Partnerskapsm te 6 maj
Download
1 / 14

Partnerskapsmöte 6 maj - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Partnerskapsmöte 6 maj. RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben. RUP. RUP Regionalt Utvecklings program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Partnerskapsmöte 6 maj' - afra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Partnerskapsm te 6 maj

Partnerskapsmöte 6 maj

RUP, Länsplan och

aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete

Maria Ek

Chef Staben


RUP

 • RUP Regionalt Utvecklings program

 • RUP för åren 2007-2020 är ett gemensamt utvecklingsprogram för Västmanlands län . Det fungerar som ett paraply för andra utvecklingsarbeten.

 • Reglerat i förordning 2007:713


L nsplan f r v stmanland
Länsplan för Västmanland

 • Hösten 2010 Områden

 • Våren 2011 uppdragsbeslut

 • Hösten 2011 Förankring och uppstart

 • Året 2012 delprojektrapporterDen rumsliga dimensionen
Den rumsliga dimensionen

Den regionala fysiska planeringen, rumsliga dimensionen….

 • Svårt!

 • Landskapskaraktärsanalysen ett nytt grepp


ArbetsgångKaraktärsanalys inriktad på långsiktig regional planering och de åtgärder som aktualiserats här är, ex infrastruktur, gruvnäring, turism, jord- och skogsbrukLandskapskarakt rsanalys1
Landskapskaraktärsanalys

 • Västmanlands

 • landskapstyper:

 • Sjönära landskap

 • Slättlandskap

 • Vattenrikt kuperat skogslandskap

 • Storskaligt kuperat landskap

 • Åsar och ådalar

 • Småslätter

 • Småbrutet mosaiklandskapDelprojekt 2 infrastruktur och kommunikationer
Delprojekt 2 Infrastruktur och kommunikationer

Förutsättningar för ett funktionellt attraktivt Västmanland med beaktande av klimatmål och en säker och trygg tillgänglighet:

 • Hög tillgänglighet är en förutsättning för länets utveckling

  • Tillgänglighet med transporter inom länet och till viktiga destinationer utanför länet ska ökas, så att en balanserad regional utveckling i hela Stockholm-Mälardalen möjliggörs.

 • Länet har ett globalt verksamt näringsliv som är beroende av goda kommunikationer

  • Viktiga tillväxt- och transportnoder är Stockholm, Arlanda, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Örebro och Norrköping-Linköping.

 • Restider och resekostnader viktig konkurrensfaktor

 • IT och bredband viktig del av tillgängligheten

  • Alla kommuner i länet ska år 2020 ha 100Mbit/s täckning och kapacitet i bredbandsuppkoppling till minst 90 % av alla hushåll och företag. Den mobila kapaciteten ska öka för att tillgodose behoven för pendlare, näringsliv och sjukvård.


Infrastruktur och trafikering
Infrastruktur och trafikering

 • Nya infrastrukturplaner utarbetas under 2013

  • Nationell plan 2014-2025

  • Regional plan 2014-2025

  • Fastställs våren 2014

 • Västmanlands mål och strategier

  • Transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen

  • RUP 2007-2020

  • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanland

 • Inriktning för ny plan- Slutföra strategi för säkra och framkomliga vägar- Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik, t ex bytespunkter, hållplatser- Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder- Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem, t ex utveckla noder och terminaler för överföring av gods väg-järnväg-hamn

 • Trafikering på Mälarbanan i fokus


Delprojekt 3 arbetsmarknad och kompetensf rs rjning
Delprojekt 3 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

 • Förändringar och trender från Västmanlands kompetenskarta:

 • Ökande kompetensgap Västmanland – riket

 • Stora pensionsavgångar – små gymnasiekullar

 • Högre kompetenskrav från arbetslivet
ad