HaugesundRegionens N ringsforening                     90 r

HaugesundRegionens N ringsforening 90 r PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

HaugesundRegionens N ringsforening 90 r

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920. Den nye Industriforeningen og Håndverkerforeningen fortsatte sammen i Haugesund Håndverker- og Industriforening. Begge betalte til denne felles organisasjonen. HaugesundRegionens Næringsforening 90 år

2. Første styre i foreningen: Verkseier Otto Pedersen, formann Oscar Osmundsen, styremedlem Sigvald Pedersen, styremedlem Foreningens første generalforsamling 24. januar 1921, der styret ble gjenvalgt. Foreningen teller 25 bedrifter. Årlig kontingent kr. 25 Foreningens første styre

3. Interessen de første par årene var heller liten. Aktivitetene var: Turer, besøk til bedriftene, øke interessen, få byens befolkning til å handle innenbys produserte varer. Håndverkerforeningen foreslår at foreningene igjen blir en forening. Det avslås, og Industriforeningen beslutter å trekke seg ut av den felles organisasjonen. (1927) 1929 ber man Håndverkerforeningen om å stille seg i spissen for opprettelse av et råd for alle næringsorganisasjoner i byen. Etter dette går foreningen i dvale frem til 1933. De første leveår frem til 1933

4. Aktivitetene skyter fart – foreningen opplever en blomstringstid. Vurderer varemesse i Haugesund (Rabinowitz) Drar med seg de andre foreningene Vurderer opprettelse av et Handelskammer Permanent utstillingslokale på Flotmyr sammen med et parkanlegg. Vurderer muligheter for å få ny industri til byen Felles markedsføring for industribedriftene Hydreringsanlegg for sildolje Medlemsturer – som igjen blir en suksess. Krigen setter en stopper for virksomheten. 1933 – 1948 Styreformann disp. Chr. Buch

5. Chr. Buch fortsetter etter krigen som leder, og foreningen fortsetter sin blomstring. Etablering av Handelsgymnasium Reguleringsplanen for Haugesund Havnelinjen – for industri og trafikk Industriareale r til den kommende jernbane øst/vest Ny sentralholdeplass – Flotmyr ble nevnt som aktuell. Permanent utstillingsplass (Industriens hus) Salhusbroen Et Næringslivets sekretariat Chr. Buch går av som formann i 1948 I 1952 blir tidligere styreleder Chr. Buch minnet av styreleder Sven Sandved: ”En gang – når Haugesund Industriforening er blitt større, og mer betydningsfull enn i dag – vil hans bilde pryde vår vegg – som den første formann i ordets videste forstand og som industriens forkjemper i Haugesund” Etterkrigstiden 1946 - 1952

6. Deltagelse i planlegging av byens jubileum 1954. Man var opptatt av å få til en varemesse/utstilling. Ønsker å etablere en ”Industriens dag” Foreningen vurderer skifte av navn til Haugesund og Omegns Industriforening. (1954) Transportforhold for byens næringsliv. Haukelibanen. Næringslivets sekretariat, en gjenganger. Bedriftsbesøk av skoleelever. Foreningen vokser og teller nå 84 medlemmer inkl. personlige medlemmer. 1955. Perioden 1952 - 1960

7. Viktige saker: Flere overnattingssteder Energiforsyningen – (også en Vestlandssak) Reguleringsplanene for byen. Foreningen er aktiv med mange møter med bl.a. faglig innhold Bygging av Alnor (Hydro) gir presset lønnsnivå som bekymrer. Medlemstallet nå 97 totalt. 1958 Perioden 1952 - 1960

8. PR-mann for industrien ønskes ansatt. Drive aktiv medlemsverving. Uttalelse til reguleringsplanen for byen. Engasjere seg i etablering av Cuxhavnferjen. Arbeide for at hydrofoilen skal gå til Haugesund hele året. Øke budskapet om behov for flyplass. Ønsker om en ”Industriens dag ev. uke”. Haugesund Industriens Informasjonstjeneste etableres. Senere hetende IKS. Industriens Konsulenttjeneste. 10 medlemsbedrifter inngår med kapital. (1969) Foreningen feirer sin 50 års dag 6. februar 1970. Medlemstallet er 100 totalt 1960 - 1980

9. Vard var diskusjonstema i styret en høstdag i 1976 . Skulle bedriftene gi ansatte fri for å se cupkampen mot Rosenborg på stadioen? Slitne Vardspillere haler ut tiden. Denne spilleren virker kjent – er det ikke Egil ”Hårfagre” Severeide???? Vår nåværende adm.dir. Må alle fremtidige ledere ha spilt cupfinale? Styrevedtak: Bredriftene sto fritt.

