slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Misyonumuz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Misyonumuz - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Misyonumuz' - ahanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

BaşarBilgisayar; 1997 yılında CBS konusundauzmanbirekipilekurulmuştur. BaşarBilgisayar’ınanaçalışmasahasıCoğrafiBilgiSistemleridir. BaşarBilgisayar, MapInfo ileküçükseviyelibirişbirliğianlaşmasıileişebaşlamışve 1999’da Türkiyeiçintekyetkilidağıtıcıkonumunaulaşmıştır. Bugün, Ortadoğuiçinçözümmerkeziolarak da destekvermektedir. MapInfo ürünlerininTürkçeolması, geliştirilmeyeaçı k olmasıve CBS kavramını tam anlamıylakapsıyorolmasınedeniyle, bugün CBS pazarında en çoktercihedilenürünlerarasındaönemlibiryertutmaktadır.

slide3

Firmamız 2004 yılında ODTÜ Teknokent’teyeralanArgeofisindegeliştirilmeyebaşlandı. Navigasyonyazılımıprojesiiçin, Türkiyenavigasyondatası, tümTürkiye’yesahaekiplerigönderilerekhazırlamıştır. AyrıcabuakıllıharitalariçerisinetümTürkiye’ye ait okul, eczane, otel, banka vb. gibiayrıkategorilerdebirçokihtiyaçnoktasıişaretlenmiştir.

 • 2006 yılısonunagelindiğinde, Amerikan Google firmasıileyapılangörüşmelerolumlusonuçlanmışveBaşarBilgisayar Google haritaservisleriiçinTürkiyeharitalarısağlayıcısıkonumunagelmiştir. Bugünhalendevametmekteolanbirçokönemli CBS projesinde, BaşarBilgisayarve MapInfo ürünlerikullanılmaktadır.
slide5

BaşarBilgisayarprojegeliştirmeninyanısıra, MapInfo eğitimleriveüniversiteleredestekkonusunda da çalışmalaryapmaktadır. Merkezofisimizdebulunan son teknoloji CBS eğitimsalonunda, konusundauzmanvedeneyimlieğitmenlertarafından, şahıs, kurumvekuruluşlaraeğitimverilmekte, ayrıcaüniversiteöğrencileri, akademisyenlerveüniversitelere CBS eğitimiiçinbüyükdesteksağlanmaktadır.

slide6

Misyonumuz

• Kamudaveözelsektördetekkullanıcılıkoperasyonelsistemlerden, kurumsalyönetimvekarardesteksistemlerinekadar, değişikölçeklerdemobilve/veya internet tabanlıçözümlergeliştirmekvesunmak.

• Türkiyebaştaolmaküzereyakınülkelerinveyerleşimyerlerinin, değişikölçeklerde, farklıamaçlariçinkullanılabilecekharitalarınıoluşturmakvesunmak.

• Sektördekiteknolojikgelişmeleritakipedip, en uygunçözümlerioluşturmak.

slide7

Vizyonumuz

• CBS teknolojisiniinsanhayatınıkolaylaştıracakuygulamalardakullanmak.

• CBS teknolojisinikurumvekuruluşlarlabirlikte son kullanıcıya da sunabilmek.

• Konusundauzman firma vekurumlarlaişbirliğiiçindeçalışmak.

r nlerimiz
Ürünlerimiz
 • MapInfo Professional
 • EncomDiscover
 • MapXtreme
 • VerticalMapper
 • MapBasic
 • SpectrumSpatial
 • Google Eard Enterprise
 • Spacesey 3D
 • Luciad
slide10

İlk yerlinavigasyon

Bu navigasyonyerli, YolbiladlısistemTürk tipi yolgösteriyor: Köprününyanı, heykelinarkası!

 • Gitmekistediğimizyere en kolayneredengidebileceğimizitarifedennavigasyoncihazınınyerlisiüretildi. TÜBİTAK destekli, "YeniNesilYolbilProjesi" ileyazılanyerlinavigasyoncihazı, Türktarifsisteminegöreyolbulacak. Türkiye\'de, yoltarifederkengelenekselolarakaçıkadresyerineyapılan "Stadınarkası, camininyanı, heykeligeçince" gibitarifleryerliyapımnavigasyoncihazınauyarlandı.
slide11

* TümTürkiyesayısalharitaüretimikonusundalider* Navigasyonharitapazarında %80 pay sahibi* UlusalAdresVeritabanı (UAVT) Uyumluadresveriseti* Adresçözümlemeve geocode hizmetleri* ProfesyonelCoğrafiBilgiSistemiProjeleri* MapinfoÜrünleriÇözümOrtaklığı* Google Earth Enterprise resmiTürkiyedistribütörlüğü* 250+ kadroveYıllık 20 Milyondanfazlaciro

slide12

ÇalışmaAlanları

CoğrafiBilgiSistemleri, CBS, GIS, Geographical Information Systems, Navigasyon, Google

slide13

Yurtdışınateknolojiihraçediyor

 • Google TürkiyeharitalarınısağlayanyazılımşirketiBaşarsoft, yurtiçindegeliştirdiğiteknolojiuygulamalarınıkomşuülkelereihraçetmeyebaşladı.
 • Türkiye\'deyakaladıklarıbaşarıyıyurtdışına da taşımakistediklerinisöyleyenBaşarsoftCEO\'suvekurucuortağıAlimKüçükpehlivan, Arnavutluk Telekom veFilistinElektrikDağıtımsistemineteknolojiihraçetmeyebaşladıklarını, ÜrdünKraliyetHaritaMerkeziileyaptıklarıgörüşmelerde de son aşamayageldiklerinikaydetti. Küçükpehlivan\'ınaçıklamasınagöreşirketArnavutluk\'tatelefonşebekesininharitalaraişlenmesinigerçekleştiriyor. Filistin\'inGazzeşehrindeiseyerelbirşirketleelektrikdağıtımıylailgiliuygulamalarıhayatageçiriyor. Küçükpehlivan, Türkiye\'de TEDAŞ içinyaptıklarıyazılımveuygulamayıGazze\'yeuyarladıklarınısöyledi. Küçükpehlivan, Türkiye\'desatılannavigasyoncihazlarınınyüzde 75\'ine haritaaltyapısınışirketolarakkendilerininsağladığını, 2012 yılındabusistemecanlıtrafikbilgisinieklediklerinikaydetti. Küçükpehlivan, "DijitalharitalarımızlaTürk Telekom, Turkcell, Vodafone gibişirketlere hem altyapı hem de müşterileriniharitaüzerindegörebilme, projeveplanlamayapmagibiyeteneklerikazandırmaktayız." dedi. Başarsoft, \'En Büyük 500 BilişimFirması 2011\' listesinin 152. sırasındayeralıyor.
slide14

BaşarBilişimözel e-ticaretsistemleriileişiniziinternetetaşıyor. Akıllı SEO veakıllıentegrasyonseçenekleriilepakettasarımanlayışınıaslabenimsememiş, müşterilerineözelseçimlersunanvemüşterisininişinehiçbirzamanengelolmayançözümlergetiriyor.

slide15

Başar, profesyonel web uygulamalarındaprofesyonelleştiğigibi, bağlantılıolarakaramamotoruoptimizasyonu (SEO), SosyalMedyaYönetimi, CRM veşirketuygulamalarınaakıllıentegrasyonsistemlerigibibütünleşikolarakhizmetsunar.