Opera n syst my os
Download
1 / 22

Opera ční systémy (OS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Opera ční systémy (OS). historie a rozdělení. Operační systém (OS). je základní programové vybavení každého současného počítače, které řídí činnost výpočetního systému na základě požadavků uživatele. OS - funkce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opera ční systémy (OS)' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n syst my os

Operační systémy (OS)

historie a rozdělení


Opera n syst m os
Operační systém (OS)

 • je základní programové vybavení každého současného počítače, které řídí činnost výpočetního systému na základě požadavků uživatele


Os funkce
OS - funkce

 • spravuje a řídí HW a SW zdroje systému (přiřazování procesorového času aplikacím, přístup k RAM paměti, HDD prostor atd. ..)

 • zajišťuje přístup aplikací k HW prostředkům aniž by tyto museli přesně vědět jakým způsobem HW funguje

 • zajišťuje komunikaci s uživatelem (příkazová řádka – shell, grafické uživatelské rozhraní – GUI)


Os start
OS – start

 • po zapnutí počítače:

  • sada instrukcí v paměti ROM provede kontrolu HW prostředků počítače na správnou funkčnost(POST – power on self test), potom BIOS aktivuje HDD a předá řízeni „boot loaderu“(zaváděcí program)

  • loader má pouze jednu funkci – zavede OS do paměti RAM


Os co za izuje po zaveden do ram
OS – co zařizuje po zavedení do RAM

 • Procesorový management

 • Paměťový management

 • Device management

 • HDD management

 • Aplikační rozhraní (API)

 • Uživatelské rozhraní


I rozd len os dle po tu u ivatel
I. Rozdělení OS dle počtu uživatelů

 • jednouživatelské OS (single-user systems)

  • dovolují práci jednomu uživateli (v daném čase),

  • standardní OS pro běžné nasazení.

 • víceuživatelské OS (multiuser systems)

  • dovolují práci více uživatelů současně,

  • patří sem především síťové OS.


Ii rozd len os dle po tu zpracov van ch loh
II. Rozdělení OS dle počtu zpracovávaných úloh

 • jednoprogramové OS

  • dovolují běh jednoho programu,

  • patří sem jednoduché OS (starší OS),

  • dnes se lze setkat zcela vyjímečně

 • víceprogramové OS

  • podpora multitaskingu,

  • OS podporující multitasking dovolují současný běh několika programů (úloh),

  • patří sem všechny moderní OS


Ii rozd len os v ceprogramov os
II. Rozdělení OS - víceprogramové OS

 • výhody:

  • možnost přepínání mezi programy (bez přerušení práce),

  • usnadnění činností, které musí probíhat „paralelně“ s ostatními činnostmi (např. správa sítě),

  • jednotlivé programy zde mohou lépe spolupracovat (např. přímá výměna dat),

  • lepší využití výpočetní kapacity systému,

  • multitasking je nutnou podmínkou pro realizaci víceuživatelského systému


Ii rozd len os v ceprogramov os1
II. Rozdělení OS - víceprogramové OS

 • nevýhody:

  • nutná optimalizace OS, aby současný běh více programů výrazně nezpomalil program se kterým právě pracuje uživatel,

  • nároky na vlastní režii systému,

  • podmínkou je odpovídající HW vybavení výpočetního systému (procesor, paměť, disková kapacita),

  • nutné je odpovídající zabezpečení systému (odolnost proti zhroucení systému, ztrátě dat, ...)


V ceprogramov os multitasking
Víceprogramové OS - multitasking

 • Princip multitaskingu

  • běžný počítač nemá k dispozici dostatek procesorů, kde by běželo více úloh (obvykle pouze jeden),

  • proto je současný běh programů řízen tak, že se uživateli jako paralelní pouze jeví,

  • na počítačích s více procesory je potom nutné rozdělit zatížení na všechny procesory (toho nelze prakticky dosáhnout pouhým rozdělením procesů jednotlivým procesorům),

  • existuje několik principů simulace paralelního běhu procesů , všechny jsou založeny na střídavém přidělování procesorového času jednotlivým úlohám:


V ceprogramov os multitasking1
Víceprogramové OS - multitasking

 • principy simulace paralelního běhu procesů

  • přepínání programů (procesů)

  • kooperativní multitasking

  • preemptivní multitasking


1 p ep n n program multitasking
1. přepínání programů (multitasking)

 • není multitasking v pravém slova smyslu,

 • dovoluje pouze možnost rychlého přechodu od jednoho programu k druhému

 • přepínání programů je dosaženo tzv. vzájemným voláním programů a nejde tak přímo o vlastnost OS, ale aplikací, které umožní spuštění jiného programu,

