Rie enie konfliktov v subsaharskej afrike
Download
1 / 14

Riešenie konfliktov v Subsaharskej Afrike - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Riešenie konfliktov v Subsaharskej Afrike. Konflikt v Darfúre 1. História a vývoj konfliktu v Darfúre 2. Humanitárna pomoc v Darfúre. História a vývoj konfliktu v Darfúre Základné údaje o krajine. Sudán je rozlohou najväčšia krajina v Afrike. Má 36 992 490 obyvateľov (odhad z júla 2006).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Riešenie konfliktov v Subsaharskej Afrike' - aitana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rie enie konfliktov v subsaharskej afrike

Riešenie konfliktov v Subsaharskej Afrike

Konflikt v Darfúre

1. História a vývoj konfliktu v Darfúre

2. Humanitárna pomoc v Darfúre


Hist ria a v voj konfliktu v darf re z kladn daje o krajine
História a vývoj konfliktu v DarfúreZákladné údaje o krajine

 • Sudán je rozlohou najväčšia krajina v Afrike.

 • Má 36 992 490 obyvateľov (odhad z júla 2006).

 • Forma vlády: diktatúra, prezident - Omar Al-Bashir.

 • Rozlohou je najväčšia arabská krajina, prevláda islam.


Hist ria a v voj konfliktu v darf re z kladn daje o konflikte v krajine
História a vývoj konfliktu v DarfúreZákladné údaje o konflikte v krajine

 • Konflikt v Darfúre trvá od 2003 až do súčasnosti.

 • Konflikt je zlúčený do vojny v strednej Afrike (tzv. Sahelská vojna)

 • Bojujúce strany:

  1. Sudánska oslobodzovacia armáda (SOH),

  2. Hnutie za spravodlivosť a rovnosť (HSR),

  3. Janjaweed – militantná moslimská skupina,

  4. sudánska vláda.

 • Obete: 400 000 civilistov (zdroj OSN,21.6.2006),

  2 000 000 vnútroštátne vysťahovaných osôb.


Hist ria a v voj konfliktu v darf re pr iny konfliktu i
História a vývoj konfliktu v DarfúrePríčiny konfliktu I.

 • V 1916 Briti včlenili Sudán do svojho teritória kolónií a poskytli provinciám Khartoum a Modrý Níl investície=> zvyšok krajiny nerozvinutý.

 • Juh krajiny:

  1. viac zrážok a lepší prístup k vode =>úrodnejšia pôda,

  2. ropné ložiská - vývoz ropy tvorí 70 % exportu,

  3. podobnosť s africkými krajinami – kresťanstvo, animizmus,

 • Sever krajiny - na okraji Saharskej púšte.

 • Nátlak Arabov a postupné presadzovanie ich postojov a kultúry v celej krajine => 2. občianske vojny + vojna v strednej Afrike


Hist ria a v voj konfliktu v darf re pr iny konfliktu ii
História a vývoj konfliktu v DarfúrePríčiny konfliktu II.

 • 80. roky:

  1. obdobie sucha=> hlad,

  2. líbyjský prezident Gaddafi - vytvorenie arabského pásma cez sahelský región a ideológiu arabskej nadradenosti,

  3. =>vytvorenie základne pre povstaleckú jednotku v Darfúre, cieľ: zvrhnúť vládu v Čade + bola proti Gaddafimu.

 • Darfúr = krajina kože, dlho čelila napätiu kvôli právam na pasenie a na pôdu; spor medzi Arabmi a miestnymi etnickými skupinami: Fur, Zaghawa a Massaleit => etnický konflikt

 • 2003 dve miestne povstalecké skupiny HSR a SOH obvinili vládu z utláčania nearabských národov v prospech Arabov.


Hist ria a v voj konfliktu v darf re vypuknutie konfliktu
História a vývoj konfliktu v DarfúreVypuknutie konfliktu

 • Darfúr - prevažne moslimský;kombinácia prírodných kalamít, politického oportunizmu a regionálnej geopolitiky =>

  prepuknutie konfliktu26.2.2003 – Darfúrsky oslobodzovací front zaútočil na vojenské veliteľstvo Gola, (oblasť JebelMarra).

 • 25.4.2003 rebelantské jednotky SOA a HSR zaútočili na vojenskú posádku v al-Fashir => poníženie armády.

 • Vládna taktika: vojenská špionáž, letecké sily, Janjaweed – výzbroj a podpora od štátu.


