datasikkerhet v r 2003
Download
Skip this Video
Download Presentation
Datasikkerhet vår 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Datasikkerhet vår 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Datasikkerhet vår 2003. Forelesning 12 Brannmurer. Bakgrunn. Informasjonssystemer er i konstant endring fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner. Design-prinsipper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Datasikkerhet vår 2003' - aimon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datasikkerhet v r 2003

Datasikkerhet vår 2003

Forelesning 12

Brannmurer

bakgrunn
Bakgrunn
 • Informasjonssystemer er i konstant endring
  • fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett
 • Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner

HiØ Forelesning 12

design prinsipper
Design-prinsipper
 • Brannmuren plasseres mellom eget nettverk og Internett
 • Mål:
  • Etablere en kontrollert linje;
  • Beskytte eget nettverk mot Internett-baserte angrep;
  • Tilby ett enkelt punkt der trafikken kan blokkeres;

HiØ Forelesning 12

brannmurer
Brannmurer
 • Mål for design av brannmur
  • All trafikk inn og ut av nett skal passere gjennom brannmuren
  • Kun autorisert trafikk, definert av den lokale sikkerhetspolicy, skal tillates å passere
  • Brannmuren skal selv være immun mot innbrudd

HiØ Forelesning 12

fire generelle teknikker
Fire generelle teknikker
 • Kontroll med tjenestene.
  • Bestemmer hvilke Internett-tjenester som kan aksesseres - innkommende og utgående.
  • Kan filtrere på basis av IP-adresser og TCP portnummer;
  • Kan omfatte proxy-programvare som mottar og interpreterer ”service requests”
 • Retningskontroll
  • Hvilken vei kan en gitt tjeneste initieres (skal f.eks. ftp kunne initieres innenfra, utenfra eller begge veier)
  • hvilken vei kan data flyte
 • Brukerkontroll
  • Kontrollere aksess basert på hvem brukeren er
  • Kan benyttes begge veier
 • Oppførselskontroll
  • Kontrollere hvordan tjenester brukes - f.eks. filtrere epost meldinger for å hindre ”spamming”

HiØ Forelesning 12

muligheter
Muligheter
 • Definerer en enkel sluse;
  • som holder uautoriserte brukere ute (og egne brukere og tjenester inne)
  • ett punkt forenkler sikringen/konfigureringen (men kan bli en flaskehals)
 • Ett enkelt sted der trafikk kan overvåkes og logges - implementere revisjon og sikkerhetsalarmer
 • Et hensiktsmessig sted å plassere diverse felles funksjonalitet
  • adressekonvertering far eksternt til internt adresserom
 • Plattform for sikkerhetsfunksjoner
  • IPsec
  • kryptografiske tuneller
  • autentisering av eksterne

FW

HiØ Forelesning 12

begrensninger
Begrensninger
 • Beskytter ikke mot ”bakdører”
  • modemer eller andre offisiellle eller uoffisielle tilknytninger til eksternt nett
 • Beskytter ikke mot interne trusler
 • Kan ha problemer med å stanse ondsinnet programvare ol. i vedlegg siden man på baksiden av brannmuren kan ha mange forskjellige systemer/operativsystemer

HiØ Forelesning 12

typer brannmurer
Typer brannmurer
 • Pakkefiltere
 • Portnere på applikasjonsnivå
 • ”Linjebasert” portnere (circuit level)
 • Bastion host

HiØ Forelesning 12

pakkefilter
Pakkefilter

HiØ Forelesning 12

pakkefilter funksjonalitet
Pakkefilter funksjonalitet
 • Håndhever et sett regler på mottatte IP pakker
  • videreformidler (forward) eller forkaster (discard)
  • filtrerer begge veier - innkommende og utgående
  • filtrere på felt i IP og transport (f.eks. TCP og UDP) hode
   • avsender IPadresse, mottager IPadresse, protokollfelt (TCP/UDP), portnummer
  • konfigureres som et sett med regler som skal avgjøre om forward eller discard.
  • Hvis ingen regel kommer til anvendelse, benyttes standard, som kan være discard (konservativ, initielt alt er stengt inntil man bevisst åpner) eller forward

HiØ Forelesning 12

pakkefiltereksempel a
Pakkefiltereksempel A

Innkommende epost tillates, men kun til en portner (GW).

