Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2 - PowerPoint PPT Presentation

Ulf Svensson/KLK/090126
Download
1 / 29

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vårpropositionen 2009. Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


V rpropositionen 2009

Vårpropositionen 2009

 • Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr

 • Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr

 • Översyn av balanskravet

 • Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt


Skatteunderlagets procentuella kning prognoser fr n skl vp

Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP)

Ulf Svensson/KLK/090421


Konsekvenser minskade int kter i relation till prognos i februari

Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari

 • 2009-17,5 miljoner

 • 2010-6,7 miljoner

 • 2011-26,9 miljoner

 • 2012-57,4 miljoner


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

2009

 • Budgeterat resultat -4,4

 • Prognostiserat resultat -19,4

 • SAP ?


Resultatp verkande faktorer 2010

Resultatpåverkande faktorer 2010

 • Kvar av steg 2- ?

 • Ökat försörjningsstöd ?- 2

 • Minskat finansnetto 09-4,1

 • Ökade avskrivningar 09-2,5

 • Avsk/Fin.netto 10-- 5,3

 • Gummifabriken-2,7

 • Ökad hyra simhallen

 • Öronmärkt medel mm-1,7

 • UTGÅNGSLÄGE-0,4


Steg 3

STEG 3


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

 • Budskap med krav pååterrapportering till den 15 maj:

 • genomlys all verksamhet på alla nivåer

 • samordning och samverkan

 • prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer

 • vänd på alla stenar

 • det finns inga ”heliga kor”


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

 • ta vara på delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv

 • översyn av intäkter/avgifter

 • det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar

 • finns inget exakt sparmål för respektive nämnd


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 21

Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Mer el nde

….mer elände


Kostnadsutj mning

Kostnadsutjämning

 • Kostnadsutjämning 2009225 kr/inv

 • Prel kostnadsutjämning 2010159 kr/inv

 • Diff 66 kr/inv=-2.170 kkr


Lss utj mning

LSS-utjämning

 • LSS-utjämning 2009968kr/inv

 • Prel LSS-utjämning 2010743kr/inv

 • Diff 225kr/inv=-7.401 kkr

 • -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


 • Login