Datasikkerhet vår 2003 - PowerPoint PPT Presentation

Datasikkerhet v r 2003
Download
1 / 41

 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Datasikkerhet vår 2003. Forelesning 12 Brannmurer. Bakgrunn. Informasjonssystemer er i konstant endring fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner. Design-prinsipper.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Datasikkerhet vår 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Datasikkerhet v r 2003

Datasikkerhet vår 2003

Forelesning 12

Brannmurer


Bakgrunn

Bakgrunn

 • Informasjonssystemer er i konstant endring

  • fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett

 • Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner

HiØ Forelesning 12


Design prinsipper

Design-prinsipper

 • Brannmuren plasseres mellom eget nettverk og Internett

 • Mål:

  • Etablere en kontrollert linje;

  • Beskytte eget nettverk mot Internett-baserte angrep;

  • Tilby ett enkelt punkt der trafikken kan blokkeres;

HiØ Forelesning 12


Brannmurer

Brannmurer

 • Mål for design av brannmur

  • All trafikk inn og ut av nett skal passere gjennom brannmuren

  • Kun autorisert trafikk, definert av den lokale sikkerhetspolicy, skal tillates å passere

  • Brannmuren skal selv være immun mot innbrudd

HiØ Forelesning 12


Fire generelle teknikker

Fire generelle teknikker

 • Kontroll med tjenestene.

  • Bestemmer hvilke Internett-tjenester som kan aksesseres - innkommende og utgående.

  • Kan filtrere på basis av IP-adresser og TCP portnummer;

  • Kan omfatte proxy-programvare som mottar og interpreterer ”service requests”

 • Retningskontroll

  • Hvilken vei kan en gitt tjeneste initieres (skal f.eks. ftp kunne initieres innenfra, utenfra eller begge veier)

  • hvilken vei kan data flyte

 • Brukerkontroll

  • Kontrollere aksess basert på hvem brukeren er

  • Kan benyttes begge veier

 • Oppførselskontroll

  • Kontrollere hvordan tjenester brukes - f.eks. filtrere epost meldinger for å hindre ”spamming”

HiØ Forelesning 12


Muligheter

Muligheter

 • Definerer en enkel sluse;

  • som holder uautoriserte brukere ute (og egne brukere og tjenester inne)

  • ett punkt forenkler sikringen/konfigureringen (men kan bli en flaskehals)

 • Ett enkelt sted der trafikk kan overvåkes og logges - implementere revisjon og sikkerhetsalarmer

 • Et hensiktsmessig sted å plassere diverse felles funksjonalitet

  • adressekonvertering far eksternt til internt adresserom

 • Plattform for sikkerhetsfunksjoner

  • IPsec

  • kryptografiske tuneller

  • autentisering av eksterne

FW

HiØ Forelesning 12


Begrensninger

Begrensninger

 • Beskytter ikke mot ”bakdører”

  • modemer eller andre offisiellle eller uoffisielle tilknytninger til eksternt nett

 • Beskytter ikke mot interne trusler

 • Kan ha problemer med å stanse ondsinnet programvare ol. i vedlegg siden man på baksiden av brannmuren kan ha mange forskjellige systemer/operativsystemer

HiØ Forelesning 12


Typer brannmurer

Typer brannmurer

 • Pakkefiltere

 • Portnere på applikasjonsnivå

 • ”Linjebasert” portnere (circuit level)

 • Bastion host

HiØ Forelesning 12


Pakkefilter

Pakkefilter

HiØ Forelesning 12


Pakkefilter funksjonalitet

Pakkefilter funksjonalitet

 • Håndhever et sett regler på mottatte IP pakker

  • videreformidler (forward) eller forkaster (discard)

  • filtrerer begge veier - innkommende og utgående

  • filtrere på felt i IP og transport (f.eks. TCP og UDP) hode

   • avsender IPadresse, mottager IPadresse, protokollfelt (TCP/UDP), portnummer

  • konfigureres som et sett med regler som skal avgjøre om forward eller discard.

  • Hvis ingen regel kommer til anvendelse, benyttes standard, som kan være discard (konservativ, initielt alt er stengt inntil man bevisst åpner) eller forward

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel a

Pakkefiltereksempel A

Innkommende epost tillates, men kun til en portner (GW).

