Helal Kazan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

, PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Helal Kazanç ve Helal Malın Değerlendirilmesi. , . Hazırlayan Söğütlü Merkez Kur’an Kursu öğreticisi AYŞE KAYA. HELAL. Dinen yapılması veya yenilip içilmesi yasaklanmayan, serbest bırakılan şey demektir. .

Download Presentation

,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Helal Kazan ve Helal Maln Deerlendirilmesi

,

Hazrlayan

Stl Merkez Kuran Kursu reticisi

AYE KAYA


HELAL

Dinen yaplmas veya yenilip iilmesi yasaklanmayan, serbest braklan ey demektir.


 • Ey adem! Sen ve ein cennete yerlein orada dilediiniz gibi bol bol yiyin, ama u aaca yaklamayn, yoksa zalimlerden olursunuz. (bakara,2/35-37)


Allah yeryzn sizin iin karar klma yeri, g de bina yapan; size ekil verip de ekillerinizi gzel klan ve sizi temiz eylerle rzklandrandr (Mmin,40/64)


KAZANMA YNYLE HELAL GIDA


1-l ve Tarty Adaletle Yapmak


Medyen'e de kardeleri u'ayb' gnderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan baka ilhnz yoktur. lei de, teraziyi de eksik tutmayn. Ben sizi hayr (bolluk) iinde gryorum. Bununla beraber yine de sizi kuatacak bir gnn azabndan korkuyorum." (Hud,11/84)


"Ey kavmim! lerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkn malna densizlik etmeyin ve yeryznde fesatlk yaparak fenalk etmeyin." (Hud,11/85)


{1} {2} {3} {4} {5} {6}

 • 1- Eksik lp tartanlarn vay haline!

 • 2- Onlar insanlardan kendilerine bir ey aldklar zaman tam lerler.

 • 3- Kendileri bakalarna bir ey ltkleri veya tarttklar zaman eksik ler ve tartarlar.

 • 4- Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar m?

 • 5- Byk bir gn iin.

 • 6- yle bir gn ki, insanlar o gn Rablerinin huzurunda divan duracaklar. (Mutaffifin, 83/1-6)


2- Yalan Konumamak ve Alverite Yeminden Kanmak


()

 • Alverite fazla yeminden kann; zira o, mala talebi artrsa da sonra bereketini giderir. buyurmutur. (Buhar, By, 26)


 • Allah'a verdikleri sz ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, ite onlarn ahirette bir pay yoktur; Allah kyamet gn onlarla hi konumayacak, onlara bakmayacak ve onlar temizlemeyecektir. Onlar iin ac bir azab vardr. (Al-i mran, 3/77)


()

Yalan yeminle maln cazip klan kimse, Mslman bir kimsenin maln gaspetmi olduu iin, kendisine gazap edilmi olarak Allaha kavuur

(Mslim, man, 63/372)


Hakim b. Hizam (r.a.)'dan rivayete gre Peygamberimiz yle buyurmutur:

"Alc ile satc meclisten ayrlncaya kadar serbesttirler (yani al verii bozabilirler). Eer ikisi de doru konutu, mallarnn kusurlarn ve deerini olduu gibi akladlarsa alverileri kendilerine bereketli olur. Maln aybn ve fiyatn gizlediler ve yalan syledilerse, belki kr ederler fakat alverilerinin bereketini mahvederler." (Buhri, Byu, 19/2118; Mslim, Byu, 11; Ebu Davut, Byu, 53; Tirmizi, Byu, 26)


3- Cuma Vaktinde Ticaret Yapmamak


 • Ey inananlar! Cuma gn namaz iin arld(nz) zaman, Allah' anmaya koun, alverii brakn. Eer bilirseniz, bu sizin iin daha hayrldr. (Cuma, 62/9).


4- Ticaret, nsan Allah' Anmaktan Alkoymamaldr


"yle adamlar vardr ki,

ne ticaret ne de al-veri onlar, Allah' anmaktan, namaz klmaktan ve zekat vermekten alkoymaz. Onlar kalplerin ve gzlerin allak bullak olduu bir gnden korkarlar." (Nur, 24/37)


5- Faiz Yenilmemeli


- " llah al-verisi helal ve faizi ise haram klmtr" (el-Bakara, 2/275)

- "Kim de haram olan bu ribay helal diye yemeye dnerse, ite onlar cehennemliktir, o atete ebed olarak kalacaklardr" (el-Bakara, 2/275)

- Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve (chiliyette ilediiniz) faiz hesabndan arta kalan brakn; eer gerek m'minler iseniz. Yok eer bu faizi terketmezseniz; bilin ki, Allah'a ve Peygamberine kar bir harbe girmi olursunuz. Eer ribdan tevbe ederseniz, ana paranz sizindir. Bylece ne zulmetmi ve ne de zulme uram olmazsnz" (el-Bakara, 2/278, 279).


