NEREDEYİZ? - PowerPoint PPT Presentation

Neredey z l.jpg
Download
1 / 75

 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NEREDEYİZ?. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Günün sözü. Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein. GÜÇ DENKLEMİ. ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV)xSDxSPxSİ. Planlamada akımlar. 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NEREDEYİZ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neredey z l.jpg

NEREDEYİZ?

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

NEZİR ÜNSAL

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI


G n n s z l.jpg

Günün sözü

Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz!

Einstein


G denklem l.jpg

GÜÇ DENKLEMİ

ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV)xSDxSPxSİ


Planlamada ak mlar l.jpg

Planlamada akımlar

 • 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama

 • 1950 : Kalite Kontrollü Yaklaşım (son ürün muayenesi)

 • 1960 : Süreç Kontrollü Yaklaşım

 • 1975 : TKY (TQM) Anlayışı

  -Sürekli Kalite Geliştirme

  -Stratejik Planlama

  -Stratejik Yönetim Sistemi


Stratejik y netim l.jpg

Stratejik yönetim

 • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.” (Bryson)

 • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder.” (Barry)


Stratejik y netim6 l.jpg

Stratejik yönetim

 • Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).


Stratejik y netim7 l.jpg

Stratejik yönetim

A: İşi doğru yapma

B: Doğru işi yapma

A: Etkinlik

B: Etkililik


Stratejik y netim ne de ildir l.jpg

Stratejik Yönetim Ne Değildir?

 • Sihirbaz oyunları ile dolu bir torba ya da bir teknikler paketi ? DEĞİL

  Analitik düşünmektir, kaynakların harekete geçirilmesidir.

 • Geleceğin tahmini? DEĞİL

  Geleceği değiştirecek girişimlerin düşünülüp uygulanmasıdır.

 • Gelecek kararlarla uğraşmak? DEĞİL

  Bugünkü kararların geleceği ile uğraşmaktır.


Stratejik y netim9 l.jpg

Vizyon

Nerede olmayı hayal ediyoruz?

Stratejik Amaçlar

5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?

5

Misyon

Neden varız?

4

3

Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz?

2

1

Yıllık hedefler

Stratejik Yönetim


Stratejik planlama l.jpg

Stratejik Planlama

 • Sonuçların planlanmasıdır,

 • Değişimin planlanmasıdır,

 • Gerçekçidir,

 • Kaliteli yönetimin aracıdır,

 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur,

 • Katılımcı bir yaklaşımdır.


Slide11 l.jpg

Stratejik Planlama Süreci


Stratejik planda bulunmas gerekenler l.jpg

Stratejik Planda Bulunması Gerekenler

 • DURUM ANALİZİ (ÖZET)

 • MİSYON

 • VİZYON

 • DEĞERLER

 • AMAÇLAR

 • HEDEFLER

 • STRATEJİLER

 • 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET


Performans program nda bulunmas gerekenler l.jpg

Performans Programında Bulunması Gerekenler

 • EYLEM PLANLARI/PROJELER

 • KAYNAKLAR

 • BÜTÇE


Slide14 l.jpg

Stratejik Planlama Süreci


Slide15 l.jpg

Mevzuat Analizi

0

Benimsetme

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular


Slide16 l.jpg

0

 • Genelge

 • Üst yöneticilerle görüşme

 • SP anlayışı konusunda uzlaşma

 • SP ekibinin seçim kriterleri

 • Takım oluşturma çalışmaları

 • Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması

Benimsetme

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

İş Takviminin Oluşturulması

Planlamanın Planlanması


Slide17 l.jpg

Hiç birimiz, hepimiz

kadar zeki değiliz.


Durum anal z l.jpg

DURUM ANALİZİ

 • NEREDEYİZ?


Slide19 l.jpg

Mevzuat Analizi

0

Benimsetme

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Faaliyet Alanları

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular


Durum analizi neredeyiz l.jpg

Durum Analizi (Neredeyiz)?

 • Tarihi gelişim

 • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi

 • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi

 • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar)

 • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)


1 tarihi geli im l.jpg

1.Tarihi gelişim

 • Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.


2 yasal y k ml l kler ve mevzuat analizi l.jpg

2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi

 • Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.


