Nyttiggörande av universitetsforskning
Download
1 / 17

Nyttiggörande av universitetsforskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Nyttiggörande av universitetsforskning. Prof. Åsa Lindholm Dahlstrand School of Business and Engineering, Halmstad University & 2009-03-12. Kan förbättrad kommersialisering av teknik och forskning ge underlag för fler framtida tillväxtföretag?. Sverige. USA. USA. Sverige.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nyttiggörande av universitetsforskning ' - aidan-king


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nyttiggörande av universitetsforskning

Prof. Åsa Lindholm Dahlstrand

School of Business and Engineering, Halmstad University

&

2009-03-12


Kan förbättrad kommersialisering av teknik och forskning ge underlag för fler framtida tillväxtföretag?

Sverige

USA

USA

Sverige

European Innovation Scoreboard 2007

TEA (Total Entrepreneurial Activity) GEM 2006

Innovation och/eller entreprenörskap?


Nya sm f retag och ekonomisk tillv xt
Nya/små företag och ekonomisk tillväxt ge underlag för fler framtida tillväxtföretag?

 • Etablering av nya företag

 • Expansion i små och nya företag

 • Gaseller/tillväxtföretag

  Kan förbättrad kommersialisering av universitets- forskning ge underlag för fler framtida tillväxtföretag?

I Sverige etableras relativt få nya företag

och det skapas relativt få gaseller…


Kan universitetsforskning ge underlag f r framtida tillv xtf retag

rest/nothing ge underlag för fler framtida tillväxtföretag?

opportunity

Tech/knowledge transfer possibilities

IIa

entrepreneur

II

academic

spin-off

research result

I

licensing

other knowledge transfer

Kan universitetsforskning ge underlag för framtida tillväxtföretag?

IIb

IIc

 • Begränsad (direkt) licensiering från svenska universitet

 • ca 20% av svenska NTBFs är universitetsavknoppningar

  Detta motsvarar ca 3 % av alla nya företag

  • 0.75% direkta USOs

  • 1.8 % ISOs

  • 0,5% universitetsideér utvecklade av externa entreprenörer

   Detta är för OECD en hög siffra


Teknikbaserat entrepren rskap kr ver b de id er och personer
Teknikbaserat entreprenörskap kräver både idéer och personer

privata

arbetsgivare

Ett svenskt exempel

 • Corporate Spin-offs, CSO (49%)

 • indirekt USO, ISO (12%)

 • Universitets spin-off, USO (5%)

 • Extern idé (15%)

  (universitet 20%, kunder, uppfinnare, leverantörer etc)

 • Egen idé (19%)

CSO

ISO

universitet

USO

external

andra idé-

källor

own

2/3 av alla nya teknikbaserade företag är

entreprenöriella spin-offs


V xer de

Corporate Spin-Offs (CSO) växer fortare än både icke-avknoppningar (n-So) och Universitet Spin-offs (USOs och ISOs)

Efter ca 15 år är CSOs dubbelt så stora som U/ISOs

Universitetsforskning är den vanligaste källan till “externa idéer” (c 3% av NTBFs)

dessa “externa entreprenör-USOs” har högst tillväxt av alla nya teknikföretag...

här finns behov av fortsatt forskning...

Växer de?


Universitets Spin-Offs (USOs) har högst patentering... icke-avknoppningar (n-So) och Universitet Spin-offs (USOs och ISOs)

Vad får det för effekter?

 • USOs är innovativa, men de utnyttjar ofta inte detta för egen tillväxt

 • USOs roll för banbrytande innovationer/ förnyelse och för indirekt tillväxt?

 • här finns behov av fortsatt forskning...


Svenska universitets avknoppningar v xer
Svenska universitets-avknoppningar växer... icke-avknoppningar (n-So) och Universitet Spin-offs (USOs och ISOs)

Lika fort som andra nya teknikföretag (NTBFs), men

 • direkta Universitet spin-offs växer mycket långsamt de första tio åren,

 • mer än dubblar sin tillväxt de kommande fem åren

 • De flesta svenska universitetsavknoppningar har fler än 25 anställda inom 15 år (gäller såväl direkta som indirekta och “extern entreprenör” USOs)

 • “extern entreprenör USOs” har högst tillväxt av alla nya teknikföretag

 • Indirekta tillväxteffekter kan vara betydligt större och viktigare än de direkta…

 • Få internationella jämförelser om universitetsavknoppningar och tillväxt


 • Att länka idéer och personer (I&E) icke-avknoppningar (n-So) och Universitet Spin-offs (USOs och ISOs)

  Källor till idéer

  Nya företag

  Privata företag

  Ett svenskt exempel

  • Corporate Spin-offs, CSO (49%)

  • indirekt USO, ISO (12%)

  • Universitets spin-off, USO (5%)

  • Extern idé (15%)

   (universitet 20%, kunder, uppfinnare, leverantörer etc)

  • Egen idé (19%)

  CSO

  ISO

  Universitet

  USO

  Uppfinnare

  mfl

  external

  own


  Framtida utveckling

  Nyttiggörande vs Kommersialisering icke-avknoppningar (n-So) och Universitet Spin-offs (USOs och ISOs)

  Långsiktig tillväxt och utveckling?

