A k zpolitika forradalma magyarorsz gon
Download
1 / 16

A közpolitika forradalma Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A közpolitika forradalma Magyarországon. Bokros Lajos professzor és vezérigazgató Közép- Európai Egyetem Budapest, 2006. Elvesztett évtized (2000-2010). Vége az egyensúlyromboló növekedésnek és a kivánságmüsor gazdaságpolitikának

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A közpolitika forradalma Magyarországon' - aelan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k zpolitika forradalma magyarorsz gon

A közpolitika forradalma Magyarországon

Bokros Lajos

professzor és vezérigazgató

Közép- Európai Egyetem

Budapest, 2006


Elvesztett vtized 2000 2010
Elvesztett évtized (2000-2010)

 • Vége az egyensúlyromboló növekedésnek és a kivánságmüsor gazdaságpolitikának

 • Alacsony növekedéssel, inflációval és romló életszinvonallal fizetünk a hibákért

 • Élenjáró reformországból kockázatos üzleti tereppé váltunk hiteltelen közbeszéddel

 • Felzárkózás helyett lemaradás nemcsak Közép-, hanem Kelet-Európához képest is


Mi a k zpolitika public policy
Mi a közpolitika (public policy) ?

 • A társadalom egészét érintő kormányzati döntések mögött meghúzódó szakmailag megalapozott és egymással összehangolt elképzelések, eszközök, megoldások olyan rendszere, ami demokratikus politikai berendezkedés esetén a társadalommal folytatott érdemi párbeszéd nyomán segiti a társadalom fejlődését folyamatos politikai felelősségvállalás mellett


Magyarorsz gon a politics teljesen kiszoritotta a policy t
Magyarországon a “politics” teljesen kiszoritotta a “policy”-t

 • Következmények:

 • folyamatos valóságtagadás

 • a társadalom félrevezetése

 • a közgazdasági és jogi kultúra hanyatlása

 • látványpolitika érdemi cselekvés helyett

 • politikai és szakmai felelősség elporladása

 • befelé forduló parlagi kultúra: magyar ugar


K zpolitika ma a folyamatos szerkezeti reformok politik ja
Közpolitika ma: a folyamatos szerkezeti reformok politikája

 • Reformok célja:

 • közszolgáltatások minőségének javitása

 • hozzáférés esélyegyenlőségének növelése

 • szolgáltatások költséghatékony előállitása

 • oktatás, gyógyitás, nyugdij: öngondoskodás és állami kényszerszolidaritás egyensúlya

 • szociálpolitika: kisebb de célzottabb állami jóval nagyobb társadalmi szolidaritás !


Fels oktat s el g e a tandij sz ks ges de nem el gs ges
Fels politikájaőoktatás: elég-e a tandij ?(szükséges, de nem elégséges)

 • Negativ feladatok:

 • fejkvótafinanszirozás megszüntetése

 • közalkalmazotti jogállás és bérszabályozás felszámolása

 • szenátusok gazdálkodási döntéshozatali jogának elvétele

 • felesleges felsőoktatási intézmények azonnali bezárása


Fels oktat s el g e a tandij sz ks ges de nem el gs ges1
Felsőoktatás: elég-e a tandij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • Legfontosabb pozitiv teendők:

 • gazdasági tanács helyett tulajdonosi irányitó testület (board of trustees)

 • fenntartók fizessék a fizikai infrastrukturát

 • állami intézménynél szigorúan a jövőbeni munkaerőpiaci kereslet függvényében

 • tanárok fizetésének fedezete a tandij

 • növekvő mentesség - növekvő tandij


Fels oktat s el g e a tandij sz ks ges de nem el gs ges2
Felsőoktatás: elég-e a tandij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • Szenátus a tanszabadság letéteményese

 • rektor szabadon dönt a tanárok felvétele, elbocsátása, javadalmazása tárgyában

 • diákok minden tanárt minden tanfolyam után alaposan és irásban értékelnek

 • intézmények évente kötelező minősitése

 • minden egyetem, főiskola és program akkreditációja nemzetközi bizottsággal


Gy gyit s el g e a vizitdij sz ks ges de nem el gs ges
Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • Negativ feladatok:

 • potyautasok gyógyitásának felfüggesztése a baleseti sürgősségi ellátás kivételével

