Den bolig konomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak. Velferdskonferansen 2012 Tore Johannesen, Avdelingsdirektør i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund. Fakta om Norske Boligbyggelag. NBBL en paraplyorganisasjon for: 57 boligbyggelag 841 000 medlemmer

Download Presentation

Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den bolig konomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak

Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak

Velferdskonferansen 2012

Tore Johannesen,

Avdelingsdirektør i NBBL,

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Presentasjon


Fakta om norske boligbyggelag

Fakta om Norske Boligbyggelag

NBBL en paraplyorganisasjon for:

57 boligbyggelag

841 000 medlemmer

9 300 forvaltede selskaper

415 000 forvaltede boliger

Av disse:

5 350 tilknyttede borettslag med 261 000 boliger

500 – 4 500 nye boliger utvikles/fremskaffes i regi av Norske Boligbyggelag pr år


Boligformue og gjeld i norske husholdninger 2012

4 400 mrd –

1 900 mrd –

2 500 mrd –

totale verdien av norske boliger

totale utlån med pant i bolig

netto boligkapital i Norge (”Friverdier”)

Boligformue og –gjeld i norske husholdninger 2012


Beregnede boutgifter ved kj p av 3 roms blokk leilighet i oslo 2012

Beregnede boutgifter ved kjøp av 3-roms blokk leilighet i Oslo 2012

Forutsetninger for beregningen

Rentesats for felles lån er 3% p.a.

Rentesats for privatlån er 4% p.a.

Privatlån utgjør 85% av kjøpesummen

De resterende 15% genererer ikke boutgifter


Beregnede boutgifter ved kj p av 3 roms blokk leilighet i oslo 20121

Beregnede boutgifter ved kjøp av 3-roms blokk leilighet i Oslo 2012


Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av l nnsinntekt etter skatt

Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt


Familien som fordelingsinstitusjon

Foreldre hjelper barn

(Ipsos MMI 2012)

30 % føler et press for å hjelpe barn inn i boligmarkedet.

43 % har hjulpet

33 % vurdere å gjøre det

Familien som fordelingsinstitusjon


Boligpolitikk ettersp rselspolitikk

Boligpolitikk = etterspørselspolitikk

 • BSU

 • Startlån

 • Etableringstilskudd

 • Bostøtte


Tilbudspolitikk og bolig

Tilbudspolitikk og bolig

 • «Den sosiale boligbyggingen»

 • Tilbudspolitikken er demontert og svært vanskelig å reetablere

 • 2011/2012: Mange aktører på banen for en mer aktiv tilbudspolitikk: «Det må bygges mer!»

 • Det gjenstår å se hva det blir til fra regjeringen: Bygningsmelding og Boligmelding i 2012


Kt bygging kommunene m p banen

Økt bygging: Kommunene må på banen !

Fra Soria Moria I:

 • Regjeringen vil utvikle låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene slik at de kan føre en offensiv tomtepolitikk, og stimulere kommunene til helhetlig områdeplanlegging og opprusting av infrastruktur gjennom tilskudd.

 • Regjeringen vil at Husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging.


Ikke kommersielle utleieboliger

Ikke-kommersielle utleieboliger


Hvor ble det av programmet i soria moria 1

Hvor ble det av - programmet i Soria Moria 1

Regjeringen vil sette i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, student-boliger og små eieboliger, jmf føringene fra de tre partier i boligmeldingen.


Fortetting og fornying

Fortetting og fornying


 • Login