Prenova in iritev projekta
Download
1 / 28

Prenova in širitev projekta - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prenova in širitev projekta. Dr. Vasja Vehovar - vodja projekta Luka Kogovšek, MBA - vodja poslovnih raziskav. Razvoj projekta RIS. Začetki v letu 1995, prve raziskave 1996 Poslanstvo projekta: raziskovanje in dokumentacija interakcije IKT in družbe v Si neprofiten projekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Prenova in širitev projekta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prenova in iritev projekta

Prenova in širitev projekta

Dr. Vasja Vehovar - vodja projekta

Luka Kogovšek, MBA - vodja poslovnih raziskav


Razvoj projekta ris

Razvoj projekta RIS

 • Začetki v letu 1995, prve raziskave 1996

 • Poslanstvo projekta:

  • raziskovanje in dokumentacija interakcije IKT in družbe v Si

  • neprofiten projekt

 • Štirinajst let kontinuiranega raziskovanja

  • Znanstveno raziskovanje (informacijska družba, indikatorji,...)

  • Javni naročniki (eUprava, eIzobraževanje,...)

  • Poslovni naročniki (IKT industrija, bančništvo,…)


Tiri spremembe prilagoditve projekta ris

Štiri spremembe/prilagoditve projekta RIS

Prenovljena stran http://ris.org

Sodelovanje s Statističnim uradom, analiza uradnih podatkov in podatkov Eurostat

Večji poudarek na sinteznih (npr. blogi, projekcije) in tematskih raziskovalnih poročilih (npr. IKT v izobraževanju)

Obnovitev in razširitev poslovnih raziskav


1 prenova spletnega mesta

1. Prenova spletnega mesta


2 statisti ni urad in eurostat

2. Statistični urad in Eurostat


Primerjave ris surs

Primerjave RIS-SURS


Statisti ni urad 2008 10 74 let

Statistični urad 2008 (10-74 let)


Primerjave surs eurostat

Primerjave SURS-Eurostat


3 sintezna in tematska poro ila

3. Sintezna in tematska poročila


Blogi eurostat populacije

Blogi Eurostat (% populacije)


Blogi surs uporabnikov interneta

Blogi SURS (% uporabnikov interneta)


Blogi ris mese ni uporabniki

Blogi RIS (% mesečni uporabniki)


Projekcije 2002 2007 10 74 let

Projekcije 2002-2007 (10-74 let)


Projekcije 2009 2015 10 74 let

Projekcije 2009-2015 (10-74 let)


Mobilni internet populacije

Mobilni internet (% populacije)


4 poslovna poro ila

4. Poslovna poročila


Raziskovalna podro ja in umestitev

Raziskovalna področja in umestitev


Primeri splo nih izsledkov pano nih raziskav jan feb 09

Primeri splošnih izsledkovpanožnih raziskav (Jan, Feb ’09)


Ris 09 e avtomobilizem

Ris’09 e-Avtomobilizem

 • Več kot 360.000 Slovencev se o nakupu vozila informira prek spleta, okoli 280.000 pa jih je že obiskalo spletne strani trgovca, kjer so kupili zadnji avto.

 • Internet je postal najpomembnejši medij v informativno-nakupnem procesu vozil - prehitel je vse druge medije in tudi mnenje avtomehanika oz. serviserja.

 • Velika večina (86%) slovenskih uporabnikov spleta opaža avtomobilistične oglase na spletu, nanje pa vsaj občasno klikne več kot 300.000 različnih uporabnikov spleta.

 • Tretjina (34%) voznikov, ki uporabljajo tudi internet, želi, da jih prodajalec v procesu nakupa usmerja na informacije na internetu, tretjina (33%) pa je načeloma že pripravljena tudi na administrativni del nakupa preko interneta.


Ris 09 e nakupovanje

Ris’09 e-Nakupovanje

 • Podobno kot v drugih državah se povečuje delež e-potrošnje v skupni končni potrošnji (ocena RIS: 0,49% leta 2004; 0,89% leta 2008), pri tem pa Slovenija za najrazvitejšimi državami zaostaja za 5-7 let, saj so npr. ZDA podobne deleže dosegale v začetku tega stoletja, danes pa se on-line prodaja bliža že 4% končne potrošnje.

 • Ocena agregatne spletne potrošnje v Sloveniji se je od leta 2004 povečala za trikrat, od 34,6 milijona evrov na 105,2 milijona – največ na slovenskih spletnih straneh (16 milijonov evrov leta 2004 na 63 milijonov evrov leta 2008).

