ihmisoikeudet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ihmisoikeudet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ihmisoikeudet - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Ihmisoikeudet. Yliopistonlehtori Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos. Oikeudet. Kaikki hyvät asiat eivät ole ( ihmis )oikeuksia (esim. oikeus hyvään yöuneen tai tuoreiden vihannesten keräilyyn keväisessä luonnossa, ks. Halme Human Rights in Action 2006, 62).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ihmisoikeudet' - aelwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Yliopistonlehtori Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

oikeudet
Oikeudet
 • Kaikki hyvät asiat eivät ole (ihmis)oikeuksia (esim. oikeus hyvään yöuneen tai tuoreiden vihannesten keräilyyn keväisessä luonnossa, ks. Halme Human Rights in Action 2006, 62).
 • Oikeudet ovat normeja, jotka ovat
 • Kohtuullisen konkreettisia
 • Pakottavia (vahvoja/sitovia/ei neuvoteltavissa olevia) (Nickel, MakingSense of Human Rights, 1987, 18–20 ).
 • Tämän päivän suomalaisessa moraalisessa ajattelussa oikeudet voivat olla ylikorostuneessa asemassa.
 • Etiikan opetuksessa on hyvä korostaa, että oikeuksiin liittyvät usein vastavuoroiset velvollisuudet.
ihmisoikeudet sek juridisia ett moraalisia
Ihmisoikeudet sekä juridisia että moraalisia

Moraaliset oikeudet

Juridiset oikeudet

Ihmisoikeudet

 • Kaikkioikeudeteivät ole ihmisoikeuksia (esim. kansalais-oikeudetvoivat olla IO:ialaajempia).
 • Ihmisoikeuksiaovat ne, jotkakuuluvatkaikilleihmisille vain siksi, että he ovatihmisiä.
 • ‘Ihmisoikeusliikkeen’ yksitavoite on tehdäIO:istajuridisia, koska se parantaaoikeuksientoteutumista.
ihmisoikeuksien kehitys 1800 luvulle
Ihmisoikeuksien kehitys 1800-luvulle
 • Ihmisoikeuksien taustalla ajatus luonnollisista (alun perin yleensä jumalan säätämistä) oikeuksista.
 • Erityisesti J. Locke (1632 – 1704): (Jumalan säätämä) oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen.
 • 1800-luvulla ihmisoikeuksien käsite alkoi laajeta aiemmista vapausoikeuksista.
 • Samaan aikaan oletus luonnollisista oikeuksista tuli filosofisen kritiikin kohteeksi.
ihmisoikeudet 1900 ja 2000 luvulla
Ihmisoikeudet 1900- (ja 2000-)luvulla
 • 1900-luvulla keskeinen asiakirja YK:n yleimaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (1948), jonka taustalla oli II maailmansodan sotaoikeudenkäynnit (natsien \'lailliset\' rikokset ihmisyyttä vastaan).
teht v
Tehtävä
 • Muistelkaa parin kanssa, mitä tiedätte YK ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisällöstä?
slide7

Ihmisoikeudet YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa

Kansalais- ja poliittiset oikeudet (§ 1 – 21)

Taloudelliset, sivistykselliset jasosiaaliset oikeudet (§ 22 – 27)

Turvallisuus

Oikeus avioliittoon ja perheen perustamiseen (§ 16)

Opetus

Tasa-arvo

Oikeus omaisuuteen (§ 17)

Työ

Kansalaisuus

Toimeentulo

Vapaus

Kulttuuri

Ajatuksen, uskonnon ja omantunnon vapaus

Sanan vapaus

Kokoontumisvapaus

Ryhmäoikeudet

(Kehitysoikeudet § 28 – 30)

valtiot ja ihmisoikeudet
Valtiot ja ihmisoikeudet
 • Alun perin ihmisoikeuksien painotus oli yksilön suojelemisessa valtiota (tai muita) vastaan.
 • Varsinkin TSS-oikeuksissa mukaan tulee valtion velvoite järjestää asia, esimerkiksi maksuton alkeisopetus.
io kasvatus suomessa
IO-kasvatus Suomessa
 • HY OKL väitöskirja (huhtikuu 2011), Mia Matilainen: Ihmisoikeuskasvarus lukiossa – outoa ja itsestään selvää, tuloksia:
  • suomalaiset (lukiolaiset) kannattavat IO:ita, niillä on hyvä status ja niitä pidetään tärkeinä (ks. myös Halme 2008)
  • suomalaiset uskovat, että IO-loukkaukset tapahtuvat “muualla”
   • tämä pitää paikkansa vain osittain
  • suomalaiset ovat huonosti perillä IO:ista, esim.
   • eivät tunnista asiakirjoja, periaatteita eivätkä sisältöjä
   • eivät erota IO:ita kansalais-, kuluttajan tai joka miehen -oikeuksista
et ja io t
ET ja IO:t
 • ET:n syntyhistoria → ET itsekin IO-kamppailun tulos
 • ET:n oppisisällöissä ja tavoitteissa IO:t keskeisessä asemassa
 • ”Tunnustuksellisessa” vaiheessa (ennen 2003/4) ET:stä todettiin:”Elämänkatsomustiedon opetus perustaa hyvän ihmisen ihanteensa ihmisoikeusetiikkaan” (Lukion OPS-perusteet 1994, 91).
 • IO-rooli ei olennaisesti muuttunut 2003/4-uudistuksessa.
 • ET yhtenä aineena 2010 ”holokausti-lisäyksessä”.
holokausti lis ys
”Holokausti-lisäys”
 • OPH antoi 18.6.2010 lisäyksen sekä perusopetuksen että lukion OPS-perusteisiin.
 • Siinä säädetään opetettavaksi holokaustista, samalla lisättiin ja täsmennettiin hieman opetusta ihmisoikeuksista ja io-rikkomuksista.
 • Mukana ovat aineista et, filosofia (lukio) ja historia.
 • Opetuksen järjestäjän tuli ottaa muutokset huomioon 1.8.2011 alkaen.
lis yksen sis lt
Lisäyksen sisältö
 • LisäysyhdistääHolokaustiakoskevanopetuksenihmisoikeuskasvatukseen (IOK).
 • Lisäys merkitsi:
  • IO-käsitteenselventämistäkytkemällä se YK:n IO-asiakirjoihin.
  • Lisäystä historian, ET:njafilosofiansisältöihinperusopetuslukio