neredey z
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEREDEYİZ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

NEREDEYIZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

NEREDEYİZ?. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Günün sözü. Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein. GÜÇ DENKLEMİ. ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV)xSDxSPxSİ. Planlamada akımlar. 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEREDEYIZ' - aggie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neredey z
NEREDEYİZ?

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

NEZİR ÜNSAL

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

g n n s z
Günün sözü

Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz!

Einstein

g denklem
GÜÇ DENKLEMİ

ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV)xSDxSPxSİ

planlamada ak mlar
Planlamada akımlar
 • 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama
 • 1950 : Kalite Kontrollü Yaklaşım (son ürün muayenesi)
 • 1960 : Süreç Kontrollü Yaklaşım
 • 1975 : TKY (TQM) Anlayışı

-Sürekli Kalite Geliştirme

-Stratejik Planlama

-Stratejik Yönetim Sistemi

stratejik y netim
Stratejik yönetim
 • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.” (Bryson)
 • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder.” (Barry)
stratejik y netim6
Stratejik yönetim
 • Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).
stratejik y netim7
Stratejik yönetim

A: İşi doğru yapma

B: Doğru işi yapma

A: Etkinlik

B: Etkililik

stratejik y netim ne de ildir
Stratejik Yönetim Ne Değildir?
 • Sihirbaz oyunları ile dolu bir torba ya da bir teknikler paketi ? DEĞİL

Analitik düşünmektir, kaynakların harekete geçirilmesidir.

 • Geleceğin tahmini? DEĞİL

Geleceği değiştirecek girişimlerin düşünülüp uygulanmasıdır.

 • Gelecek kararlarla uğraşmak? DEĞİL

Bugünkü kararların geleceği ile uğraşmaktır.

stratejik y netim9

Vizyon

Nerede olmayı hayal ediyoruz?

Stratejik Amaçlar

5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?

5

Misyon

Neden varız?

4

3

Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz?

2

1

Yıllık hedefler

Stratejik Yönetim
stratejik planlama
Stratejik Planlama
 • Sonuçların planlanmasıdır,
 • Değişimin planlanmasıdır,
 • Gerçekçidir,
 • Kaliteli yönetimin aracıdır,
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur,
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
stratejik planda bulunmas gerekenler
Stratejik Planda Bulunması Gerekenler
 • DURUM ANALİZİ (ÖZET)
 • MİSYON
 • VİZYON
 • DEĞERLER
 • AMAÇLAR
 • HEDEFLER
 • STRATEJİLER
 • 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET
performans program nda bulunmas gerekenler
Performans Programında Bulunması Gerekenler
 • EYLEM PLANLARI/PROJELER
 • KAYNAKLAR
 • BÜTÇE
slide15

Mevzuat Analizi

0

Benimsetme

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular

slide16

0

 • Genelge
 • Üst yöneticilerle görüşme
 • SP anlayışı konusunda uzlaşma
 • SP ekibinin seçim kriterleri
 • Takım oluşturma çalışmaları
 • Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması

Benimsetme

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

İş Takviminin Oluşturulması

Planlamanın Planlanması

slide17

Hiç birimiz, hepimiz

kadar zeki değiliz.

durum anal z
DURUM ANALİZİ
 • NEREDEYİZ?
slide19

Mevzuat Analizi

0

Benimsetme

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Faaliyet Alanları

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular

durum analizi neredeyiz
Durum Analizi (Neredeyiz)?
 • Tarihi gelişim
 • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar)
 • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)
1 tarihi geli im
1.Tarihi gelişim
 • Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.
2 yasal y k ml l kler ve mevzuat analizi
2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
 • Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.
3 faaliyet alanlar
3.Faaliyet Alanları

Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

m hendislik fak ltesinin hizmet r n gruplar
Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları
 • Eğitim Öğretim
 • Araştırma Geliştirme
durum anal z27
DURUM ANALİZİ

4. PAYDAŞ ANALİZİ

payda analizi
Paydaş Analizi
 • Paydaş:

Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar

 • Çalışanlar,
 • Müşteriler,
 • Liderler,
 • Stratejik Ortaklar,
 • Temel Ortaklardır.
payda analizi29
Paydaş Analizi
 • İç Paydaş (Çalışanlar)
 • Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler)
 • Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)
payda lar al anlar
İç paydaşlar(Çalışanlar)
 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.
 • ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları
 • yöneticiler ve
 • Bakan
d payda lar
Dış Paydaşlar
 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.
 • ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,
 • kuruluşa girdi sağlayanlar,
 • sendikalar, ilgili sektör birlikleri
hacettepe niversitesi hastanelerinin payda lar
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları
 • Rektörlük
 • Tıp Fakültesi
 • Hastane çalışanları
 • H.Ü Öğrencileri
 • Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 • Sağlık hizmeti talep edenler
 • Kamu kuruluşları
 • Tedarikçiler
stratejik ortak
Stratejik ortak
 • Gönüllülük vardır.
 • Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir.
 • “Kazan Kazan” yaklaşımı.
 • ÖRNEK: Medya
temel ortak
Temel ortak
 • Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.
 • ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik
m teri yaralan c hedef kitle
Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle)

Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

hacettepe niversitesinin m terileri
Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri
 • Öğrenciler
 • Veliler
 • STK
 • Firmalar
 • Medya
 • Toplum
 • Askeri kuruluşlar
 • Hasta ve yakınları
slide37
MEB’in müşterileri kimler?
 • MEB kimlerin müşterisi?
payda g r leri al nmas
Paydaş görüşleri alınması
 • Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
 • Kurumun olumlu yönleri nelerdir?
 • Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri?
 • Kurumdan beklentileriniz?
payda g r leri al nmas39
Paydaş görüşleri alınması
 • Mülakat
 • Anket uygulanması
 • Atölye çalışması
 • Toplantı
meb in payda lar
MEB’in Paydaşları

O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.

