ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Download
1 / 42

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR:Mgr. Iva Herrmannová TEMATICKÁ OBLAST:Molekulová fyzika a termika

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434

NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald

ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

AUTOR:Mgr. Iva Herrmannová

TEMATICKÁ OBLAST:Molekulová fyzika a termika

NÁZEV DUMu:Látkové množství a molární veličiny

POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:09

KÓD DUMu:IH_MOL_FYZ_09

DATUM TVORBY: 6.11.2012

ANOTACE (ROČNÍK):Prezentace určená pro 2. ročník a sextu gymnázia. Zavádí veličiny: látkové množství a molární veličiny. Na základních typech úloh je ukázán potup výpočtu jednotlivých veličin. Správné pochopení zaváděných veličin lze ověřit v materiálu s názvem Látkové množství a molární veličiny –test.

METODICKÝ POKYN:


L tkov mno stv a mol rn veli iny

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ A MOLÁRNÍ VELIČINY


L tkov mno stv a mol rn veli iny1

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ A MOLÁRNÍ VELIČINY

 • Obsah

  • látkové množství n

  • Avogadrova konstantaNA

  • molární hmotnostMm

  • molární objemVm

  • příklady


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a1

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

Množství látky vyjádřené nikoliv hmotnostně, ale pomocí počtu částic


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a2

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

Množství látky vyjádřené nikoliv hmotnostně, ale pomocí počtu částic

Vzorek nuklidu uhlíku 126Co m=12g obsahuje6,022.1023atomů


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a3

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

Množství látky vyjádřené nikoliv hmotnostně, ale pomocí počtu částic

Vzorek nuklidu uhlíku 126Co m=12g obsahuje6,022.1023atomů= =Avogadrovo číslo(NA)atomů


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a4

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

Množství látky vyjádřené nikoliv hmotnostně, ale pomocí počtu částic

Vzorek nuklidu uhlíku 126Co m=12g obsahuje6,022.1023 atomů= =Avogadrovo číslo(NA)atomů

6,022.1023atomů (částic) představuje látkové množství n = 1 mol.


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a5

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

SHRNUTÍ


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a6

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

SHRNUTÍ

Vzorek látky o látkovém množství n = 1 mol


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a7

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

SHRNUTÍ

Vzorek látky o látkovém množství n = 1 mol

obsahuje6,022.1023 částic


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a8

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

SHRNUTÍ

Vzorek látky o látkovém množství n = 1 mol

obsahuje6,022.1023 částic

obsahujeAvogadrovo číslo(NA)částic

obsahujestejný počet částic jako

12 –ti gramový vzorek nuklidu 126C


L tkov mno stv n avogadrova konstanta n a9

Látkové množství… nAvogadrova konstanta NA

SHRNUTÍ

Vzorek látky o látkovém množství n = 1 mol

obsahuje6,022.1023 částic

obsahujeAvogadrovo číslo(NA)částic

obsahujestejný počet částic jako

12 –ti gramový vzorek nuklidu 126C

1 mol Feobsahuje 6,022.1023 atomůFe

1 mol NaOHobsahuje 6,022.1023 molekulNaOH


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární hmotnost Mmje hmotnost 1 molu látky


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m1

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární hmotnost Mmje hmotnost 1 molu látky – tzn. zvážíme vzorek o látkovém množství n = 1 mol.


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m2

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární hmotnost Mmje hmotnost 1 molu látky – tzn. zvážíme vzorek o látkovém množství n = 1 mol.

Výpočet molární hmotnosti Mm:


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m3

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární hmotnost Mmje hmotnost 1 molu látky – tzn. zvážíme vzorek o látkovém množství n = 1 mol.

Výpočet molární hmotnosti Mm:

Mm= Ar. 10-3[kg/mol]

Mm= Mr. 10-3[kg/mol]


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m4

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární objem Vm je objem 1 molu látky


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m5

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární objem Vm je objem 1 molu látky

Výpočet Vm:


Mol rn hmotnost m m mol rn objem v m6

Molární hmotnost MmMolární objem Vm

Molární objem Vm je objem 1 molu látky

Výpočet Vm:

Jednotka Vm : [ m3/mol ]


Procvi en p klad 1

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č.1

Vypočítej, jaké látkové množství představuje 18. 1023 molekul vodíku. Jaké látkové množství představuje stejný počet molekul kyslíku?


Procvi en p klad 11

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č.1

Vypočítej, jaké látkové množství představuje 18. 1023 molekul vodíku. Jaké látkové množství představuje stejný počet molekul kyslíku?

