slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Διαμόρφωση υγιούς συμπεριφοράς ενεργών πολιτών. 70 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2012-2013. Οι Στόχοι μας:. Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος Απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία - παρουσίαση υλικού

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ' - airell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διαμόρφωση υγιούς συμπεριφοράς ενεργών πολιτών

70ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

2012-2013

slide3

Οι Στόχοι μας:

 • Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος
 • Απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία - παρουσίαση υλικού
 • Κατανόηση «συστατικών» μερών ενός ιστότοπου
 • Επικοινωνία με εφήβους Ευρωπαϊκών χωρών και ενημέρωση για τις δικές τους
 • δράσεις σε θέματα σωστής διατροφής εφήβων – ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
 • και αντιμετώπισης προβλημάτων βίας
 • Πρακτική εξάσκηση στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο
 • Διαμόρφωση υγιούς στάσης και συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου
 • Ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού
slide4

Μεθοδολογία δράσης

Οι μαθητές της Γ΄τάξης του σχολείου μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Ηλεκτρονικό» παράθυρο στον κόσμο εργάστηκαν σε ομάδες

slide5

Δόθηκε στους μαθητές το υλικό που προέκυψε από τις περσινές δράσεις των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

«Γαλλικές και Γερμανικές Διατροφικές Συνήθειες στα

βήματα των Δειπνοσοφιστών»

Διατροφικές Συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων

 • Λιτότητα
 • Γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία
 • Μεσογειακή τριάδα (σιτάρι, λάδι, κρασί)
 • Πολλά δημητριακά, ζυμαρικά και μπαχαρικά
 • Κρέας και ψάρι (ανάλογα την οικονομική κατάσταση)
 • Λάτρευαν τα γαλακτοκομικά και το κρασί
slide6

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

slide7

Ζητήθηκε να γίνει περαιτέρω ατομική διερεύνηση στο διαδίκτυο

slide8

χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες που τους προτάθηκαν από τους καθηγητές των ξένων γλωσσών.

Αγγλικών

slide9

Γαλλικών

Γερμανικών

slide11

ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για το καινούριο υλικό που συνέλεξαν,

slide12

ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη σωστή διατροφή και ομαδικά απέδωσαν στις τρεις ξένες γλώσσες, με την υποστήριξη των υπεύθυνων καθηγητών τους, το υλικό που τους ενδιέφερε.

slide13

70e collège d΄Athènes

70 High School of Athens

70.Gymnasium Athen

Welcome!

Bienvenue

Willkommen

slide14

Αντιπροσωπευτικά κείμενα

που επεξεργάστηκαν οι μαθητές

και απέδωσαν στα

αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σχετικά με τη διατροφή

slide15

The “Deipnosofistes” of Athenaeus, a Greek from Egypt, lived during the 3rd century, A.D.

The “Deipnosofistes” is a piece of work that consists of 15 books, through which the narrator, Athenaeus, quotes the conversations which took place during the time of a very famous dinner in Rome. It is a valuable tool about what has to do with the literature and the life in antiquity. This work is also a good source, which refers to the symposiums, the dishes served there and the spectacles that were suggested. It is a real book about gastronomy which includes information related to the customs of the table (dining), food, menu and wine.

slide16

Les «Deipnosophistes » d’ Athénée – un grec d’ Egypte vécu au début du IIIe siècle.

C’est un ouvrage qui comprend quinze (15) livres, au cours desquels, Athénée, le narrateur, raconte les conversations tenues lors d’ un fameux dîner à Rome.

