Hubbleov vesm rny alekoh ad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Hubbleov vesmírny ďalekohľad PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hubbleov vesmírny ďalekohľad. História. Prvý šošovkový ďalekohľad Hans Lippershey (1608) Zdokonalil Galileo Galilei Isaac Newton - p rv ý zrkadlový ďal. Prvý šošovkový ďalekohľad. História. Prvý šošovkový ďalekohľad Hans Lippershey (1608) Zdokonalil Galileo Galilei

Download Presentation

Hubbleov vesmírny ďalekohľad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hubbleov vesmírny ďalekohľad


História

Prvý šošovkový ďalekohľad HansLippershey (1608)

ZdokonalilGalileoGalilei

Isaac Newton - prvý zrkadlový ďal


Prvý šošovkový ďalekohľad


História

Prvý šošovkový ďalekohľad HansLippershey (1608)

ZdokonalilGalileoGalilei

Isaac Newton - prvý zrkadlový ďal


Zrkadlový ďalekohľad


Súčasntnosť - Hubble

Vypustený 24.4.1990

Kruhová obežná dráha 593 km nad hladinou mora

rýchlosť 28 000 km/hod

Doba obehu okolo zeme 96 min

valcový tvar o priemere 4,2m, dĺžka 13,2m, hmotnosť 11 t.

Vysoké rozlíšenie do 0.1 uhlovej sekundy


Hubbleov vesmírny ďalekohľad


Hubbleov vesmírny ďalekohľad


Schéma Hubbleovho ďalekohľadu


Prístroje na palube

Wide Field and Planetary Camera (WF/PC)

Goddard High Resolution Spectrograph (GHRS)

HighSpeedPhotometer (HSP)

FaintObjectCamera (FOC)

FaintObjectSpectrograph (FOS)


Galaxia Hat – vzdialená 28 mil. svetelných rokov


Hmlovina MZ3 nazývaná Fourmy

Vzdialenosť medzi 3000 až 6000 svetelných rokov


Hmlovina Eskimo

Vzdialenosť 5000 svetelných rokov


Ďalšie fotografie vesmírnčho ďalekohľadu Hubble


  • Login