 • dva základní typy přepínání programů:

  • systémy s omezeným přepínáním

  • systémy s neomezeným přepínáním


1 p ep n n program multitasking1
1. přepínání programů (multitasking)

 • systémy s omezeným přepínáním

  • dovolují přepínat mezi „hlavním“ programem a několika speciálními „vedlejšími“ programy,

  • tyto programy se deklarují při startu OS,

  • jiné přepínání není podporováno,

  • dnes již nevyužíváno


1 p ep n n program multitasking2
1. přepínání programů (multitasking)

 • systémy s neomezeným přepínáním

 • dovolují spustit běžné aplikace, mezi nimiž se lze přepínat a kdykoliv je možné spustit další program,

 • aktuální stav aplikace se nazývá kontext

 • program, který má v paměti svůj kontext (je právě aktivní) se nazývá proces

 • běžící proces musí pravidelně volat systémovou službu, kterou signalizuje, že může být přerušen,

 • v této souvislost hovoříme o přepnutí kontextu (context switch), o odebrání procesoru a o přidělení procesoru

 • dnes již nevyužíváno


2 kooperativn multitasking
2. kooperativní multitasking

 • vychází z mechanismů používaných při přepínání procesů,

 • v systému s přepínáním procesů dochází k přepnutí pouze na žádost uživatele a tomu i odpovídá malé využití možností daného principu

 • výhodnější je realizovat přepnutí vždy, když první proces čeká (není aktivní)

 • současně s přepnutím na druhý proces je zadán i požadavek na návrat (přepnutí zpět v případě možnosti přerušení),

 • první proces běží tzv. na popředí (foreground), druhý proces potom na pozadí (background),

 • proti běžnému přepínání procesů lepší využití procesoru


2 kooperativn multitasking1
2. kooperativní multitasking

 • proces na pozadí je standardně výrazně zpomalen,

 • nelze využít na realizaci paralelních úloh (správa sítě, ...)

 • v případě chyby aktivního procesu (např. nekonečná smyčka) nemusí být nikdy volána přerušovací služba a systém potom nemá možnost odejmout aplikaci řízení - proto dojde k zablokování celého systému

 • kooperativní multitasking proto není bezpečný

 • doposud často používaný

 • Windows 3.x (příklad poměrně neefektivního řešení)


3 preemptivn multitasking
3. preemptivní multitasking

 • řeší většinu problémů, které má kooperativní multitasking,

 • operační systém zde nevyžaduje spolupráci aplikací při realizaci multitaskingu,

 • systém je sám schopen přerušit kterýkoliv proces (obvykle při přerušení od časovače) - preempce

 • lze zde nastavit priority procesů (důležité procesy získávají procesor přednostně)


3 preemptivn multitasking1
3. preemptivní multitasking

 • systémové procesy ostatním procesům (klienti) nabízejí služby, které jim využití prostředku umožní a zároveň hlídají zablokování

 • moderní OS zabezpečují iluzi současného běhu několika procesů bez zřetelného střídání

 • OS nepovolí žádnému procesu běžet déle než po specifikovaný časový interval (časové kvantum)

 • využívají všechny moderní operační systémy


Iii d len os dle typu zpracov n
III. dělení OS dle typu zpracování

 • multiprocesing

 • schopnost OS využít instalované procesory,

 • souběžné zpracování programů na systémech s více procesory,

 • každý procesor je přiřazen jednomu programu a plní stejné funkce pro všechny programy

 • běžný pro velké výpočetní systémy a výkonné servery

 • dva druhy multiprocesingu


Iii d len os dle typu zpracov n1
III. dělení OS dle typu zpracování

 • multiprocesing – 2 typy

 • SMP (Symetrický multiprocesing)

  • dva nebo více procesorů řízeno jedním OS,

  • procesory mívají obvykle rovnoprávnou úroveň,

  • schopnost OS průběžně přidělovat úlohy nejbližšímu volnému procesoru

 • AMP (Asymetrický multiprocesing)

  • Rozdílné využití procesorů

  • Lze stanovit, které úlohy budou využívat který procesor


Iii d len os dle typu zpracov n2
III. dělení OS dle typu zpracování

 • interprocesing

 • dynamické propojování mezi aplikacemi,

 • možnost přenosu objektů mezi aplikacemi,

 • automatická aktualizace těchto propojených dat,

 • např. OLE (Object Linking and Embedding)


Iii d len os dle typu zpracov n3
III. dělení OS dle typu zpracování

 • real-time procesing

 • určeno pro specifické aplikace, kde je vyžadována minimální doba odezvy (řízení technologické linky, ...),

 • uživatel má dojem, jako by komunikoval v reálném čase


ad