Videoanal za fyzik ln ch d j
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Videoanalýza fyzikálních dějů PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Videoanalýza fyzikálních dějů. Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Didaktické využití videoanalýzy. K vývoji metod analýzy obrazového záznamu Manuální videoanalýza programem EASYVID Zpracování výsledků videoanalýzy Automatická videoanalýza programem VIANA

Download Presentation

Videoanalýza fyzikálních dějů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Videoanalýza fyzikálních dějů

Oldřich Lepil

Přírodovědecká fakulta UP

Olomouc


Didaktické využití videoanalýzy

 • K vývoji metod analýzy obrazového záznamu

 • Manuální videoanalýza programem EASYVID

 • Zpracování výsledků videoanalýzy

 • Automatická videoanalýza programem VIANA

 • Videoanalýza kmitání oscilátorů

 • Další možnosti využití digitálního záznamu


Filmový záznam rázu pružných koulí


Rekonstrukce pohybu koulí při pružném rázu


Experimentální zařízení pro filmovou analýzu šikmého vrhu


Grafická rekonstrukce dat získaných analýzou filmového záznamu šikmého vrhu


Obrazový záznam - 1978


Videoanalýza vodorovného vrhu programem AVA


Videoanalýza šikmého vrhu programem DAVID


Program pro videoanalýzu GALILEO (komerční – Klett)


Videoanalýza vodorovného vrhu programem ViMPS


Videoanalýza vodorovného vrhu programem EASYVID


Program pro automatickou videoanalýzu mechanických pohybů - VIANA


Videoanalýza šikmého vrhu na příkladu vrhu koulí

Parametrická rovnice šikmého vrhu


Příklad šikmého vrhu


Příprava videozáznamu opakovaného odrazu míčku digitálním fotoaparátem SONY DSC-P92


Videoanalýza: volný pád


Zpracování dat videoanalýzy volného pádu


Úkol:Vyznačte všechny síly, které působí na míček v jednotlivých bodech


Fotografie opakovaného odrazu tenisového míčku

(Učebnice pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika)


Stroboskopický záznam opakovaného odrazu tenisového míčku (Physics, PSSC)


Dynamický model vodorovného vrhu pružného míčku v odporujícím prostředíFAMULUS - L. Dvořák

t = t + dt

v = sqrt(vx^2 + vy^2)

Fx = –mkvvx

Fy = –mkvvy – mg

IF y < R THEN Fy = 0.1(R – y) END

ax = Fx/m; ay=Fy/m

vx = vx + axdt; vy = vy + aydt

x = x + vxdt ; y = y + vydt

IF y<R THEN IF vy<0 THEN vy= –RestKvy END END


Zobrazení vodorovného vrhu míčku pomocí dynamického modelu programem FAMULUS


Souřadnice polohy, dráhy a rychlosti míčku při vodorovném vrhu jako funkce času – FAMULUS (pohyb při RestK = 1)


Souřadnice polohy, dráhy a rychlosti míčku při vodorovném vrhu jako funkce času – FAMULUS (pohyb při RestK = 0,8)


Simulace pohybu míčku pomocí programu Inteactive Physics

(autor P. Janeček)


Studium pohybu míčku grafickým kalkulátorem TI-92, datovým analyzátorem CBL a ultrazvukovým detektorem CBR (autor V. Pazdera)


Záznam vodorovného vrhu míčku digitální kamerou


Grafy souřadnic x a y pohybu pružného míčku získané videoanalýzou pogramem VIANA


Grafy souřadnic rychlosti vxavy


Mechanické oscilátory

 • Pružinový oscilátor s malým tlumením

 • Pružinový oscilátor s větším tlumením

 • Kyvadlo

 • Spřažená kyvadla

 • Chaotické kyvadlo

 • Složené kmitání


Demonstrace kmitání mechanických oscilátorů


Záznam kmitání mechanického oscilátoru programem ISES


Záznam kmitání mechanického oscilátoru programem VIANA


Zpracování dat programem EXCEL


Záznam tlumeného kmitání oscilátoru programem ISES


Záznam tlumeného kmitání oscilátoru programem VIANA


Záznam tlumeného kmitání zpracovaný programem MATEMATIKA 1.2


Záznam kmitání kyvadla


Záznam kmitání spřažených kyvadel


Příklady zpracování dat programem FAMULUS


Složené kmitání pružinového oscilátoru


Složené kmitání pružinového oscilátoru

Data z videoanalýzy zpracovaná programem FAMULUS


Dynamický model složeného kmitání mechanického oscilátoru

r=sqrt(x^2+y^2); v=sqrt(vx^2+vy^2)

IF r>l THEN

ax=-K*(r-l)/r*x-L*v*vx; ay=-g-K*(r-l)/r*y-L*v*vy

ELSE

ax=-L*v*vx; ay=-g-L*v*vy

END

vx=vx+ax*h; vy=vy+ay*h

x=x+vx*h; y=y+vy*h

t=t+h

IF t=50 THEN STOP END


Složené kmitání vytvořené dynamickým modelem


Další možnosti:odraz na pevném konci


Odraz na volném konci


Informační zdroje k videoanalýze na webu

 • http://www.bastgen.de/schule/physik/physik.htm(EASYVID)

 • http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana

 • http://www.virtualdub.org/index

 • http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~suleder/software/ava/

 • http://www.physik.uni-mainz.de/lehramt/ViMPS/welcome.html

 • http://www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/Computer/DAVID/

 • /david.htm

 • http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~pkrahmer/home/galileo.html

 • http://home.t-online.de/home/320059914833-0001/Physik/DiVA/

 • /diva.htm

 • http://www.lsw.com/videopoint/


 • Login