Epost fra Lurum avvises. (Vi har blitt spammet av dem

tidligere). NB for rekkefølgen!

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel b

Pakkefiltereksempel B

Standard (default) policy. Alle regelsett avsluttes implisitt

med denne

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel c

Pakkefiltereksempel C

Avsenderadresse er en maske - vårt adresserom. Avsender fra vårt nett kan sende til alle, på port no 25. Innkommende pakker aksepteres på port 25 hvis ACK flagget er satt.

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel d

Pakkefiltereksempel D

Tillater alle pakker sendt fra oss; Svar på disse fra mottager; Tillat pakker til høye portnummer.

HiØ Forelesning 12


Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper

 • Fordeler

  • Enkle regler

  • transparente for brukere

  • raske

 • Ulemper

  • Vanskelig å sette opp alle reglene komplett og riktig

  • Ingen autentisering

HiØ Forelesning 12


Angrep p pakkefiltere

Angrep på pakkefiltere

 • IP address spoofing

  • Angriper sender pakker fra utsiden med avsenderadresse fra maskin på innsiden

  • Tiltak: Ikke tillate pakker fra utsiden med avsenderadresse fra vårt adresserom

 • Fragmenteringsangrep

  • Angriper sender pakker delt opp i små fragmenter, TCP header deles på flere fragmenter. Forsøker å omgå filterregler som avhenger av TCP header info, og som kanskje kun tester på første fragment

  • Tiltak: Avvise alle TCP pakker som er fragmentert (IP Fragment Offset lik 1

HiØ Forelesning 12


Proxy basert brannmur

Proxy basert brannmur

HiØ Forelesning 12


Funksjonalitet proxy gateway

Funksjonalitet Proxy gateway

 • Fungerer som rele på trafikk på applikasjonsnivå

 • Inneholder proxyer (stedfortreder) for de aktuelle applikasjoner

 • Inneholder gjerne også pakkefilterfunksjonalitet

 • Kan regulere hvilke brukere som får bruke hvilke applikasjoner

 • Transparent: Ingen autentisering av innsidere

 • Ikke-transparent: pålogging på brannmur

 • Sterk autentisering på innkommende anrop

 • Aktivitet kan logges

 • Isolerer intern IP trafikk fra ekstern

 • Privat adresserom på innsiden av brannmur

 • Skjuler eksistensen av interne systemer

 • Kan regulere på applikasjonsspesifikke funksjoner - FTP Put file

 • NB! Hver ny applikasjon krever ny (proxy-)programvare

HiØ Forelesning 12


Eksempel brannmur konfigurasjon

Eksempel brannmur konfigurasjon

HiØ Forelesning 12


Eksempel aksessliste i proxy basert brannmur

Eksempel - aksessliste i proxy basert brannmur

HiØ Forelesning 12


Linjebasert brannmur

”Linjebasert” brannmur

HiØ Forelesning 12


Linjebasert circuit level

Linjebasert (circuit-level)

 • Setter opp to forbindelser (en på innsiden og en på utsiden)

 • Kopierer segmenter fra en forbindelse til den andre

 • Ingen bevissthet om applikasjonsfunksjoner

 • Regulerer på bakgrunn av til/fra adresser.

HiØ Forelesning 12


Tre arkitekturer

Tre arkitekturer

 • Screened host brannmurer (single-homed bastion host)

 • Dual homed host

 • Screened subnet

HiØ Forelesning 12


Single homed bastion host

Single homed bastion host

HiØ Forelesning 12


Screened host firewall single homed bastion

Screened host firewallSingle-homed bastion

 • Brannmur består av to systemer

  • Ruter med pakkefilterfunksjonalitet

  • En ”bastion host”

 • Ruter konfigureres slik at

  • Trafikk fra utsiden kun aksepteres hvis mottaker er bastion.

  • Trafikk ut fra innsiden aksepteres kun hvis avsender er bastion.

 • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur

 • Bastion host utfører autentisering og proxy-funksjoner

 • Fordeler

  • Implementerer både pakkefilter og applikasjonsnivåfiltrering

  • En angriper må trenge gjennom to forskjellige systemer

 • Ulempe

  • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur

HiØ Forelesning 12


Dual homed host

Dual homed host

HiØ Forelesning 12


Dual homed host1

Dual homed host

 • All trafikk må gjennom proxy server;

 • Ikke helt avhengig av ruteren med pakkefilter;

HiØ Forelesning 12


Screened subnet

Screened subnet

HiØ Forelesning 12


Screened subnet1

Screened subnet

 • Det er nå tre barrierer på veien inn

  • Ruter; Bastion; Ruter.