 • Od leta 2004 se je zgodil pomemben premik k nakupovanju v slovenskih spletnih trgovinah: kar 62% spletnih kupcev v letu 2008 je celotno vrednost nakupov preko interneta opravilo v slovenskih spletnih trgovinah.


Ris 09 e nakupovanje 2

Ris’09 e-Nakupovanje (2)

Najpogosteje obiskane slovenske spletne trgovine so Mimovrste, Bolha, Neckermann, Bigbang, Merkur, EnaA in Mercator.

Povprečno število nakupov se je od leta 2004 povečalo iz 4,9 nakupa na 6,5 nakupov v preteklih 12 mesecih, v povprečju so anketiranci za spletne nakupe zapravili 300 evrov.

Internet je v splošnem vplival na potrošnjo 53% aktivnih uporabnikov interneta (15-65 let): bodisi so preko interneta opravili nakup, bodisi so na potrošnjo posredno vplivale informacije s spleta.

Podatki o povprečni vrednosti nakupov preko spleta kažejo, da so «bolj zapravljivi« moški, stari med 40 in 59 let, z višjo stopnjo izobrazbe, višjimi dohodki v gospodinjstvu in so pogostejši uporabniki interneta.


Ris 09 e farmacija

Ris’09 e-Farmacija

 • Ob prvih znakih bolezni se na internet po informacije obrne 37% uporabnikov interneta.

 • Zdravstvene informacije preko spleta v največji meri iščejo akutno ali kronično oboleli, v starosti od 30 do 50 let, vedno pogosteje pa tudi zdravniki.

 • Nižja cena, popolne informacije in možnost povezave nakupa z elektronskim receptom so dejavniki, ki bi povečali spletno nakupovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov.

 • Več kot 80% uporabnikov interneta bi nakup zdravila opravili preko spleta, če bi obstajala spletna stran, ki bi nudila popolne informacije o zdravilu in zdravljenju, ter bi ji lahko povsem zaupali.


Ris 09 e ban ni tvo

Ris’09 e-Bančništvo

 • Slovenija glede e­bančništva v populaciji 16-74 let med uporabniki interneta izrazito zaostaja za EU (SI – 21%, EU27 – 29%), posebej za vodilnimi (NO – 75%, FI – 72%). Zaostanek se v zadnjih letih povečuje.

 • V štirih letih se je število uporabnikov podvojilo, od 10% na 21% v populaciji 10-75 let, kar pomeni povprečno letno rast 15%, v 2008 uporablja storitve e-bančništva 312.000 Slovencev.

 • V razvitejših državah delež uporabnikov e-bančništva v populaciji (16-74 let) v zadnjih letih narašča za okoli 4 odstotne točke letno, v Sloveniji pa le za 2 ali 3 odstotne točke (po podatkih EUROSTAT).

 • Uporaba e-bančništva je še naprej najpogostejša v starostni skupini 30-49 let, med izobraženimi ter zaposlenimi. Neuporabniki so med mladimi, med manj IKT pismenimi, med starejšimi in med novimi uporabniki interneta.


Ris prednosti za naro nike 1

RIS - Prednosti za naročnike (1)

 • Visoka kakovost, strokovnost in praktična naravnanost raziskovalnih poročil s priporočili strokovnjakov iz industrije;

 • Ugodno razmerje med kakovostjo in ceno raziskovalnih poročil kot posledica neprofitnosti projekta RIS;

 • Največja slovenska baza primarnih in sekundarnih podatkov, ki omogoča poglobljene primerjave, izvedbo trendov in priporočil;

 • Metodologija - podvržena najstrožjim raziskovalnim kriterijem na spletu;


Ris prednosti za naro nike 2

RIS - Prednosti za naročnike (2)

 • Sooblikovanje panožnih raziskav z možnostjo brezplačnega vpliva na vključevanje raziskovalnih vprašanj po izbiri naročnika;

 • Uporaba naprednega spletnega orodja za izvajanje samostojnih raziskav naročnika www.1ka.si;

 • Podpora neprofitnemu raziskovalnemu projektu, vsa pridobljena sredstva vračamo v raziskovalno dejavnost z namenom izdelave širokega spektra javno dostopnih raziskovalnih poročil in drugih vidikov poslanstva projekta RIS.


Cene poslovnih poro il ris

Cene poslovnih poročil RIS


Vpra anja

Vprašanja?

SPLOŠNE INFORMACIJE:Tina Kozic, Tel: (01) 5805-286, tinak@ris.org

POSLOVNA POROČILA:Luka Kogovšek,luka.kogovsek@ris.org


ad
 • Login