Videoanalýza fyzikálních dějů - PowerPoint PPT Presentation

Videoanal za fyzik ln ch d j
Download
1 / 48

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Videoanalýza fyzikálních dějů. Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Didaktické využití videoanalýzy. K vývoji metod analýzy obrazového záznamu Manuální videoanalýza programem EASYVID Zpracování výsledků videoanalýzy Automatická videoanalýza programem VIANA

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Videoanalýza fyzikálních dějů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Videoanal za fyzik ln ch d j

Videoanalýza fyzikálních dějů

Oldřich Lepil

Přírodovědecká fakulta UP

Olomouc


Videoanal za fyzik ln ch d j

Didaktické využití videoanalýzy

 • K vývoji metod analýzy obrazového záznamu

 • Manuální videoanalýza programem EASYVID

 • Zpracování výsledků videoanalýzy

 • Automatická videoanalýza programem VIANA

 • Videoanalýza kmitání oscilátorů

 • Další možnosti využití digitálního záznamu


Videoanal za fyzik ln ch d j

Filmový záznam rázu pružných koulí


Videoanal za fyzik ln ch d j

Rekonstrukce pohybu koulí při pružném rázu


Videoanal za fyzik ln ch d j

Experimentální zařízení pro filmovou analýzu šikmého vrhu


Videoanal za fyzik ln ch d j

Grafická rekonstrukce dat získaných analýzou filmového záznamu šikmého vrhu


Obrazov z znam 1978

Obrazový záznam - 1978


Videoanal za fyzik ln ch d j

Videoanalýza vodorovného vrhu programem AVA


Videoanal za ikm ho vrhu programem david

Videoanalýza šikmého vrhu programem DAVID


Videoanal za fyzik ln ch d j

Program pro videoanalýzu GALILEO (komerční – Klett)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Videoanalýza vodorovného vrhu programem ViMPS


Videoanal za fyzik ln ch d j

Videoanalýza vodorovného vrhu programem EASYVID


Videoanal za fyzik ln ch d j

Program pro automatickou videoanalýzu mechanických pohybů - VIANA


Videoanal za ikm ho vrhu na p kladu vrhu koul

Videoanalýza šikmého vrhu na příkladu vrhu koulí

Parametrická rovnice šikmého vrhu


Videoanal za fyzik ln ch d j

Příklad šikmého vrhu


Videoanal za fyzik ln ch d j

Příprava videozáznamu opakovaného odrazu míčku digitálním fotoaparátem SONY DSC-P92


Videoanal za voln p d

Videoanalýza: volný pád


Zpracov n dat videoanal zy voln ho p du

Zpracování dat videoanalýzy volného pádu


Kol vyzna te v echny s ly kter p sob na m ek v jednotliv ch bodech

Úkol:Vyznačte všechny síly, které působí na míček v jednotlivých bodech


Videoanal za fyzik ln ch d j

Fotografie opakovaného odrazu tenisového míčku

(Učebnice pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Stroboskopický záznam opakovaného odrazu tenisového míčku (Physics, PSSC)


Dynamick model vodorovn ho vrhu pru n ho m ku v odporuj c m prost ed famulus l dvo k

Dynamický model vodorovného vrhu pružného míčku v odporujícím prostředíFAMULUS - L. Dvořák

t = t + dt

v = sqrt(vx^2 + vy^2)

Fx = –mkvvx

Fy = –mkvvy – mg

IF y < R THEN Fy = 0.1(R – y) END

ax = Fx/m; ay=Fy/m

vx = vx + axdt; vy = vy + aydt

x = x + vxdt ; y = y + vydt

IF y<R THEN IF vy<0 THEN vy= –RestKvy END END


Videoanal za fyzik ln ch d j

Zobrazení vodorovného vrhu míčku pomocí dynamického modelu programem FAMULUS


Videoanal za fyzik ln ch d j

Souřadnice polohy, dráhy a rychlosti míčku při vodorovném vrhu jako funkce času – FAMULUS (pohyb při RestK = 1)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Souřadnice polohy, dráhy a rychlosti míčku při vodorovném vrhu jako funkce času – FAMULUS (pohyb při RestK = 0,8)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Simulace pohybu míčku pomocí programu Inteactive Physics

(autor P. Janeček)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Studium pohybu míčku grafickým kalkulátorem TI-92, datovým analyzátorem CBL a ultrazvukovým detektorem CBR (autor V. Pazdera)


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam vodorovného vrhu míčku digitální kamerou


Videoanal za fyzik ln ch d j

Grafy souřadnic x a y pohybu pružného míčku získané videoanalýzou pogramem VIANA


Videoanal za fyzik ln ch d j

Grafy souřadnic rychlosti vxavy


Mechanick oscil tory

Mechanické oscilátory

 • Pružinový oscilátor s malým tlumením

 • Pružinový oscilátor s větším tlumením

 • Kyvadlo

 • Spřažená kyvadla

 • Chaotické kyvadlo

 • Složené kmitání


Videoanal za fyzik ln ch d j

Demonstrace kmitání mechanických oscilátorů


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam kmitání mechanického oscilátoru programem ISES


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam kmitání mechanického oscilátoru programem VIANA


Zpracov n dat programem excel

Zpracování dat programem EXCEL


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam tlumeného kmitání oscilátoru programem ISES


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam tlumeného kmitání oscilátoru programem VIANA


Z znam tlumen ho kmit n zpracovan programem matematika 1 2

Záznam tlumeného kmitání zpracovaný programem MATEMATIKA 1.2


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam kmitání kyvadla


Videoanal za fyzik ln ch d j

Záznam kmitání spřažených kyvadel


P klady zpracov n dat programem famulus

Příklady zpracování dat programem FAMULUS


Slo en kmit n pru inov ho oscil toru

Složené kmitání pružinového oscilátoru


Slo en kmit n pru inov ho oscil toru1

Složené kmitání pružinového oscilátoru

Data z videoanalýzy zpracovaná programem FAMULUS


Dynamick model slo en ho kmit n mechanick ho oscil toru

Dynamický model složeného kmitání mechanického oscilátoru

r=sqrt(x^2+y^2); v=sqrt(vx^2+vy^2)

IF r>l THEN

ax=-K*(r-l)/r*x-L*v*vx; ay=-g-K*(r-l)/r*y-L*v*vy

ELSE

ax=-L*v*vx; ay=-g-L*v*vy

END

vx=vx+ax*h; vy=vy+ay*h

x=x+vx*h; y=y+vy*h

t=t+h

IF t=50 THEN STOP END


Slo en kmit n vytvo en dynamick m modelem

Složené kmitání vytvořené dynamickým modelem


Dal mo nosti odraz na pevn m konci

Další možnosti:odraz na pevném konci


Odraz na voln m konci

Odraz na volném konci


Videoanal za fyzik ln ch d j

Informační zdroje k videoanalýze na webu

 • http://www.bastgen.de/schule/physik/physik.htm(EASYVID)

 • http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana

 • http://www.virtualdub.org/index

 • http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~suleder/software/ava/

 • http://www.physik.uni-mainz.de/lehramt/ViMPS/welcome.html

 • http://www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/Computer/DAVID/

 • /david.htm

 • http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~pkrahmer/home/galileo.html

 • http://home.t-online.de/home/320059914833-0001/Physik/DiVA/

 • /diva.htm

 • http://www.lsw.com/videopoint/


 • Login