Epost fra Lurum avvises. (Vi har blitt spammet av dem

tidligere). NB for rekkefølgen!

HiØ Forelesning 12

pakkefiltereksempel b
Pakkefiltereksempel B

Standard (default) policy. Alle regelsett avsluttes implisitt

med denne

HiØ Forelesning 12

pakkefiltereksempel c
Pakkefiltereksempel C

Avsenderadresse er en maske - vårt adresserom. Avsender fra vårt nett kan sende til alle, på port no 25. Innkommende pakker aksepteres på port 25 hvis ACK flagget er satt.

HiØ Forelesning 12

pakkefiltereksempel d
Pakkefiltereksempel D

Tillater alle pakker sendt fra oss; Svar på disse fra mottager; Tillat pakker til høye portnummer.

HiØ Forelesning 12

fordeler og ulemper
Fordeler og ulemper
 • Fordeler
  • Enkle regler
  • transparente for brukere
  • raske
 • Ulemper
  • Vanskelig å sette opp alle reglene komplett og riktig
  • Ingen autentisering

HiØ Forelesning 12

angrep p pakkefiltere
Angrep på pakkefiltere
 • IP address spoofing
  • Angriper sender pakker fra utsiden med avsenderadresse fra maskin på innsiden
  • Tiltak: Ikke tillate pakker fra utsiden med avsenderadresse fra vårt adresserom
 • Fragmenteringsangrep
  • Angriper sender pakker delt opp i små fragmenter, TCP header deles på flere fragmenter. Forsøker å omgå filterregler som avhenger av TCP header info, og som kanskje kun tester på første fragment
  • Tiltak: Avvise alle TCP pakker som er fragmentert (IP Fragment Offset lik 1

HiØ Forelesning 12

proxy basert brannmur
Proxy basert brannmur

HiØ Forelesning 12

funksjonalitet proxy gateway
Funksjonalitet Proxy gateway
 • Fungerer som rele på trafikk på applikasjonsnivå
 • Inneholder proxyer (stedfortreder) for de aktuelle applikasjoner
 • Inneholder gjerne også pakkefilterfunksjonalitet
 • Kan regulere hvilke brukere som får bruke hvilke applikasjoner
 • Transparent: Ingen autentisering av innsidere
 • Ikke-transparent: pålogging på brannmur
 • Sterk autentisering på innkommende anrop
 • Aktivitet kan logges
 • Isolerer intern IP trafikk fra ekstern
 • Privat adresserom på innsiden av brannmur
 • Skjuler eksistensen av interne systemer
 • Kan regulere på applikasjonsspesifikke funksjoner - FTP Put file
 • NB! Hver ny applikasjon krever ny (proxy-)programvare

HiØ Forelesning 12

linjebasert brannmur
”Linjebasert” brannmur

HiØ Forelesning 12

linjebasert circuit level
Linjebasert (circuit-level)
 • Setter opp to forbindelser (en på innsiden og en på utsiden)
 • Kopierer segmenter fra en forbindelse til den andre
 • Ingen bevissthet om applikasjonsfunksjoner
 • Regulerer på bakgrunn av til/fra adresser.

HiØ Forelesning 12

tre arkitekturer
Tre arkitekturer
 • Screened host brannmurer (single-homed bastion host)
 • Dual homed host
 • Screened subnet

HiØ Forelesning 12

single homed bastion host
Single homed bastion host

HiØ Forelesning 12

screened host firewall single homed bastion
Screened host firewallSingle-homed bastion
 • Brannmur består av to systemer
  • Ruter med pakkefilterfunksjonalitet
  • En ”bastion host”
 • Ruter konfigureres slik at
  • Trafikk fra utsiden kun aksepteres hvis mottaker er bastion.
  • Trafikk ut fra innsiden aksepteres kun hvis avsender er bastion.
 • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur
 • Bastion host utfører autentisering og proxy-funksjoner
 • Fordeler
  • Implementerer både pakkefilter og applikasjonsnivåfiltrering
  • En angriper må trenge gjennom to forskjellige systemer
 • Ulempe
  • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur

