Ledviny stavba a funkce
Download
1 / 22

Ledviny – stavba a funkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Ledviny – stavba a funkce. Somatologie. Vylučovací ústrojí – organa uropoetica. Vylučovací ústrojí tvoří: - ledviny - vývodné cesty močové Odstraňuje látky tělu nepotřebné, které vznikají při metabolismu nebo látky cizorodé. Ledviny. Ren, renes Párový orgán fazolovitého tvaru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ledviny – stavba a funkce' - aimee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vylu ovac stroj organa uropoetica
Vylučovací ústrojí – organa uropoetica

 • Vylučovací ústrojí tvoří:

  - ledviny

  - vývodné cesty močové

 • Odstraňuje látky tělu nepotřebné, které vznikají při metabolismu nebo látky cizorodé


Ledviny
Ledviny

 • Ren, renes

 • Párový orgán fazolovitého tvaru

 • Velikost – 12 x 3 x 6 cm

 • Jsou uložené retroperitoneálně po obou stranách bederní páteře


Stavba ledviny
Stavba ledviny

 • Obklopuje je tukové vazivo – ochrana proti otřesům, tepelná izolace

 • Skládá se z:

  - kůry – cortex renalis

  - dřeně – medulla renalis


Kůra

 • 5 – 8 mm široká

 • Obsahuje 1 – 1,5 milionů nefronů

 • Nefron – stavební a funkční jednotka ledvin


Nefron stavba
Nefron - stavba

 • Glomerulus – ledvinné cévní klubíčko

 • Bowmanův váček

 • Glomerulus + Bowmanův váček = Malpighiho tělísko

 • Proximální tubulus

 • Henleova klička

 • Distální tubulus

 • Sběrací kanálek


Dřeň

 • Uspořádaná do 10 – 20 pyramid

 • Pyramidy se sbíhají směrem k ledvinnému hilu

 • Jsou zakončeny papilami

 • Do dřeně zasahuje Henleova klička nefronů a sběrací kanálek


C vn z soben ledvin
Cévní zásobení ledvin

 • Ledvinami proteče 1200 – 1300 ml krve za minutu

 • 90% kůrou, 10% dření

 • Přívodná ledvinná tepna – a.renalis se postupně větví až na přívodné tepénky – vassa afferens, které vytváří klubíčko – glomerulus – zanořené do Bowmanova pouzdra

 • Z glomerulu je krev odváděna odvodnou tepénkou – vassa efferens

 • Odvodné tepénky vytvářejí dvě kapilární sítě – síť okolo tubulů a síť okolo Henleových kliček

 • Průtok krve ledvinami je stabilní, regulovaný působením látek, které jsou tvořeny speciálními buňkami ledvin – renin, adenozin, prostaglandiny aj.


Funkce ledvin
Funkce ledvin

 • Podílí se na udržení homeostázy – stálého vnitřního prostředí:

 • A) vylučováním látek narušujících homeostázu a zpětnou resorpcí některých látek

 • B) regulací objemu ECT

 • C) regulací koncentrace iontů

 • D) tvorbou hormonů

 • Základními procesy jsou – glomerulární filtrace, tubulární resorpce a sekrece

 • Podíl ledvin na udržování pH – aktivním transportem vodíkových iontů a zpětnou resorpcí bikarbonátu


Glomerul rn filtrace
Glomerulární filtrace

 • Filtrace krevní plazmy v glomerulu

 • Přes endotel kapilár, bazální membránu a buňky Bowmanova pouzdra

 • Výsledkem je – primární moč – glomerulární filtrát

 • Množství 170 – 180 litrů za den


Tubul rn procesy
Tubulární procesy

 • Dochází zde k úpravě glomerulárního filtrátu na definitivní moč prostřednictvím tubulární resorpce a sekrece


Proxim ln tubulus
Proximální tubulus

 • Zpětná resorpce vody, anorganických látek, organických látek do sítě kapilár v okolí tubulu

 • Pasivní difúze – hlavně voda

 • Aktivní transport – Na, K, Cl, Ca, aminokyseliny, glukóza, fosforečnany, uráty

 • Prahové látky – glukóza – překročí - li koncentrace glukózy v krvi určitý práh (8,9 mmol/l), tak zůstává zbytek glukózy v definitivní moči – patologie – DM (diabetes mellitus)


Henleova kli ka
Henleova klička

 • Protiproudový multiplikační systém – odebírá vodu z tekutiny, která kličkou proudí tak, že vstřebává ionty sodíku, které sebou vodu berou – buď zpátky do cév (krve) nebo z krve do tubulu – dle množství moče a tekutin v těle


Dist ln tubulus
Distální tubulus

 • Podílí se na sekreci vodíku a draslíku do tubulů

 • Reabsorbuje Ca ionty

 • Vylučuje močovinu a fosfáty


Sb rac kan lek
Sběrací kanálek

 • Definitivní úprava objemu moči i jejího složení

 • Reguluje prostupnost buněk pro vodu a ionty:

 • A) antidiuretický hormon – ADH, vazopresin z hypotalamu – snižuje množství moče

  účinek – když dojde ke snížení objemu ECT a zvýšení osmolality plazmy – dochází k dráždění osmoreceptorů – uvolnění hormonu do krve – zvýšení prostupnosti buněk sběracího kanálku pro vodu – pokles objemu a vzestup koncentrace definitivní moči

 • B) aldosteron – hormon kůry nadledvin – snižuje množství moče

  účinek – když dojde ke snížení koncentrace Na v ECT – uvolnění hormonu – zvýšení zpětné resorpce Na a tím i vody – snížení objemu definitivní moči – vyloučení K


Definitivn mo
Definitivní moč

 • Diuréza – množství definitivní moče za den – 1000 až 2000 ml

 • Oligurie – snížení tvorby moči – 500 ml

 • Anurie – zástava močení – 100 ml

 • Polyurie – zvýšený objem moči – více než 3000 ml

 • pH moči – lehce kyselé – 4,5 – 8,0

 • Specifická hmotnost – 1 001 – 1 035

 • Obsah moči:

 • Voda

 • Anorganické látky – Na, Cl, K

 • Organické látky – močovina, kyselina močová, kreatinin atd.

 • Urochrom – barvivo, degradační produkt bilirubinu

 • Amoniak – podmiňuje typický zápach


Hormony produkovan ledvinami
Hormony produkované ledvinami

 • Erytropoetin – reguluje tvorbu erytrocytů, tvoří se při hypoxii v tkáních

 • Renin – produkují jej specializované buňky na rozhraní kůry a dřeně – enzym, který mění neúčinný angiotenzinogen na angiotenzin I., ten se dále mění na účinný angiotenzin II. – ten má vazokonstrikční účinky (zvyšuje TK) a podílí se na regulaci sekrece aldosteronu


Hormony p sob c v ledvin ch
Hormony působící v ledvinách

 • Antidiuretický hormon

 • Aldosteron

 • Parathormon ze štítné žlázy – zpětná resorpce Ca a exkrece fosfátů

 • Atriální natriuretický faktor – srdeční buňky – zvyšuje vylučování Na ledvinami – zvyšuje diurézu – snižuje TK


Vy et en funkce ledvin
Vyšetření funkce ledvin

 • Provádí se pomocí tzv. kreatinové clearence – vyjadřuje míru očišťovací schopnosti ledvin – za jak dlouhou časovou jednotku jsou ledviny schopny očistit krev od dané látky (zde od kreatininu)


ad