Dr mucsi l szl projektvezet
Download
1 / 25

Dr. Mucsi László projektvezető - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

A PROJEKT BEMUTATÁSA. INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ALAPSZAKJAIHOZ. 2010.01.01 – 2011.06.30. Dr. Mucsi László projektvezető. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Mucsi László projektvezető' - agrata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr mucsi l szl projektvezet

A PROJEKT BEMUTATÁSA

INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ

DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ALAPSZAKJAIHOZ

2010.01.01 – 2011.06.30.

Dr. Mucsi László

projektvezető

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


P ly zati felh v s
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

c.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TAMOP – 4.1.2-08/1/A

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


P ly zat megjelen se
PÁLYÁZAT MEGJELENÉSE

 • 2008.12.10 – pályázat megjelenése

 • 2009.02.24 – pályázati határidő módosítása

 • 2009.03.25 – pályázati útmutató módosítása

 • 2009.04.14 – megjelent a kitöltő program

 • 2009.04.21 – dokumentáció és határidő módosítása

 • 2009.05.20 – pályázati határidő


Felk sz l s a p ly zatra
FELKÉSZÜLÉS A PÁLYÁZATRA

 • Előzmények (HEFOP 3.3.1., 3.3.2.)

 • Konzorcium megalapítása

  • Debreceni Egyetem

   • Természettudományi és Technológiai Kar,

  • Nyíregyházi Főiskola

   • Természettudományi és Informatikai Kar,

  • Pécsi Tudományegyetem

   • Természettudományi Kar,

  • Szegedi Tudományegyetem

   • Természettudományi és Informatikai Kara


A t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5


A t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s1
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6


A t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s2
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

7


A t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s3
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

 • A konstrukció célja, hogy a hét versenyképességi Pólus Zászlóshajó Program keretében horizontális gazdaságfejlesztési eszközökkel hozzájáruljon egy-egy régió tudásintenzív iparágának humánerőforrás-, illetve tudásigényéhez.


P ly zat el k sz t se
PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

 • Pályázati célok kiválasztása

 • Tananyagok kiválasztása, értékelő rendszer kidolgozása,

 • Pénzügyi tervezés, költségterv kidolgozása

 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

 • Pályázati dokumentáció elkészítése


R szc lok
RÉSZCÉLOK

Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés

 • A bolognai folyamatnak megfelelő, az egész életen át tartó tanulást segítő, – az Európai Képesítési Keretrendszerrel összhangban lévő – tananyag-adaptáció, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és a képzést segítő speciális tudományos szakadatbázisok beszerzése és továbbfejlesztése.

 • Tananyagok, valamint az egyes képzések teljesítéséhez kötelezően előírt szakirodalmak on-line hozzáférhetőségének megteremtése.

 • A képzési programok rugalmassá tétele, e képzési programok kínálatának közelítése a tudományos szféra humánerőforrás igényeiből fakadó valamint a munkaerő-piaci elvárásokhoz, kereslethez. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához.


P ly zat tartalma
PÁLYÁZAT TARTALMA

TANANYAG-ADAPTÁCIÓ, TANANYAGFEJLESZTÉS, TARTALOMFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 • Nemzetközi, külföldi felsőoktatási intézményekben, képzésekben alkalmazott tananyagok vásárlása, fordítása, adaptációja;

 • Interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagkészítés;

 • Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe;

 • Áttérés a nyomtatott tartalmakról a digitális tartalmakra, digitális képzési programcsomagok fejlesztése;

 • Idegen nyelvű kreditek beépítése a tananyagokba, kétnyelvű képzések fejlesztése;

 • Idegen nyelvű képzések fejlesztése;

 • Idegen nyelvű tanagyagok fordítása, magyar nyelvű tananyagok idegen nyelven történő előállítása;

 • Teljes curriculum fejlesztés, kiemelten modulrendszerű tananyagok fejlesztése; képzési hálók kidolgozása, a tartalmakhoz kapcsolódó kreditallokáció elvégzése;

 • Kreditallokáció felülvizsgálata, kredittartalom intézményi illetve tudományági összehangolása; intézményi ekvivalencia táblázat kialakítása;

 • Leggyakrabban használt tankönyvek, tananyagok ingyenes, on-line hozzáférhetőségének biztosítása;

 • Fenntartható fejlődéssel, társadalmi felelősségvállalással, éghajlatváltozással, esélyegyenlőséggel, egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos tartalomfejlesztés.


T mogat s sszege
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

 • A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 20 000 000 Ft, de legfeljebb, 80 000 000 Ft lehet.


A p ly zat bead si hat rideje
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE

 • A pályázatok benyújtása 2009. január 26-tól 2009. május 18-ig lehetséges.


