Sut
Download
1 / 5

Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sut cafodd Streic y Penrhyn ei dehongli ?. Sut a pham mae dehongliadau hanesyddol yn gwahaniaethu ?. Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . Cwblhewch y tasgau a ganlyn i helpu gwella eich dealltwriaeth. Dehongliadau hanes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SutcafoddStreic y Penrhyneidehongli?

Sut a phammaedehongliadauhanesyddolyngwahaniaethu?

Cyn cyflawni’rdasghonmae’nbwysigeichbodyndeallbethywdehongliadhanesyddol.

Cwblhewch y tasgau a ganlynihelpugwellaeichdealltwriaeth.


Dehongliadauhanes

Mae tasg ddehongli yn gofyn i chi wneud y canlynol:

1. adnabod y ffyrdd mae’r gorffennol yn cael ei gynrychioli a’i ddehongli

2. gwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a ‘barn’, ganroitystiolaeth/ rhesymau’nseiliedigarwybodaeth am hyn.

Clicio i ddangos


Dehongliadauhanes

Ydychchi’ngallugwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a barn?

Penderfynwch pa rai o’r datganiadau isod sy’n ‘ffaith’ a pha rai sy’n ‘farn.’

Ffaith

Barn

Cychwynnodd y streicarDachwedd22ain pan adawodd y chwarelwyrachaeleucloiallano’rchwarel.

Y chwarelwyroeddyngyfrifol am y

streic am nadoeddyntynbarodi

drafod.

Daetharweinwyr o undebaueraillmegisBen TilletiFethesdaisiaradgyda’rrhaioeddarstreic.

YstyfnigrwyddArglwyddPenrhyn

arweiniodd at y streicynparaam

dairblynedd.

Rhaidbeio E. A. Young sefrheolwry chwarel am achosi’rstreic.

Rhaidoeddi’rheddluwarchod y dynionhynnyaethynôli’rchwarelcyndiwedd y streic.

Gadawoddllawer o chwarelwyrBethesda am byth. AethllaweriUnolDaleithiau’rAmerica.

ByddaiStreic y Penrhynynparhau am dairblynedd.

Clicioiwirionatebion


Dehongliadauhanes

Sut maehaneswyryncasglueutystiolaethermwyncyflwynodehongliad?

Mae dwyfforddynbennafiysgrifennuhanes. Un yditrwygasgluffeithiauyndilyndarllen ac ymchwilioibwnc, cyncyrraeddcasgliadausy’nseiliedigar y dystiolaeth.

Y fforddarallywdechraugydasyniadmewngolwg, ac ynachwilio am dystiolaethsy’nprofisafbwynt.

Pa un yw’r dull gorau yn eich barn chi?


Dehongliadauhanes

Wrthddelio â dehongliadaumae’nbwysigystyrieddaubeth:

Beth sy’n ‘ffaith’ a bethsy’n ‘farn’ a sutmaehynynesbonio’rdehongliad a roddir?

2. Y dull a ddefnyddiwydgan yr hanesyddneu’runigolyn/unigolion a gyflwynodd y dehongliad. Sut gwnaetheucefndirddylanwaduareuhysgrifennu?


ad
  • Login