 • Innkommende

  • Kun adresse til subnet med Bastion kjent på utsiden

  • Privat nett skjult bak innerste ruter – med eget adresseområde

 • Utgående

  • Kun subnettets adresser kjent for systemer på privat nett;

  • De kan derfor ikke selv sette opp direkte forbindelser til systemer på internett

HiØ Forelesning 12


Brannmur og dmz

Internett

Brannmur og DMZ

DMZ

Internt

nett

DMZ=

Demilitarisert

sone

Web-

server

FTP-

server

HiØ Forelesning 12


Trusted systems

Trusted Systems

 • En måte å forbedre evnen til å forsvare systemer mot inntrengere og ondsinnet programvare.

HiØ Forelesning 12


Data access control

Data Access Control

 • Ved login kan en bruker identifiseres og auteniseres overfor systemet

 • Assosiert med hver bruker kan det finnes en profil som spesifiserer lovlige handlinger og filaksess

 • Operativsystemet kan håndheve regler basert på brukerprofilen.

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll

Aksesskontroll

 • Generelle aksesskontrollmodeller:

  • Aksesskontrollmatriser

  • Aksesskontrollister

  • Adgangskortlister (capability list)

  • Sikkerhetsmerker

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll1

Aksesskontroll

 • Aksesskontrollmatrise

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll2

Aksesskontroll

 • Aksesskontrollmatrise – grunnleggende elementer

  • Subjekter: “Noe” som kan aksessere objekter.

   • Typisk prosess på vegne av bruker

  • Objekt: Alle ressurser som er underlagt aksesskontroll

   • f.eks. filer, programmer, kanaler

  • Aksessrettighet: Den måten som et objekt brukes av et subjekt

   • f.eks. Lese, skrive, eksekvere

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll3

Aksesskontroll

 • Aksesskontrolliste: Matrisens kolonner

  • Til hvert objekt finnes en liste over vilke subjekter som har rettigheter og vilke disse rettigheter er

 • Adgangskort - Matrisens rader

  • Hvert subjekt har adgangskort som inneholder spesifikasjoner av vilke objekter subjektet har rettigheter og og vilke rettigheter dette er

HiØ Forelesning 12


Trusted systems konseptet

Trusted Systems - Konseptet

 • Beskyttelse av data og andre ressurser på basis av sikkerhetsnivåer (f.eks. militære)

 • Brukere kan gis klarering til visse kategorier av data

 • Flernivå sikkerhet

  • Definisjon av flere nivåer av data

 • Et flernivåsikkert system må håndheve:

  • No read up (ikke lese ovenfor). Et subjekt kan kun lese objekter med lavere eller samme sikkerhetsnivå.

  • No write down (Ikke skrive nedover): Et subjekt kan kun skrive til et objekt på samme eller høyere sikkerhetsnivå.

HiØ Forelesning 12


Trusted systems konseptet1

Trusted Systems - Konseptet

HiØ Forelesning 12


Trusted systems reference monitor

Trusted Systems – Reference monitor

 • Refernce monitor

  • Er kontrollerende element i maskinvare og operativsystem som regulerer aksess til objekter på bakgrunn av sikkerhetsparametre

  • Har aksess til en fil – sikkerhetskjernens database

  • Håndhever sikkerhetsreglene (policyen - no read up, no write down)

 • Egenskaper ved “Reference Monitor”

  • Fullstendig “formidling” (mediation);

   • Policy/regler håndheves for hver aksess

  • Isolering:

   • Monitor og database beskyttet mot uautorisert modifikasjon

  • Verifiserbar:

   • Monitorens korrekthet må kunne bevises (matematisk)

 • Et system som tilfredsstiller disse krav er “Trusted”

HiØ Forelesning 12


Trusted systems som forsvar mot trojanske hester

”Trusted Systems” som forsvar mot Trojanske hester

HiØ Forelesning 12


Trusted systems som forsvar mot trojanske hester1

”Trusted Systems” som forsvar mot Trojanske hester

HiØ Forelesning 12


 • Login