C’est un outil précieux pour tout ce qui touche à la littérature et à la vie dans la Grèce Antique. Cet ouvrage est également une bonne source concernant les banquets grecs (symposiums), les plats qui y étaient servis et les spectacles qui y étaient proposés. C’est donc un véritable traité de gastronomie qui contient des informations sur les coutumes de table, les aliments, les menus et le vin.

slide17

“Deipnosofisten“

 • Die “Deipnosofisten” von Athinaios, einem Griechen aus Ägypten, der Anfang des 3. Jahrhunderts lebte, ist ein Werk, das 15 Bücher umfasst, in denen die Diskussionen dargestellt werden, die während eines berühmten Abendessens (“deipno“ auf Griechisch) in Rom geführt wurden. Es ist ein wertvolles Werkzeug über das Leben und die Literatur in der Antike. Außerdem ist es eine gute Informationsquelle über die “ Symposien“ (Festmahle), die Gerichte, die da serviert wurden und die Spektakel, die empfohlen wurden. Es ist also ein wahres gastronomisches Buch, das Informationen über die kulinarischen Sitten, die Menüs, die Lebensmittel und den Wein beinhaltet.
slide18

Following, we were informed on the French and German

eating habits of teenagers.

 • The Eating Habits a Teenager should follow:
 • We should eat five meals per day
 • We should avoid sugary drinks, industrialized snacks, rich in sugar,
 • salt and fats
 • Say yes to whole grain cereals rich in fiber, vitamins B, E and magnesium
 • We should eat four or five fruits everyday and plenty of vegetables, raw or
 • boiled
 • We should drink milk, especially goat milk
 • We should prefer non-fat meat, chicken and fish
 • Say yes to dry nuts and dried fruits
 • We should always take breakfast
 • We should buy from the school canteen something healthy, if there is any ,
 • or bring something we have already prepared at home.
slide19

Ensuite, nous avons été informés des habitudes alimentaires des français et des allemands adolescents

L’ alimentation de l’ado :

 • 5 repas par jour
 • Eviter les boissons sucrées, les snacks riches en sucre,
 • sel et graisses
 • Dire oui aux céréales complètes de mouture totale riches en des fibres
 • végétales et en vitamines B et E
 • Manger quatre ou cinq fruits par jour ainsi que beaucoup de crudités
 • Boire du lait et surtout du lait de chèvre
 • Préférer le poulet et le poisson
 • Dire oui aux fruits secs et aux fruits séchés
 • Prendre un petit déjeuner tous les matins
 • Acheter à la cantine de l’ école quelque chose de sain ou bien manger
 • à l’ école quelque chose de préparé à la maison..
slide20

Dann haben wir uns mit den französischen und deutschen Essgewohnheiten

 • und besonders mit der Ernährung der Jugendlichen beschäftigt.

Jugendlichen -Ernährung

 • Man sollte
 • fünf Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen
 • süße Getränke, süße, salzige und fette Snacks meiden
 • 4-5 Früchte pro Tag und viel rohes oder gekochtes Gemüse essen
 • Viel Milch – besonders Ziegenmilch trinken
 • Mageres Fleisch, Hühnchen und Fisch
 • Nüsse und getrocknete Früchte essen
 • Morgens sollte man IMMER frühstücken!
 • Am Schulkiosk sollte man etwas Gesundes kaufen, oder man sollte
 • etwas von zu Hause mitnehmen.
slide21

If, “what we eat is what we are”, is valid, we

should be very careful with our nutrition,

as this is what will give us

good health which will either heal us

or sicken us !!

slide22

Si «nous sommes ce que nous mangeons» est vrai,

nous devons faire très attention à notre alimentation

puisqu’ elle peut nous rendre malades

ou nous guérir !!

slide23

Wenn die Aussage gilt «wir sind, was wir essen»,

dann sollten wir auf unsere

Ernährung achten, da diese uns gesund halten,

heilen, oder krank machen kann !!

slide26

“Sécurité en ligne et Internet commemoyend’apprentissage

et de communication des élèves en Grèce et en Europe”

„Safe Internet – Ein Lern- und Kontaktmittel

der Schüler in Griechenland und Europa“

“Safe internet, a means of learning and communication

of students in Greece and Europe”

slide27

La directrice de l’établissement me KolovouEkateriniinforme

les parents et les enseignantsau sujet de la ditesécurité en ligne

slide28
The headmistressofthe School Unit, MrsKolovou Ekaterini informedparentsandtutorsaboutthe Safe Internet Surfing
slide29

Die Schulleiterin, Frau Ekaterini Kolowou, klärt die Eltern und die Lehrkräfte der Schule über das Safe Internet auf.