10. * Utarbeider sitt syn på Fagerheimsområdet (til industri). * Holder kontakt med Haugesund kommune i planarbeidet og i næringspolitiske spørsmål. * Arbeider for å få INKO-kontoret til Haugesund * Ny organisasjonsform diskuteres. * Nytt navn vedtas under leder Sigurd A. Børgesen: Haugaland Industriforening * Vervekampanje igangsettes – foreningen ser seg som en regionbygger med slagordet: ”Fra lokal konkurranse til regional styrke” * Foreningen overtar totalansvar for Haugalands-konferansen * Mange spennende næringspolitiske saker tas opp. * Kjøp av aksjer i Rogaland Næringstjeneste. 1980 - 1994

11. Haugaland Næringsutvikling (HNU) overtar flere viktige næringspolitiske spørsmål. Foreningen feirer sin 75 og sin 80 års dag. Styrestall Haugaland etableres i perioden sammen med NHO-Rogaland. Det arbeides med etablering av Haugaland Investorforum. Styret setter fokus på hvilken rolle foreningen skal ha i forhold til andre organisasjoner. Forslag fra kulturetaten i Haugesund om at Haugalandskonferansen skal inngå i en kultur- og næringsfestival avslås. Foreningens første trykte medlemsblad utkommer: HIN-INFO. Foreningen inngår samarbeidsavtaler som gir gode inntekter. Næringscafe etableres som faste medlemsmøter. Forankring av EnergiRiket tar mye tid. Foreningen utgir egen brosjyre om Haukelivegen. Haugalandskonferansen samler fulle hus og medlems- tallet øker til 141 bedrifter og 34 personlige medlemmer 1994 - 2001

12. HNU går inn i Haugaland Industriforening og danner grunnlag for organisasjoner som medlemmer. Foreningen har i 2001 162 bedrifter og 8 organisasjoner som medlemmer. Det nedsettes div. utvalg bl.a. Næringspolitisk utvalg, Arbeidsgiver forum m.fl. Endringer i den kommunale vannavgiften vedtas i Haugesund etter innspill fra HI. Foreningen aksepterer bompenger for å få bedre veier. Samferdsel engasjerer. Sekretariatet flyttes fra Ressurssenteret til ”Meieriet” i Haugesund Vi deltar med midler i prosjektet ”Northern Maritime Corridor” som går over 3 år. Foreningen endrer navn til Haugaland Industri- og Næringsforening (2001). Endrer navn til HaugesundRegionens Næringsforening (2007). Det lages brosjyrer og film om ”Haugalandet – Vestlandets viktigste knutepunkt” og ”Vestlandsbyen” Ønsker å påvirke til sterkere samarbeid mellom Haugesund og Karmøy i Norheimområdet. 2001 -

13. 2001 -

14. Sammen med Høgskolen utarbeides Verdiskapningsrapport og Eierskap og bedriftserverv i industrien på Haugalandet. Sammen med konfliktrådet utarbeides egen brosjyre for SMB. Ny konferanse ”ByggArena Vest” arrangeres sammen med Byggforum (2006). Prosjektet Prosessklyngen i vår region gjennomføres sammen med flere. Bl.a. Haugalandrådet. Medlemstallet øker til 220 medlemsbedrifter og 18 organisasjoner. Haugalandskonferansen går i disse årene med fulle hus og ventelister. Feirer 20 år jubileum (2008) I juni 2008 ansettes adm.dir. Egil Severeide. Tiden etter Egil er ikke med i oversikten. 2001 -

15. TING TAR TID Selv om mange saker går igjen og tar tid gir det vekst til foreningen. Etter nitti år har planten vokst og vil fortsette å vokse.

16. Fremtiden

17. Slagord Fra lokal konkurranse til regional styrke Formenn: 1920-1922 Oscar Osmundsen 1922-1923 Andr. Wathne 1923-1924 Oscar Osmundsen 1924-1933 Sven Sandven 1933-1948 Chr. Buch 1948-1952 Sven Sandven 1952-1955 Hans Høines jr. 1955-1960 Egil Oftedal 1960-1962 Nik Erlandsen 1962-1963 Johs. Østensjø 1963-1964 Per Hammer Lund 1964-1965 Hans Aanensen 1965-1967 Axel Sausjord 1967-1971 Halvor Urrang ????? Mangler klar avgrensning. Mangler en???? 1971-1973 Olav Baur-Nilsen 1973- 1976 Thorbjørn Haukås 1976-1977 Gunnar Birkeland 1977-1980 Oscar Aanensen 1980-1984 Geir Worum

 • Login