Sut
Download
1 / 5

Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

Sut cafodd Streic y Penrhyn ei dehongli ?. Sut a pham mae dehongliadau hanesyddol yn gwahaniaethu ?. Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . Cwblhewch y tasgau a ganlyn i helpu gwella eich dealltwriaeth. Dehongliadau hanes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . ' - agrata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SutcafoddStreic y Penrhyneidehongli?

Sut a phammaedehongliadauhanesyddolyngwahaniaethu?

Cyn cyflawni’rdasghonmae’nbwysigeichbodyndeallbethywdehongliadhanesyddol.

Cwblhewch y tasgau a ganlynihelpugwellaeichdealltwriaeth.


Dehongliadau hanes
Dehongliadauhanes

Mae tasg ddehongli yn gofyn i chi wneud y canlynol:

1. adnabod y ffyrdd mae’r gorffennol yn cael ei gynrychioli a’i ddehongli

2. gwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a ‘barn’, ganroitystiolaeth/ rhesymau’nseiliedigarwybodaeth am hyn.

Clicio i ddangos


Dehongliadau hanes1
Dehongliadauhanes

Ydychchi’ngallugwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a barn?

Penderfynwch pa rai o’r datganiadau isod sy’n ‘ffaith’ a pha rai sy’n ‘farn.’

Ffaith

Barn

Cychwynnodd y streicarDachwedd22ain pan adawodd y chwarelwyrachaeleucloiallano’rchwarel.

Y chwarelwyroeddyngyfrifol am y

streic am nadoeddyntynbarodi

drafod.

Daetharweinwyr o undebaueraillmegisBen TilletiFethesdaisiaradgyda’rrhaioeddarstreic.

YstyfnigrwyddArglwyddPenrhyn

arweiniodd at y streicynparaam

dairblynedd.

Rhaidbeio E. A. Young sefrheolwry chwarel am achosi’rstreic.

Rhaidoeddi’rheddluwarchod y dynionhynnyaethynôli’rchwarelcyndiwedd y streic.

Gadawoddllawer o chwarelwyrBethesda am byth. AethllaweriUnolDaleithiau’rAmerica.

ByddaiStreic y Penrhynynparhau am dairblynedd.

Clicioiwirionatebion


Dehongliadau hanes2
Dehongliadauhanes

Sut maehaneswyryncasglueutystiolaethermwyncyflwynodehongliad?

Mae dwyfforddynbennafiysgrifennuhanes. Un yditrwygasgluffeithiauyndilyndarllen ac ymchwilioibwnc, cyncyrraeddcasgliadausy’nseiliedigar y dystiolaeth.

Y fforddarallywdechraugydasyniadmewngolwg, ac ynachwilio am dystiolaethsy’nprofisafbwynt.

Pa un yw’r dull gorau yn eich barn chi?


Dehongliadau hanes3
Dehongliadauhanes

Wrthddelio â dehongliadaumae’nbwysigystyrieddaubeth:

Beth sy’n ‘ffaith’ a bethsy’n ‘farn’ a sutmaehynynesbonio’rdehongliad a roddir?

2. Y dull a ddefnyddiwydgan yr hanesyddneu’runigolyn/unigolion a gyflwynodd y dehongliad. Sut gwnaetheucefndirddylanwaduareuhysgrifennu?


ad