OPŠTINA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

OPŠTINA IN ĐIJA PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPŠTINA IN ĐIJA. Separacija ekonomski opravdanih sekundarnih sirovina. Vladica Dragosavljević. Opšti ciljevi projekta. Edukacija svih građana Podizanje ekološke svesti Zaštita životne sredine Održivi razvoj. Konkretni ciljevi projekta.

Download Presentation

OPŠTINA IN ĐIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OPŠTINA INĐIJA

Separacija ekonomski opravdanih sekundarnih sirovina

VladicaDragosavljević


Opšti ciljevi projekta

 • Edukacija svih građana

 • Podizanje ekološke svesti

 • Zaštita životne sredine

 • Održivi razvoj


Konkretni ciljevi projekta

 • Produžetak eksploatacije postojeće lokalne deponije.

 • Povećanje prihoda JKP-a.

 • Edukacija svih učesnika u procesu: građana, zaposlenih u JKP, zaposlenih u opštinskoj komunalnoj inspekciji.

 • Usklađivanje opštinskih odluka za komunalnu delatnost sa evropskim standardima.


Realizacija projekta

 • I faza:

 • Poseta partnerskoj opštini Lenart u Sloveniji.

 • Dolazak 3 eksperta iz partnerske opštine Lenart.

 • Edukacija (DTI lokalni partner).

 • Nabavka i postavljanje opreme.

 • II faza:

 • 01.01.2007 - Donošenje opštinske odluke o uvođenju obavezne separacije (odvajanje) za celokupno stanovništvo Opštine Inđija.

 • Podela kanti (140l) i kesa (2 vrste) za recikliranje u svim domaćinstvima na teritoriji opštine Inđija.


Poseta Opštini Lenart

Posetom se obuhvatilo:

- preduzeće koje se bavi sakupljanjem, transportovanjem i deponovanjem komunalnog otpada.

- fabrika za selektovanjeprikupljanjeg otpada.


Poseta 3 eksperta iz opštine Lenart

 • Pravni ekspert se bavio usklađivanjem opštinskih odluka za komunalnu delatnost sa evropskim standardima.

 • Ekspert za tehničku pomoć je pomogao da se na pravi način rasporedi dobijena oprema za separaciju.

 • Ekspert za komunikaciju je pomogao u pravljenju strategije za komunikaciju sa građanima.


Edukacija (DTI)

 • Priprema kompletnog edukativnog

 • materijala.

 • 1. Za decu: bojanke, edukativne knjižice,kačketi, šolje, majice.

 • 2. Brošure za sva domaćinstva,

 • liflete za sve građane.

 • Organizacija pozorišnepredstave za decu.


Nabavka i postavljanje opremeI faza

 • Projektom je predviđena separacija papira/kartona i plastike/PET ambalaže.

 • U prvoj fazi će se pokriti teritorija grada Inđije.

 • Nabavljeno je 750 kanti zapremine 140 lit (Projekat Exchange – EAR), i 60 kontejnera.

 • Definisanje 375 lokacija na kojima jepostavljeno po dve kante i 30 lokacija za po dva kontejnera.


Kante i kontenjeri


Prepreke

 • Otpor i neizgrađena ekološka svest.

 • Teško prihvatanje inovacija.

 • Nestrpljenje kod onog dela građana koji žele da vide rezultate odmah.

 • Bojaznost građana da kante budu ukradene, kao i da se krade prikupljen papir i plastika iz kanti.

 • Potreba za konstantnom edukacijom dok to ne preraste u naviku građana.


Realizacija faze II

 • II faza:

 • Od 01.01.2007. god. uvedena obavezna separacija komunalnog otpada na teritoriji opštine Inđija - uvođenje kaznene politike.

 • Odluka o obaveznoj separaciji po uzoru na pravno regulisanje ove oblasti u EU.

 • Projekat separacije se proširuje na ostatak stanovništva: podela kanti od 140l i kesa.

 • Stimulacijom će se podstići građani da odvajaju otpad – umanjenje računa za smeće.

 • ...Proširenje separacije i reciklaže na staklo, metal, itd.


Važnost ovog projekta

 • Zaštita životne sredine – održiv razvoj.

 • Smanjuje se količina deponovanog otpada.

 • Prodajom će se ostvariti prihod, koji će se koristiti za dalje unapređivanje komunalne delatnosti.


Troškovi realizacije

I faza (Exchange projekat) – 101.000 eura.

II faza (Opština Inđija) – 26 miliona dinara.


Inđija prepoznatljivo čista!

Hvala na pažnji !

VladicaDragosavljević


 • Login