Eesti muusika
Download
1 / 15

EESTI MUUSIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EESTI MUUSIKA. RAHVALOOMING. Rahvalooming. Laul saatis meie esivanemaid kõikjal. Eestlased on laulurahvas. Rahvalaul jaguneb: vanem rahvalaul ehk regilaul ja uuem rahvalaul (hakkas tekkima 18. saj. lõpul, 19. saj. sai valdavaks)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

EESTI MUUSIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eesti muusika

EESTI MUUSIKA

RAHVALOOMING


Rahvalooming

Rahvalooming

 • Laul saatis meie esivanemaid kõikjal. Eestlased on laulurahvas.

 • Rahvalaul jaguneb: vanem rahvalaul ehk regilaul ja uuem rahvalaul (hakkas tekkima 18. saj. lõpul, 19. saj. sai valdavaks)

 • Regilaul (meie muusikaline emakeel) on osa rahvaluulest ehk suulisest pärimusest, mis moodustas kirjaoskuseta ühiskonnas kogu vaimse kultuuri, ühendades endas teaduse, usu, luule ja igap. informatsiooni.


Eesti muusika

 • Regilaul tekkis meie ajaarvamise algul; hõimudel, kes elasid Soome lahe ümber.

 • Regi – tuleb keskalamsaksa sõnast reigen, rigen, mis tähendab tantsulaulu. Nimetus baltisakslastelt (“ristiisad”) ning viitab samas ka esitusviisile.


Eesti muusika

 • Regivärsiline rahvalaul koosneb kolmest osisest (komponendist):

  sõnad, viis ja esitus.

 • Regilaulu tekst koosneb regivärssidest.

 • Regilaulu normaalne värss koosneb kaheksast silbist, millele viisis vastab kaheksa nooti.


Eesti muusika

 • Regivärss on neljajalaline trohheus.

 • Rütmi aluseks on silbi pikkus; enamasti langeb rütm kokku sõnarõhkudega.

 • Regivärsi sõnu seob algriim (alliteratsioon ja assonants)

 • Regilaulu värsse seob parallelsim e. mõtteriim.


Regiviis

Regiviis

 • Viis (rahvap. toon, mõnu) on sõnadega võrreldes vähem varieeruv ja muutuv. Ühe viisiga võib laulda paljusid tekste; ‘rühmaviis’.

 • Regiviis on retsitatiivse iseloomuga, süllaabilise struktuuriga (silbile vastab noot).


Eesti muusika

 • Kui sõnarõhud ei lange kokku viisirõhkudega, võib tekkida skandeerimine.

 • Regiviisid on kas üherealised või kaherealised.

 • Viiside ulatus vanematel 3-4, uuematel 5-6 heli.

 • Lõuna-Eestis lisandub sageli refrään, Põhja-Eestis lõpuheli pikendus.


Eesti muusika

 • Viisid enamasti ühehäälsed; mitmehäälsust kohtab Lõuna-Eestis ja seda lihtsamal kujul.

 • Erandi moodustavad siin Setu laulud. Neil jagunevad lauljad: eeslaulja; torrõ ja killõ.


Regilaulmine

Regilaulmine

 • Põhiline esitusvorm – eeslaulja ja koori vaheldumine (koos värsi kordamisega). Selline laulmisviis on regilaulule igiomane.

 • Nimetatakse ka ‘korralauluks’.

 • Üherealise viisi puhul korratakse sama viisi, kaherealise puhul teist viisirida.

 • Koos ettehaarava sisseastumisega tekib katkematu laulmine.


Eesti muusika

 • Selline laulmine ei välista üksilaulmist. Mitmed laululiigid eeldavadki üksi laulmist.


Eesti muusika

Regilaulu liigid:

 • Töölaulud (siia alla ka helletamised, huiked, eotamised)

 • Tavandi- ehk kombelaulud (perekondlikud tähtpäevad; kalendrilaulud)

 • Laste hällitamise ja mängitamise laulud

 • Isiklikke tundeid kajastavad lüürilised laulud.

 • Lüroeepilised laulud.


Uuem rahvalaul

Uuem rahvalaul

Sai valitsevaks 19. sajandil

 • Domineerima eepiline sisu; suureneb meeste osatähtsus laulude loomisel ja esitamisel (võimalik, et vanema rahvalaulu puhul on lihtsalt meieni jõudnud naiste laule rohkem kui meeste loodud-lauldud laule.)

 • Mõju saksa kirjanduselt (lauludes juttu lossidest jms)

 • Uuemas rahvalaulus koonduvad värsiread salmidesse.

 • Algriim asendub lõppriimiga.


Eesti muusika

 • Arhailine keel asendub kaasaegsega.

 • Algul võeti üle regiviisi jooni, hiljem tuginetakse suurelt osalt tantsuviisidele.

 • Ka meloodiate puhul suur mõju Saksamaalt.


Rahvapillid

Rahvapillid:

 • Kannel

 • Hiiu kannel (Rootsi kannel)

 • Moldpill

 • Põispill

 • Viled

 • Pasunad

 • Sarved

 • Torupill


Eesti muusika

 • Jauram

 • Lokulaul

 • Pingipill

 • Parmupill


ad
 • Login