Mevzuat analizi l.jpg

Mevzuat Analizi


3 faaliyet alanlar l.jpg

3.Faaliyet Alanları

Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı


M hendislik fak ltesinin hizmet r n gruplar l.jpg

Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları

 • Eğitim Öğretim

 • Araştırma Geliştirme


Meb faaliyet alanlar rnek l.jpg

MEB Faaliyet Alanları (Örnek)


Durum anal z27 l.jpg

DURUM ANALİZİ

4. PAYDAŞ ANALİZİ


Payda analizi l.jpg

Paydaş Analizi

 • Paydaş:

  Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar

 • Çalışanlar,

 • Müşteriler,

 • Liderler,

 • Stratejik Ortaklar,

 • Temel Ortaklardır.


Payda analizi29 l.jpg

Paydaş Analizi

 • İç Paydaş (Çalışanlar)

 • Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler)

 • Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)


Payda lar al anlar l.jpg

İç paydaşlar(Çalışanlar)

 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

 • ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları

 • yöneticiler ve

 • Bakan


D payda lar l.jpg

Dış Paydaşlar

 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

 • ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,

 • kuruluşa girdi sağlayanlar,

 • sendikalar, ilgili sektör birlikleri


Hacettepe niversitesi hastanelerinin payda lar l.jpg

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları

 • Rektörlük

 • Tıp Fakültesi

 • Hastane çalışanları

 • H.Ü Öğrencileri

 • Sosyal Güvenlik Kuruluşları

 • Sağlık hizmeti talep edenler

 • Kamu kuruluşları

 • Tedarikçiler


Stratejik ortak l.jpg

Stratejik ortak

 • Gönüllülük vardır.

 • Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir.

 • “Kazan Kazan” yaklaşımı.

 • ÖRNEK: Medya


Temel ortak l.jpg

Temel ortak

 • Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

 • ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik


M teri yaralan c hedef kitle l.jpg

Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle)

Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar


Hacettepe niversitesinin m terileri l.jpg

Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri

 • Öğrenciler

 • Veliler

 • STK

 • Firmalar

 • Medya

 • Toplum

 • Askeri kuruluşlar

 • Hasta ve yakınları


Slide37 l.jpg

 • MEB’in müşterileri kimler?

 • MEB kimlerin müşterisi?


Payda g r leri al nmas l.jpg

Paydaş görüşleri alınması

 • Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?

 • Kurumun olumlu yönleri nelerdir?

 • Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri?

 • Kurumdan beklentileriniz?


Payda g r leri al nmas39 l.jpg

Paydaş görüşleri alınması

 • Mülakat

 • Anket uygulanması

 • Atölye çalışması

 • Toplantı


Payda analizi belirleme l.jpg

Paydaş Analizi-Belirleme


Meb in payda lar l.jpg

MEB’in Paydaşları

O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.

V: Paydaşların tamamı


M teri hizmet matrisi l.jpg

Müşteri/Hizmet Matrisi

O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır.

V: paydaşların Tamamı


Meb payda lar l.jpg

MEB paydaşları


Meb payda matrisi l.jpg

MEB paydaş matrisi


Payda lar n de erlendirilmesi l.jpg

Paydaşların Değerlendirilmesi


Slide46 l.jpg

Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.


Durum anal z47 l.jpg

DURUM ANALİZİ

5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ

GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler


Gzft swot l.jpg

GZFT (SWOT)

F

G

Z

T


1 kurulu i analiz l.jpg

1.Kuruluş İçi Analiz

 • Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi


Kurulu i i analizde l.jpg

Kuruluş içi analizde;

 • Kuruluşun yapısı

 • Beşeri kaynaklar

 • Kurum kültürü

 • Teknoloji

 • Mali durum

  dikkate alınmalıdır.


Yetenek l.jpg

YETENEK

 • Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......


G l y nlerin saptanmas l.jpg

Güçlü yönlerin saptanması

 • Üstünlükleriniz nelerdir?

 • Neleri iyi yaparsınız?

 • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler?

 • Gerçekçi olun

 • Tüm karakteristiklerinizi sıralayın


Zay f y nlerin saptanmas l.jpg

Zayıf yönlerin saptanması

 • Neleri kötü yapmaktasınız?

 • Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var?

 • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler?

 • Başkalarının gözüyle ne gibi

  zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?


Slide54 l.jpg

Zayıf yönlerinizden yakınmayın...

Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.


2 evre analizi l.jpg

2. Çevre Analizi

 • Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi


F rsatlar l.jpg

Fırsatlar

 • Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?

 • Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler

  yaşanmakta ?


