VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST - PowerPoint PPT Presentation

Vzgoja za zdravo spolnost
Download
1 / 39

 • 366 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST. asist. Evita Leskovšek, dr . med , spec.soc.med. In štitut za varovanje zdravja republike Slovenije Vodja oddelka za duševno zdravje,varnost in ostale ključne probleme Strokovni posvet 16.3.2010. Ljubezen je smisel življenja. Dr. Zoran Milivojevic. HBSC.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzgoja za zdravo spolnost

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

asist. Evita Leskovšek, dr.med, spec.soc.med.

Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije

Vodja oddelka za duševno zdravje,varnost in ostale ključne probleme

Strokovni posvet 16.3.2010


Vzgoja za zdravo spolnost

Ljubezen je smisel življenja.

Dr. Zoran Milivojevic


Vzgoja za zdravo spolnost

HBSC

 • izdelati primerjave o vedenju, povezanem z zdravjem, slovenskih otrok in mladine z mladino v preostalih sodelujočih državah;

 • z ugotovitvami seznaniti ustrezne ciljne skupine, kot so raziskovalci, politiki (npr., zdravstvo, šolstvo, znanost, šport, družina, delo, socialne zadeve), učitelji, starši, mladostniki ...;

 • prispevati podlago in usmeritve za načrtovanje programov promocije zdravja in vzgoje za zdravje v Sloveniji in mednarodno;

 • povezati podatke s cilji strategije Zdravje v 21. stoletju Svetovne zdravstvene organizacije, Urada za Evropo, in prispevati k evalvaciji doseganja ciljev v Sloveniji oziroma Evropi;

 • podpirati in promovirati vzpostavitev znanja o vedenju, povezanem z zdravjem, in socialnem kontekstu zdravja šolskih otrok in mladine v Sloveniji in mednarodno;

 • sodelovati v mednarodni mreži strokovnjakov na področju proučevanja z zdravjem povezanega vedenja.


Vzgoja za zdravo spolnost

HBSC

 • Vprašalnik je metodološko kodiran tako da je bila mogoča statistična obdelava podatkov s statističnim programom SPSS. Podatke smo statistično ovrednostili z deskriptivno analizo, Studentovim t-testom in testom hi-kvadrat.

 • Znanstveno literaturo lahko najdemo na spletni strani www.hbsc.org. Ker raziskava poteka že od leta 1983/84 je na to temo napisanih že več prispovkov avtorjev iz vsega sveta.


Spolnost in mladi hbsc

SPOLNOST IN MLADI(HBSC)

 • samo 15 letniki, N = 1508

 • Vprašanja:Odgovori:

  - Ali že imaš menstruacijo?Ne, še nikoli nisem imela menstruacije

  Da, prvo menstruacijo sem dobila,

  ko sem imela___let in ____mesecev

 • Sli si že kdaj imel/a spolneDa

  odnose?Ne

 • Koliko si bila star/a, ko Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov

  si prvič imel/a spolne odnose? 11 let in manj, 12, 13, 14, 15,16 let


Ali e ima menstruacijo n 2493

ALI ŽE IMAŠ MENSTRUACIJO?N = 2493


Si e kdaj imel a spolne odnose n 1502 p 0 0001

SI ŽE KDAJ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?N = 1502, p < 0,0001


Si e kdaj imel a spolne odnose druge tudije

SI ŽE KDAJ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?Druge študije

- Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov):

Spolne odnose je imelo 38 % vseh anketiranih (39 % deklet, 36 % fantov).

S starostjo narašča odstotek anketiranih, ki vstopajo v spolne odnose, z

21 % deklet in 19 % fantov med 16-letniki in 58 % deklet in 50 % fantov

med 19-letniki. Srednješolci, zlasti dekleta, se za prvi spolni odnos

največkrat (45 %) odločijo zaradi ljubezni, vendar jih skoraj polovica

vstopi v spolno življenje brez temeljitega premisleka.

- Raziskava o spolnem vedenju slovenskih osmošolk in osmošolcev

l. 1996/7 (1217):

Ob koncu obveznega šolanja (do 15. leta starosti) je imelo spolne odnose 7

% deklet in 21 % fantov.

- Raziskava med ljubljanskimi srednješolci, l. 1994:

Polovica srednješolcev je spolno aktivnih v starosti 17,5 let.

 • HBSC 2001/2002:

  26 % anketiranih je že imelo spolne odnose, 31 % fantov in 22 % deklet (11. mesto

  med 30 državami).


