saatavilla yksittäiset orto-oikaistut satelliittikuvat
corine jatkosuunnitelmia
CORINE JATKOSUUNNITELMIA
 • EEA ja EU:n viranomaiset kiinnostuneita jatkosta mutta mitään ei ole päätetty
 • Yksi vaihtoehto on sulauttaa Corine Land Cover GMES Land-hankkeeseen
  • Euroopan kaupunkialueiden atlas
 • Todennäköisesti minimikuviokoko pienenee ja tulkinta automatisoituu, esimerkiksi:
  • Asutut alueet MMU 1 ha
  • Luonnontilaiset alueet MMU 5 ha
  • Segmentoinnin hyödyntäminen tulkinnassa
ad