  Bransch/teknik skillnader?

  ”Externa” entreprenörer?

  Entreprenörskapsutbildning? Serie-entreprenörer? Inkubatorer?

  Betydelsen av indirekta effekter? Regionala samband?

  Betydelsen av ”forskningsbutiker”?

  Internationella jämförelser?

  etc

  Framtida utveckling?

  • generellt fokus på entreprenörskap

  • fokus på få tillväxtföretag

  • ...eller ”fast i mitten”?

   Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Van de Velde, E., and Vohora, A. (2005). Spinning out new ventures: A typology of incubation strategies from European research institutions, Journal of Business Venturing, vol20, pp. 183 – 216.


  Nyttigg rande vs kommersialisering av universitetsforskning
  Nyttiggörande vs. kommersialisering av universitetsforskning

  • Licensiering och avknoppning är två mekanismer för nyttiggörande och kommersialisering av universitetsforskning

  • Däremot är deinte de viktigaste mekanismerna för spridning och kommersialisering av universitetsforskning

  university knowledge transfer

  commercialization of

  university research

  spinning out

  university research

  academic

  spin-offs

  licensing


  Nyttigg randets processer och funktioner
  Nyttiggörandets processer och funktioner universitetsforskning

  • Innovationssystem-ansats

  • Analytiskt ramverk för att spåra, mäta, förklara och utvärdera effekter

  • Direkta, indirekta och sekundära effekter av akademisk forskning


  Mekanismer och funktioner

  Mekanismer för nyttiggörande universitetsforskning

  vetenskaplig publicering

  undervisning av studenter

  undervisning av doktorer

  deltagande i nätverk och forskningssamverkan

  internationellt nätverkande

  vetenskapliga instrument och mätmetoder

  avknoppning av patent, licenser och idéer

  avknoppning av forskningsbaserade företag

  Nyttiggörandets funktioner (effekter)

  kunskapsutveckling och diffusion

  inverkan på företagens sökriktning

  entreprenöriellt experimenterande

  förändring av teknikens legitimitet

  resursmobilisering

  marknadsformering

  utveckling av positiva externaliteter (t ex kunskaps spill-over)

  Mekanismer och funktioner


  Exempel p hur den akademiska forskningen kan st rka funktionerna i ett system tis
  Exempel på hur den akademiska forskningen kan stärka funktionerna i ett system (TIS)

  • Det tar decennier för ett system att växa fram – forskningen har störst påverkan i de tidiga och formativa faserna

  • Sökande och testande av nya vägar (kunskapsutveckling och sökriktning)

  • Entreprenöriellt experimenterande (nya och befintliga företag) inkluderar kommersialisering

  • Utbildning avgörande för resursmobilisering

  • Universitet kan bidra till legitimitet och vara innovativa kunder (marknadsformering)

  • Universitet som mötesplats/nätverksnod (spill-over effekter)


  Kartl ggning av existerande forskning
  Kartläggning av existerande forskning funktionerna i ett system (TIS)

  Källa: Jacobsson och Perès 2009 (work in progress)


  Implikationer
  Implikationer: funktionerna i ett system (TIS)

  • värdet och nyttiggörandet av akademisk forskning måste studeras utifrån ett systemperspektiv.

  • Nyttiggörande är ett betydligt bredare begrepp än kommersialisering

  • Det finns stora skillnader inom olika teknologiska och regionala system

  • Kommersialisering av (svensk) universitetsforskning är ofta indirekt (universitetsavknoppningar har en viktig funktion som forskningsbutiker)

  • tidsfaktorn är av central betydelse. De fulla effekterna av universitetsforskning tar decennier för att uppstå

  • Nätverkande och mötesplatser – fysiskt såväl som virtuellt - fyller viktiga funktioner för forskningens nyttiggörande

   • Infrastruktur fört att länka forskning, innovation och entreprenörskap (ex externa entreprenörer och VINST)


  Fortsatt arbete
  Fortsatt arbete: funktionerna i ett system (TIS)

  • VINNOVA del A finansierar 5 år

   • Syntes arbete

   • Fallstudie nano/energi

   • Breddstudie externa entreprenörer

  • VINNOVA del B, 4 år:

   • Indirekta effekter (regionalt)

  • Multiplikativa effekter av innovation och entreprenörskap

  • Entreprenörskolor och inkubatorer (ex kvinnors företagande)


  ad