Survival
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Uw werk , Uw merk , Jan Denys , 22/9/ 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Survival of the “fittest” op een te krappe arbeidsmarkt Pieter Timmermans bestuurder-directeur generaal VBO . Uw werk , Uw merk , Jan Denys , 22/9/ 2010. uw werk, uw merk De meest markante passage. u w werk, uw merk. Micro: Wat als werkgever het meest in het oog springt …

Download Presentation

Uw werk , Uw merk , Jan Denys , 22/9/ 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Survival of the “fittest” op een te krappe arbeidsmarktPieter Timmermansbestuurder-directeur generaal VBO

Uwwerk, Uwmerk, Jan Denys, 22/9/2010


uw werk, uw merkDe meest markante passage


uw werk, uw merk

 • Micro: Wat als werkgever het meest in het oog springt …

 • Macro: Wat het VBO, als sociale partner, het meest in het oog springt ...


Micro:Wat als werkgever in het oog springt ...

Employer branding…

 • Heeft een positieve invloed op de kwaliteit en de kwantiteit van instromende werknemers

 • Verhoogt de motivatie van werknemers

 • Boost het retentiebeleid

 • Zorgt ervoor dat een werkgever meer en beter op de radar van de potentiële werknemers blijf


Macro:Wat het VBO, als sociale partner, in het oog springt ...

 • Demografische evolutie

 • Economische evolutie

 • Toenemende schaarste op een wijzigende arbeidsmarkt


Macro:Wat het VBO als sociale partner in het oog springt

 • Demografische evolutie:

  piramide (1881)  urne (2008)


Macro:Wat het VBO als sociale partner in het oog springt

 • Economische evolutie:

Illustratie invoegen !!!


Macro:Wat het VBO als sociale partner in het oog springt

 • Toenemende schaarste:- kwantitatief : vacatures vs. werkzoekenden- kwalitatief : 60% VDAB-vacatures zonder diplomavereisten (59% zonder ervaring)- geografisch : Zaventem vs. Schaarbeek

 • => mismatch als symptoom van zieke arbeidsmarkt


Macro:Wat het VBO als sociale partner in het oog springt

 • Diagnose arbeidsmarkt:rigide arbeidsmarkt in de ban van het verleden

 • Remedie :juiste analyse van de complexe obstakels én de wil om mechanismen te installeren die structurele verandering inluiden


Het belang van employer brandingvandaag en in de toekomst

 • Vandaag: vandaag zorgt employer branding voor smeerolie om de match tussen vraag en aanbod op een stroef werkende arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen

 • Op de arbeidsmarkt van de toekomst zullen werknemers mobieler zijn, waardoor werkgevers verplicht zullen zijn aan potentiële werknemers te laten weten waarvoor ze staan


Felicitaties van het VBO met deze publicatie


 • Login