Dynamiske sp rringer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Dynamiske spørringer PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dynamiske spørringer. Brynjar Hasle, Chemistry as www.chemistry.no. Oppgaven. Gi brukere adgang til å definere egne spørringer: Spesielle brukere / sys.adm definerer koblinger mellom tabeller (MAL spørringer)

Download Presentation

Dynamiske spørringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dynamiske sp rringer

Dynamiske spørringer

Brynjar Hasle,

Chemistry as

www.chemistry.no


Oppgaven

Oppgaven

 • Gi brukere adgang til å definere egne spørringer:

  • Spesielle brukere / sys.adm definerer koblinger mellom

  • tabeller (MAL spørringer)

  • Vanlig brukere bestemmer utvalgskriterier og hvilke felter som skal tas med i rapporten

 • Resultatsett skal overføres til Excel for videre bearbeiding (kun en sesjon av Excel ved kjøring av flere spørringer)

 • Definisjoner av spørringer skal kunne lagres og kjøring logges

 • Ny spørring skal kunne lages på bakgrunn av eksisterende (f.eks ved å kopiere en mal som så modifiseres)

 • Bruker skal ha tilgang til hjelp for å sette utvalgskriterier


Hovedvindu for sp rringer

Hovedvindu for spørringer

(Det er hensiktsmessig å kunne angi format på desimaltallog datoer ved overføring til Excel)


Definisjon av sp rring

Definisjon av spørring:

Dersom ”OF” ikke gjelder skrives kriterium direkte

inn i browser, f.eks: WHERE konto.id = objekt.id2


Valg av felter

Valg av felter


Avgrensning av resultatsett

Avgrensning av resultatsett

Dobbeltklikk på et felt gir mulighet for å sette

avgrensning (kan repeteres hvis verdien kan

passe en av flere mulige verdier)


Dynamisk hjelpefunksjon

Dynamisk hjelpefunksjon

Systemadministrator kan sette opp koblinger fra kilde til mål for

dynamisk hjelpefunksjon (samt angi hvilke tilleggsfelter som

skal vises i lista)


Dynamisk hjelpefunksjon1

Dynamisk hjelpefunksjon..

Noen ganger er det lagt inn koder i databasen som ikke er

dokumentert i tabeller. Det kan være fint å ha tilgang til

hjelp på disse også..


Dynamisk hjelpefunksjon2

Dynamisk hjelpefunksjon..

Dette programmet leser definisjonen av hjelpeoppslaget og

lager en browser med de valgte feltene samt søkefelter.

(Det kan også kalles andre steder i applikasjonen.)


Kjernerutinen

Kjernerutinen

 • DO WHILE hQueryBuffer:AVAIL

 • AND IF iMax > 0 THEN iRow LE iMax + 2 ELSE TRUE:

 • DO ix = 1 TO hQuery:NUM-BUFFERS:

 • hBuffer = hQuery:GET-BUFFER-HANDLE(ix).

 • DO iy = 1 TO NUM-ENTRIES(cFields,";") - 1:

 • IF ENTRY(1,ENTRY(iy,cFields,";"), "|") = hBuffer:NAME THEN DO:

 • hField=

 • hBuffer:BUFFERFIELD(ENTRY(2,ENTRY(iy,cFields,";"),"|"))

 • NO-ERROR.

 • - hQueryBuffer: Handle til dynamisk query

 • cFields: Valgte felter

 • Rutinen løper igjenom alle rader, buffere i rad og felter i buffere som er med i cFields.


Overf ringen til excel

Overføringen til Excel

For CHAR benytt BUFFER-VALUE, ellers STRING-VALUE

Har ellers tatt utgangspunkt i standard rutine (f.eks som følger med Progress)

For å sjekke om Excel allerede er startet (fra spørreprogammet): Prøv å utføre en funksjon inne i Excel og test på returverdi:

chActiveWin = chExcelApplication:ActiveWindow NO-ERROR.

IF NOT VALID-HANDLE(chActiveWin) THEN DO:

RELEASE OBJECT chExcelApplication NO-ERROR.

CREATE "Excel.Application" chExcelApplication.

END.


Dynamiske sp rringer

Demo..


 • Login