TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Befogadó intézmények Sárbogárdon. Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek. Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Általános Iskola

Download Presentation

TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

Befogadó intézmények Sárbogárdon


Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek

 • Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Általános Iskola

 • Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola

 • Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zengő Óvoda

 • Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

 • Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézménye


Megvalósítás

Eötvös József Pedagógiai Intézet

Továbbképzések

 • Menedzsmentképzés a pályázati programban résztvevő közoktatási intézmények vezetői számára

 • Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban

 • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés


Továbbképzések

 • A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei

 • A differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei

 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag

 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon

 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika programcsomag az 1-4. évfolyam számára


Innovációk az intézményekben

 • Az iskola névadójához kapcsolódó iskolahét tematikája

 • „Tárogató” óvoda-iskola átmenetet segítő program

 • „Kippkopp Lépegető” óvoda iskola átmenetet segítő program

 • Munkahelyi Gyakorlat Program

 • Az óvoda és a szülő kapcsolattartását elősegítő projekt és eszközei


Egyéni átvezetések

 • Mészöly Géza Általános Iskola 1. 2. 7. 8. osztály

 • Szent István Általános Iskola 3. osztály

 • Sárszentmiklósi Általános Iskola 1. osztály


Tanulói attitűdformálás


Eszközbeszerzések

 • Interaktív tábla

 • Laptop

 • Könyvszkenner

 • SNI tanulók egyéni és csoportos fejlesztését segítő óvodai eszközök

 • Szövegértés kompetencia terület programcsomag

 • 1. évfolyam

 • Matematika kompetencia programcsomag 1. évfolyam

 • Matematika kompetencia programcsomag

 • 4. évfolyam

 • Szövegértés programcsomag 6. évfolyam

 • Matematika programcsomag 6. évfolyam


Kompetencia alapú oktatás bevezetése

Mészöly Géza Általános Iskola

Zengő Óvoda


Sárszentmiklósi Általános Iskola

Kippkopp Óvoda


„Olykor nehézségekbe ütköztünk,és ilyenkor kisebb kudarcok értek bennünket,de egymást biztatva, ezt is túléltük.”


Feladatunk

 • olyan oktatási, tanulási környezetet teremteni a gyermekeknek, diákoknak, amelyek elősegítik az „életben való beválást”,

 • megnöveli az iskolarendszerből kikerülő fiatalok munkaerő-piaci esélyeit,

 • amely által rendelkeznek az élethosszig tartó tanulás technikáival, és kellően motiváltak is erre.


Miért pályáztunk?

 • Iskolaszerkezeti, szervezeti átalakítás, fejlesztés.

 • Az intézmények vezetése és a nevelőtestületek egyaránt erős innovációs és adaptív képessége.

 • Iskoláinkban tartósan jelen van az újdonságokat befogadó szakmai és munkaköri háttér, igény.


Eredményesség, hatékonyság


Fejlesztésünk középpontjában a gyermek állt

 • Hogyan taníthatnék hatékonyabban?

 • Hogyan nyújthatnék segítséget?

 • Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő viszonyát?


Elért eredmények

 • Közös, szakmai együttműködés

 • A változások kezelése, továbbvitele

 • Az inkluzív nevelést erősítő, életpályát befolyásoló egyénre szóló tanulási utak, átvezetési programok

 • Megújultak pedagógiai módszereik, tanulásszervezési eljárásaik


Mit nyertünk?

 • A közös gondolkozást és az önként vállalt együttes cselekvést.

 • Bevont és aktív szereplőket: pedagógusközösségek, szülők, tanulók, intézményvezetők

 • Átalakult pedagógia gyakorlatot, szemléletet.

 • A tanulási helyzetek és környezet változását, a tudás változását.

 • Utakat az akadályok nélküli élethez

 • További kihívásokat


Köszönjük a figyelmet

Varga IstvánGyörök Ágnes

Projektmenedzserszakmai vezető


 • Login