 • Eb Hureyre'den, Hz. Peygamber'in yle dedii nakledilmitir: "Mirac gecesi, karnlar evler gibi (byk) olan bir topluluun yanna geldim. Onlarn karnlarnda dardan grnen ylanlar vard. Cebril (a.s)'e bunlarn kimler olduunu sorduumda; Bunlar faiz yiyenlerdir" cevabn verdi (bn Mce, Ticrt, 58; Ahmed b. Hanbel, Msned II, 353, 363).


6- Rvet Alnp Verilmemeli


 • Gnderdiim zekat memurlarna ne oluyor da toplad zekat mallarn teslim ederken bu sizindir. Bu da bana hediye edilmitir) diyor. Acaba babasnn ve anasnn evinde otursayd bu hediyeler kendisine verilir miydi? Allaha yemin olsun ki, o kimse zekat mallarndan bir ey alrsa, kyamet gnnde omuzlarnda kkreyen bir deve yahut bren bir sr yahut meleyen bir koyun tad halde Allahn huzuruna gelir. (Buhari, Eymanven-Nzur,3.)


{90} {91}

 • Ey inananlar, ii, kumar, putlar ve fal oklar phesiz eytan ii pisliklerdir. Bunlardan kann ki kurtulua eresiniz. phesiz eytan, iki ve kumar yznden aranza dmanlk ve kin sokmak, sizi Allah anmaktan ve namazdan alkoymak ister. (maide,5/90-91) Buyrulmaktadr.


7- KUMAR VE BENZER YOLLARLA KAZAN SALANMAMALI


8- alma Hayatnda Sorumluluklar Yerine Getirilmeli


 • insan iin ancak alt vardr,(necm,53/39)


9-ALKOLL VE UYUTURUCU MADDELERDEN GELR ELDE EDLMEMEL


10- YETM MALI YENLMEMEL


{2}

yetimlere mallarn verin. Temizi pis olanla (helali haramla) deimeyin. Onlarn mallarn kendi mallarnza katp yemeyin. nk bu, byk bir gnahtr. (Nisa,4/2)


{10}

yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler, ancak ve ancak karnlarn doldurasya ate yemi olurlar ve zaten onlar lgn bir atee (cehenneme) gireceklerdir. (Nisa,4/10)


11- Fakir ve yoksullarn hakk olan zekat verilmeli


{103}

onlarn mallarndan, onlar kendisiyle arndracan ve temizleyecein sadaka (zekat) al ve onlara dua et. (tevbe,9/103)


{19}

Mallarnda yardm isteyen ve istemeyenler iin bir sorumluluk vardr. (zariyat,51/19)


11- zekat verilmeli


{103}

Onlarn mallarndan, onlar kendisiyle arndracan ve temizleyecein sadaka (zekat) al ve onlara dua et. (tevbe,9/103)


{19}

Mallarnda yardm isteyen ve istemeyenler iin bir sorumluluk vardr. (zariyat,51/19)


yce Allah zekat, ancak sizin geride kalan mallarnz, servetleriniz temiz olsun diye farz klmtr. (Ebu Davud,zekat,32.)


TKETM YNYLE HELAL GIDALAR


Gdalar dinen helal klnanlardan olmal; ierisinde bata domuz eti ve alkol olmak zere dinen haram klnan herhangi bir madde bulunmamaldr.


retim safhasndan balayarak tketim safhasna varncaya kadar rnlere, dinen helal olmayan nesnelerle, domuz orijinli jelatin vb. herhangi bir ey katlmamaldr.


Tketilecek maddelerde, insann ruh ve beden yapsna zarar verecek katk maddeleri bulunmamaldr.


Et rnleri helal hayvanlardan olmal, dinen emredilen helal kesim standardna uygun kesilmeli, helal olmayan hayvanlarla ayn yerde kesimleri yaplmamal; beslenme srecinde ftratlarna aykr yemlerle beslenmi olmamaldr


 • Login