V: Paydaşların tamamı

m teri hizmet matrisi
Müşteri/Hizmet Matrisi

O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır.

V: paydaşların Tamamı

durum anal z47
DURUM ANALİZİ

5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ

GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler

1 kurulu i analiz
1.Kuruluş İçi Analiz
 • Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi
kurulu i i analizde
Kuruluş içi analizde;
 • Kuruluşun yapısı
 • Beşeri kaynaklar
 • Kurum kültürü
 • Teknoloji
 • Mali durum

dikkate alınmalıdır.

yetenek
YETENEK
 • Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......
g l y nlerin saptanmas
Güçlü yönlerin saptanması
 • Üstünlükleriniz nelerdir?
 • Neleri iyi yaparsınız?
 • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler?
 • Gerçekçi olun
 • Tüm karakteristiklerinizi sıralayın
zay f y nlerin saptanmas
Zayıf yönlerin saptanması
 • Neleri kötü yapmaktasınız?
 • Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var?
 • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler?
 • Başkalarının gözüyle ne gibi

zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

slide54

Zayıf yönlerinizden yakınmayın...

Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.

2 evre analizi
2. Çevre Analizi
 • Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
f rsatlar
Fırsatlar
 • Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
 • Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler

yaşanmakta ?

firsat
FIRSAT
 • Bazen yanı başımızdaki fırsatları, sahip olduğumuz güzellikleri görmeyiz, illa biri mi anımsatmalı?.....
tehditler
Tehditler
 • Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
 • Rakipleriniz ne yapmaktalar?
 • Beklenen iş, ürün veya hizmet

standartları değişmekte mi?

 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Finansal sorunlarınız var mı?
evre analizi pest analizi
Çevre analizi (PEST Analizi)
 • Politik/Hukuki
 • Ekonomik
 • Sosyal/Kültürel
 • Teknolojik
evre analizi pest
Çevre analizi (PEST)

Politik/Hukuki Faktörler

 • İlgili yasalar
 • Vergi sistemi
 • Hükümetin öncelikleri
 • Hükümetin değişmesi
 • Hükümet politikaları
 • Mevcut hükümetin durumu
 • Devletin müdahalesi
 • Uluslar arası ilişkiler
evre analizi pest61
Çevre analizi(PEST)

Ekonomik Faktörler

 • Dünyadaki genel ekonomik durum
 • Uluslar arası ekonomik kuruluşlar
 • Ticari döngüler
 • Enflasyon ve değişim oranları
 • Ekonomik büyüme
 • İş gücü mevcudiyeti
 • Para ve kredi kaynakları
evre analizi pest62
Çevre analizi (PEST)

Sosyal/Kültürel Faktörler

 • Çevreye olan hassasiyet
 • Tüketici eğilimleri
 • Yeni ihtiyaç ve istekler
 • Toplumun yaş ve eğitim dağılımı
 • Doğum artış oranı ve ortalama ömür
 • Toplumdaki etik değerler
evre analizi pest63
Çevre analizi(PEST)

Teknolojik Faktörler

 • Internet kullanımının yaygınlığı
 • Yeni ürünler
 • Altyapı teknolojisi
 • Enerji kaynakları ve kullanabilirlik
 • ARGE harcamaları
 • Teknoloji transferi
st albans ehri ngiltere turizm pest analizi
St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi
 • Ekonomik Faktörler

Harcanabilir gelir/faiz oranları değeri

Hizmet sektörüne yönelik sağlanan krediler

Şehri ziyaret eden zengin yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma

Döviz parite değişimleri

İşsizliğe veya kazanç azalmasına neden olan durgunluklar

Tüketicilerin harcamalarını azaltan hükümet kararları

st albans ehri ngiltere turizm pest analizi65
St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi
 • Sosyal Faktörler

Yaşam tarzındaki değişiklikler

Yaşlanan nüfus

Büyük yerel pazarlar (ör.Londra)

st albans ehri ngiltere turizm pest analizi66
St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi
 • Teknolojik Faktörler

Internet

Ulaşım Yönetim Sistemi

Bilgi Ofislerinin oluşturulması

 • Yasal Faktörler

AB düzenlemeleri

st albans ehri ngiltere turizm pest analizi67
St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi
 • Çevresel Faktörler

Trafik yönetimi

Ziyaretçi sayısı

Yük ve yolcu taşıma kapasitesi

Açık alanların korunması ve yönetilmesi

slide68

Yalnız çalışan, sadece toplar.

Ekiple çalışan ise çarpar.

swot gzft anal z
SWOT (GZFT) ANALİZİ

Kuruluş İçi Analiz

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Fırsatlar

Çevre Analizi

strateji olu turma y ntemleri
Strateji oluşturma yöntemleri
 • Kritik Sorular Yöntemi
 • GZFT Analizi

-ZT Stratejileri

-ZF Stratejileri

-GT Stratejileri

-GF Stratejileri

slide75
“Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir”

TEŞEKKÜRLER…