 • ingyenes kórházi és közgyógyszerellátás megszüntetése, támogatás egységesitése

 • gyógyitó személyzet közalkalmazotti jogállásának megszüntetése az állami (önkormányzati) tulajdonú intézményekben

 • felesleges kórházak bezárása, átalakitása


Gy gyit s el g e a vizitdij sz ks ges de nem el gs ges1
Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • Legfontosabb pozitiv teendők:

 • versengő magánbiztositók jogi, pénzügyi és szabályozási feltételrendszerének kidolgozása, refom fokozatos bevezetése

 • abszolút összegü, minimálisan fizetendő egyéni egészségbiztositási dij azonnal

 • 8%-os egészségbiztositás az abszolút küszöbérték felett a munkavállalóknak

 • 13. havi bér, nyugdij legyen ennek fedezete


Gy gyit s el g e a vizitdij sz ks ges de nem el gs ges2
Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • gyógyitási szolgáltatások többcsatornás, osztott finanszirozásának előkészitése

 • magán egészségbiztositási pénztárak (MEP) alapitása, kötelező tagság meghirdetése

 • átmeneti időszak: választás egy év alatt

 • nem választók és jövedelemnélküliek hozzárendelése egy, a magánbiztositók által közösen fenntartott MEP-hez (nem TB)

 • egészségbiztositási felügyelet létrehozása


Gy gyit s el g e a vizitdij sz ks ges de nem el gs ges3
Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? politikája(szükséges, de nem elégséges)

 • Gyógyitó szolgáltatók szabad versenye a MEP-ekért és rajtuk keresztül a betegekért

 • MEP nem utasithat vissza beteget, de dijat emelhet többlet kockázati tényezők esetén

 • Szolgáltató nem utasithat vissza beteget, ha vele szerződött MEP-hez tartozik !

 • Vizitdijat önrészként a MEP-ek bevezetik, a gyógyitók pedig eleve követelni fogják

 • teljesitmény szerinti bér a gyógyitásban


Nyugdij el g e a param terek v ltoztat sa az els pill rben
Nyugdij: elég-e a paraméterek változtatása az első pillérben ?

 • Nyugdijkorhatár fokozatos emelése 65 évre

 • korkedvezményes nyugdij megszüntetése

 • megszerzett rokkantnyugdijak évente kötelező felülvizsgálata, újak szigoritása

 • egyéni számlás állami nyugdij (NDC) gyors kidolgozása és mihamarabbi bevezetése

 • nyugdij mellett szabad legyen dolgozni, de kelljen NDC-járulékot fizetni várományért

 • nyugdij nem lehet többé politikai cukorka


Munkaer piaci szab lyoz s
Munkaerőpiaci szabályozás pillérben ?

 • Román és bolgár állampolgárok szabad munkavállalása az EU-tagság pillanatától (szolidaritás a határon túli magyarokkal ! )

 • minimálbér eltörlése (Németország) vagy legalább egységesitése és befagyasztása

 • heti munkaidő nem csökkenhet, fizetett ünnepek száma nem emelkedhet

 • határozott idejü munkavállalásnak ne legyen semmilyen időkorlátja


Munkaer piac s k ztehervisel s
Munkaerőpiac és közteherviselés pillérben ?

 • Minimálbér felbruttósitása 18% SZJA-val

 • Munkavállalók: 8% Eü, 10% Ny, 18% SZJA

 • Munkaadók: 10% Eü, 18% Ny

 • ADÓÉK (bruttó munkaerőköltség és nettó kereset hányadosa) igy pontosan 100%

 • Ha marad a 36% SZJA kulcs, annak küszöbe egybeeshetne a 18% Ny megszünésével

 • Minden ingatlanra értékalapú adó minden egyéb adó helyett (kamat, szolidaritás, stb.)


Sz p j vil g
Szép, új világ ? pillérben ?

 • Minden előadásból kimaradnak lényeges elemek: közoktatás, közigazgatás, kultúra és sport támogatása, állami beruházások, határon túli magyarok támogatása, stb.

 • Ha van teljes refomelkötelezettség, akkor a fenti területek érdemi reformja elinditható

 • Ha nincs, akkor ime egy minimális program, ami a főbb reformcélok elérése mellett a kv fenntartható pályára állitását is szolgálja


ad