Evalvacija učinkovitosti učenja argumentacije v spletni učilnici - PowerPoint PPT Presentation

Evalvacija u inkovitosti u enja argumentacije v spletni u ilnici
Download
1 / 19

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evalvacija učinkovitosti učenja argumentacije v spletni učilnici. Dr. Tanja Rupnik Vec , ZRSŠ , tanja.vec@zrss.si , Ines Celin , Gimnazija Ilirska Bistrica, ines.celin@gmail.com , mag. Petra Zajc , Gimnazija Antona Aškerca, zajcpetra@yahoo.com. Namen prispevka.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evalvacija učinkovitosti učenja argumentacije v spletni učilnici

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evalvacija u inkovitosti u enja argumentacije v spletni u ilnici

Evalvacija učinkovitosti učenja argumentacije v spletni učilnici

Dr. Tanja Rupnik Vec, ZRSŠ, tanja.vec@zrss.si, Ines Celin, Gimnazija Ilirska Bistrica, ines.celin@gmail.com, mag. Petra Zajc, Gimnazija Antona Aškerca, zajcpetra@yahoo.com


Namen prispevka

Namen prispevka

 • predstaviti raziskavo o učenju argumentacije v spletni učilnici pri pouku psihologije

 • poudarek predstavitve: Zakaj ravno SU?


Kaj je in kaj ni argument kakovost argumenta

Teoretsko izhodišče - namen pouka

Kaj je in kaj ni argument? Kakovost argumenta?

Otroci, ki imajo doma računalnik, so v šoli uspešnejši. Zato bi starši otrokom morali zagotoviti uporabo računalnika. Ne le izboljšanje učnega uspeha, še druge so koristi domače uporabe računalnika, npr. urjenje različnih spretnosti ob igranju računalniških iger.


Kakovost argumenta f vrste razlogov v podporo sklepu

Teoretska izhodišča

Kakovost argumenta = f (vrste razlogov v podporo sklepu)

kakovost argumentacije narašča

Logika

Izkušnja

Anekdota

Avtoriteta

Znanost


Evalvacija u inkovitosti u enja argumentacije v spletni u ilnici

Raziskovalna vprašanja

 • Kako sistematično učenje argumentacije vpliva na koncepte kritično mišljenje, argument in sestavina argumentov?

 • Kako sistematično učenje argumentacije vpliva na veščino argumentiranja dijakinj in dijakov, izkazano v razpravah v spletni učilnici?

 • Kako sistematično učenje argumentacije in debatiranje v spletni učilnici vpliva na zaznavanje nekaterih dimenzij sebe kot kritičnega misleca pri dijakinjah in dijakih?


Potek raziskave

Potek raziskave


Kako privabiti dijake v su

Izzivi pri delu z dijaki

Kako privabiti dijake v SU?


Kako jih motivirati za sodelovanje v razpravah

Kako jih motivirati za sodelovanje v razpravah?


Prednosti debate v su

Zakaj ravno SU?

Prednosti debate v SU

 • Čas za razmislek dijakov

 • Možnost iskanja kakovostnih dokazov

 • Čas za analizo učitelja

 • Bistvena: možnost analize in vrednotenja argumentov s strani dijakov  kritična povratna informacija, samorefleksija, samoevalvacija in samospremljanje (možnost razprave o napredku)


Razvoj ve ine argumentiranja

Razvoj veščine argumentiranja

Rezultati raziskave


Primeri iz prve debate splo no mnenje

Izvedba raziskave s pomočjo SU

Primeri iz prve debate: splošno mnenje


Evalvacija u inkovitosti u enja argumentacije v spletni u ilnici

Izvedba raziskave s pomočjo SU


Primeri iz druge debate konkretni primer

Primeri iz druge debate: konkretni primer


Primeri iz prve debate lastna izku nja

Primeri iz prve debate: lastna izkušnja


Primeri iz druge debate avtoriteta

Primeri iz druge debate - avtoriteta

Izvedba raziskave s pomočjo SU


Primeri iz druge debate razumsko utemeljevanje

Primeri iz druge debate – razumsko utemeljevanje


Primeri iz druge debate znanost

Primeri iz druge debate - znanost


Kako naprej

Kako naprej?

KM na več različnih psiholoških temah

Povezave z drugimi predmeti

Kritični pogled na rezultate raziskav

? Raziskava na večjem, reprezentativnem vzorcu


Url naslovi slik

url naslovi slik

 • http://www.bing.com/images/search?q=olivieroo+toscani&FORM=BIFD

 • http://www.folj.com/puzzles/media/Triangle.gif

 • http://www.bing.com/images/search?q=marlboro&FORM=BIFD

 • http://www.bing.com/images/search?q=einstein&FORM=BIFD

 • http://www.bing.com/images/search?q=science&FORM=BIFD

 • http://www.bing.com/images/search?q=authority&FORM=BIFD

 • http://www.bing.com/images/search?q=anecdote&FORM=BIFD

 • http://www.bing.com/images/search?q=experience&FORM=BIFD


 • Login