Hist ria a v voj konfliktu v darf re priebeh konfliktu
História a vývoj konfliktu v DarfúrePriebeh konfliktu

 • 5.5.2006 vláda Sudánu podpísala zmluvu so Sudánskou Oslobodzovacou Armádou, ale odmietnutie SOA a HSR,

  cieľ: odzbrojenie militantnej skupiny Janjaweed, rozpustenie rebelských skupín a ich včlenenie do armády,

  odsúhlasené USA a Africkou Úniou (AÚ).

 • 1.9. 2006sa spustili doteraz najväčšie boje v Darfúre => kritický moment => humanitárna kríza

 • Krajina odmieta priamy vstup mierových síl OSN do regiónu.

 • Vojská AÚ zostanú v regióne do 31.12.2006.


Hist ria a v voj konfliktu v darf re o ak van v voj
História a vývoj konfliktu v DarfúreOčakávaný vývoj

 • Pokračovanie bojov v regióne a zhoršenie situácie,

 • Doterajšie iniciatívy na zastavenie bojov neúspešné,

 • Príprava nového medzinárodného plánu,

 • Kritika, že sa mohlo prejsť konfliktu.

 • Rezolúcia 1706 BR OSN, ktorá povoláva 22 500 vojakov OSN na podporu 7000 vojska AÚ, odmietnutá zo strany Sudánu.


Humanit rna pomoc v darf re poskytovatelia pomoci
Humanitárna pomoc v DarfúrePoskytovatelia pomoci

 • Samotný konflikt a prírodne katastrofy zabraňujú účinnému poskytovaniu humanitárnej pomoci (HP).

 • Najväčší poskytovatelia HP:

  1. EÚ prostredníctvom oddelenie humanitárnej pomoci ECHO,

  2. OSN prostredníctvom OCHA,UNHCR, WFP

 • Podľa FAO je Sudán a hlavne Darfúr najkrízovejšie oblasť s najväčším nedostatkom potravín spomedzi 40 najchudobnejších krajín sveta.


Humanit rna pomoc v darf re echo i
Humanitárna pomoc v DarfúreECHO I.

 • Ciele HP sú zamerané na financovanie:

  1. zdravia a výživy,

  2. vody a sanitácie,

  3. núdzovej pohotovosti,

  4. potravinovej bezpečnosti,

  5. humanitárnej logistiky,

  6. obranných aktivít,

  7. skúmanie rodín.

 • v 2003 poskytlo 2 milióny EUR, v súčasnosti 91 miliónov EUR.


Humanit rna pomoc v darf re echo ii
Humanitárna pomoc v DarfúreECHO II.

 • HP je drahá kvôli zlej infraštruktúre.

 • HP poskytovaná s postupným procesom zavedenia sebestačnosti prostredníctvom:

  1. dlhodobých programov,

  2. koordinačných programov,

  3. spolupráce humanitárnych organizácii s vládou a opozičnými skupinami.


Humanit rna pomoc v darf re osn i
Humanitárna pomoc v DarfúreOSN I.

HP OSN sa delí na 3 oblasti:

 • Koordinačné humanitárne akcie – OCHA,

 • Poskytovaná pomoc a ochrana – UNHCR, WFP,

 • Medzinárodná pomoc a ochrana pre utečencov – UNHCR.

  OCHA:

 • Má zriadenú organizačnú sieť pre Darfúr,

 • Cieľom je koordinácia HP, hlavne zabezpečovanie táborov,

 • Spoluprácu s Misiou AÚ v Sudáne (AMIS)


Humanit rna pomoc v darf re osn ii
Humanitárna pomoc v DarfúreOSN II.

UNHCR:

 • Začala činnosť v západnom Darfúre v 2004,

 • Zaoberá sa otázkami utečencov a vnútroštátne vysťahovaných osôb (IDPs),

 • IDPs sú jej hlavným záujmom - dosahuje dobrévýsledky.

 • Spolu je v Sudáne 1 800 000 IDPs, z toho 657 000 IDPs pochádza zo západného Darfúru.


Humanit rna pomoc v darf re unhcr tabu ka idps
Humanitárna pomoc v DarfúreUNHCR – tabuľka IDPs

Plánované čísla

Obyvateľstvo I.06XII.06

West Darfur (IDPs) 657,000459,900

West Darfur (naspäť sa vracajúci IDPs)10,000216,100

Sudan (naspäť sa vracajúce osoby) 10,00040,000

Chad (utečenci) ´ 5,0000,000

Celkom 682,000716,000


ad