STATISTIKA - PowerPoint PPT Presentation

Statistika
Download
1 / 11

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STATISTIKA. SLOUPCOVÝ GRAF. SLOUPCOVÝ DIAGRAM – histogram četností. Prostorové, věcné srovnání, vyjádření struktury, splnění plánu, . . . Využití u intervalového rozdělení četností – základny sloupků jsou na x- ové ose, šířka sloupků odpovídá šířkám intervalů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

STATISTIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statistika

STATISTIKA

SLOUPCOVÝ GRAF


Statistika

SLOUPCOVÝ DIAGRAM – histogram četností

Prostorové, věcné srovnání, vyjádření struktury,

splnění plánu, . . .

Využití u intervalového rozdělení četností – základny sloupků jsou na x-ové ose, šířka sloupků odpovídá šířkám intervalů

Např. intervaly výšek, hmotnosti osob


Statistika

Příklad sloupcového grafu - % účasti voličů u voleb

http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/ucast_volicu_ve_volbach_do_zastupitelstva_usteckeho_kraje_konanych_ve_dnech_17_18_rijna_2008/$File/ucast%20ve%20volbach.jpg


Statistika

Intervalové rozdělení četností

 • velký počet prvků v souboru

 • výšky, hmotnosti, věk, . . . – vhodně zvolíme interval

 • pro tabulku četností

 • při výpočtu aritm. průměru pracujeme se střední

 • hodnotou znaku daného intervalu

 • modus, medián – zapisujeme střední hodnotu znaku

 • intervalu


Statistika

Následující hodnoty udávají výšky (v cm) čtyřiceti namátkově vybraných 17letých hochů. Sestavte tabulku četností pomocí intervalového rozdělení, sestrojte sloupkový graf, vypočtěte průměrnou výšku.

174178183168163175178177169 182176177178184185170168158

158174171168170177172174176

179179185181180169172174165

164159173184


Statistika

Ve vybraných rodinách byly zjištěny tyto počty nezletilých dětí:

210234221 1

0 234112032

2301332112

13022

Sestavte tabulku četností a sestrojte odpovídající sloupcový graf.


Statistika

ZDROJE:

POLÁK, Josef: Středoškolská matematika v úlohách II. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1999. 626 s. ISBN 80-7196-166-3.

CALDA,E; DUPAČ,V: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Dotisk 2. vydání. Praha: Prometheus, 1996. 163 s. ISBN 80-85849-10-0.

http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/ucast_volicu_ve_volbach_do_zastupitelstva_usteckeho_kraje_konanych_ve_dnech_17_18_rijna_2008/$File/ucast%20ve%20volbach.jpg


 • Login