Prezentacja kl 2 a
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Prezentacja kl.2,,a” PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prezentacja kl.2,,a”. Temat naszego projektu przedstawia się następująco: ,,Książki, jakie czytali nasi dziadkowie” Projekt zawiera : ~ prezentacje multimedialną a w niej (wypowiedzi ankietowanych, wykres o książkach, zdjęcia), ~ komiczna scenka rodzajowa,

Download Presentation

Prezentacja kl.2,,a”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja kl 2 a

Prezentacja kl.2,,a”

Temat naszego projektu przedstawia się następująco:

,,Książki, jakie czytali nasi dziadkowie”

Projekt zawiera :

~ prezentacje multimedialną a w niej (wypowiedzi ankietowanych, wykres o książkach, zdjęcia),

~ komiczna scenka rodzajowa,

~ inscenizacja fragmentu dzieła wybranego z repertuaru czytelników ,

~ film,

Projekt przygotowany został przez :

Anitę Kozę , Ewę Miśkowiec, Izabelę Orzeszek,

Karolinę Wydrę, Aleksandrę Wyrostek,


Osoby z kt rymi przeprowadza y my wywiad

Osoby, z którymi przeprowadzałyśmy wywiad:

Krystyna Wójcik, Stefan Golonka, Maria Wątor, Julia Wątor, Barbara Miśkowiec,

Anna Czyrnek, Aleksander Czyrnek, Julia Wydra, Irena Liszka, Barbara Mysza,

Anna Palkij, Katarzyna Sołtys, Paulina Kubowicz, Anna Kubowicz,

Dorota Kubowicz,

Marek Chochół, Zygfryd Mierzyński, Maria Stokłosa, Maria Żołądek,

Elżbieta Wiktor, Irena Kołodziej, Genowefa Mysza,


Zdj cia starszych dom w z dobrej pozosta e zamieszczone w filmie

Zdjęcia starszych domów z Dobrej, pozostałe zamieszczone w filmie:


Pytania do wywiadu

Pytania do wywiadu:

1.Czy godzi się Pan/Pani na przeprowadzenie wywiadu o książkach?

2. Chciałybyśmy Pana/Panią zapytać jakie książki Pan/Pani, czytał/-a w latach młodzieńczych i obecnie?

3.Która z przeczytanych przez Pana/Panią książek najbardziej zapadła w Pana/Pani pamięci?

4.Jakie Pan/Pani ma lub miał/-a z daną książką przeżycia lub wspomnienia?

5.Czy mógłby/-aby, Pan/Pani przedstawić treść tej książki?

6.Jakie emocje Pan/Pani przeżywał/-a podczas czytania tej książki?

7.Czy poleca Pan/Pani tę książkę do czytania. Jeśli tak, to dlaczego?


Tak wygl daj dawne ksi ki

Tak wyglądają dawne książki:


Wykres o ksi kach

Wykres o książkach:


Prze ycia zwi zane z ksi kami

Przeżycia związane z książkami :

Pozytywne przeżycia:

-zadziwienie,

-wzruszenie,

-zaciekawienie,

-zafascynowanie,

-zauroczenie,

-zadowolenie,

-pogłębienie wiedzy,

Negatywne przeżycia:

-zniechęcenie z powodu przymusu czytania,

-smutek,

-znudzenie,


Teraz co od nas

Teraz coś od nas :

Chciałybyśmy zachęcić Was wszystkich do czytania książek. Nawet starsi ludzie polecają, by czytać. Dzięki książkom zdobywamy wiedzę , rozwijamy Naszą wyobraźnię, jest Nam łatwiej podczas pisania dyktand z jęz. pol. Książka uczy nas jak żyć, jest źródłem przeżyć i niesamowitych wrażeń.


  • Login