Koliko si bil a star a ko si prvi imel a spolne odnose n 1487 p ns

KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SI PRVIČ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?N = 1487, p = NS


Spolnost in mladi

SPOLNOST IN MLADI

Vprašanje:

Katero metodo za preprečevanje nosečnosti si ti ali tvoj partner/tvoja partnerka uporabil/a nazadnje, ko si imela spolni odnos?

Odgovor:

Nikoli nisem imela spolnih odnosov

Nisva uporabila nobene metode za preprečevanje nosečnosti

oz.

kontracepcijske tabletedane

kondomdane

prekinjen spolni odnosdane

naravno metodo (varni dnevi)dane

neko drugo metododane

ne vem zagotovodane


Vzgoja za zdravo spolnost

KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A NAZADNJE, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?N = 1262


Vzgoja za zdravo spolnost

KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?Druge študije

- Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov):

Med spolnimi aktivnimi večina (60 %) uporablja kondom, še vedno pa ena

petina (19 %) ne uporablja nobene kontracepcije.

- HBSC 2001/2002:

Vsaj eno obliko kontracepcije (kontracepcijske tablete, kondom,

spermicidni sprej ali pena, naravna metoda, neka druga metoda) je

uporabilo 83,3 % deklet in 89,2 % fantov.


Spolnost in mladi1

SPOLNOST IN MLADI

Vprašanje:

Ali si nazadnje, ko si imela spolne odnose, ti ali tvoj partner uporabil

kondom?

Odgovor:

Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov

Da

Ne


Ali si nazadnje ko si imel a spolne odnose ti ali tvoj partner uporabil kondom

ALI SI NAZADNJE, KO SI IMEL/A SPOLNE ODNOSE, TI ALI TVOJ PARTNER UPORABIL KONDOM?


Kak no je moje telo odgovori samo spolno aktivnih n 1468 p 0 0001

KAKŠNO JE MOJE TELO?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1468, p < 0,0001


Ali si na dieti odgovori samo spolno aktivnih n 1499 p 0 0001

ALI SI NA DIETI?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1499, p < 0,0001


Kajenje x spolna aktivnost n 1502 p 0 0001 kadilci ki vsaj enkrat na teden kadijo

KAJENJE X SPOLNA AKTIVNOSTn=1502, p < 0,0001kadilci, ki vsaj enkrat na teden kadijo


Vzgoja za zdravo spolnost

REDNI PIVCI ALKOHOLA X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, P < 0,0001pivci alkohola, ki pijejo alkoholne pijače vsaj 1-krat na mesec


Vzgoja za zdravo spolnost

KAJENJE MARIHUANE X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, p < 0,0001kadilci marihuane so tisti, ki so v zadnjem letu kadili od 3-krat do 40-krat in več


Opijanje x spolna aktivnost n 1492 p 0 0001

OPIJANJE X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1492, p < 0,0001


Uspeh v oli x spolna aktivnost n 1495 p 0 034 p ns

USPEH V ŠOLI X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1495, p 0,034, p = NS


V e nost ole x spolna aktivnost n 1499 p 0 009 p 0 003

VŠEČNOST ŠOLE X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1499, p = 0,009, p = 0,003


Vzgoja za zdravo spolnost

DRUŽINA IN SPOLNA AKTIVNOSTN = 1502 pklasična = S, penostarševska = NS, pnadomestna fantje = NS, pnadomestna dekleta = S


Pogovor z o etom o stvareh ki te zanimajo x spolna aktivnost n 1478 p ns

POGOVOR Z OČETOM O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1478, p = NS


Pogovor z materjo o stvareh ki te zanimajo x spolna aktivnost n 1464 p ns p 0 001

POGOVOR Z MATERJO O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1464, p = NS, p = 0,001


Pogovor s prijateljem istega spola o stvareh ki te zanimajo x spolna aktivnost n 1453 p ns

POGOVOR S PRIJATELJEM ISTEGA SPOLA O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1453, p = NS


Vzgoja za zdravo spolnost

POGOVOR S PRIJATELJEM NASPROTNEGA SPOLA O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1554, p = 0,021, p < 0,0001