Firsat l.jpg

FIRSAT

 • Bazen yanı başımızdaki fırsatları, sahip olduğumuz güzellikleri görmeyiz, illa biri mi anımsatmalı?.....


Tehditler l.jpg

Tehditler

 • Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?

 • Rakipleriniz ne yapmaktalar?

 • Beklenen iş, ürün veya hizmet

  standartları değişmekte mi?

 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?

 • Finansal sorunlarınız var mı?


Evre analizi pest analizi l.jpg

Çevre analizi (PEST Analizi)

 • Politik/Hukuki

 • Ekonomik

 • Sosyal/Kültürel

 • Teknolojik


Evre analizi pest l.jpg

Çevre analizi (PEST)

Politik/Hukuki Faktörler

 • İlgili yasalar

 • Vergi sistemi

 • Hükümetin öncelikleri

 • Hükümetin değişmesi

 • Hükümet politikaları

 • Mevcut hükümetin durumu

 • Devletin müdahalesi

 • Uluslar arası ilişkiler


Evre analizi pest61 l.jpg

Çevre analizi(PEST)

Ekonomik Faktörler

 • Dünyadaki genel ekonomik durum

 • Uluslar arası ekonomik kuruluşlar

 • Ticari döngüler

 • Enflasyon ve değişim oranları

 • Ekonomik büyüme

 • İş gücü mevcudiyeti

 • Para ve kredi kaynakları


Evre analizi pest62 l.jpg

Çevre analizi (PEST)

Sosyal/Kültürel Faktörler

 • Çevreye olan hassasiyet

 • Tüketici eğilimleri

 • Yeni ihtiyaç ve istekler

 • Toplumun yaş ve eğitim dağılımı

 • Doğum artış oranı ve ortalama ömür

 • Toplumdaki etik değerler


Evre analizi pest63 l.jpg

Çevre analizi(PEST)

Teknolojik Faktörler

 • Internet kullanımının yaygınlığı

 • Yeni ürünler

 • Altyapı teknolojisi

 • Enerji kaynakları ve kullanabilirlik

 • ARGE harcamaları

 • Teknoloji transferi


St albans ehri ngiltere turizm pest analizi l.jpg

St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi

 • Ekonomik Faktörler

  Harcanabilir gelir/faiz oranları değeri

  Hizmet sektörüne yönelik sağlanan krediler

  Şehri ziyaret eden zengin yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma

  Döviz parite değişimleri

  İşsizliğe veya kazanç azalmasına neden olan durgunluklar

  Tüketicilerin harcamalarını azaltan hükümet kararları


St albans ehri ngiltere turizm pest analizi65 l.jpg

St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi

 • Sosyal Faktörler

  Yaşam tarzındaki değişiklikler

  Yaşlanan nüfus

  Büyük yerel pazarlar (ör.Londra)


St albans ehri ngiltere turizm pest analizi66 l.jpg

St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi

 • Teknolojik Faktörler

  Internet

  Ulaşım Yönetim Sistemi

  Bilgi Ofislerinin oluşturulması

 • Yasal Faktörler

  AB düzenlemeleri


St albans ehri ngiltere turizm pest analizi67 l.jpg

St. Albans Şehri (İngiltere)Turizm PEST Analizi

 • Çevresel Faktörler

  Trafik yönetimi

  Ziyaretçi sayısı

  Yük ve yolcu taşıma kapasitesi

  Açık alanların korunması ve yönetilmesi


Slide68 l.jpg

Yalnız çalışan, sadece toplar.

Ekiple çalışan ise çarpar.


Swot gzft anal z l.jpg

SWOT (GZFT) ANALİZİ

Kuruluş İçi Analiz

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Fırsatlar

Çevre Analizi


Strateji olu turma y ntemleri l.jpg

Strateji oluşturma yöntemleri

 • Kritik Sorular Yöntemi

 • GZFT Analizi

  -ZT Stratejileri

  -ZF Stratejileri

  -GT Stratejileri

  -GF Stratejileri


Slide71 l.jpg

TOWS MATRİSİ


Meb gzft analizi rne i l.jpg

MEB GZFT Analizi Örneği


Meb gzft analizi rne i73 l.jpg

MEB GZFT Analizi Örneği


Meb stratej k plani l.jpg

MEB STRATEJİK PLANI


Slide75 l.jpg

“Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir”

TEŞEKKÜRLER…


 • Login