P ij mac zen na lf up pro akademick rok 200 7 200 8
Download
1 / 24

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Magisterské studijní programy. Obor : Všeobecné lékařství - PS Obor : Zubní lékařství - PS. Navazující magisterské studijní programy. Obor : Management zdravotnictví - KS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8' - aileen-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ij mac zen na lf up pro akademick rok 200 7 200 8

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA


Magistersk studijn programy
Magisterské studijní programy

 • Obor: Všeobecné lékařství- PS

 • Obor: Zubní lékařství - PS


Navazuj c magistersk studijn programy
Navazující magisterské studijní programy

 • Obor: Management zdravotnictví - KS

 • Obor:Klinická kineziologie a kinezioterapie – PS (Fyzioterapie)

 • Obor: Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých - PS


Bakal sk studijn programy
Bakalářské studijní programy

 • Obor: Všeobecná sestra – PS

 • Obor: Ošetřovatelství –KS

 • Obor: Porodní asistentka– PS

 • Obor:Fyzioterapie – PS

 • Obor:Radiologický asistent– PS


P ij mac zen se konalo v term nu 18 2 2 ervna 2007
Přijímací řízení se konalo v termínu 18. – 22. června 2007.

 • Přijímací komise fakulty zasedala:

  • bakalářské studijní programy

   • 26. 6. 2007

  • magisterské studijní programy

   • 26. 6. 2007

  • doktorské studijní programy

   • v průběhu měsíce června 2007 po jednotlivých studijních programech


N hl e d uchaze do materi l
Náhled uchazečů do materiálů:

 • Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

 • Tohoto práva měli uchazeči možnost využít dne18. července2007, od 8.00 do 15.00 hodin na DLF.

 • Uchazeč o této možnosti byl informován v pozvánce, kterou každý řádně zaregistrovaný uchazeč obdržel počátkem měsíce května 2007, dále pak upozorněním na Úřední desce LF UP a při poučení při vlastním přijímacím řízení.


Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 27. června 2007- pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP

 • Webové stránky LF UP

  (http://www.lf.upol.cz - Úřední deska LF – Přijímací řízení)

 • Úřední deska na děkanátě LF UP a na Teoretických ústavech LF UP


Informace o výsledcích přijímacího řízení -pořadí, splnění přijímacích testů, výsledky jednotlivých testů, přijetí či nepřijetí na LF UP

 • Webové stránky UP

  http://www.upol.cz a dále Uchazeči o studium – Výsledky přijímacího řízení – Hledání v databázi výsledků:

  http://www.upol.cz/skupiny/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni/

 • Po zadání jednoho z přístupových kódů se objevily výsledky konkrétního uchazeče.
 • Přezkumné řízení na LF probíhalo:

  • I. kolo: dne 31. 7. 2007

  • II. kolo: dne 29. 8. 2007

 • Přezkumné řízení na LF bylo uzavřeno rektorem UP:

  • dne 29. 8. 2007

 • Přijímací řízení na UP bylo uzavřeno:

  • dne 14. 9. 2007

 • Na webových stránkách LF UP byla již zveřejněna Zpráva o průběhu přijímacího řízení.

Po et p ijat ch zapsan ch
Počet přijatých/zapsaných

Všeobecné lékařství: na 221 studentů přijato 461

Zubní lékařství: na 71 studentů přijato 118


Anglick program
Anglický program

 • Počet zájemců, kteří vyplnili předběžnou přihlášku (zasílána elektronicky): 363/328/400/300

 • Počet zájemců, kteří byli odmítnuti na základě údajů v předběžné přihlášce: 61/39/25/16

 • Počet zájemců, kteří projevili vážnější zájem a byli pozváni k pohovoru nebo k písemné zkoušce a pohovoru (anebo v některých případech, u vzdálených zemí, byli přijati bez pohovoru): 91/98/105/73

 • Počet studentů přijatých do 1. ročníku (tj. těch, kteří obdrželi dekrety o přijetí): 72/57/72/57

 • Počet studentů kteří nastoupili do 1. ročníku : 46/43/44/25


Anglick program s lo en 1 ro n ku
Anglický program - složení 1. ročníku 

Malajsie: 19

Tchaj-wan: 9

Velká Británie: 6

Portugalsko: 5

USA: 2

Indie: 2

Kanada: 1

Nigerie: 1

Irsko: 1


Podm nky p ij mac ho zen pro akademick rok 2008 2009
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

 • Beze změn

 • Byly schváleny akademickým senátem

  LF UP dne 12.6.2007

 • Hlavní změny:

  • elektronická forma přihlášky,

  • upřesnění podmínek pro přijetí bez přijímacího řízení (resp. vysvětlení),

  • snížení počtu studentů přijímaných do programu Zubní lékařství na 65


Pozn mky z odvolac ho zen
POZNÁMKY Z ODVOLACÍHO ŘÍZENÍ

Na základě pečlivého pročtení odvolání neúspěšných uchazečů o přijetí do magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UP v Olomouci v akademickém roce 2007/2008 lze hodnotit vlastní průběh přijímacího řízení jako bezproblémový.


Objevilo se jen n kolik p ipom nek z nich nejd le it j jsou
Objevilo se jen několikpřipomínek, z nichž nejdůležitější jsou:

 • Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia.

 • Fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.

 • Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd.


Ot zky v p ij mac ch testech p esahuj r mec st edo kolsk ho studia
Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia.

 • Nezakládá se na pravdě, spíše to svědčí o nedostatečných znalostech nebo při dobrých známkách na střední škole o nižší úrovni výuky. To dokladuje i skutečnost, že většinou na tento fakt poukazují uchazeči s velmi špatnými výsledky přijímacího řízení.


Někteří uchazeči napadají údajnou skutečnost, že fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.

 • Nezakládá se na pravdě, byly organizovány semináře z předmětů, které jsou součástí přijímacího řízení a které byly zajišťovány jednotlivými garanty. Není možné, aby tyto semináře byly organizovány na různých místech republiky (neúspěšní uchazeči poukazují na skutečnost, že z důvodu vzdálenosti se nemohli seminářů zúčastnit, což není relevantní argument, zase to mají blíže na jinou lékařskou fakultu v ČR).


Nen bonifikace za r zn praxe v nemocnic ch jazykov kursy v pomoc v ordinac ch rodi l ka atd
Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd.

 • Velmi obtížná realizace, nelze standardizovat různé praxe či potvrzení o „pomáhání“ dokonce v soukromých ordinacích, velmi často rodičů. Dále není možné objektivizovat další aktivity, jako např. práce v Červeném kříži, pomoc v domovech dětí, důchodců, výsledky z různých SOČ. Téměř každý druhý uchazeč uvádí podobné aktivity.


Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím řízení na LF UP pro akad. rok 2007/2008 je zveřejněno na internetovské adrese www.lf.upol.cz (Úřední deska LF/Přijímací řízení)… děkuji za pozornost


ad