Doprava
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Doprava PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doprava. Témata prezentace. Dopravní muzeum Dresden DVB dopravní podnik Letiště Drážďany Stavba mostu Waldschlösschenbrücke Turistická atrakce Tak jsme to vyzkoušeli Závěr. Dopravní muzeum Dresden. Během stáže jsme navštívili několik muzeí. Mezi nimi bylo také

Download Presentation

Doprava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doprava

Doprava


T mata prezentace

Tmata prezentace

 • Dopravn muzeum Dresden

 • DVB dopravn podnik

 • Letit Drany

 • Stavba mostu Waldschlsschenbrcke

 • Turistick atrakce

 • Tak jsme to vyzkoueli

 • Zvr


Dopravn muzeum dresden

Dopravn muzeum Dresden

Bhem ste jsme navtvili nkolik muze.

Mezi nimi bylo tak

Dopravn muzeum Drany.


K vid n zde byly r zn expon ty a n kter z nich v minulosti br zdily ulicemi dr an

K vidn zde byly rzn Exponty a nkter z nich v minulosti brzdily ulicemi Dran :

 • Lokomotivy

 • Modely lod

 • Automobily


Doprava

 • Motocykly

 • Letadla

 • Kola


Doprava

 • Modely historickch lokomotiv

 • Hraky

 • Historick Tramvaje

 • Historick pozemn lanov drhy


Dvb dopravn podnik dr any

DVB dopravn podnikDrany

 • Dal exkurze se konala v dopravnm podniku DVB Dresden.

 • DVB dopravn podnik se star o vekerou mstkou hromadnou dopravu na zem msta Drany.


Visut dr ha v dr anech

Visut drha v Dranech


Pozemn lanov dr hy

Pozemn lanov drhy


Tramvajov doprava v dr anech

Tramvajov doprava v Dranech

 • je pte cel mstsk dopravy


Autobusov doprava v dr anech

Autobusov doprava v Dranech


P voz na labi

Pvoz na Labi


Rychlodr ha s bahn na leti t

Rychlodrha (S-Bahn) na letit


Zaj mavost

Zajmavost

 • Nkladn tramvaj "CarGo Tram" v Dranech

 • U zrodu dransk nkladn tramvaje byla firma Volkswagen, kter se rozhodla pedevm z reklamnch dvod postavit uprosted msta montn zvod na sv automobily. Znm Sklenn tovrna je architektonicky navrena tak, aby se kolemjdouc obyvatel a nvtvnci Dran mohli sklennmi stnami podvat, jak probh mont automobilu.

 • Mapa provozu


Technick data voz cargo tram

Technick data voz "CarGo Tram"

 • rozchod1450 mm

 • celkov dlka vozu59 400 mm

 • ka vozu 2 200 mm

 • max. objem pepravovanho zbo214 m3

 • hmotnost (przdnho vozidla)90 t

 • max. uiten hmotnost60 t

 • celkov hmotnost150 t

 • max. rychlost 50 km/h

 • Vkon 900 kW


Informa n technologie na zast vk ch

Informan technologie na zastvkch

 • Zmny jzdnch d

 • Zastvkov jzdn dy

 • Pehled odjezd


Doprava

 • A dky tmto skvlm informanm technologim se ve mst neztrat opravdu nikdo.. Ani..


Zvl tnosti

ZVLTNOSTI

 • Zvltnost jsou postaviky semafor v muskm i enskm proveden


Leti t dr any klotzsche

Letit Drany Klotzsche


Informace o leti ti

Informace o letiti

 • Letit v Dranech je dobe dosaiteln ze vech smer. Existuj vhodn dopravn spojen jak do centra msta(9km), tak i do okol.

 • nov zrekonstruovanou a na celch 2.850 metr prodlouenou startovac a pistvac drhu

 • Kapacita drhy maximln o 30 letech za hodinu.

 • Stavba nov startovac a pistvac drhy stla vetn likvidace star drhy tm za 52 milion Euro


P jezd na leti t dr any

Pjezd na letit Drany

 • Na letit se z ndra jezd autobusovmi nebo tramvajovmi linkami mstsk hromadn dopravy a kyvadlovou rychlodrhou.

 • Rychlodrhou S2


Leti t bylo vybaveno nejnov j hasi skou technikou bezpe nost na prvn m m st

Letit bylo vybaveno nejnovj hasiskou technikou bezpenost na prvnm mst!


Technika pro zimn dr bu

TECHNIKA PRO ZIMN DRBU:


Manipula n technika

MANIPULAN TECHNIKA:


Stavba mostu waldschl sschenbr cke

Stavba mostu Waldschlsschenbrcke

 • Tato stavba mostu je pro zlepen dopravn situace ve mst. Jeliko nejbli most pes eku Labe je cca 10 Km.

 • Most se bude nachzet naproti pivovaru Waldschlsschen a od nj je odvozeno jmno mostu Waldschlsschenbrcke.

 • Dky tto stavb vznikl spor mezi Ekologi a pamtki.


Doprava

Take stavba jede na 100% u 1 rok


Turistick atrakce

Turistick atrakce

 • Mini eleznice v parku Grossen Garten

 • Okrun jzda stoj 4 eura

 • Dlka eleznice je 5,6 Km

 • Jzda trv cca 30 min.


Modely kter jezd v parku

Modely, kter jezd v parku


Tak jsme to vyzkou eli

Tak jsme to vyzkoueli


Z v r

Zvr

Vypracovali :

Jan JanouekJosef er


 • Login