N(H2) = 18. 1023

NA = 6,022. 1023

n (H2) = ? [mol]


Procvi en p klad 12

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č.1

Vypočítej, jaké látkové množství představuje 18. 1023 molekul vodíku. Jaké látkové množství představuje stejný počet molekul kyslíku?

N(H2) = 18. 1023

NA = 6,022. 1023

n(H2) = ? [mol]


Procvi en p klad 13

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č.1

Vypočítej, jaké látkové množství představuje 18. 1023 molekul vodíku. Jaké látkové množství představuje stejný počet molekul kyslíku?

N(H2) = 18. 1023

NA = 6,022. 1023

n(H2) = ? [mol]

Z definice látkového množství je zřejmé, že také n (O2) = 3 mol.


Odpov p klad 1

ODPOVĚĎ: PŘÍKLAD Č.1

Vypočítej, jaké látkové množství představuje 18. 1023 molekul vodíku. Jaké látkové množství představuje stejný počet molekul kyslíku?

Látkové množství tohoto množství molekul vodíku jsou 3 mol.

Z definice látkového množství je zřejmé, že také n (O2) = 3 mol.


Procvi en p klad 2

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.


Procvi en p klad 21

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.


Procvi en p klad 22

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Ar (Ca) = 40

Ar (C) = 12

Ar (O) = 16

Mm =?[ kg/mol]


Procvi en p klad 23

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Ar (Ca) = 40Mr (CaCO3)= 40+12+3.16

Ar (C) = 12

Ar (O) = 16

Mm =?[ kg/mol]


Procvi en p klad 24

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Ar (Ca) = 40Mr (CaCO3)= 40+12+3.16

Ar (C) = 12Mr (CaCO3)= 100

Ar (O) = 16

Mm =?[ kg/mol]


Procvi en p klad 25

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Ar (Ca) = 40Mr (CaCO3)= 40+12+3.16

Ar (C) = 12Mr (CaCO3)= 100

Ar (O) = 16Mm (CaCO3)= 100.10-3kg/mol

Mm =?[ kg/mol]


Procvi en p klad 26

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Ar (Ca) = 40Mr (CaCO3)= 40+12+3.16

Ar (C) = 12Mr (CaCO3)= 100

Ar (O) = 16Mm (CaCO3)= 100.10-3kg/mol

Mm =?[ kg/mol]Mm (CaCO3)=0,1kg/mol


Odpov p klad 2

ODPOVĚĎ: PŘÍKLAD Č. 2

Vypočítej molární hmotnost uhličitanu vápenatého.

Molární hmotnost uhličitanu vápenatého je 0,1kg/mol


Procvi en p klad 3

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.


Procvi en p klad 31

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3

Mm(Au) = ?[ kg/mol]

Vm(Au) = ?[m3/mol]


Procvi en p klad 32

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197 Mm(Au) = Ar(Au).10-3 kg/mol

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3

Mm(Au) = ?[ kg/mol]

Vm(Au) = ?[m3/mol]


Procvi en p klad 33

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197 Mm(Au) = Ar(Au).10-3 kg/mol

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3Mm=197.10-3 kg/mol

Mm(Au) = ?[ kg/mol]

Vm(Au) = ?[m3/mol]


Procvi en p klad 34

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197 Mm(Au) = Ar(Au).10-3 kg/mol

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3Mm=197.10-3 kg/mol

Mm(Au) = ?[ kg/mol] Vm = Mm: ρ

Vm(Au) = ?[m3/mol]


Procvi en p klad 35

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197 Mm(Au) = Ar(Au).10-3 kg/mol

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3Mm=197.10-3 kg/mol

Mm(Au) = ?[ kg/mol] Vm = Mm: ρ

Vm(Au) = ?[m3/mol]Vm=197.10-3:19 290 m3/mol


Procvi en p klad 36

PROCVIČENÍ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Ar(Au) = 197 Mm(Au) = Ar(Au).10-3 kg/mol

ρ(Au) = 19 290 kg.m-3Mm=197.10-3 kg/mol

Mm(Au) = ?[ kg/mol] Vm = Mm: ρ

Vm(Au) = ?[m3/mol]Vm=197.10-3:19 290 m3/mol

Vm = 1,02. 10-5 m3/mol


Odpov p klad 3

ODPOVĚĎ: PŘÍKLAD Č. 3

Vypočítej molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota je 19 290 kg.m-3.

Molární hmotnost zlata je 197.10-3 kg/mol a molární objem zlata je 1,02. 10-5 m3/mol


Zdroje

Zdroje:

vlastní práce autora


 • Login