Po oli s prijatelji x spolna aktivnost n 1491 p 0 0001 p 0 025

PO ŠOLI S PRIJATELJI X SPOLNA AKTIVNOST, N = 1491, p < 0,0001, p = 0,025


Zaklju ki

ZAKLJUČKI

 • ¼ mladih začne s spolnim življenjem v povprečni starosti 14 let. Študija HBSC ne predstavlja idealnega sredstva za ustvarjanje celostne slike o tem, kdaj mladi začnejo živeti spolno dejavno življenje, saj so celo najstarejši anketiranci šele v svojem šestnajstem letu starosti, zato večina šolarjev še ni spolno dejavnih. Vendar pa populacijo, ki je v HBSC raziskavi prepoznavna kot spolno dejavna, zastopajo tisti z najnižjo starostjo ob inicijaciji v spolno življenje in na katere gledamo kot na tiste, ki imajo večje tveganje za nenačrtovan in nezaščiten spolni odnos, pa tudi za druge oblike tveganega obnašanja.

 • Med spolno aktivnimi sta se pred nenačrtovano nosečnostjo in možnostjo okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi s kondomi zaščitili 77 % fantov in 78,9 % deklet.


Zaklju ki1

ZAKLJUČKI

 • Pred nenačrtovano nosečnostjo so se zaščitili 31,6 % s kontracepcijskimi tabletami, 74,5 % s kondomi, 23,3 % s prekinjenim odnosom, 13,5 % z naravno metodo in 4,3 % z drugimi metodami. Nismo mogli določiti koliko jih je uporabljalo priporočljivo dvotirno oz. trotirno zaščito. Še vedno jih je 6 %, ki ne uporabljajo nobene kontracepcije. Kar kaže na to, da se preventivna sporočila o nujnosti uporabe kondoma zaradi prisotnosti okužbe s HIV/aidsom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi niso prijela v vseh delih mlade populacije. Na drugi strani pa sorazmerno visok odstotek teh zgodnjih iniciatorjev poroča o uporabi kondoma oz. neke druge kontracepcijske metode. To ne pomeni zgolj, da je določen del mladih prejel različna sporočila o varni spolnosti, temveč tudi, da jih so jih sprejeli in se ravnajo v skladu z njimi. Nedvomno so potrebne nadaljnje raziskave in analize spolnega vedenja mladih, ki bi nudile več vpogleda v odločanje glede rabe kontracepcijskih sredstev.


Zaklju ki2

ZAKLJUČKI

4. Rezultati kažejo, da imajo spolno aktivna dekleta napačno samopodobo.

5. Zgodnejši začetek spolnega življenja korelira tudi z drugimi oblikami

tveganega obnašanja (pitje alkohola, uporaba ilegalnih drog, tobaka).

6. Spolno aktivna dekleta so statistično značilno manj zadovoljna

v življenju v primerjavi s spolno neaktivnimi.

7. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilen slabši uspeh v šoli v

primerjavi s spolno neaktivnimi.

8. Spolno aktivnim fantom in dekletom je šola statistično značilno manj

všeč v primerjavi s spolno neaktivnimi.


Zaklju ki3

ZAKLJUČKI

9. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilno pogosteje glavobol in so nervozni v primerjavi s spolno neaktivnimi. Spolno aktivna dekleta nimajo več psihosomatskih simptomov kot spolno neaktivna dekleta.

10. Življenje v klasični družini je varovalni faktor pred zgodnjo spolnostjo.

11. Pogovor z materjo teče statistično značilno težje pri spolno aktivnih dekletih, spolno aktivni fantje in dekleta se najlažje pogovarjajo z vrstniki nasprotnega spola.

12. Spolno aktivni fantje in dekleta se družijo statistično značilno večkrat po šoli ali zvečer s prijatelji.

13. Socioekonomski položaj anketirancev ne vpliva na njihovo spolno aktivnost.


Priporo ila

PRIPOROČILA

 • Oralna kontracepcija je zelo zanesljiva metoda preprečevanja

  neželjene nosečnosti, ne ščiti pa pred okužbami s spolno prenosnimi boleznimi. Zato še posebno mladim in zlasti vsem tistim, ki menjujejo spolne partnerje, poleg uporabe hormonske kontracepcije priporočamo t.i. dvojno zaščito s sočasno uporabo kondoma.

  2. Priporočamo še upoštevanje t.i. A-B-C izbire, kar pomeni

  A za abstinenco od tveganih spolnih odnosov

  B za bodi zvest/a oz. za zmanjšanje menjave spolnih partnerjev

  C za kondom (skupno z morebitno kontracepcijsko metodo)


Hvala za pozornost

HVALA ZA POZORNOST.


 • Login