Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 - PowerPoint PPT Presentation

Q4 Rapport 2013
Download
1 / 15

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04. Jan B engtsson VD, Uniflex. Uthyrning, rekrytering och omställning av personal. Yrkesområden Industri Lager El & Tele Bygg & Anläggning Växel & Reception Kundtjänst & Call-Center. Strategi. Lägsta pris. Snabbhet. Flexibilitet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Q4 Rapport 2013Stockholm 2014-02-04

Jan Bengtsson

VD, Uniflex


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Uthyrning, rekrytering och omställning av personal

 • Yrkesområden

 • Industri

 • Lager

 • El & Tele

 • Bygg & Anläggning

 • Växel & Reception

 • Kundtjänst & Call-Center


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Strategi

Lägsta pris

Snabbhet

Flexibilitet


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Geografisk täckning

 • >40 orter i Sverige

 • Norge

 • Finland

 • Tyskland


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Bemanningsbranschen 2012

Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt

*2011

Källa: Bemanningsföretagen


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Finansiella mål

Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden

Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5%

Soliditet:Ska överstiga 15%

Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Q4 2013; Bra start på kvartalet, men trög avslutning

 • Omsättningen uppgick till 336,5 MSEK (375,3) en minskning med 10,3%

 • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (-1,5), motsvarande en rörelsemarginal på 0,6% (-0,4)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (-1,3)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,8)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,11) före utspädning och 0,03 SEK (-0,11) efter utspädning


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

1 januari – 31 december 2013

 • Omsättningen uppgick till 1 397,7 MSEK (1 577,6) en minskning med 11,4%

 • Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (20,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,5% (1,3)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,1 MSEK (20,6)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 MSEK (12,0)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71) före utspädning och 0,71 SEK (0,70) efter utspädning


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Sverige fjärde kvartalet och helår 2013

 • Omsättningen i Q4 uppgick till 300,1 MSEK (353,8)

 • Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 4,7 MSEK (2,0), motsvarande en rörelsemarginal på 1,6% (0,6)

 • Omsättningen 2013 uppgick till 1 274,1 MSEK (1 500,5)

 • Rörelseresultatet 2013 uppgick till 31,1 MSEK (31,0), motsvarande en rörelsemarginal på 2,4% (2,1)


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Norge fjärde kvartalet och helår 2013

 • Omsättningen i Q4 uppgick till 21,6 MSEK (19,1)

 • Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 0,9 MSEK (-2,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,2% (-12,0)

 • Omsättningen 2013 uppgick till 77,1 MSEK (70,5)

 • Rörelseresultatet 2013 uppgick till -0,8 MSEK (-5,1), motsvarande en rörelsemarginal på -1,0% (-7,2)


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Finland fjärde kvartalet och helår 2013

 • Omsättningen i Q4 uppgick till 2,3 MSEK (2,4)

 • Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -0,7 MSEK (-0,8)

 • Omsättningen 2013 uppgick till 11,0 MSEK (5,1)

 • Rörelseresultatet 2013 uppgick till -1,9 MSEK (-2,9)


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Tyskland fjärde kvartalet och helår 2013

 • Omsättningen i Q4 uppgick till 12,5 MSEK (-)

 • Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -2,7 MSEK (-)

 • Omsättningen 2013 uppgick till 35,5 MSEK (-)

 • Rörelseresultatet 2013 uppgick till -6,8 MSEK (-)


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Uniflex omsättning och rörelseresultat

Miljoner kr

Rörelseresultat

Omsättning


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Förvärv av Utvecklingshuset

 • Uniflexförvärvade den 1 december omställningsbolaget Utvecklingshuset COM AB. Köpeskillingen uppgick till 8,0 MSEK, inklusive en villkorad tilläggsköpeskilling om 4,5 MSEK.

 • Bedömningen är att verksamheten kommer ha en positiv påverkan på Uniflex resultat under 2014. Den beräknande årsomsättningen uppgår till ca 20 MSEK.


Q4 rapport 2013 stockholm 2014 02 04

Fokus närmsta året

 • Fortsatt lönsamhet

 • Tillväxt

 • Våra utlandssatsningar


 • Login