A projekt c lja
A PROJEKT CÉLJA

Az „Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz” című projekt célja:

 • a XXI. század igényeinek és a hallgatók elvárásainak megfelelő digitális tananyagok kifejlesztése, valamint

 • a képzés szerkezetének a korszerűsítése.

  A projekt kidolgozása során jelentős mértékben támaszkodunk a munkaerőpiaci szereplők által megfogalmazott elvárásokra, így véleményünk szerint a projekt nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei.


A projekt r vid t v k zvetlen c ljai
A projekt rövid távú, közvetlen céljai

 • On-line hozzáférhető digitális tananyagok fejlesztése,

 • A képzési tervek felülvizsgálata a képesítési keretrendszernek való megfelelés, az új tananyagok beillesztése, az intézményközi együttműködés, a kompetencialapú oktatás elvárásainak figyelembevételével:

 • Az idegen nyelvű szakmai kurzusok számának növelése, angol nyelvű tananyagok fejlesztése

 • Angol nyelvű kurzusok rendszeres meghirdetése


A projekt keret ben tervezett tev kenys gek
A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

1. TEVÉKENYSÉG: DIGITÁLIS TANANYAGOK KIFEJLESZTÉSE

1. projektelem: A felelős szerzők felkérése, szerződéskötés

2. projektelem: Konzorciumi fejlesztőbizottságok megalakítása, a munkamódszer kidolgozása

3. projektelem: A tananyagok elkészítése, szakmai bizottságok folyamatos kontrollja közben

4. projektelem: A lektorok felkérése, szerződéskötés

5. projektelem: A tananyagok bírálata a különböző szakmai szervezetek és lektorok által

6. projektelem: A tananyagok közzététele a saját honlapon

7. projektelem: A tananyagok kipróbálása az oktatásban a célcsoporton

8. projektelem: A beérkezett javaslatok/vélemények/kritikák összegzése és beillesztése a tananyagok végleges formátumába

9. projektelem: A szükséges konvertálás és elhelyezés a www.tankönyvtár.hu oldalon


1 tev kenys g digit lis tananyagok kifejleszt se temez s

GANTT-diagram

1. TEVÉKENYSÉG: DIGITÁLIS TANANYAGOK KIFEJLESZTÉSE - ÜTEMEZÉSA projekt keret ben tervezett tev kenys gek1
A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

2. tevékenység: Az alapszakok tantervének korszerűsítése, kreditallokáció megvalósítása

A tevékenység keretében végbemegy

 • az alapszakok tantervének a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe vevő korszerűsítése;

 • az elkészült tananyagok tantervekbe történő beillesztése;

 • az idegen nyelvű kurzusok számának a növelése

 • az intézményen belüli és az intézmények közötti ekvivalencia-táblázatok elkészítése

  1. projektelem: A konzorciumi és intézményi szakmai bizottságok megalakítása

  2. projektelem: Felülvizsgálati szempontrendszer készítése az Országos Kredittanács bevonásával

  3. projektelem: Az elkészült tananyagok kreditallokációja, illesztése a különböző szintű képzésekhez

  4. projektelem: Az alapképzések felülvizsgálata

  5. projektelem: Ekvivalencia-táblázatok szakok és intézmények között

  6. projektelem: Az eredmények összegzése (tanulmány)

  7. projektelem: Az ekvivalencia táblák közzététele


2 tev kenys g az alapszakok tanterv nek korszer s t se kreditallok ci megval s t sa temez s
2. TEVÉKENYSÉG: AZ ALAPSZAKOK TANTERVÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS


K lts gvet s
KÖLTSÉGVETÉS KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS

 • 18 hónapos futamidejű projekt

  • 2010.01.01-2011.06.30.

 • A projekt összes elszámolható költsége, 99.999.950 Ft, mely 79.999.960 Ft támogatási összegből, és 19.999.990 Ft saját forrásból tevődik össze.


K lts gek brutt m don forintban
KÖLTSÉGEK BRUTTÓ MÓDON, FORINTBAN KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS

I. Projekt előkészítés költségei: 2 997 990

II. Projektmenedzsment költségei: 9 990 000

III. A projekt szakmai megvalósításával

összefüggő költségek (ESZA) 83 611 960

IV. Projekt megvalósításához igénybevett

szolgáltatások: 2 000 000

V. Egyéb szolgáltatások: 1 400 000

VI. Egyéb a projekt végrehajtásával

összefüggő (általános) költség: -

Összesen 99 999 950

Ebből támogatás (80,00%): 79 999 960

saját forrás (20,00%) 19 999 990


K sz netnyilv n t s
Köszönetnyilvánítás KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS

 • Az elődöknek

 • A projektpartnerek

 • Tananyagfejlesztőknek

 • Saját erőt biztosítóknak (Karok, tanszékek, HÖK, stb.)

 • A segítőknek (TIK, DH)

 • Dr. Varga Zsuzsanna projektmenedzsernek


Köszönöm a figyelmet! KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS


ad