НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (на прикладі Чернівецької області). Ю.М. Харазішвілі , д. е .н. Головний науковий співробітник відділу макроекономічного моделювання та досліджень тіньової економіки.

Download Presentation

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТСТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

(на прикладі Чернівецької області)

Ю.М. Харазішвілі, д.е.н.

Головний науковий співробітник відділу макроекономічного моделювання та досліджень тіньової економіки

Харазішвілі Ю.М.


МОДЕЛЬ ФУНКЦІЇ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

V – випуск;

– темп НТП;

ξ – частка найманих працівників та інших зайнятих у загальній зайнятості;

N – загальна зайнятість;

W – середньорічна номінальна заробітна плата;

Р – дефлятор ВВП;

Ksn – коефіцієнт соціальних нарахувань;

– коефіцієнт завантаження капіталу;

К - капітал;

I – інвестиції;

А – споживання основного капіталу;

а – коефіцієнт еластичності.

Харазішвілі Ю.М.


ЗАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ

Харазішвілі Ю.М.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПІВ НТП

ЯК “ЗАЛИШКУ СОЛОУ”

Внесок затрат праці

Внесок затрат капіталу

Харазішвілі Ю.М.


ВНЕСОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ВРП ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харазішвілі Ю.М.


СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДОІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ

Y = FR (X)

Країна, регион або вид діяльності як складна функціиональна система

 • Критерії оцінювання ефективності

 • соціально- економічного розвитку :

 • ВВП (ВРП, ВДВ) на одиницю продуктивної потужності.

 • Соціальна справедливість.

 • Тіньова економіка.

 • Використання трудових ресурсів.

 • Технологія виробництва.

 • Використання потенційних можливостей.

Харазішвілі Ю.М.


ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЯ

Харазішвілі Ю.М.


ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРІТЕРІЮ

 • Інтегральний критерій дозволяє:

 • Оцінити кінцевий результат ефективності соціально-економічного розвитку.

 • Розгорнути в систему критеріїв для оцінення складових соціально-економічного розвитку.

 • Визначити напрям підвищення внаслідок впливу на структурні елементи.

 • Є достатньо універсальним і може бути застосований на рівні країни, регіонів та основних видів економічної діяльності.

Харазішвілі Ю.М.


ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА СТУПЕНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА ОБЯГІВ ТА ТЕМПІВ ПРИРОСТУ

ОФІЦІЙНОГО, ТІНЬОВОГО ТА СУМАРНОГО ВРП

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА КОЕФІЦІЕНТА ТІНИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА КОЕФІЦІЕНТА ЗАВАНТАЖЕННЯ

КАПІТАЛУ ТА ПОТЕНЦІЙНОГО ВРП

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗП ТА ПИТОМОЇ

ВАГИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ФОП У ВИПУСКУ ТА ВРП

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПИТОМОЇ ВАГИ У ЗАГАЛЬНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ

Харазішвілі Ю.М.


ДИНАМІКА ІНДЕКСІВ ЧАСТІННИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЕННЯ

Харазішвілі Ю.М.


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

.

Харазішвілі Ю.М.


 • Login