HiØ Forelesning 12

dual homed host
Dual homed host

HiØ Forelesning 12

dual homed host1
Dual homed host
 • All trafikk må gjennom proxy server;
 • Ikke helt avhengig av ruteren med pakkefilter;

HiØ Forelesning 12

screened subnet
Screened subnet

HiØ Forelesning 12

screened subnet1
Screened subnet
 • Det er nå tre barrierer på veien inn
  • Ruter; Bastion; Ruter.
 • Innkommende
  • Kun adresse til subnet med Bastion kjent på utsiden
  • Privat nett skjult bak innerste ruter – med eget adresseområde
 • Utgående
  • Kun subnettets adresser kjent for systemer på privat nett;
  • De kan derfor ikke selv sette opp direkte forbindelser til systemer på internett

HiØ Forelesning 12

brannmur og dmz

Internett

Brannmur og DMZ

DMZ

Internt

nett

DMZ=

Demilitarisert

sone

Web-

server

FTP-

server

HiØ Forelesning 12

trusted systems
Trusted Systems
 • En måte å forbedre evnen til å forsvare systemer mot inntrengere og ondsinnet programvare.

HiØ Forelesning 12

data access control
Data Access Control
 • Ved login kan en bruker identifiseres og auteniseres overfor systemet
 • Assosiert med hver bruker kan det finnes en profil som spesifiserer lovlige handlinger og filaksess
 • Operativsystemet kan håndheve regler basert på brukerprofilen.

HiØ Forelesning 12

aksesskontroll
Aksesskontroll
 • Generelle aksesskontrollmodeller:
  • Aksesskontrollmatriser
  • Aksesskontrollister
  • Adgangskortlister (capability list)
  • Sikkerhetsmerker

HiØ Forelesning 12

aksesskontroll1
Aksesskontroll
 • Aksesskontrollmatrise

HiØ Forelesning 12

aksesskontroll2
Aksesskontroll
 • Aksesskontrollmatrise – grunnleggende elementer
  • Subjekter: “Noe” som kan aksessere objekter.
   • Typisk prosess på vegne av bruker
  • Objekt: Alle ressurser som er underlagt aksesskontroll
   • f.eks. filer, programmer, kanaler
  • Aksessrettighet: Den måten som et objekt brukes av et subjekt
   • f.eks. Lese, skrive, eksekvere

HiØ Forelesning 12

aksesskontroll3
Aksesskontroll
 • Aksesskontrolliste: Matrisens kolonner
  • Til hvert objekt finnes en liste over vilke subjekter som har rettigheter og vilke disse rettigheter er
 • Adgangskort - Matrisens rader
  • Hvert subjekt har adgangskort som inneholder spesifikasjoner av vilke objekter subjektet har rettigheter og og vilke rettigheter dette er

HiØ Forelesning 12

trusted systems konseptet
Trusted Systems - Konseptet
 • Beskyttelse av data og andre ressurser på basis av sikkerhetsnivåer (f.eks. militære)
 • Brukere kan gis klarering til visse kategorier av data
 • Flernivå sikkerhet
  • Definisjon av flere nivåer av data
 • Et flernivåsikkert system må håndheve:
  • No read up (ikke lese ovenfor). Et subjekt kan kun lese objekter med lavere eller samme sikkerhetsnivå.
  • No write down (Ikke skrive nedover): Et subjekt kan kun skrive til et objekt på samme eller høyere sikkerhetsnivå.

HiØ Forelesning 12

trusted systems konseptet1
Trusted Systems - Konseptet

HiØ Forelesning 12

trusted systems reference monitor
Trusted Systems – Reference monitor
 • Refernce monitor
  • Er kontrollerende element i maskinvare og operativsystem som regulerer aksess til objekter på bakgrunn av sikkerhetsparametre
  • Har aksess til en fil – sikkerhetskjernens database
  • Håndhever sikkerhetsreglene (policyen - no read up, no write down)
 • Egenskaper ved “Reference Monitor”
  • Fullstendig “formidling” (mediation);
   • Policy/regler håndheves for hver aksess
  • Isolering:
   • Monitor og database beskyttet mot uautorisert modifikasjon
  • Verifiserbar:
   • Monitorens korrekthet må kunne bevises (matematisk)
 • Et system som tilfredsstiller disse krav er “Trusted”

HiØ Forelesning 12

ad