Eltern Jugendliche…und Kinder

le jeudi 7 2 2013 vingt l ves de notre cole
Le jeudi 7-2-2013 vingtélèves de notreécole

On 7-2-2013 twenty students of our school

Am 7.2.2013 nahmen zwanzig Schüler unserer Schule

ont assist au 2e congr s panh llenique pour la s curit dans le r seau internet
ontassisté au 2e CongrèsPanhéllenique pour la sécuritédansle réseau internet

took part in the second Panhellenic Conference on the

Safe Internet - Surfing

an der 2 panhellenischen Konferenz für das sichere Internetsurfen teil,

organis par le cyber crime unit
organisé par le Cyber Crime Unit

which was organised by the Cyber Crime Unit

die vom Cyber Crime Unit organisiert wurde

slide33

Für unsere Teilnahme am panhellenischen Tag (6.3.2013)

gegen die Gewalt

Lemercredi 6-03-2013 afin de participer à la

“JournéePanhélleniquecontre la violence”

On Wednesday 6-3-2013 for our participation in the Panhellenic

Day against Violence

slide34

Bastelten wir Poster mit eigenen Mottos gegen die Gewalt

Nous avonscréénospropresaffichesconcernant les messages contre la violence

We created posters with our own messages against violence

slide35

6 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

70 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Gewalt? Nein, danke!

Enligneconnectez-

vous à lamagie…

pasauxrisques

slide36

Στα πλαίσια της κατασκευής ιστοσελίδαςοι μαθητές

ασχολήθηκαν με:

slide37

Οι μαθητές του προγράμματος κατασκεύασαν την ιστοσελίδα

http://engactions.wordpress.com

όπου απέδωσαν στα αγγλικά το υλικό που επεξεργάστηκαν,

slide38

την ιστοσελίδα http://freactions.wordpress.com

όπου απέδωσαν στα γαλλικά το υλικό που επεξεργάστηκαν,

slide39

και την http://geractions.wordpress.com

με την γερμανική απόδοση

slide40

για τις οποίες κατασκεύασαν και σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του σχολείου μας, που είναι η:

http://70gym-athin.att.sch.gr

slide41

και στην ιστοσελίδα των Δράσεων του 70ου Γυμνασίου

http://action70.wordpress.com

slide44

Ευχαριστούμε τους μαθητές του 70ου Γυμνασίου Αθήνας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας :

«Ηλεκτρονικό» Παράθυρο στον Κόσμο

Διαμόρφωση Υγιούς Συμπεριφοράς Ενεργών Πολιτών

για την συνεργασία τους, την προσπάθεια τους και το ακούραστο ενδιαφέρον που έδειξαν καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, καθώς και τους καθηγητές που τους καθοδήγησαν και τους υποστήριξαν.

slide45

Η ομάδα εκπόνησης του προγράμματος:

 • ΜαθητέςΚαθηγητές
  • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
  • ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΒΟΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
  • ΖΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
  • ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
  • ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
  • ΜΕΤΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  • ΜΠΕΚΙΡΗ ΑΡΤΕΝΙΣΑ
  • ΜΠΙΦΣΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
  • ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
  • ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΛΤΙΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΠΡΕΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΣΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • ΤΑΤΟ ΕΥΔΟΚΙΑ
  • ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
  • ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
  • ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ19
 • ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06
 • ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05
 • ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07
 • ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05
 • Ευχαριστούμε το μαθητή του σχολείου
 • μας ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ για την επιμέλεια των σκηνικών.
ad